Xin Học Bổng Toàn Phần Đài Loan / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Hướng Dẫn Xin Học Bổng Du Học Đài Loan Toàn Phần

Thông báo của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

中華民國(臺灣)教育部為鼓勵越南優秀青年學生赴臺灣學習華語文及認識臺灣文化,以促進雙方教育文化交流,加強彼此瞭解與友誼,特別設置華語文獎學金,提供越南青年學生申請。 Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học tiếng Hoa, nghiên cứu và làm quen với nền Văn hóa của Đài Loan, tiến hành giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên, Bộ Giáo dục Đài Loan đặc biệt lập ra Học bổng tiếng Hoa dành cho các sinh viên Việt Nam.

越南順化(含)以北地區共10名,每名12個月,總共120個月。 Khu vực từ Huế trở ra bắc Việt Nam tổng cộng có 10 suất, mỗi suất 12 tháng, tổng cộng 120 tháng.

(一) 受獎期限:每名申請人可依個人實際需要申請赴臺灣研習華語文2個月、3個月、6個月、9個月或12個月,然實際受獎期限需視當年申請人數及核定人數另行核定,並於獎學金證明書中敘明。 1. Thời gian nhận học bổng: Mỗi ứng viên có thể xin học tiếng Hoa sang Đài Loan học tiếng Hoa từ 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng, tuy nhiên tùy vào số lượng ứng viên xin học bổng năm đó mà số tháng được cấp học bổng cũng sẽ được xem xét và thể hiện trong Chứng nhận học bổng. (二) 年度受獎期間:自2016年9月1日起至2017年8月31日止。受獎生應依核定受獎期限,按時赴臺灣註冊,未能於該期間赴臺灣就學者,視同放棄受獎資格,不得保留至下年度。受獎生於學期(季)開始後註冊就學者,自抵校就學當月起核給獎學金。 2. Thời gian nhận học bổng trong năm: từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017. Người nhận học bổng phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đến Đài Loan đăng ký đúng hạn quy định. Trong thời gian đó người nhận học bổng không đến Đài Loan du học, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không được bảo lưu cho năm sau. Người nhận học bổng bắt đầu đăng ký học từ học kỳ (mùa) nào, thì trường sẽ căn cứ từ tháng đó phát tiền học bổng cho ứng viên.

受獎生每人每月可獲獎學金新臺幣25,000元整(約為760美元),受獎生應前往教育部立案之大學附設華語文教學中心(附件1-臺灣各大學附設華語文教學中心名單)研習華語文。大學華語文中心原則將於每月10日前,依受獎生出席上課情形及學業成績合格標準,按月核發本項獎學金,惟第一個月獎學金需於抵臺後1至2個月,教育部才核撥。 Tiền học bổng mỗi người có thể nhận mỗi tháng là 25,000 Đài tệ (khoảng 760 USD), người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan (file đính kèm 1: Danh sách các Trung tâm tiếng Hoa của các trường Đại học Đài Loan). Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa thời gian lên lớp cũng như thành tích học tập của sinh viên để phát tiền học bổng. Chỉ duy nhất tháng học bổng đầu tiên, phải sang Đài Loan sau 1 đến 2 tháng, Bộ Giáo dục mới cấp bắt đầu phát tiền học bổng.

2016年2月1日至4月8日止。 Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 8 tháng 4 năm 2016.

3. 曾受領本獎學金或台灣獎學金。 Từng nhận học bổng tiếng Hoa hoặc học bổng Đài Loan.

4. 在臺灣研習期間同時為我國各大學校院與外國學校簽訂學術合作協議所招收之交換學生。 Trong thời gian học tiếng Hoa tại Đài Loan đồng thời là sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.

5. 同時受領我政府機關(構)或學校所設置之獎助學金。 Đồng thời nhận thêm học bổng của các cơ quan chính phủ Đài Loan hoặc học bổng của các trường Đại học Đài Loan.

審核標準主要是參考申請人之(1)研習計畫、(2)學業成績、(3)語言能力、(4)推薦信函、(5)面談表現。 Chủ yếu dựa vào (1) Kế hoạch học tập (2) Thành tích học tập (3) Năng lực ngoại ngữ (4) Thư giới thiệu (5) Khả năng thể hiện khi phỏng vấn

2016年2月1日至4月8日受理申請;4月8日至5月底前審核資料、面談並公告初選錄取名單;初選錄取之候選人須於6月10日前繳交(1)大學華語文中心入學同意函(未獲入學同意函者不予錄取並取消候選資格)及(2)經驗證之學歷文件(畢業證書與成績單);6月底前公告正式錄取名單並通知錄取人,並將擇期頒發教育部華語文獎學金證明書。7月底前參加赴臺研習行前說明會;8月申請臺灣簽證(受獎生自費),自行購買機票、備妥註冊費及2-3個月生活費,準備搭機赴臺灣學習華語文。 Thời gian nhận hồ sơ từ 1 tháng 2 đến ngày 8 tháng 4 năm 2016; từ 8 tháng 4 đến cuối tháng 5 tiến hành xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn và công bố kết quả danh sách sơ tuyển; trước ngày 10 tháng 6, những ứng viên có tên trong danh sách sơ tuyển cần nộp giấy thông báo nhập học của trung tâm tiếng Hoa (nếu sinh viên nằm trong danh sách sơ tuyển không nộp giấy báo nhập học, sẽ không được tham gia xét tuyển) và các giấy tờ đã được xác nhận cần thiết (bằng tốt nghiệp và bảng điểm); trước cuối tháng 6 thông báo danh sách trúng tuyển chính thức đồng thời cấp giấy Chứng nhận học bổng tiếng Hoa Bộ giáo dục. Trước cuối tháng 7 thông báo tham gia buổi tọa đàm về du học Đài Loan; tháng 8 làm visa (Ứng viên tự chi trả phí làm visa), tự mua vé máy bay, chuẩn bị phí nhập học và 2-3 tháng tiền sinh hoạt phí, và chuẩn bị sang Đài Loan du học.十、受獎生應遵守事項:X. Những điều người nhận học bổng phải tuân thủ: (一)受獎生應自行申請臺灣教育部立案之大學附設華語中心,前往臺灣研習華語文。 1. Người nhận học bổng phải tự xin vào học tiếng Hoa tại các trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong trường Đại học theo quy định của Bộ giáo dục Đài Loan. (二)每週至少應修習15小時語言必修課程,不包含文化參訪、專題演講、自習等其他課程或活動。單月語言必修課若缺課達12小時以上者,停發1個月獎學金。連續2期學業平均成績均未達80分以上者,註銷獎學金資格。 2. Mỗi tuần phải học ít nhất 15 giờ những môn bắt buộc, không bao gồm tham quan văn hóa, diễn thuyết chuyên đề và những hoạt động tự học khác. Trong 1 tháng người học vắng học trên 12 giờ đối với những môn bắt buộc, sẽ bị ngưng cấp học bổng 1 tháng. Trong hai kỳ liên tiếp điểm trung bình thấp hơn 80 sẽ bị hủy tư cách nhận học bổng. (三)受獎期間為1年之受獎生,於首次申請入學就讀之語言中心研習1學期(季)以上,可依各華語中心相關規定申請許可後辦理轉學。於受獎期間內,轉學以1次為限;1年期以下之受獎生,則不可申請轉學。 3. Đối với những người nhận học bổng trong thời gian 1 năm, người học phải học ít nhất trên một học kỳ (mùa) trong đợt nhập học đầu tiên, có thể dựa theo quy định của các trung tâm tiếng Hoa, sau khi xin được giấy báo nhập học có thể làm thủ tục chuyển trường. Trong thời gian nhận học bổng, chỉ được chuyển trường 1 lần. Đối với những người nhận học bổng dưới 1 năm, không được xin chuyển trường. (四)受獎生研習成績、品行或出席上課未符合規定時數者,將停發及註銷本獎學金。受獎期限最後1個月若提前回國而致當月缺課時數逾12小時者,須繳回當月份獎學金。 4. Phẩm chấm đạo đức, thành tích học tập và thời gian lên lớp của người nhận học bổng không phù hợp với quy định, sẽ ngừng cấp và hủy bỏ học bổng này. Tháng cuối cùng trong thời gian nhận học bổng nếu về nước sớm mà tháng đó giờ lên lớp thiếu vượt quá 12 giờ, thì người nhận học bổng phải trả lại tiền học bổng của tháng đó.

Mọi thông tin chi tiết và hướng dẫn làm thủ tục xin vui lòng liên hệ du học Vinahure – Đại diện tuyển sinh chính thức các trường Đại học Đài Loan để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Tổng Hợp Học Bổng Du Học Đài Loan Toàn Phần

Học bổng du học Đài Loan toàn phần

Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam đến du học Đài Loan, Chính phủ Đài Loan cung cấp chương trình học bổng toàn phần cho nhiều ngành học khác nhau với đa dạng các ngành học từ kinh doanh, kỹ thuật đến văn hóa, nghệ thuật…Nhờ vào chính sách học bổng đa dạng và hấp dẫn từ các trường đại học tại Đài Loan, sinh viên quốc tế có thể được nhận học bổng du học Đài Loan toàn phần với mức miễn giảm từ 50 – 100% học phí, phí ký túc xá, được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng…

Sinh viên quốc tế có thể được nhận học bổng du học Đài Loan toàn phần với mức miễn giảm từ 50- 100% học phí, phí ký túc xá, trợ cấp sinh hoạt,…

1. Các loại học bổng du học Đài Loan toàn phần

1.1 Học bổng du học Đài Loan toàn phần hệ Đại học (4 năm)

++ Loại 1: 100% học phí cho năm học đầu tiên + hỗ trợ ký túc xá

++ Loại 2: 100% học phí cho năm đầu tiên

++ Loại 3: 50% học phí cho năm đầu tiên

Sau năm thứ nhất, sinh viên có thể xin học bổng cho các năm tiếp theo dựa vào thành tích các năm học trước. Thời gian nhận học bổng tối đa là 04 năm.

1.2 Nhóm học bổng du học Đài Loan toàn phần hệ thạc sỹ (2 năm)

++ Học bổng toàn phần (Miễn phí học phí và có tiền chi tiêu từ 5000- 10.000 NTD hàng tháng).

++ Học bổng bán phần (Miễn phí học phí và tiền chi tiêu hàng tháng từ 2000- 5000 NTD hàng tháng).

++ Học bổng miễn phí học phí (Chỉ miễn phí học phí, không hỗ trợ tiền hàng tháng).

1.3 Nhóm học bổng Tiến sỹ (3 năm)

++ Học bổng toàn phần (Miễn phí học phí. Trường sẽ cung cấp tiền chi tiêu hàng tháng từ 10000NTD-15000NTD hàng tháng).

++ Học bổng bán phần (Miễn phí học phí + Trường sẽ cung cấp tiền chi tiêu hàng tháng từ 7000 NTD-11000 NTD hàng tháng).

++ Học bổng miễn phí học phí (Chỉ miễn phí học phí, không hỗ trợ tiền hàng tháng).

++ Trình độ ngoại ngữ: yêu cầu tiếng Anh Ielts 5.5 – 6.0, Toeic 700 trở lên hoặc chứng chỉ tương tương hoặc yêu cầu tiếng Hoa TOCFL cấp 3, 4 trở lên (Bạn chỉ cần 01 trong các loại chứng chỉ vừa nêu).

3. Trường hợp không được nhận học bổng

++ Là công dân nước Trung Hoa dân quốc tại nước ngoài, hoặc đang mang quốc tịch Trung Hoa.

++ Đã từng học tập tại Đài Loan và đang bảo lưu kết quả học tập. Nếu sắp hoàn thành và muốn xin học cấp cao hơn thì được phép.

++ Từng học Đài Loan, muốn chọn học ngành cùng cấp với học vị có sẵn.

++ Thuộc diện trao đổi sinh viên giữa các trường đại học Đài Loan và nước ngoài.

++ Từng bị hủy tư cách nhận học bổng du học Đài Loan.

++ Trong thời gian học, đã nhận học bổng của chương trình du học khác tại Đài Loan.

4. Giấy tờ xin học bổng

++ Đơn xin học bổng Đài Loan, kèm ảnh chung 4×6 (chụp 3 tháng gần nhất).

++ 01 bản photo CMND có công chứng hoặc hộ chiếu, kèm theo 1 bản photo hộ khẩu có công chứng cùng thời điểm.

++ 01 bản photo bằng tốt nghiệp và bảng điểm (đã dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa).

++ 01 bản photo giấy xin nhập học tại một hoặc nhiều trường đại học tại Đài Loan. Nếu xin nhiều trường cần nộp kèm theo danh sách các trường (Gồm các loại giấy tờ: Đơn xin nhập học, giấy báo nhập học, biên lai phí nộp hồ sơ…).

++ 01 bản photo chứng minh năng lực ngoại ngữ.

Với Tiếng Hoa sẽ là chứng chỉ và bảng điểm năng lực Hoa ngữ TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) cấp 3 trở lên (Không chấp nhận chứng chỉ HSK).

Với Tiếng Anh sẽ là bản photo chứng chỉ Anh Văn TOEFL (pBT) 500 điểm hoặc TOEFL (iBT) 60 điểm trở lên, hoặc những chứng chỉ Anh văn khác được quốc tế công nhận như (GEPT, IELTS, TOEIC) (tổng điểm của các kỳ thi này phải đạt trên 75% và còn hiệu lực).

++ 02 lá thư giới thiệu từ 2 cá nhân là giáo sư từng giảng dạy và lãnh đạo nơi đã công tác (nếu có).

++ Nếu là xin học bổng cho chương trình học Tiếng Anh cần đính kèm giấy chứng nhận học chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh.

[Góc bạn đọc tham khảo]

1. Tổng hợp thủ tục xin Visa du học Đài Loan

2. Làm thế nào để chứng minh tài chính du học Đài Loan

Hướng Dẫn Xin Học Bổng Toàn Phần Của Bộ Giáo Dục Đài Loan Moe

Trước hết là phải xin lỗi bản thân cũng như bà con chòm xóm vì biến mất cả năm :)) Nỗi đau này không sao kể xiết. Thật ra thời gian vừa rồi mình cũng không có gì mới, từ đầu năm tới giờ chỉ ở nhà, chuẩn bị hồ sơ đi xin học bổng và đi làm thêm. Mình mới tốt nghiệp tháng 9 năm 2018, và chỉ nộp 5 hồ sơ học bổng toàn phần (3 Erasmus ở Châu Âu, 2 Đài Loan), trong đó thì rớt hết 3 cái Châu Âu :”< (2 trượt, 1 đậu nhưng không có Fellowship). Ngược lại thì mình nhận được cả 2 học bổng toàn phần của Đài Loan là MOE và ICDF (từ chối MOE, nhận ICDF)

Bài viết hướng dẫn xin visa du học Đài Loan của mình có lẽ là một trong những bài được đọc nhiều nhất, và mình cũng nhận được kha khá email về vấn đề này. Mình thật sự thấy rất vui vì có thể giúp được nhiều bạn như vậy, bạn nào email cho mình chắc biết tốc độ rep email của mình ntn rồi đấy :)). Cho đi thì mới nhận lại, blog này mình sẽ viết về cách chuẩn bị hồ sơ MOE, trả lời phỏng vấn và quan trọng hơn hết là định hướng cho bản thân và giúp bạn xây dựng được một nền tảng để chống chọi lại toàn bộ quá trình vật vã này!

I. HỌC BỔNG TAIWAN MOE (MINISTRY OF EDUCATION)

Sinh hoạt phí: Ứng viên đại học 15.000 đài tệ ~ 500 USD, thạc sĩ và tiến sĩ 20.000 đài tệ ~ 650 USD .

*Note: Các chi phí khác như tiền máy bay, chi phí bảo hiểm, ký túc xá hoặc thuê phòng ở, tiền sách, v.v., thì các bạn phải tự lo liệu (trích từ tiền sinh hoạt phí ra).

Thời gian nộp hồ sơ: Thông thường từ đầu tháng 2 tới cuối tháng 3 hàng năm.

Số lượng: Miền Bắc 25 bạn, miền Nam 25 bạn. Đây là cái mình thích nhất ở học bổng này, vì số lượng năm nào cũng rất nhiều. Các học bổng danh giá khác như Erasmus của EU, Chev ủa UK thì không có số lượng giới hạn cho từng quốc gia mà bạn phải cạnh tranh với nhiều ứng viên có hồ sơ khủng toàn cầu. MOE của Taiwan là một trong số ít học bổng có quota riêng cho Việt Nam và không yêu cầu phải học tiếng trung đầu vào (ví dụ như học bổng Hàn Quốc sẽ yêu cầu các bạn học 1 năm tiếng Hàn nếu các bạn theo chương trình tiếng anh, mình không thích cái này, hoặc của Ý thì cần bằng tiếng ý, Pháp cũng tương tự).

Tại sao lại chọn Đài Loan? Học ở Đài Loan hơn kém nước khác chỗ nào???

Mình tin là rất nhiều rất nhiều bạn đắn đo trong việc chọn điểm đến thích hợp trong quá trình học tập của mình, bản thân mình cũng loay hoay một thời gian dài khi tìm con đường đi cho bản thân, ngụp lặn trong vô số tác động của gia đình và bạn bè. Từ góc độ của mình, một đứa học bằng chương trình tiếng anh thì học ở Đài Loan có ưu điểm và nhược điểm như sau:

Cần nhiều cố gắng để nâng cao khả năng tiếng anh (đặc biệt là khả năng phát âm và từ vựng). Điều này khá dễ hiểu. Mình đã ở Đài Loan 1 thời gian khá dài nên mình có thể sure với các bạn là học tiếng anh ở Taiwan không được balanced và healthy cho lắm 🙂 Vì sinh viên Đài Loan, nhất là sinh viên ngành kỹ thuật có tiếng anh không tốt lắm, kể cả giáo sư luôn :)), khá giống tình trạng Việt Nam. Ngược lại thì các bạn học business đặc biệt là international trade hay administration lại cực kỳ giỏi (cũng là điều tất yếu).

Ít tiền hơn thạc sĩ ở Châu Âu – Mỹ. Thông thường Fellowship cho Master rơi vào khoảng 1200 euro một tháng, cao gấp đôi so với học bổng MOE. Nói đi cũng phải nói lại vì funding cho Master châu Âu có tỷ lệ chọi cao.

Khó khăn trong giao tiếp trong khoảng thời gian đầu vì phần lớn mọi người không sử dụng tiếng anh (khác với châu âu hay thậm chí là cả Việt Nam, ở VN mình còn thân thiện chánnnn). Điều này có thể cải thiện sau vài tháng khi mà bạn đã quen với môi trường và học một – hai khóa tiếng trung giao tiếp ở trường.

Món ăn dễ ăn nhưng đơn điệu, phần lớn là chiên xào :)). Rau cũng có nhưng cũng là xào xào xào. Khẩu vị tốt như mình thì chẳng có vấn đề gì vì cách nêm nếm cũng ổn, kiểu châu á, nhưng nhiều bạn mình biết không chịu nổi nên lâu lâu vẫn đi ăn đồ VN. Anh bạn thân nhà mình suốt ngày kiểu “Đồ ăn Taiwan đ bằng 1 góc Malay” :)) ủa rồi chắc so nổi với VN???

Phong cảnh bình thường, không đặc sắc được như khu vực ôn đới. Khí hậu nhiệt đới cận ôn, thường đón bão.

Chương trình học tiến bộ, đuổi kịp mặt bằng chung các nước đang phát triển. Đặc biệt mạnh về khoa học vật liệu và sinh học, năng lượng tái tạo, cơ điện tử, khoa học không gian, khoa học cơ bản.

Chấp nhận sinh viên chưa có kinh nghiệm nghiên cứu nhiều, đầu vào dễ hơn không cần có hồ sơ quá khủng, không cần có kinh nghiệm làm việc.

Các chương trình thường là Master by Research, rất có ích cho các bạn muốn học tiếp lên bậc cao hơn.

Giáo sư đa phần tốt nghiệp ở Châu Âu – Mỹ, có network rất tốt với thế giới. Là bàn đạp để các bạn có thể tiếp tục làm research assistant, PhD hay PostDoc tại các khu vực này. Lương research assistant ở TW cũng khá ổn.

Văn hóa tương đồng. Phải nói mình khá thích cái này, các bạn sẽ k phải vất vả giải thích ngày tết, trung thu, ngày rằm hay thậm chí là tháng cô hồn cho các bạn bản địa :))

Môi trường lịch sự văn minh, cơ sở vật chất nghiên cứu xuất sắc, trà sữa ngon :)))

Tích cực đầu tư vào Việt Nam và các khu vực đang phát triển. Cơ hội việc làm cao sau tốt nghiệp.

Học bổng tiền đủ xài, thậm chí có thể tiết kiệm, dễ kiếm được việc làm thêm, người Việt nhiều (cái này mình k chắc là ưu hay nhược nữa)

H ồ sơ nộp học bổng bao gồm:

Đơn xin “Học bổng Đài Loan” (tải tại trang web của R.O.C Taiwan – hoặc ở đây).

1 bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu và 1 bản photo hộ khẩu, địa chỉ hộ khẩu phải từ Huế trở ra Bắc (đối với các bạn nộp tại R.O.C Taiwan Hanoi) và từ Đà Nẵng và HCM (Nếu các bạn nộp tại R.O.C Taiwan HCM).

1 bản photo những giấy tờ xin nhập học tại các trường Đại học công và dân lập Đài Loan (ví dụ: mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin xin nhập học, thư thông báo nhập học của trường, biên lai nộp hồ sơ sang trường Đài Loan…). Các bạn phải nộp hồ sơ cho trường trước (thường sẽ mở đơn từ tháng 12~ tháng 1, hạn tới giữa tháng 3). Các bạn có thể in email xác nhận đã nộp hồ sơ của hệ thống chứ không nhất thiết cần thư nhập học. Thư nhập học sẽ cần khi các bạn nộp visa.

Photo Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ: TOCFL cấp 3 trở lên (với chương trình dạy bằng tiếng Hoa) và cần nộp cả bản chính để đối chiếu, sau khi hoàn tất sẽ hoàn trả lại (Không chấp nhận Chứng chỉ HSK). Với chương trình tiếng anh cần nộp TOEFL (pBT) 500 điểm hoặc TOEFL (iBT) 60 điểm trở lên, IELTS 5.5, TOEIC 600. Năm nay mình còn bị yêu cầu phải nộp chứng chỉ cấp sau tháng 10/2018 trong khi IELTS của mình thi từ tháng 4… và mình đã phải thi gấp TOEIC sau khi Văn phòng gọi báo mình, và tới tận sau phỏng vấn mình mới có để nộp (cuối tháng 5/2019).

Hai thư giới thiệu của hiệu trưởng, giáo sư hoặc giáo viên hướng dẫn, lãnh đạo nơi đang công tác

Kế hoạch học tập (Study Plan).

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ: Tầng 20A(KT), Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà NộiDành cho các bạn có hộ khẩu ngoài Bắc

Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hồ Chí Minh Địa chỉ: 336 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí MinhDành cho các bạn có hộ khẩu trong miền Nam

Bí Quyết “Ẵm Gọn” Học Bổng Du Học Đài Loan Toàn Phần Của Hồng Mai

Bí quyết “ẵm gọn” học bổng du học Đài Loan toàn phần của Hồng Mai

Bí quyết săn học bổng du học toàn phần Đài Loan

Hồng Mai chụp ảnh cùng thầy cô và bạn học 

Du học có vẻ như là hai từ mang lại cảm giác khá xa với đối với các bạn sinh viên nhưng nó sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị nếu bạn được đến một đất nước xa lạ nào đó, và thực tế thì du học cũng không hề khó khăn như chúng ta từng nghĩ.

Hồng Mai chia sẻ: “Nếu bạn đã xác định mình sẽ đi du học thì đầu tiên cần thực hiện tốt những điều sau đây để mọi việc trở nên dễ dàng hơn:

2- Để có thể kiếm được phần học bổng hấp dẫn trong  trường học, bạn phải đảm bảo rằng bằng tốt nghiệp của mình từ loại khá trở lên.

3- Hoàn thành đầy đủ các vấn đề như: hồ sơ và visa để đảm bảo không có ảnh hưởng gì đến chuyến bay của mình”.

“Bên cạnh đó, mình cũng thấy chương trình học bên Đài Loan khá phù hợp và vừa sức với sinh viên Việt Nam, tuy nhiên các bạn cũng cần chịu khó học tốt tiếng Anh để có thể tìm hiểu tài liệu và lĩnh hội kiến thức mà các giáo sư truyền đạt”, Hồng Mai cho biết thêm.

Cuộc sống ở Đài Loan như thế nào?

Chụp ảnh tại khuôn viên trường

Chắc chắn rằng bất cứ du học sinh nào khi mới đặt chân lên một nơi xa lạ cũng gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng nếu chúng ta biết một chút tiếng Trung để giao tiếp thì những khó khăn ấy sẽ không còn là trở ngại lớn.

Hồng Mai chia sẻ: “Khi đến với Đài Loan mình rất ấn tượng với con người và cuộc sống nơi đây, người dân vô cùng thân thiện và gần gũi, đồng thời văn hóa bên này cũng tương đồng với Việt Nam. Phương tiện giao thông chủ yếu ở Đài Loan là tàu điện ngầm nên bạn không bao giờ lo trễ giờ vì tàu điện ngầm rất đúng giờ.

Vấn đề ẩm thực cũng trở nên bình thường sau vài tháng đầu khi bạn chưa quen vì đồ ăn của Đài Loan khá nhiều dầu mỡ, ngọt và nhạt hơn so với đồ ăn ở Việt Nam, vì vậy mà nhiều bạn có thể gặp tình trạng sút cân hoặc dễ bị ốm bởi thời tiết cũng có sự khác biệt nhỏ.

Vấn đề chi tiêu khi sang Đài Loan du học để tiết kiệm nhất, trước tiên hãy nên sắm đầy đủ các dụng cụ cần thiết và chuẩn bị một chút đài tệ đề phòng khi có việc khẩn cấp cần dùng. Sau đó, nếu bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì cũng có thể xin đi làm thêm để có thêm khoản chi tiêu nhưng cũng cần phải biết sắp xếp thời gian cho hợp lý và tránh làm việc quá sức ảnh hưởng đến quá trình học tập của mình”.

Khuôn viên thanh bình tại nhà dân ở Đài Loan

Đi thăm Phật Quang Sơn

Chụp ảnh cùng bạn tại biển

Chụp ảnh trong khuôn viên trường

Chụp ảnh bên bờ biển

Chụp ảnh cùng tượng người bất động

Ảnh tại một cây cầu dây văng ở Đài Loan

Chụp ảnh tại Lễ hội hoa Đài Loan

Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về du học Đài Loan hoặc săn học bổng du học toàn phần? Hãy liên hệ ngay tới Hotline của Du học HYP để được tư vấn chi tiết. DU HỌC HYP 30 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (04) 6.260.3666 Hotline: 0988.44.11.33 Link nộp hồ sơ online: https://goo.gl/j2tSR5 Email: hypacademy@gmail.com Website: http://hyp.edu.vn Facebook: https://facebook.com/duhochyp