Xu Hướng 12/2022 # Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? / 2023 # Top 12 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? / 2023 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

IELTS Writing Task 2 chắc hẳn là phần khiến các sĩ tử luyện thi IELTS dành nhiều thời gian và công sức để luyện tập nhưng cũng là kỹ năng khiến nhiều bạn trở nên ngán ngẩm. Nhiều bạn thì hoàn toàn mất định hướng khi học kỹ năng này, có bạn không biết nên bắt đầu học từ đâu và học như thế nào. Hầu hết các sĩ tử luyện thi IELTS cảm thấy thật là quá khó khăn để tự học kỹ năng này. Hãy bắt đầu với bước đầu tiên đó là xác định các dạng thường gặp của IELTS Writing Task 2.

Các dạng đề thường gặp trong writing task 2: 

Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay (Opinion essay)

Discussion Essay

Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

Two-Part Question Essay

Dạng 1: Agree or Disagree Essay

Argumentative Essay còn có cái tên khác là dạng Opinion Essay. Dạng câu hỏi đưa ra một ý kiến cá nhân về các topic quen thuộc trong IELTS. Dạng này thường có các từ hỏi như sau:

What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về một phía của vấn đề và thuyết phục người đọc tại sao mình là đứng về phía đó. Bằng cách nào? Bằng cách đưa ra dẫn chứng, giải thích và ví dụ để người đọc hiểu được lý do. Bạn có thể tùy chọn lập trường của mình, miễn là có đủ lý lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người chấm. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”. Tuy nhiên, bạn nên chọn lập trường nào bạn có thể bảo vệ tốt hơn (dù bạn thích nó hay không), chứ không dựa vào sở thích của bản thân. Điều này đảm bảo bạn có thể viết đủ dài và đủ sâu. Ví dụ : Computers are being used more and more in education and so there will soon be no role for the teacher in education. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có 3 cách trả lời

a) Cách 1 Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Như vậy bài viết của bạn cần thể hiện các dẫn chứng chứng minh rằng việc sử dụng máy vi tính trong ngành giáo dục ngày càng nhiều sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy rất nhiều, do đó vai trò của giáo viên ngày càng giảm đi và đến một ngày nào đó không cần giáo viên học sinh vẫn đi học được.

b) Cách 2

c) Cách 3 Nửa đồng ý nửa không đồng ý. Bài essay của bạn sẽ kết hợp lý do để chứng minh rằng nhận định này vừa có mặt đúng, vừa có mặt sai.

Dù trả lời bằng cách nào thì bài viết của bạn cũng nên có cấu trúc như sau:

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Thesis Statement (It is agreed…/It is disagreed…/This essay agrees/disagrees…)

Sentence 3- Outline Sentence (This essay will discuss….)

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- Topic Sentence

Sentence 2- Explain Topic Sentence

Sentence 3- Example

Sentence 4- Concession

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- Topic Sentence

Sentence 2- Explain Topic Sentence

Sentence 3- Example

Sentence 4- Concession

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- Recommendation or Prediction

Sample Answer

It is argued that IT is playing an ever increasing role in schools and universities and one day teachers will be obsolete. It is disagreed that technology will one day replace educators. This essay will discuss, firstly the limitations of technology in education and secondly, the essential role teachers play in maintaining discipline in the classroom, followed by a reasoned conclusion.

Technology may be able to help students with some things but it has many limitations. I.T. can not educate people as effectively as real human beings because computers can not detect things such as context, emotions and how an individual learns. A prime example is language learning, in which teachers need to explain not only individual words but how these words work in different situations. However, there may come a time in the very distant future when computers are able to carry out these tasks.

Computers are also unable to ensure good classroom management. A computer may be able to provide a student with lots of information, but it will not be able to motivate or discipline students when they display unacceptable behaviour. For instance, unruly students could simply switch the device off and do nothing for the rest of the class. Nevertheless, this may not be a problem for highly motivated adult students.

In conclusion, it is not likely that electronic devices will replace teachers in the future because of current limitations in technology and the requirement for teachers to maintain good behaviour in the the classroom. It is predicted that computers will play an ever increasing role in the classroom but will never fully replace humans.

Dạng 2: Discursion Essay

Ví dụ: Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

Đối với đề máy vi tính ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong ngành giáo dục, bạn sẽ nhận thấy rõ quan điểm  số 1 là “Some people think that this is a positive trend” và quan điểm số 2 là “others argue that it is leading to negative consequences.” Trong bài essay, bạn cần đưa ra lý do tại sao mọi người lại có suy nghĩ thứ nhất, tại sao mọi người là nghĩ theo cách số 2 và thể hiện ý kiến cá nhân (give your opinion) xem bạn đồng ý với ý kiến nào. Nếu đề bài không hỏi ý kiến cá nhân, bạn tuyệt đối không nhắc đến ý kiến cá nhân trong vài viết.

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question and/or state both view points.

Sentence 2- Thesis Statement

Sentence 3- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- State first viewpoint

Sentence 2- Discuss first viewpoint

Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint

Sentence 4- Example to support your view

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- State second viewpoint

Sentence 2- Discuss second viewpoint

Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint

Sentence 4- Example to support your view

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- State which one is better or more important

Sample Answer

It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before. Moreover, learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button. It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education. Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to in-depth knowledge quickly and easily.

However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate and empathy. Despite this, human interaction is still possible through the internet and this essay disagrees technology should be dismissed for this reason. For instance, Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible.

While the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap in to limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomena and not allow it to curb face to face interaction. However, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- State One Advantage

Sentence 2- Expand/Explain Advantage

Sentence 3- Example

Sentence 4- Result

Main Body Paragraph 2

Sentence 2- Expand/Explain Advantage

Sentence 3- Example

Sentence 4- Result

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- Opinion

Sample Answer

Dạng 4: Causes and Effects/Causes and Solutions

Dạng này yêu cầu người viết về nguyên nhân và tác động/nguyên nhân và hướng giải quyết/vấn đề và hướng giải quyết. Theo đề bài thì bố cục đã rất rõ ràng, mỗi đoạn cho một ý lớn. Tuy nhiên cũng có thể tách Causes/Problems ra làm hai đoạn, Effects/Solutions chỉ nên viết trong một đoạn.

EX: Students are becoming more and more reliant on computers. What are some of the problems associated with reliance on computers, and what are some of the possible solutions?

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- State Problem

Sentence 2- Explain problem

Sentence 3- Result

Sentence 4- Example

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- State Solution

Sentence 2- Explain Solution

Sentence 3- Example

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- Recommendation or Prediction

Sample Answer

Learners are becoming ever more dependent on technology, such as the internet and mobile devices. This essay will discuss one of the main problems associated with dependence on computers and suggest a viable solution, before coming to a reasoned conclusion.

The principal problem with over reliance on technology, such as tablets and computers, is plagiarism. Students often use search engines to answer a question and simply copy the text from a website, rather than thinking about the question. This practice is not only prohibited in schools and universities, but also stunts a student’s intellectual development. For example, many teachers complain that students copy web pages straight from Wikipedia word for word rather than giving a reasoned answer to their questions.

A solution to this worrying problem is asking students to email their answers to teachers and teachers using anti-plagiarism software to detect copying. Moreover, students would be made aware of this practice and this would inspire them to answer questions using their own words, rather than someone else’s. For instance, many universities already use this kind software to scan course work for plagiarism and it could be extended to include all homework, by learners in both secondary and tertiary education.

In summary, one of the main problems with over-use of technology in education is plagiarism and this can be solved through the use of plagiarism detection software. It is predicted that more and more students’ will email their work to their teacher and this work will be scrutinised for plagiarism.

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Với dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi. Thông thường sẽ có một câu dẫn đề và theo sau là 2 câu hỏi.

EX: As most people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual wellbeing. What factors contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers?

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Outline Sentence (mention both questions)

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- Answer first question directly

Sentence 2- Explain why

Sentence 3- Further explain

Sentence 4- Example

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- Answer second question directly

Sentence 2- Explain why

Sentence 3- Further explain

Sentence 4- Example

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sample Answer

As the majority of adults spend most of their time at work, being content with your career is a crucial part of a person’s health and happiness. This essay will first discuss which elements lead to job satisfaction and it will then address the question of how likely it is that everyone can be happy with their job.

The two most important things that lead to someone being satisfied at work are being treated with respect by managers and being compensated fairly. If those more senior than you respect you as a person and the job you are doing then you feel like you are valued. A fair salary and benefits are also important considerations because if you feel you are being underpaid you will either resent your bosses or look for another job. There two factors came top of a recent job satisfaction survey conducted by chúng tôi that found that 72% of people were pleased with their current role if their superiors regularly told them they were appreciated.

With regards to the question of happiness for all workers, I think this is and always will be highly unlikely. The vast majority of people fail to reach their goals and end up working in a post they don’t really care about in return for a salary. This money is just enough to pay their living expenses which often means they are trapped in a cycle of disenchantment. For example, The Times recently reported that 89% of office workers would leave their jobs if they did not need the money.

In conclusion, being satisfied with your trade or profession is an important part of one’s well being and respect from one’s colleagues and fair pay can improve your level of happiness, however job satisfaction of all workers is an unrealistic prospect.

Trần Tố Linh

Các Dạng Câu Hỏi Trong Ielts Writing Task 2 / 2023

Nhận diện dạng đề:

Dạng 1 : Argument

Dạng bài argument là dạng câu hỏi trong đó đưa ra hai ý kiến trái chiều và yêu cầu người viết phải nghiêng về một ý kiến và bảo vệ ý kiến đó. Trong đề bài dạng này sẽ có các dấu hiệu như “To what extend do you agree or disagree” hoặc “what are you opinion on this”. Với dạng đề này, đề bái có thể đưa ra: có người nói rằng khoa học tâm linh là không cần thiết nhưng cũng có quan điểm cho rằng nó hữu ích, vậy ý kiến của bạn là gì? Người viết phải chọn một trong hai quan điểm ở trên và đưa ra ý kiến bảo vệ nó, đồng thời thể hiện quan điểm của mình. Dạng bài này thường được ra nhiều nhất vì nó yêu cầu người viết phải tư duy và vận dụng phản biện trong bài viết của mình.

Đăng ký học thử miễn phí khoá học IELTS Defeating – ĐÁNH BẠI IELTS trở thành BẬC THẦYMột số chú ý khi làm bài IELTS WritingBí quyết làm bài Task 2 IELTS Writing

Dạng 2 : Discussing

Các thí sinh thường dễ bị nhầm lẫn với dạng 1 ở trên. Dạng này cũng đưa ra hai ý kiến trái chiều nhau nhưng dấu hiệu của dạng này là đề bài yêu cầu “Discuss these two views” – bàn luận về hai ý kiến. Đề bài yêu cầu người viết phải liên hệ mở rộng, giải thích hai quan điểm được nhắc đến trong đề bài, tức là người viết cần đứng ở vị trí khách quan để phân tích hai quan điểm chứ không cần nêu ra ý kiến của mình về hai quan điểm đó. Ví dụ như với hai quan điểm ở đề bài trên, người viết cần giải thích cả hai quan điểm về sự cần thiết của khoa học tâm linh, chứ không cần nghiêng về quan điểm nào cả.

Đề bài dạng này yêu cầu người viết đưa ra các ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề, một su hướng nào đó, ví dụ như ưu điểm và nhược điểm của sự phát triển du lịch toàn cầu hiện nay. Dạng bài này tương đối dễ cho người viết so với các dạng còn lại.

Dạng 4 : Causes and Effects / Causes and Solutions

Ở dạng này, đề bài đưa ra một hiện tượng và yêu cầu thí sinh tư duy và đưa ra những nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó hoặc giải pháp cho những vấn đề mà hiện tượng đó gây ra . Ví dụ, đề bài có thể đưa ra hiện tượng càng ngày càng có nhiều người quyết định chuyển từ vùng quê, vùng ngoại thành vào trung tâm những thành phố lớn, bạn sẽ được yêu cầu tìm ra những nguyên nhân dẫn tới xu hướng này và những tác động của hiện tượng này lên xã hội hiện nay. Đề bài có thể yêu cầu bạn tìm ra những giải pháp cho hiện tượng đó.

Giải Đề Thi Thật Ielts Writing Task 2 / 2023

Some primary driving forces are leading to the unpopularity of classical music engagements among young people. Firstly, concerts in their traditional format are too long to suit the listening preferences of younger generations. The younger audience finds it difficult to relate to this sort of music since their music usually is about three or four minutes long. Secondly, the ticket prices of classical concerts are not affordable for young beholders. They are mainly students or fresh graduates who are generally struggling to make ends meet, so paying a large sum of money for classical music live performances seem to be financially wasteful.

Although classical music is not reachable or interested by younger audiences, I still argue that it can bring many merits. In the first place, this kind of music has its power in enriching young individuals’ mental life. Listening to this music can stimulate their creativeness and help them to escape from stress. For many, going to classical orchestras can bring them a sense of relaxation after hours of stressful work. Besides, being able to play a piece of classical music gives young people a sense of accomplishment and can boost their overall confidence. Also, it has been proven that classical music rhythms can stimulate people’s emotional and cognitive abilities, which is then beneficial to their brain’ development.

In short, the length of classical works and costs are the main grounds why not many young people have paid attention to classical music. Though many believe classical music is a dying art form, I deem that this music type is a necessary part of youngsters’ lives for the aforementioned benefits.

Chú thích từ vựng:

classical music concert halls (noun phrase): phòng hòa nhạc cổ điển

to engage in (v): tham gia vào

driving forces (noun phrase): động lực thúc đẩy

traditional format (noun phrase): định dạng truyền thống

listening preferences (noun phrase): sở thích/gu nghe nhạc

a live performance (n): biểu diễn trực tiếp

to stimulate (v): kích thích

creativeness (n): sự sáng tạo

an classical orchestra (n): dàn nhạc cổ điển

cognitive (adj): nhận thức

classical works (noun phrase): tác phẩm cổ điển

a dying art form (noun phrase): loại hình nghệ thuật sắp biến mất

GIẢI ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 2 ngày 5/12/2020 – TOPIC SHOPPINGĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/11/2020ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 24/10/2020ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 5/9/2020

LINGO CONNECTOR ĐC: 195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p17, Q. Bình Thạnh. ☎ Hotline: 0287 303 8596 Website: https://lingoconnector.edu.vn #lingoconnector #studyenglish #ieltsgeneral #tiếng_anh_cho_người_định_cư #luyện_thi_ielts

Ielts Writing Task 1: Dạng Bài Maps / 2023

Một số thí sinh sẽ cảm thấy bối rối bởi dạng đề map (hay so sánh 2 sơ đồ) bởi đây không phải một dạng quá phổ biến. Vậy để đạt được điểm cao trong phần Writing Task 1 chúng ta nên làm gì? Trước hết hãy xem có bao nhiêu dạng bài về so sánh 2 sơ đồ thường có trong dạng đề Maps trong đề thi IELTS và các cụm từ các bạn nên sử dụng để phù hợp với việc miêu tả điểm khác nhau giữa 2 sơ đồ và có thể giúp các bạn đạt điểm cao trong phần thi Writing.

Có rất nhiều dạng bài maps có thể sẽ xuất hiện của dạng Writing Task 1 và dạng cơ bản là so sánh 2 sơ đồ giữa quá khứ và hiện tại hay so sánh 2 sơ đồ trong quá khứ. Bên cạnh đó, các sơ đồ đưa ra các đề xuất cho tương lai như các đề án tái phát triển. Bạn sẽ cần những từ vựng phù hợp với dạng bài Maps cho bài Writing Task 1 và ngữ pháp cần thiết cho dạng bài như thì quá khứ (was/were), thì hiện tại hoàn thành dạng bị động để miêu tả sự thay đổi và các giới từ phù hợp. Ví dụ cho đề bài dạng maps

II. Các từ vựng cho dạng đề miêu tả sơ đồ (maps)

Các từ thể hiện sự thay đổi và các từ đồng nghĩa để thay thế (dùng ở thể bị động):

-Expanding (mở rộng): Enlarge

Made bigger

-Removing (rời đi): Demolished

Knocked down

Pulled down

Cut down (trees)

-Additions (thêm): Constructed

Introduced

Planted (forests, trees)

Opened up (facilities)

-Change into something (thay đổi thành cái gì đó): Converted

Redeveloped

Modernised

Ví dụ: “The shopping centre was extended and the parking area was enlarged to accommodate more cars.”

“The park was replaced with new housing complex.”

“A railway was constructed with the introduction of a new train station.”

“The trees were cut down and a new office block was erected.”

1. Một số phương hướng để miêu tả trong dạng bài Maps Task 1:

-to the north of

-to the east of

-to the south of

-north-west of

2. Các giới từ:

-Thường được miêu tả vị trí trong sơ đồ

-from north to south

-from east to west

-across from

“The trees to the north of the river were cut down and a new office block was built.”

“A railway was constructed to the east of the housing estate with the introduction of a new train station.”

“The school across from from the park was extended and new sports facilities were built.”

“The forest near the river was cut down.”

3. Các từ vựng để miêu tả thay đổi qua thời gian

Đề miêu tả sự thay đổi, thì hiện tại hoàn thành và thể hiện tại hoàn thành bị động thường được sử dụng. Các cụm từ được sử dụng trong dạng bài maps của Writing Task 1 là:

over the chúng tôi period, from…to…, over the years, in the last… years, in the years chúng tôi so on.

Thì hiện tại hoàn thành và thể bị động của nó sẽ giúp bạn miêu tả sự thay đổi từ quá khứ cho đến hiện tại (hoặc thời điểm gần với hiện tại). Ví dụ: has witnessed big changes/ há become more industrialised/ has been built/ has been modernised. Các cụm từ trên thường được dùng trong để miêu tả phần mở đầu (Overview). Ví dụ:

“Over the 10 year period, the area has witnessed big changes especially to the farmland areas which were redeveloped.”

“The city centre has seen dramatic changes over the years.”

“In the years after 2000, the city centre was extensively modernised.”

“In the period from 1990 onward, the leisure facilities were completely renovated.”

Cập nhật thông tin chi tiết về Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? / 2023 trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!