Thông Báo Về Chương Trình Học Bổng Từ Bộ Ngoại Giao Israel ( Mashav)

Hồ sơ tham dự xin gởi về Đại Sứ Quán Israel tại Hà Nội 68 Nguyễn Thái Học . hạn nộp hờ sơ : 1/52013. Ứng viên đươc chọn sẽ được mời phỏng vấn . Thông tin thêm xin liên lạc với chị Nguyễn Thị Bảo An , điện thoại (04) 38433140 , di động 0913213114 , email : [email protected] hoặc [email protected]

Trân trọng thông báo ! P.HTQT.

Số lần xem trang: 8960Điều chỉnh lần cuối: 02-01-2013

Học bổng chính phủ Nhật Bản 2023 (MONBUKAGAKUSHO) tại Đại học Kanazawa(31-12-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2023(09-12-2023)

Thông báo chương trình học bổng bậc thạc sĩ tại Vương quốc Bỉ năm học 2023-2023(02-12-2023)

Chương trình học bổng France Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam(02-12-2023)

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023(13-10-2023)

Học bổng chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2023(10-07-2023)

Chương trình học bổng sau đại học về Khoa học và Công nghệ Học viện Chulabhorn – Quỹ ASEAN 2023(08-06-2023)

Kêu gọi đăng ký: Khóa học DIES “Quản lý Quốc tế hóa” 2023 – 2023(11-05-2023)

Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2023(10-02-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2023(27-12-2023)

Học bổng chính phủ Nhật Bản 2023 (MEXT) tại Đại học Hiroshima(27-12-2023)

Học bổng chính phủ Nhật Bản 2023 (MONBUKAGAKUSHO) tại Đại học Kanazawa(27-12-2023)

Thực tập tại National Institute of Genetics (NIG), Nhật Bản hè 2023(16-12-2023)

Chương trình Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN năm học 2023 – 2023(04-11-2023)

Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình JDS tại Việt Nam năm 2023 niên khóa 2023-2023(09-09-2023)

Thông báo Chương trình Học bổng IDEAS 2023 – 2023(21-08-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ 2023(16-08-2023)

Học bổng của Viên nghiên cứu Chulabhorn Graduate Institue – ASEAN Foundation 2023(07-08-2023)

Thông báo tuyển sinh đị học theo diện Hiệp định tại CHDCND Lào 2023(30-06-2023)

Học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ ITEC 2023 – 2023(30-06-2023)

Chương trình học bổng Indo-Asean, Ấn Độ 2023(10-05-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2023(29-03-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2023(26-03-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2023(26-03-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Ru-ma-ni năm 2023(26-03-2023)

Thông báo học bổng của Trường Đại học Khazar, Azerbaijan(06-03-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bê-la-rút năm 2023(31-01-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2023(31-12-2023)

Học bổng Thạc sỹ ngành Hành chính và Quản lý Công (Master of Public Policy and Management – MPPM) tại Đại học Brunei Darussalam (UBD) 2023(27-12-2023)

Khóa Tập huấn Mùa đông 2023 tại Trường Đại học KNUST, Đài Loan(11-10-2023)

Học bổng tuyển sinh du học Liên Bang Nga năm 2023(21-08-2023)

Tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình JDS niên khóa 2023-2023(21-08-2023)

Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình JDS niên khóa 2023-2023(21-08-2023)

Chương trình Newton Việt Nam – Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp(16-08-2023)

Chương trình học bổng Indo-Asean, Ấn Độ(11-07-2023)

Học bổng của Viên nghiên cứu Chulabhorn Graduate Institue – ASEAN Foundation(06-07-2023)

Chương trình hỗ trợ tư vấn khoa học, công nghệ và giáo dục 2023(22-05-2023)

Tuyển dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong trường đại học(22-05-2023)

Chương trình tài năng trẻ – Diễn đàn Quốc tế về tiềm năng phát triển bền vững(18-04-2023)

Tuyển dự án áp dụng tiến trình chất lượng trong đào tạo tiến sĩ(02-03-2023)

Tuyển dự án áp dụng tiến trình chất lượng trong quản lý nghiên cứu khoa học(01-03-2023)

Tuyển sinh dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ(08-02-2023)

Học bổng tại Hung-ga-ri 2023(15-01-2023)

Khóa học hè – Nông nghiệp và Môi trường bền vững 2023(05-01-2023)

Học bổng các khóa học Nông nghiệp tại Israel(09-11-2023)

Chương trình Đào tạo Tiến sỹ các nước Đông Nam Á và Mini-seminar về Khoa học và Môi trường, Nhật Bản(30-10-2023)

Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2023(20-09-2023)

Chương trình học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đức(19-09-2023)

Buổi giới thiệu về Học bổng Endeavour và Chương trình Học giả của Chính phủ Úc tại Trường Đại học Nông Lâm – Thành phố Hồ Chí Minh.(18-09-2023)

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat, Thái Lan.(06-09-2023)

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản 2023 – 2023(24-08-2023)

Học bổng Chevenning(21-08-2023)

Thông báo chương trình học bổng Fulbright năm 2023 – 2023(16-08-2023)

Thông báo chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2023-2023(11-08-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2023 – 2023(11-08-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2023 – 2023(11-08-2023)

Khóa học ngắn hạn về Phối hợp bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại Malaysia(21-07-2023)

Thông báo tuyển sinh học bổng đại học và sau đại học tại Ấn Độ năm học 2023-2023(23-05-2023)

Thông báo tuyển sinh học bổng thực tập sau đại học tại Ấn Độ (ITEC) năm 2023(12-05-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2023(03-05-2023)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng sau đại học của chính phủ Indonesia dành cho các quốc gia đang phát triển (KNB)(03-05-2023)

Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2023(03-05-2023)

Thông báo tuyển sinh học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Thái Lan khóa học 2023-2023(27-03-2023)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng đại học và sau đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023(27-03-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2023(17-02-2023)

Thông báo Học bổng toàn phần của Chính phủ Malaysia 2023(17-02-2023)

Thông báo học bổng Học viện Chính sách Phát triển và Quản lý (IOB), trường ĐH Antwerp của Vương quốc Bỉ(17-02-2023)

Thông báo học bổng Chính phủ Úc 2023(17-02-2023)

Chương trình học Tiến sĩ tại Trường ĐH Ehime , Nhật năm 2023(10-02-2023)

Chương trình học bổng các khóa học ngắn hạn về nông nghiệp tại Israel(10-02-2023)

Khóa học Quốc tế về Quản lý dịch hại tổng hợp tại Israel (23-12-2023)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2023-2023(23-12-2023)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2023-2023(23-12-2023)

Chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh năm 2023 của Trường Chính sách công Lee Kuan Yew (Lý Quang Diệu) và Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS)(23-12-2023)

Thông báo học bổng tiến sĩ, Đại học Kỹ thuật Suranaree niên khóa 2023(23-12-2023)

Học bổng cho cán bộ Việt Nam các khóa học tại Israel(08-11-2023)

Tuyển sinh đi học thạc sĩ tại Thái Lan năm 2023(08-11-2023)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2023-2023(08-11-2023)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2023-2023(08-11-2023)

Chương trình học bổng du học tại Canada dành cho khối pháp ngữ năm 2023(11-10-2023)

Học bổng học Thạc sĩ tại Thái Lan năm 2023(11-10-2023)

Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2023(22-09-2023)

Thông báo buổi giới thiệu học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2023-2023(22-09-2023)

Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2023(07-09-2023)

Khóa huấn luyện quốc tế về Khoa học Thú thí nghiệm (26-07-2023)

Thông báo Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2023-2023(07-06-2023)

Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Ấn Độ năm 2023(25-05-2023)

Khóa học Quốc tế tại Israel về An toàn thực phẩm và công nghệ thực phẩm trong bối cảnh thế giới đang biến đổi(11-05-2023)

Thông báo Hội thảo kết nối nhà khoa học Môi trường Anh Quốc – Việt Nam tại Thái Lan(09-05-2023)

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand(12-04-2023)

Phỏng vấn học bổng cho các chương trình Cử nhân và Cao học của Trường STUST, Đài Loan.(11-03-2023)

Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam năm 2023(04-03-2023)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật(01-03-2023)

Học bổng chính phủ Australia năm 2023 (22-01-2023)

Thông báo học bổng cho cán bộ Việt Nam đang công tác trong ngành Nông nghiệp và Môi trường(30-12-2023)

Cơ hội trở thành đối tác của USAID trog Khoa học, Công nghệ và Đổi mới(30-12-2023)

Học bổng Tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ Suranaree (SUT), Thái Lan năm 2023(22-12-2023)

Học bổng Chính phủ Ireland 2023-2023 (02-12-2023)

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2023(23-11-2023)

Chương trình lãnh đạo châu Á tại Nhật Bản năm 2023(14-10-2023)

Thông báo chương trình học bổng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật dành cho ứng viên nữ của trường Arizona State University năm 2023(14-10-2023)

Thông báo chương trình học bổng Tiến sỹ Vanier Canada (14-10-2023)

Thông báo Buổi giới thiệu học bổng JDS 2023, Nhật Bản(04-09-2023)

Thông báo học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2023-2023(22-07-2023)

Thông báo các khóa tập huấn quốc tế do Wageningen UR tổ chức (07-07-2023)

Thông báo chương trình học bổng hỗ trợ của vùng Wallonie – Bruxelles (Vương quốc Bỉ) năm 2023(23-06-2023)

Thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2023 (17-06-2023)

Học bổng hợp tác Kinh tế và Kỹ (ITEC) thuật năm học 2023-2023 (11-06-2023)

Thông báo chương trình học bổng của Viện Công nghệ châu Á – AIT năm 2023 (02-06-2023)

Thông báo chương trình học bổng Endeavour năm 2023 (12-05-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học đại học và sau đại học tại Nhật bản theo đề án 599 và học bổng của Chính phủ Nhật (MEXT)(12-05-2023)

Buổi giới thiệu chương trình học giả Fulbright tại Đại học Nông Lâm TpHCM(12-05-2023)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2023 diện Hiệp định(01-04-2023)

Thông báo chương trình học bổng của UAE năm học 2023-2023(02-03-2023)

Khóa đào tạo quốc tế về Sustainability and Human Impact in Land Systems and Environmental Processes(03-02-2023)

Khóa học online về sản xuất nông nghiệp và môi trường của Đại học Western Australia(30-01-2023)

Học bổng nghiên cứu ngắn hạn bậc Tiến Sỹ Robert S. McNamara của Ngân hàng Thế giới (2023)(30-01-2023)

Khóa học Quốc tế tại Israel về Nông nghiệp, Nước và Môi trường(12-01-2023)

Khóa học Quốc tế tại Israel về Nông nghiệp, Nước và Môi trường(12-01-2023)

Chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam(26-12-2014)

Thông báo Diễn đàn về Tài lãnh đạo trong chương trình Đại học khu vực Đông Nam Á lần thứ Sáu(03-12-2014)

Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2023(24-11-2014)

Thông báo tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Mô-dăm-bích năm 2023(14-11-2014)

Hội nghị nghiên cứu quốc tế về Business, Economic and Social Science IRC-2014″ tại Dubai (31-10-2014)

Chương trình học bổng Thạc sĩ IDEAS 2023 – 2023(22-10-2014)

Newton Institutional Links grants(22-10-2014)

Học bổng kỳ mùa xuân năm 2023 của Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc(07-10-2014)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-na-đa năm 2023 (02-10-2014)

Thông báo “Chương trình học bổng song phương Bỉ 2023 – 2023″(02-10-2014)

Triển Lãm Giáo Dục Hoa Kỳ 2014(26-09-2014)

Thông báo chương trình hỗ trợ nghiên cứu ngắn hạn tại vương quốc Anh(22-09-2014)

Quỹ NEWTON – Thông báo chương trình hỗ trợ hợp tác nghiên cứu ngắn hạn tại vương quốc Anh(22-09-2014)

Chương trình “Kết nối các nhà khoa học trẻ” do Hội đồng Anh tổ chức(22-09-2014)

Hội thảo Tiến sĩ Canada 2014(18-09-2014)

Học bổng sau đại học tại trường National Chiao Tung University, Taiwan (2014-2023)(10-09-2014)

Thông báo Chương trình Học bổng Borlaug Fellowships 2023 – Hoa Kỳ (09-09-2014)

Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2023(08-09-2014)

Học bổng tiến sĩ của trung tâm nghiên cứu lâm sàng trường Đại Học Oxford (OUCRU-VN) năm 2023(04-09-2014)

Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2023(03-09-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR, Hà Lan (29-08-2014)

Thông báo tuyển sinh “Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ” của Chính phủ Nhật Bản năm 2023(28-08-2014)

Chương trình hỗ trợ học phí & thực hành có lương các chương trình Master IT gắn với kinh doanh tại Singapore(18-08-2014)

Học bổng MBA của Đại học Quốc gia Singapore(18-08-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR, Hà Lan(06-08-2014)

Học bổng cho cán bộ Việt Nam làm việc trong ngành Nông nghiệp và Môi trường(28-07-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR, Hà Lan (11-07-2014)

Bản tin điện tử của Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc(24-06-2014)

Học bổng chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) 2014-2023(18-06-2014)

Giải thưởng “Kết nối giáo dục SEAMEO – Australia”(18-06-2014)

Khóa huấn luyện về Quản lý nước bền vững tại Đức(16-06-2014)

Khóa huấn luyện về “Sustainable energy solutions” tại Slovenia (27-05-2014)

Thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama – Huế (26-05-2014)

Thông báo học bổng nghiên cứu(16-05-2014)

Khóa đào tạo về Giám sát chất lượng nước và quản lý bền vững tài nguyên nước tại Hàn Quốc(12-05-2014)

Chương trình Học bổng Quỹ Crawford 2014(09-05-2014)

Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2023(07-05-2014)

Chương trình Học bổng Hubert Humphrey năm học 2023-2023(25-04-2014)

Học bổng Trường Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc(17-04-2014)

Một số khóa học do Trung tâm Sáng tạo Phát triển (CDI), Wageningen UR tổ chức(16-04-2014)

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand 2014-2023 (11-04-2014)

Học bổng sau đại học từ SEARCA (13-03-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR (11-03-2014)

Diễn đàn “Leaders in ASEAN Agriculture and Development” tại Philippines(18-02-2014)

Các khóa học ngắn hạn do WAGENINGEN UR tổ chức(18-02-2014)

Chương trình thạc sĩ tại Phần Lan (10-02-2014)

Thông tin về Triển lãm du học Mỹ (10-02-2014)

Thông tin Học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa, học bổng VEST-500 và kỳ thi năng lực Hoa ngữ(10-02-2014)

Học bổng Thạc sĩ Thái Lan (10-02-2014)

Học bổng của Chính phủ Ấn Độ(08-02-2014)

Thông báo kêu gọi dự án Chương trình hợp tác Việt Nam-Đức về “Kinh tế sinh học”(22-01-2014)

Học bổng nghiên cứu từ SEARCA (22-01-2014)

Các chương trình tiến sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản (07-01-2014)

Học bổng thạc sỹ Fulbright năm học 2023 – 2023 (07-01-2014)

Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại Thái Lan (03-01-2014)

Các chương trình thạc sĩ tại Đại học Antwerp, Bỉ(02-01-2014)

Học bổng Kỹ thuật Irish Aid Ideas 2014-2023 (gia hạn)(02-01-2014)

Hội thảo về Công nghệ sinh học và viễn thông ngày 18-20/02/2014(06-12-2013)

Hội thảo “Nghiên cứu tại Đức” ngày 09/12/2013(06-12-2013)

Học bổng ngành Công nghệ sinh học(29-11-2013)

Học bổng Thạc sĩ “Development Policies and Practices (DPP) (25-11-2013)

Khóa học ngắn hạn tại Hà Lan (được cập nhật thêm)(07-11-2013)

Hội thảo về “Phương pháp viết nghiên cứu bằng tiếng Anh” (07-11-2013)

Học bổng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Châu Âu(31-10-2013)

Khóa học ngắn hạn tại Israel (22-10-2013)

Học bổng TIẾN SĨ trường Đại học Công Nghệ Suranaree, Thái Lan (21-10-2013)

Học bổng TIẾN SĨ tại CHLB Đức (21-10-2013)

Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về “Thực phẩm và Khoa học Sinh học ứng dụng”(15-10-2013)

Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2014(08-10-2013)

Thông báo buổi hướng dẫn đăng ký học bổng toàn phần Nghiên cứu sinh của DAAD, Đức(27-09-2013)

Chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright (FLTA) Năm học 2014 (27-09-2013)

Học bổng Chính phủ Australia năm 2014(27-09-2013)

Học bổng Hubert Humphrey – Mỹ, năm học 2014-2023(27-09-2013)

Học bổng thạc sĩ tại Nhật năm 2014(27-09-2013)

Học bổng Liên minh nghiên cứu toàn cầu Borlaug (GRA) – Mỹ(26-09-2013)

Thông báo Hội nghị ASEAN + 3 tại Trung Quốc(24-09-2013)

Thông báo học bổng THẠC SĨ, TIẾN SĨ của DAAD(16-09-2013)

Thông báo Khóa học tiếng Nhật(06-09-2013)

Thông tin về các khóa đào tạo từ Wageningen UR(13-08-2013)

Thông báo các khóa huấn luyện quốc tế từ Wageningen UR(19-07-2013)

Thông tin học bổng TIẾN SĨ tại Nhật năm 2014 (06-07-2013)

Thông báo học bổng Tiến sĩ ngành Forest and Nature for Society(25-06-2013)

Thông báo về chương trình Cao học Quốc tế Okayama-Huế về “sự bền vững các hệ thống nông thôn và môi trường ” (04-06-2013)

Thông báo về chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2014 (13-05-2013)

Chương trình đào tạo Thạc Sĩ và Tiến Sĩ từ trường đại học Saga (Nhật Bản) (04-05-2013)

Thông báo chương trình học bổng đào tạo đại học và sau đại học từ trường Naresuan Thái Lan(04-05-2013)

Thông báo học bổng IWC(03-05-2013)

Thông báo tuyển sinh đi học ĐH, CĐ và TCCN tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2014(26-04-2013)

Thông báo chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ ngành Thủy sản từ Trường Đại Học South Bohemia Czech Public(08-04-2013)

Thông báo lần 2 về: “Applications to the SEACRA Regional Professional Chair Grants”(08-04-2013)

Thông báo từ SInonvation Germany – Asia Project(05-04-2013)

Chương trình “Tham quan học tập về quản lý quốc tế hóa” lần 2 do SEAMEO RIHED tổ chức(05-04-2013)

Thông báo từ trung tâm MDF Indochina(26-03-2013)

Chương trình học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles (IN.WBI)(01-03-2013)

Thông báo hướng dẫn xin học bổng Đài Loan năm 2013(26-02-2013)

SEARCA Graduate Scholarship for Southeast Asians(26-02-2013)

Chương trình Thạc sỹ Nông nghiệp tại Đại Học National Chung Hsing, Đài Loan(20-02-2013)

Thông báo về khóa học ngắn hạn tại Hà Lan(20-02-2013)

Học bổng sau đại học từ Trường ĐH National Chiayi, Đài Loan(28-01-2013)

Học bổng Thạc sĩ từ Trường ĐH Chiang Mai, Thái Lan(28-01-2013)

Announcement: VEF 2014 Fellowship Program for Process A(21-01-2013)

Học bổng Trường ĐH Guelph, Canada dành cho GIẢNG VIÊN NỮ(18-01-2013)

SEARCA REGIONAL PROFESSORIAL CHAIR GRANT(28-12-2012)

Thông báo về chương trình đào tạo từ Junior Riparian Professional – JPR ( Ủy hội sông Mê Công quốc tế )(21-12-2012)

Scholarship program for the Executive Master in Development Policies and Practices (DPP)(21-12-2012)

Chương trình đào tạo TS. ở nước ngoài theo đề án 911 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(11-12-2012)

Foreign Student Admission Application , Academic Year 2013 , National Chi Nan University(19-12-2012)

Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng toàn phần tại Đại học Tsukuba, Nhật Bản(04-12-2012)

Chương trình học bổng của VEF (3 chương trình) năm 2013- 2014(03-12-2012)

Học bổng học Tiến sĩ tại trường ĐH Suranaree, Thái Lan(13-11-2012)

Professional Fellows Program(12-11-2012)

CamTESOL Regional ELT Research Grants – Call for Research Proposals(08-11-2012)

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2013(06-11-2012)

Thông báo khóa học Quốc tế về “Climate change governance” tổ chức vào 2-13 tháng 9 năm 2013(02-11-2012)

Thông báo khóa học Quốc tế về “Facilitating multi-stakeholder processes and social learning” tổ chức vào 2-20 tháng 9 năm 2013(02-11-2012)

Thông báo về chương trình “The Asia Pacific Leadership Program” năm học 2013-2014(02-11-2012)

Chương trình học bổng Thạc sĩ của Đại sứ quán Ireland(01-11-2012)

Tham dự khóa học Quốc tế về: Ecosystem approach to fisheries(31-10-2012)

Các chương trình học bổng học SĐH tại Mỹ(21-09-2012)

Chương trình học bổng song phương Bỉ năm học 2013-2014(19-09-2012)

Mời nộp bài và tham gia trình bày tại “The Mekong Environmental Symposium 2013″(13-09-2012)

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS)(21-08-2012)

Call for applications for International Climate Protection Fellowships(12-07-2012)

Khoá đào tạo kỹ năng lãnh đạo(06-07-2012)

Tham dự khóa tập huấn “International training of trainers on IWRM”, tổ chức từ ngày 27/5- 14/6/2013 tại Hà Lan(06-07-2012)

Cơ hội tham dự “Competing claims on natural resources” tổ chức từ ngày 04 – 15 March 2013, tại Hà Lan(06-07-2012)

Học bổng dành cho giảng viên trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, phát triển bền vững và hoạch định chính sách kinh tế, xã hội(06-07-2012)

Chương trình đào tạo cán bộ tập sự chuyên nghiệp trẻ ven sông của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế.(02-07-2012)

Mời tham dự “Seventh Executive Forum on Natural Resource Management focused on Watershed Governance in a Context of Climate Change: Tenure and Policy Reform Processes”.(28-06-2012)

Hội thảo du học do Trung Tâm EducationUSA tổ chức trong tháng 5/2012.(17-05-2012)

Chương trình học bổng học thạc sĩ ngành Chính Sách công tại Tp. HCM(08-05-2012)

Chương trình học bổng học thạc sĩ ngành “Integrated Water Management” tại Úc(04-05-2012)

Chương trình học bổng học Tiến sĩ ( SIPOP- Stratagic Postgraduate Program) của trường ĐH Saga, Nhật Bản (19-04-2012)

Cơ hội tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về “Impact Assessment and Poverty Alleviation”, do SEARCA tổ chức từ ngày 15-17 tháng 5 năm 2012(17-04-2012)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2013(16-04-2012)

Scholarship program of Executive master in Development Policies and Practices (DPP) (10-04-2012)

Chương trình học bổng Endeavour năm học 2013(06-04-2012)

Học bổng International Plant Nutrition Institute (IPNI) năm 2012.(28-03-2012)

Thông báo hướng dẫn xin học bổng Đài Loan năm 2012(23-02-2012)

Thông tin về học bổng nhập học năm 2013 – Học bổng phát triển tại Việt Nam (ADS/ALAS)(23-02-2012)

Tham dự hội thảo tại Israel(16-02-2012)

Three PhD scholarships – Ion Transport Proteins in Control of Cancer Cell Behavior (IonTraC)(13-02-2012)

Học bổng phát triển Úc năm 2013(13-02-2012)

Global South Fellowships – CALL FOR APPLICATIONS(01-02-2012)

MSc program in European Forestry(01-02-2012)

Học bổng Indonesia(16-01-2012)

Học bổng Thạc sỹ Fulbright giới thiệu thông tin tại Tp. Hồ Chí Minh(11-01-2012)

UCD Smurfit School – Irish Aid IDEAS Scholarship Programme 2012-2013(05-01-2012)

IHS Course Prospectus 2012-2013(03-01-2012)

Two USDA fellowship programs for 2012: USDA Global Research Alliance Program and USDA Borlaug Program(20-12-2011)

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA ĐH TSUKUBA CHO CHƯƠNG TRÌNH “PHD IN HUMAN BIOLOGY”(19-12-2011)

Hội đồng Anh: Phát động cuộc thi trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Anh(16-12-2011)

English Language Teaching consultancy(16-12-2011)

Chương trình cấp học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International (IN.WBI)(01-12-2011)

Announcements on Three VEF Programs(30-11-2011)

Nghiên cứu tại Đức, 2.12.2011(23-11-2011)

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả năm 2012(17-11-2011)

Chương trình học sau đại học tại Viện Nghiên cứu Quốc tê và Phát triển, Thụy Sĩ(08-11-2011)

Học bổng học sau đại học tại Trường ĐH Công nghệ Suranaree, Thái Lan (04-11-2011)

Lancement des bourses 2012-2013 de l’AUF(27-10-2011)

Học Edeavour Quản lý (Endeavour Executive Awards) năm học 2012(26-10-2011)

Học bổng học sau đại học tại trường ĐH Newcastle, Úc(11-10-2011)

Global South Fellowships – CALL FOR APPLICATIONS(21-09-2011)

PhD training followships at the Oxford University Clinical Research Unit(20-09-2011)

Học bổng toàn phần của chính phủ Hà Lan-NFP(16-09-2011)

HỌC BỔNG SONG PHƯƠNG BỈ, năm học 2012-2013(14-09-2011)

Học bổng SĐH tại KDI School of Public Policy & Management tại Hàn Quốc(01-09-2011)

Thông báo chương trình tuyển sinh đi học SĐH tại Nhật Bản(24-08-2011)

IFS/IRD Workshop in Hanoi – Call for applications(22-08-2011)

Học bổng sau ĐH của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2011(16-08-2011)

Thông tin một số học bổng và hạn nộp hồ sơ(12-08-2011)

Các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường đại học Thái Lan(28-07-2011)

Khóa học Quản lý và đảm bảo chất lượng cho các trường Đông Nam Á(24-05-2011)

Funding Opportunities(23-05-2011)

Thông báo tuyển sinh đi học sau ĐH tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2012(16-05-2011)

100 suất học bổng học SĐH của chính phủ nhật cho năm 2012(05-05-2011)

IWC Water Leader Scholarships – now open(04-05-2011)

Chương trình học bổng Phát triển Australia (bao gồm cả học bổng năng lực lãnh đạo Australia)(27-04-2011)

Chương trình Học giả Việt Nam năm học 2012-2013(26-04-2011)

Chương trình Học bổng Hubert Humphrey năm học 2012-2013(15-04-2011)

[14:000 Ngày 15/4/2011] Chương trình học bổng Liên minh châu Âu – quy trình nộp hồ sơ, giới thiệu, giải đáp thắc mắc – Phòng 1(08-04-2011)

Chương trình trao đổi sinh viên (Đại học, thạc sĩ, Tiến sĩ) với trường ĐH Chung Hsing, Đài Loan năm học 2011-2012(24-03-2011)

Chương trình Fulbright tại Việt Nam(16-03-2011)

TB về chương trình tuyển sinh đào tạo Sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011(14-03-2011)

TB về chương trình tuyển sinh đi học tại Hung-Ga-Ri năm 2011(14-03-2011)

Chương trình Thạc sĩ International chúng tôi về Nutritional Sciences và Animal Sciences – Đại học Hebrew Israel(07-03-2011)

Chương trình học bổng học sau đại học và thực tập tại Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Cộng hòa Séc năm 2011 (07-03-2011)

Thông báo về khóa học quốc tế bồi dưỡng về quản lý UNILEAD 2011 – Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD(01-03-2011)

Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Brunei Darussalam năm 2011(01-03-2011)

Fellowship for agricultural scientist to study in Australia (01-03-2011)

Một số liên kết thông tin học bổng sau đại học(14-02-2011)

VEF Fellowship Application Forms OPENED!(14-02-2011)

Taiwan Scholarship Program(09-02-2011)

SEARCA’s Graduate Study Program (09-02-2011)

Global South Scholar-In-Residence Programme(09-02-2011)

University of Florida Water Institute Ph. D. Fellowship opportunities.(12-01-2011)

Các học bổng Bỉ năm 2011(21-12-2010)

MSc assistanship o DH Arkansas, USA(09-12-2010)

Chương trình học thạc sĩ tại trường Đại học Jean Moulin-Lyon 3, Pháp(18-11-2010)

Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài bằng NSNN năm 2011(16-11-2010)

Học bổng đi Canada 2011(16-11-2010)

Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2011(16-11-2010)

Tìm ứng cử viên học bổng PhD – Dự án SPIN(03-11-2010)

Erasmus Mundus – MSc EF Scholarships(03-11-2010)

Cơ hội học tập tại Viện Quản lý Đô thị Quốc tế, Trường ĐH Rotterdam, Hà Lan, năm học 2011/2012.(14-10-2010)

Khóa tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ thư viện (Deadline February 18, 2011)(06-10-2010)

e8 Masters and Post-Doctoral Program Scholarship(04-10-2010)

13 PhD Researcher Scholarships – WISDOM Project(28-09-2010)

Danh sách các học bổng Thạc sĩ toàn phần tại một số nước(28-09-2010)

Học bổng song phương Bỉ 2011/12(28-09-2010)

29/9/2010: Tổ chức buổi giới thiệu và trao đổi về chương trình Trao đổi Học giả Việt Nam 2011 của Chương trình Fulbright(24-09-2010)

Học bổng học sau đại học tại Hồng Kông(22-09-2010)

Asian Graduate Student Fellowships(01-09-2010)

Erasmus Mundus – IMACS Scholarships(01-09-2010)

Erasmus Mundus – MESPOM Scholarships(01-09-2010)

Scholarships at University of Canterbury(31-08-2010)

Erasmus Mundus – EMMEP Scholarships(31-08-2010)

ITTO Fellowships(31-08-2010)

Humboldt Research Awards(27-08-2010)

Humboldt -Georg Forster Research Fellowships(27-08-2010)

Erasmus Mundus – EUMAINE Scholarships(20-08-2010)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa trường ĐH Suranaree, Thái Lan.(20-08-2010)

*NUS – NGS Scholarship*(16-08-2010)

*Erasmus Mundus-IMMIT Scholarships*(16-08-2010)

*FSC Scholarships*(16-08-2010)

Erasmus Mundus – AFEPA Schlolarships(16-08-2010)

PhD Research Fund at Ghent University(10-08-2010)

Full scholarships available from RMIT Vietnam, Intel Products Vietnam and the Australian Government(09-08-2010)

Sato International Scholarship Foundation(09-08-2010)

Erasmus Mundus-UNESCO-IHE Scholarships(09-08-2010)

PhD scholarships at University of Copenhagen(02-08-2010)

Post-Doc Fellowships of the Institute for Geoinformatics (ifgi) at the University of Münster(23-07-2010)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa (1) Trường ĐH Maejo, (2) ĐH Kaetsart, và (3) ĐH King Mongkut’s, Thái Lan với các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông MêKông năm 2011(21-07-2010)

PhD Research Scholarships at Asia Research Institute,National University of Singapore(16-07-2010)

Water Management Programme 2010-2012(16-07-2010)

PhD Fellowships at Bielefeld University(16-07-2010)

Hong Kong PhD Fellowships(02-07-2010)

UNFCCC Fellowships (28-06-2010)

Học bổng phát triển Úc (ADS) (24-06-2010)

MS/PhD scholarships at SEARCA (20-06-2010)

Scholarships at The University of Western Australia(21-06-2010)

ECO Fellowships(14-06-2010)

CIMO Fellowship(14-06-2010)

EURIAS Fellowships(14-06-2010)

Giải thưởng World Scholars của University of Sydney – Úc(22-06-2010)

Các học bổng “by research” của trường đại học Adelaide – Úc(21-06-2010)

Họ bổng quốc tế Na Uy về Giáo dục (SIU )(21-06-2010)

Thông báo tuyển NCS đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp bằng NSNN năm 2010 (25-05-2010)

[17/6/2010 Deadline] Australian Leadership Awards Fellowship(13-05-2010)

Chương trình Học bổng Hubert Humphrey 2011-2012(13-05-2010)

chương trình học bổng thạc sĩ bán phần liên kết giữa Trường Đại học Huế , Việt Nam và Trường Đại học Okayama, Nhật, (28-04-2010)

Chương trình USDA Borlaug Fellowship dành cho các nhà khoa học Việt Nam(28-04-2010)

Khóa đào tạo ngắn hạn về “Proposal Writing for International Research Projects” do DAAD tổ chức tại Hà Nội(28-04-2010)

Chương trình Hubert H. Humphrey Fellowship 2010-2011 đang tuyển ứng viên(25-04-2010)

Khóa học UNILEAD về quản lý giáo dục đại học của DAAD – Đức(25-04-2010)

Cơ hội nhận học bổng nghiên cứu Endeavour Awards tại Úc(20-04-2010)

(Hạn chót 20/5/2010) Học bổng đào tạo tiến sĩ về khoa học và công nghệ của Fulbright năm 2011(02-04-2010)

(Hạn chót 15/10/2010) Chương trình Học giả Việt Nam năm học 2011-2012(02-04-2010)

(2/4/2010) Học bổng ESMT Scholarship / Nanyang Fellow / Nanyang President’s Graduate (02-04-2010)

(Hạn chót 3/5/2010) Tuyển sinh Chương trình học bổng sau đại học Chính phủ Indonesia năm học 2010 – 2011(30-03-2010)

(Hạn chót: 15/4/2010) Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010(30-03-2010)

(26/3/2010) Khóa huấn luyện về Research Methodology Training (RMT) 2010 tại Thái Lan(26-03-2010)

(25/3/2010) Những việc cần chuẩn bị cho quá trình xin học bổng(25-03-2010)

(25/3/2010) Học bổng IDRC về nông học, rừng và sinh học(25-03-2010)

(17/3/2010) Học bổng tiến sĩ Chương trình đào tạo quốc tế của Singapore(19-03-2010)

(19/3/2010) Chương trình mời lại những người đã từng nhận Học bổng DAAD từ 01 năm trở lên(19-03-2010)

(19/3/2010) Học bổng nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học trẻ DAAD(19-03-2010)

Học bổng Thạc sỹ nông nghiệp của Hungary(19-02-2010)

Thông báo chương trình học bổng sau đại học tại Thái Lan(03-02-2010)

Học bổng FAO-FVM 2010(03-02-2010)

Các học bổng toàn phần tại Đài Loan cho năm 2010 – 2011(29-01-2010)

Chương trình học bổng Panasonic 2011(28-01-2010)

Học bổng của Tập đoàn Ajinomoto – quy trình tuyển chọn mới (Hạn nộp hồ sơ 23/3/2010)(28-01-2010)

Dự án Junior Riparian Professional Project của hội đồng sông Mekong đang nhận application form(27-01-2010)

12 học bổng toàn phần ĐH và sau ĐH của Ấn Độ(26-01-2010)

Ngày 15/3/2010: Hạn chót nộp hồ sơ xin học bổng cao học và tiến sĩ tại các trường đại học Rumania(25-01-2010)

Học bổng học tại đại học Chung Hua – Đài Loan(25-01-2010)

Một số học bổng du học tại Hoa Kỳ(17-01-2010)

Khóa tập huấn về môi trường dành cho giảng viên tại Thái Lan(16-01-2010)

Chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực BIOTECCHNOLOGY tại Thái Lan, năm 2010(12-01-2010)

Đại sứ quán Ai-len tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng Irish Aid năm học 2010-2011(29-12-2009)

Trường Đại học Công nghệ Queensland sẽ hỗ trợ 12 suất học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí cho các nghiên cứu sinh đi học theo Chương trình học bổng 322(29-12-2009)

Chương trình học bổng của Canađa dành cho khối Pháp ngữ (PCBF) năm học 2010 – 2011(29-12-2009)

Học bổng tài năng chúng tôi 2010-2011 Bỉ(29-12-2009)

Chương trình Học giả (VSP) 2010 – 2011(25-12-2009)

Học bổng sau đại học của Đại học Chulalongkorn – Thái Lan(18-12-2009)

Chương trình học bổng sau đại học “Southern Sunshine Scholarship”(18-12-2009)

Chương trình học bổng của SEARCA, Phillippines(08-12-2009)

Chương trình Học bổng Fulbright 2011(04-12-2009)

Chương trình học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) 2011(28-10-2009)

Chương trình Scholarship and Fellowship dành cho các giáo sư, chuyên gia nghiên cứu và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực an ninh lương thực của Trường Đại học Hohenheim’s, Đức(16-10-2009)

Khóa học về thống kê tại Trung tâm Thống kê Y khoa Oxford(14-10-2009)

Chương trình Học bổng Sau đại học của Thái Lan năm 2009 học tại Học viện nghiên cứu Chulabhorn(14-10-2009)

Vòng hai chương trình học bổng Endeavour Quản lý (Endeavour Executive Awards) niên khóa 2009 sẽ nhận hồ sơ từ ngày 1/12/2009(14-10-2009)

Chương trình học bổng AUN/SEED-NET – Nhật Bản và các thời hạn nộp đơn còn lại trong năm 2009(28-09-2009)

Chương trình học bổng CHEVENING – Hội đồng Anh(23-09-2009)

Chương trình IFP – quỹ Ford thông báo tuyển sinh năm cuối cùng 2010(23-09-2009)

Học bổng tiến sĩ về Thủy sản(21-09-2009)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin học bổng song phương Bỉ(16-09-2009)

Thông báo của BGD&ĐT về Tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009 (Đợt bổ sung)(11-09-2009)

Chương trình học bổng Hà Lan (NFP) (11-09-2009)

Học bổng song phương Việt-Bỉ(09-09-2009)

Chương trình Học bổng sau đại học Vanier Canada (CGS)(07-09-2009)

Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) theo nguồn Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản(07-09-2009)

Học bổng song phương Bỉ(07-09-2009)

Thông báo số 569 về việc tuyển sinh thạc sĩ học tại Nhật Bản theo học bổng của chính phủ Nhật(03-09-2009)

Học bổng thanh niên trẻ châu Á (AYF) của chính phủ Nhật Bản(03-09-2009)

Muốn tìm học bổng du học tại Úc? Hãy vào trang dành cho du học của chính phủ Úc!(03-09-2009)

Bạn đã chuẩn bị gì để giành học bổng VEF năm 2011 đi học tại Hoa Kỳ?(03-09-2009)

Chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Kỹ thuật Suranaree Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông(03-09-2009)

40 suất học bổng tiến sỹ quỹ VEF tại Mỹ(21-08-2009)

ACIAR có cấp học bổng gì cho các cán bộ khoa học Việt Nam? (21-08-2009)

Chương trình học giả Fulbright năm 2009-2010(18-08-2009)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa Trường Đại học Maejo Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông(18-08-2009)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa Trường Đại học Kasetsart Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông(10-08-2009)

Học bổng Cao học ngành Công nghệ Sinh học(30-07-2009)

Khóa học ngắn hạn tại Israel về Cơ khí Nông nghiệp(22-07-2009)

Học bổng Tiến sĩ của chương trình học bổng NFP do Chính phủ Hà Lan cung cấp cho các khóa học trong năm 2010(21-07-2009)

Thông báo về lớp đào tạo chuyển giao công nghệ “Phương pháp tổ chức và quản lí một chương trình giảng dạy trực tuyến”(15-07-2009)

Học bổng Ph.D Công nghệ thông tin về Dynamics and Smart Structures Lab tại Sejong University, Korea(02-07-2009)

Học bổng MBA Online do Viện Quản trị Canada (Management Institute of Canada) cấp và giảng dạy(25-06-2009)

John Dillon Fellowship applications for leadership training in Australia 2010(16-06-2009)

Chương trình học bổng Phát triển Australia -ADS(15-06-2009)

Các khóa đào tạo chuyên đề về Chất lượng & An toàn Thực phẩm trong khuôn khổ dự án ASIA Invest(15-06-2009)

Học bổng Searca(11-06-2009)

Chương trình học bổng của USDA – Hoa Kỳ(01-06-2009)

Chương trình học thạc sĩ tại đại học Queensland, Úc(21-05-2009)

Chương trình Fulbright New Century Scholars 2009 chọn ứng viên(17-11-2008)

Ngày hội thông tin về học bổng NFP & HSP 2009-2010 của chính phủ Hà Lan(06-11-2008)

Học bổng đại học CYCU – Đài Loan(06-11-2008)

Thông cáo báo chí về Khóa huấn luyện đảm bảo chất lượng(14-10-2008)

Học Viện Công nghệ Châu Á – AIT tiến hành tuyển sinh sinh viên Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình 322(19-06-2008)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG FULBRIGHT 2009(03-03-2008)

Chương trình học giả FULBRIGHT VIỆT NAM 2008(09-01-2008)

Chương trình học bổng Thạc sỹ Fulbright sẽ tổ chức buổi giới thiệu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về học bổng niên khoá 2013-2014 vào 9h sáng ngày 14/1 tại Hội trường Quốc tế, SEAMEO Center, 35 Lê(11-01-2012)

Call for Applications DIES Training Course “Internal and External Quality Assurance in Sou The German Academic Exchange Service (DAAD) Programmes (DIES) – the German Rectors´ Conference (HRK) with partners from Southeast Asia and Europe Universi(24-05-2011)

Du Học Israel,Tại Sao Không ?

Đôi nét về Israel

Tình trạng chính trị là một nhà nước dân chủ và người Do Thái chiếm đa số. Người Do Thái được đánh giá là một trong những dân tộc thông minh nhất thế giới (bạn có biết ông chủ facebook Mark Zuckerberg cũng là 1 người do thái . Vào khoảng giữa thế kỷ 19, 1/4 các nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái, và tính đến năm 1978, hơn một nửa giải Nobel rơi vào tay người Do Thái. Như vậy, có đến 50% đóng góp cho sự tiến bộ của loài người chỉ do 0,19% dân số đảm nhiệm.)

Hiện nay, gần 90 phần trăm hộ gia đình ở nước nhiệt Israel sử dụng các tấm năng lượng mặt trời. Vì Israel thường xuyên trải qua tình trạng thiếu nước. họ có một ngành công nghiệp công nghệ nước phát triển cao mà làm cho họ một trong những chuyên gia hàng đầu của thế giới trong kỹ thuật bảo tồn nước và tái chế nước. Vì những điều trên thì không lạ gì khi Israel, một quốc gia Trung Đông nổi tiếng với những thành tựu xuất chúng trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và khoa học, trở thành một điểm đến đáng được cân nhắc.

Hiện nay có rất nhiều trường đại học tại Israel xét cấp học bổng cao học toàn phần cho các kỹ sư, đã tốt nghiệp các trường đại học tại Việt Nam. Học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí, ăn ở hay tiêu vặt trong suốt thời gian học.

Sinh viên Việt Nam cũng có thể tự tìm hiểu và nộp đơn theo học các ngành khoa học đời sống, y tế và sức khỏe bên cạnh các ngành nông nghiệp, sinh học và công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm .

Những ngành này chiếm khoảng 50% tổng số các hoạt động nghiên cứu tại các trường ĐH, hay viện nghiên cứu tại Israel. Một số trường đại học ở Israel hiện đang được nhiều sinh viên quốc tế theo học gồm:

ĐH Ben-Gurion ở Negev (BGU) hay ĐH Albert Katz, The Open University of Israel, ĐH Haifa và ĐH Tel Aviv…

Cơ hội vừa học vừa làm với khóa Tu nghiệp khi du học Israel

Nếu như du học ở những quốc gia khác như Anh, Pháp và Mỹ đều rất tốn kém, hình thức tu nghiệp sinh khi du học Israel (vừa học vừa làm) sẽ giúp bạn giải quyết được bài toán chi phí.

Đây là chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật cùng công nhân nghề, hay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và truyền bá khoa học kỹ thuật tiên tiến. Khi tham gia chương trình, ngoài việc học hay sinh viên còn có cơ hội đi làm với thu nhập tối đa có thể lên đến hơn 1000USD/tháng !

Đăng ký du học Israel Các trường đại học ở Israel không có trung tâm thanh toán bù trừ cho các ứng dụng Đại học. Để đăng ký, bạn cần liên hệ với trường đại học đã chọn.

Bạn sẽ được cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết mà bạn cần nộp để đơn đăng ký của bạn được xem xét.

Một số trường có thể yêu cầu bạn làm bài kiểm tra đầu vào để kiểm tra kỹ năng suy luận định lượng và bằng lời nói của bạn. Bạn cũng sẽ được kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ mà bạn muốn học. Bằng chứng về sự thành thạo ngôn ngữ đó có thể là đủ trong một số trường hợp.

Về Visa Tất cả du học sinh dự định ở lại hơn 3 tháng phải có visa sinh viên. Đơn xin thị thực du học phải được nộp ít nhất là 3 tháng trước khi bạn đến Israel.

Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Israel gần địa điểm của bạn sẽ xử lý tất cả các đơn xin thị thực, bao gồm cung cấp cho bạn thêm thông tin nếu cần.

các tài liệu cần để xin visa du học tại Israel:

Bản gốc thư nhập học từ trường đại học Hộ chiếu có hiệu lực Ảnh cỡ hộ chiếu Bằng chứng là bạn có đủ tiền để tìm ở lại Israel Mẫu đơn xin thị thực đã hoàn thành có thể được tải xuống nhấn vào đây. Lệ phí xử lý visa là khoảng $ 50. Nhưng nó có thể thay đổi tùy theo quốc gia bạn cư trú.

Vé Máy Bay Du Học Israel

Đặt vé máy bay đi vé máy bay du học Israel

Israel là một quốc gia thuộc vùng Trung Đông, nơi đây vốn nổi tiếng với những thành tựu về y tế, khoa học và nông nghiệp, đặc biệt trong những năm gần đây. Bên cạnh những quốc gia quen thuộc được một số bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn như Anh, Mỹ, Úc, Singapore…, nhiều bạn sinh viên đã chuyển hướng du học tại Israel.

Du học tại Israel, các bạn học sinh sẽ có được rất nhiều những cơ hội phát triển, có cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực học vấn. Ngoài các chương trình tu nghiệp cho sinh viên trong các lĩnh vực nổi tiếng như: Nông nghiệp, công nghệ sinh học, các trường ĐH ở Israel còn cấp nhiều học bổng cao học cho các kỹ sư đã tốt nghiệp các trường ĐH tại Việt Nam để các bạn có cơ hội phát triển tiếp.

Du học đến đất nước Israel

Đến với Israel, học sinh, sinh viên sẽ được học tập, rèn luyện trong một môi trường năng động, sáng tạo cùng khám phá những điều bổ ích, lý thú ở phía trước.

Dịch vụ vé máy bay dành riêng cho du học sinh tới Israel

Hiện nay, vé máy bay dành riêng cho du học sinh đến Israel được cung cấp bởi một số hãng hàng không chính như: Israir Airlines, El Al Israel Airlines và Arkia Israel Airlines. Ngoài ra, còn có một số hãng hàng không quốc tế nổi tiếng đang khai thác chuyến bay đến Israel là Austrian Airlines, British Airways, Alitalia, Bulgaria Air, Croatia Airlines, Czech Airlines, Hainan Airlines, Brussels Airlines…

Sân bay quốc tế Ben Gurion là sân bay lớn nhất ở Israel. Du học sinh muốn đến Israel có thể khởi hành từ sân bay Nội Bài hoặc sân bay Tân Sơn Nhất. Tùy điểm đến mà bạn lựa chọn hành trình phù hợp.

Để xuất phát từ Hà Nội – Elat: Du học sinh có thể chọn một số hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Korean Air và Asiana Airlines Với giá vé dao động khoảng 1315 usd – 1700 usd.

Để xuất phát từ TP Hồ Chí Minh – Elat: Du học sinh có thể chọn một số hãng hàng không như: Emirates, CSA Czech Airlines, Transaero Airlines…Với giá vé dao động từ 965 – 1662 usd.

Thời gian trung bình vào khoảng 17h bay tùy địa hình và tình hình thời tiết.

Điều kiện để lấy giá vé máy bay dành cho du học sinh đi Israel giá rẻ

Chi phí cho chuyến đi lại luôn là mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các du học sinh tại Israel. Sẽ có rất nhiều lúc du học sinh cần đến vé máy bay đi Israel hoặc từ Israel về Việt Nam như: Về chơi dịp lễ tết, nghỉ hè… Nhìn nhận được những khó khăn của du học sinh trên con đường tìm kiếm kiến thức, nhiều hãng hàng không luôn có các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng mua được những tấm vé máy bay Israel giá rẻ.

Để có được những ưu đãi tốt nhất cũng như có được tấm vé máy bay giá rẻ đi Israel, du học sinh phải chuẩn bị visa du học được đại sứ quán Israel ở Việt Nam cấp. Cầm trong tay chiếc visa du học, các bạn sẽ được nhận ngay vé máy bay ưu đãi cùng những chương trình khuyến mại hấp dẫn không chỉ cho bản thân mà còn cho người thân trong gia đình khi có nhu cầu sang Israel thăm bạn.

Mặc dù giá vé máy bay tùy từng hành trình và ngày bay không giống nhau, tuy nhiên, giá vé cho du học sinh sẽ giảm từ 20% đến 50% so với giá công bố của các hãng hàng không. Chính vì vậy, để có tấm vé máy bay giá rẻ, các bạn nên lựa chọn thời gian di chuyển vào trưa hoặc tối muộn. Trung bình bạn sẽ mất khoảng 17 tiếng để bay đến Israel, bạn cần chuẩn bị kĩ cho mình đồ đach, tư trang cá nhân để chủ động và thuận tiện suốt hành trình.

Cùng hệ thống giáo dục tiên tiến, du học sinh ở quốc gia này sẽ được chiêm ngưỡng những phong cảnh tuyệt vời

Điều kiện hành lý

Để sang một đất nước khác học tập và sinh sống, sẽ rất khó khăn khi toàn bộ cuộc sống của bạn phải gói gọn trong một vài chiếc vali. Chắc chắn bạn sẽ không ngừng đặt ra những câu hỏi như: Phải mang theo những gì? Những gì được và không được mang theo? Mang theo hành lý với trọng lượng bao nhiêu kg là phù hợp?… Hành lý sẽ được chia ra làm 2 loại, hành lý xách tay và hành lý kí gửi.

Mỗi hãng hàng không bạn chọn để di chuyển sẽ có những quy định về điều kiện hành lý khác nhau. Tuy nhiên, bạn đừng nên lo lắng, trước khi mua vé của hãng nào, bạn chỉ cần dành chút thời gian tìm hiểu về quy định hành lý của hãng đó để tránh mang quá số kg, hoặc mang nhầm những vật cấm mang trên máy bay. Thông thường, mỗi du học sinh sẽ được mang theo một túi hành lý xách tay không quá 7kg và một túi hành lý kí gửi không quá 32 kg.

Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực book vé máy bay, Travelus tự hào là đối tác tin cậy của hơn 180 hãng hàng không tại Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi rất vinh hạnh là nơi gửi gắm niềm tin của các bạn du học sinh trong chuyến hành trình tới Israel.

Là một công ty hoạt động lâu năm, Travelus luôn đảm bảo bán vé máy bay với mức giá cạnh tranh và ưu đãi nhất trên khắp nẻo đường bay. Khi bạn muốn đặt vé đi đến bất cứ quốc gia nào, các bạn đều nhận được những ưu đãi hấp dẫn không chỉ cho riêng cá nhân mình mà còn cho cả gia đình khi muốn đặt vé sang Israel xem tình hình ăn ở, học tập, sinh hoạt của con em mình.

Sử dụng dịch vụ của Travelus, bạn không chỉ sở hữu được tấm vé máy bay rẻ nhất mà còn được phép mang nhiều hành lý hơn so với các đại lý vé máy bay khác. Travelus còn có chương trình hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khi về Việt Nam trong các kì nghỉ Lễ, Tết, nghỉ hè… Bên cạnh đó, chúng tôi còn giảm 15% phí bảo hiểm du học của AIG.

Với những ưu đãi hấp dẫn cùng quà tặng bất ngờ và dịch vụ phục vụ chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho bạn chuyến bay an toàn và ý nghĩa.

Quà tặng Travelus dành riêng cho các bạn du học sinh đến Israel

Không chỉ có những chương trình hỗ trợ về giá vé, đến với Travelus, các bạn học sinh, sinh viên còn có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng ý nghĩa mà chúng tôi gửi đến khách hàng. Mỗi bạn du học sinh sẽ nhận được một vỏ hộ chiếu vô cùng thời trang và sành điệu với Voucher giảm 20USD trên bất kỳ giá vé nào. Đây là phần quà không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn mà Travelus mong muốn gửi tới các bạn du học sinh.

Chúng tôi luôn luôn vinh hạnh và sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường chinh phục tri thức!

Cập nhật hôm nay 09/11/2023, giá vé máy bay đi Vé máy bay du học Israel từ: $680-$690

Có Nên Du Học Israel Hay Không?

Nếu như du học Mỹ, Anh, Úc, Singapore,… đã quá quen thuộc thì hiện nay nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã bắt đầu chuyển hướng sang tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ hơn. Và một trong những lựa chọn ấy chính là du học Israel – quốc gia Trung Đông nổi tiếng với những thành tựu xuất chúng trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và khoa học.

Khi nhắc đến du học Israel, điều mà nhiều người cảm thấy phân vân nhất chính là quốc gia này những năm qua luôn được xem là điểm “nóng” với những cuộc tranh chấp, bạo động về tôn giáo, sắc tộc; cũng như đất đai khí hậu ở đây không mấy được thiên nhiên ưu ái. Tuy nhiên, nếu tạm bỏ qua những điều đó thì ta sẽ thấy Israel là đất nước có rất nhiều những thành tựu sáng giá trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và khoa học. Không những vậy, mảng giáo dục ở quốc gia này cũng được đánh giá khá cao trên thế giới với nhiều giảng viên giỏi không kém cạnh những quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ,…

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, Chính phủ Israel cũng đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút sinh viên quốc tế, trong đó Việt Nam. Đây cũng là một trong những “điểm nhấn” sáng giá của du học Israel.

Tuy ngôn ngữ chính thức của Israel là tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. Tuy nhiên, hầu hết người Israel đều nói tiếng Anh khá tốt, thậm chí họ còn có vài chương trình truyền hình được phát sóng 100% bằng tiếng Anh. Do đó, bạn hoàn toàn không phải lo lắng về rào cản ngôn ngữ.

Israel có ngành nông nghiệp vô cùng phát triển

Cơ hội giành học bổng du học Israel

– Thạc sĩ hóa học- Viện Công nghệ Technion

– Thạc sĩ y tế công cộng – Đại học Hebrew

– Ngành sinh học cây trồng & an ninh lương thực – Đại học Tel Aviv

Đại học Tel Aviv – Israel

Tu nghiệp tại Israel – sự lựa chọn của các bạn trẻ người Việt

Theo thông tin từ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam thì hiện nay, số lượng học bổng toàn phần, bán phần từ các trường đại học chưa nhiều lắm và chủ yếu dành cho các ứng viên học thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. Tuy nhiên, các bạn sinh viên nếu muốn du học Israel cũng có thể lựa chọn hình thức tu nghiệp sinh Israel (tương tự như vừa học vừa làm). Được biệt, đây là chương trình đặc biệt của Chính phủ Israel mở ra với mục đích đào tạo công nhân kỹ thuật, công nhân nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và truyền bá khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tham gia chương trình, bạn không chỉ được học hỏi những kiến thức mới mà còn có cơ hội đi làm để cải thiện kinh tế.

Hiện nay, diện tu nghiệp sinh tại Israel đang rộng cửa chào đón sinh viên các ngành nông nghiệp, sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm tại các trường đại học ở Việt Nam. Điều kiện để ghi danh là bạn buộc phải tốt nghiệp cao đẳng, hoặc đang học năm 3, 4 tại các trường đại học, có sức khỏe tốt để đủ chống chọi với thời tiết khắc nghiệt ở nước này (nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 40 độ).

Đại diện Đại sứ quán Israel cũng cho biết thêm, hiện nay nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có công nghệ đáng tự hào của Israel. Tuy nhiên, số lượng lao động ở Israel làm trong lĩnh vực này chỉ khoảng 5%. Do đó, tu nghiệp sinh sang đây ngoài được đào tạo thì còn được thực hành trực tiếp tại các cánh đồng, nông trại, mô hình nông nghiệp tiên tiến của Israel. Và ưu điểm lớn nhất chính là tu nghiệp sinh sẽ được trả lương theo công việc và số giờ làm thêm. Thu nhập tối đa có thể lên đến hơn 1000USD/tháng.

Du học sinh Việt Nam và các bạn nước ngoài tại Israel

Các ngành học nổi bật khi đi du học Israel

Bên cạnh các ngành nông nghiệp, sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, sinh viên Việt Nam cũng có thể tự tìm hiểu và nộp đơn theo học các ngành khoa học đời sống, y tế, sức khỏe những ngành này chiếm khoảng 50% tổng số các hoạt động nghiên cứu tại các trường ĐH, viện nghiên cứu tại Israel.

Một số trường đại học ở Israel hiện đang được nhiều sinh viên quốc tế theo học gồm: The Open University of Israel, ĐH Ben-Gurion ở Negev (BGU), ĐH Albert Katz, ĐH Haifa, ĐH Tel Aviv…

Phát Triền Nông Nghiệp Tại Israel

Ở trang trại nuôi bò sữa của Kibbutz Mashabbe Sade thuộc vùng Nagev, bò được huấn luyện rất kỹ, cứ đến giờ là tự tìm đường về trạm cho sữa, không cần người dẫn dắt.

Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày đang dần tắt, ấy là lúc các “cô” bò trên đồng cỏ đã căng bầu sữa. Những “cô” bò bước lặc lè tìm đường về trạm vắt sữa tự động, để tặng cho đời những giọt sữa tinh khiết quí giá nhất của mình…

Ông giục các nhà báo quốc tế phải khẩn trương tới trạm vắt sữa vì thời gian xuống sữa của bò rất ngắn nên giờ vắt sữa cũng không thể kéo dài. Ở trang trại này có hơn 3.000 bò đang cho sữa.

Người công nhân điều khiển máy vắt sữa dùng một vòi phun (trông giống như vòi phun thuốc trừ sâu ở Việt Nam) để xịt một thứ thuốc làm sạch bầu vú bò. Tiếp đó, người công nhân nâng một bộ gồm 4 đầu ống hút chụp vào các đầu vú bò để hút sữa ra một bình chứa lớn đặt ở một nơi cách xa vài chục mét.

Máy vắt sữa cứ tiếp tục làm việc đến khi bầu sữa đã cạn, bò tự biết co một chân đạp nhẹ để bộ đầu ống hút sữa bật ra. Sau khi đã cho sữa, bò kiên nhẫn đứng chờ chiếc mâm quay từ từ đến khi mông bò tương ứng với cửa ra thì nó tự biết bước lùi từ từ ra khỏi cỗ máy theo đường dẫn ra ngoài, để lại một chỗ trống cho “cô” bò khác. Mâm cỗ máy tiếp tục quay đến khi khoang trống này tương đương với cửa vào thì lại một “cô” bò khác tiếp theo biết tự bước vào Máy vắt sữa bò ở Israel. Ở trang trại nuôi bò sữa của Kibbutz Mashabbe Sade thuộc vùng Nagev, bò được huấn luyện rất kỹ, cứ đến giờ là tự tìm đường về trạm cho sữa, không cần người dẫn dắt.

Các chuyên gia chăn nuôi Israel từng nổi tiếng thế giới về công nghệ lai tạo giống bò sữa cho năng suất cao. Một quan chức Bộ Ngoại giao nước này cho biết, theo đề nghị của Chính phủ Trung Quốc, vừa qua Israel đã cử chuyên gia sang làm việc tại một trang trại nuôi bò sữa ở ngoại ô Bắc Kinh. Với công nghệ Israel, các chuyên gia đã nâng sản lượng sữa của giống bò Trung Quốc lên gấp 10 lần so với trước đó. Nghe nói hiện nay, các chuyên gia Israel cũng đang giúp Việt Nam nâng số lượng và chất lượng đàn gia súc. Không chỉ trong lĩnh vực chăn nuôi, Israel còn đang giúp Việt Nam công nghệ nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Câu chuyện trồng trọt

​Trong những ngày ở Israel, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu công nghệ trồng chuối tiêu xuất khẩu. Một bãi sa mạc trước đây ở cao nguyên Golan nay đã trở thành một cánh đồng chuối mênh mông. Có được điều này là nhờ công nghệ tưới tiêu và nhân giống gen cây trồng. Những cây chuối giống phát triển từ mô tế bào cấy trong vườn ươm. Khi đã đủ độ lớn, các cây non này được tách ra trồng vào một ống chất dẻo. Sau đó những cây non được cấy thẳng hàng xuống vườn. Mỗi một hốc chuối non có hai đường ống nhựa màu đen to bằng ngón tay cái chạy vòng xung quanh và được nối với hệ thống tưới công nghệ cao.

Câu chuyện nuôi ong

Theo lời mời của Văn phòng Đại sứ quán Israel và Trung tâm Hợp tác Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Israel (CINADCO) về việc tham dự Hội thảo và Tập huấn “Quản lý nuôi ong hiện đại: mật ong, sản phẩm phụ và sự thụ phấn” 18 ngày tại Israel từ ngày 15/5/2011 đến 01/6/2011, xin đề xuất một số biện pháp để phát triển đàn ong mật tại tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Một điều rút ra thêm từ tham quan thực tế tại các Trang trại nuôi ong sinh thái hay Khu vườn nuôi ong phục vụ tham quan-giáo dục do tư nhân đầu tư. Những Trang trại hay Khu vườn nuôi ong như thế này là điểm du lịch hấp dẫn du khách hàng ngày, đây cũng như nơi giảng dạy về tình yêu thiên nhiên, đoàn kết, kỷ luật,… từ việc quan sát cộng đồng ong mật,… Dưới sự hướng dẫn của Cô giáo, các học sinh đóng những vở kịch, hoạt cảnh phỏng theo sinh hoạt của ong mật, thật vui nhộn. Sau những ngày như thế! Học sinh sẽ vui hơn, yêu đời hơn và chắc chắn sẽ học hăng say hơn. Điều này, chúng ta không chỉ làm ở 2 Vườn quốc gia U Minh Thượng và Phú Quốc, mà ngay cả mỗi huyện-thị chúng ta nên có một như thế.

Câu chuyện Kibbutz

Đã có lần được nghe nói về Kibbutz – một mô hình kinh tế nông thôn độc đáo và kỳ lạ của Israel, trong chuyến đi này tôi dành nhiều thời gian về tận các vùng nông thôn Israel để tìm hiểu về mô hình nói trên. Và thật ngạc nhiên, câu chuyện “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đang được các Kibbutz ở quốc gia Trung Đông nhiều chuyện lạ này cố gắng thực hiện…

“Kibbutz” theo tiếng Do Thái có nghĩa là “tổ hợp” – một hình thức tổ chức kinh tế nông – công nghiệp nông thôn độc nhất vô nhị trên thế giới đang tồn tại ở Israel. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn Israel, tôi đến thăm Kibbutz Mashabbe Sade ở vùng Nagev miền Nam và Kibbutz Dalia ở miền Bắc nước này. Giáo sư Yeahoshua từng là xã viên của Kibbutz Mashabbe Sade cho biết, hiện nay trên toàn quốc có khoảng 270 Kibbutz. Trung bình mỗi Kibbutz này có trên dưới 300 xã viên, hoạt động tương tự như nhau, sở hữu những cánh đồng trồng cây nông nghiệp, trại chăn nuôi gia súc, các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nhẹ như sản xuất bột giặt, đồng hồ đo nước xuất khẩu, van và khớp nối ống nước,v.v.

Về kinh tế, Kibbutz tổ chức hoàn toàn theo kinh tế thị trường. Mô hình kinh tế Kibbuz được hình thành từ năm 1960 cho đến nay, phát triển tốt và đang thực hiện ở một mức độ nhất định phương châm “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đối với các xã viên của mình. Bà Yael Ziv, 45 tuổi phụ trách công tác tình nguyện của Kibbutz Mashabbe Sade cho biết, mọi thành viên thuộc gia đình các xã viên Kibbutz được ăn miễn phí hàng ngày hai bữa sáng và trưa tại một bếp ăn tập thể ở giữa làng tổ chức theo hình thức phục vụ món ăn tự chọn. Riêng bữa tối, các gia đình tổ chức ăn ở nhà để cho gắn bó tình cảm giữa các thành viên trong gia đình mình. Tôi đã chứng kiến tại Kibbutz Mashabbe Sade, buổi sáng các xã viên và trẻ em trong làng lũ lượt kéo đến nhà ăn tập thể dùng bữa sáng. Nhà ăn được tổ chức hiện đại và sang trọng với đầy đủ các món ăn cao cấp không khác mấy so với các phòng ăn ở khách sạn 5 sao. Sau khi ăn xong, mỗi người tự mang bát đĩa, khay, thìa, dĩa đến những chỗ qui định để cho “tổ bếp núc” rửa.

Sau đó trẻ em thì đến trường, người lớn đến nơi làm việc. Khoảng 12 giờ 30 trưa, trẻ em đi thẳng từ trường học tới nhà ăn, cùng người lớn dùng bữa trưa. Các gia đình không nhất thiết ngồi ăn cùng bàn mà do phục vụ món ăn tự chọn, các thành viên tuỳ thích chọn chỗ ngồi và lấy món ăn không hạn chế số lượng, hoàn toàn theo nhu cầu. Trong tất cả các Kibbutz, việc giặt quần áo cho gia đình các xã viên được tổ chức thành một tổ chuyên phục vụ giặt giũ. Tất nhiên, công việc này được làm bằng máy từ khâu giặt đến sấy khô. Chỉ mỗi khâu phân loại là phải do công nhân thực hiện bằng tay. Tại Kibbutz Mashabbe Sade, mỗi gia đình đăng ký một số thứ tự. Số này sẽ in lên phía trong quần áo của các thành viên gia đình mình. Các gia đình chỉ việc bỏ quần áo bẩn vào một thùng đựng quần áo có đánh số của gia đình. Tổ giặt giũ của Kibbutz sẽ có trách nhiệm thu gom chúng vào các ngày Chủ nhật, Thứ hai và Thứ ba. Sau khi phân loại các loại quần áo được giặt riêng theo màu sắc, chất liệu nhằm tránh hư hỏng rồi đưa sang máy sấy khô. Tiếp theo, quần áo của gia đình nào được trả về số thùng quần áo sạch dành cho gia đình đó vào các ngày còn lại trong tuần. Các xã viên Kibbutz không cần phải mua xe ôtô riêng. Mỗi Kibbutz đã mua khoảng 60 ôtô con các loại để tại một bãi xe có người trông coi. Nếu xã viên nào cần dùng xe, chỉ việc vào website của Kibbutz rồi tìm chọn những xe nào còn rỗi thì cứ việc tới bãi xe lấy chìa khoá ôtô mình cần để dùng thoải mái theo nhu cầu. Xăng, sửa chữa và các chi phí khác cho xe do Kibbutz chịu trách nhiệm. Trường hợp cần xe lớn hơn những chiếc xe có sẵn, xã viên có thể yêu cầu ban quản lý xe đi thuê theo yêu cầu của mình, Kibbutz sẽ thanh toán cho tiền thuê đó. Kibbutz xây dựng và cấp miễn phí nhà ở cho các gia đình xã viên. Khi cần xây dựng mở rộng và cải tạo theo ý mình, chủ nhà trao đổi với ban quản trị sẽ có đội xây dựng đến thực hiện theo yêu cầu của chủ nhà, Kibbutz thanh toán chi phí. Kibbutz cấp miễn phí hoặc trả toàn bộ tiền điện, nước, gas cho các gia đình xã viên. Mỗi căn nhà này ở Mashabbe Sade là một biệt thự cao cấp, đầy đủ tiện nghi.

Con em xã viên được Kibbutz cấp học bổng toàn phần cho thời gian học 12 năm phổ thông và đại học trong nước. Khi các xã viên và con cái họ ốm đau, Kibbutz chịu trách nhiệm thanh toán hoàn toàn mọi chi phí về y tế căn cứ vào thực tế chữa bệnh theo nhu cầu.

Xã viên Kibbutz được nghỉ hưu theo qui định chung của Nhà nước ở tuổi 69 đối với nam giới, 67 đối với nữ giới. Nhưng ở Kibbutz nếu muốn, xã viên có thể tiếp tục làm việc trong thời gian tuỳ thích. Khi tuổi già, sức yếu hoặc bệnh tật, xã viên được đến trại dưỡng lão miễn phí hoặc được Kibbutz thuê người lao động nước ngoài đến chăm sóc tại gia đình.

Tại Kibbutz Mashabbe Sade, ngoài các hưởng thụ theo nhu cầu do Kibbutz chi phí, mỗi xã viên được nhận phụ cấp 1.300 shekol (350 USD)/tháng để chi phí cá nhân. Mức phụ cấp này bằng nhau đối với tất cả mọi người, không phân biệt vị trí công tác của xã viên dù là giám đốc, chủ nhiệm hay người quét rác, trông trẻ. Do nhu cầu của cá nhân và xã hội, xã viên có thể làm những công việc không thuộc địa bàn Kibbutz mình như giáo sư đại học, bộ trưởng, chuyên gia vệ tinh,… Nhưng toàn bộ tiền lương của người đó phải nộp về cho ngân quĩ của Kibbutz.

Tại Mashabbe Sade, từng có những xã viên làm bộ trưởng, nghị sĩ Quốc hội, giáo sư đại học nhưng lương nhà nước trả cho họ phải nộp cho Kibbutz. Bà Kantor Dafna, bạn tôi hiện là Tổng vụ trưởng Viện nghiên cứu nguồn nhân lực làm việc ở Tel Aviv nhưng phải nộp toàn bộ thu nhập từ lương về cho Kibbutz Dalia của bà. Các Kibbutz đều cung cấp toàn bộ những nhu cầu cá nhân như quần áo, xe hơi,v.v. để phù hợp với vị trí công tác cho các vị nói trên.

Với những người lười biếng nhất thời, ban lãnh đạo Kibbutz cho rằng đó là nhu cầu cần nghỉ ngơi của con người nên cứ để họ nghỉ. Nếu lười nhác kéo dài, ban lãnh đạo Kibbutz sẽ đến thuyết phục để họ nhận ra sự ăn bám người khác là điều xấu. Dư luận cộng đồng khinh bỉ có sức răn đe mạnh hơn cả pháp luật khiến người lười nhác phải thay đổi. Bà Kantor Dafana xã viên Kibbutz Dalia cho biết, nếu người lười vẫn không chuyển, Kibbutz có cơ chế đuổi ra khỏi cộng đồng. Nhưng đến nay hình phạt này chưa bao giờ phải sử dụng. Động cơ để người lao động cống hiến hết mình là danh dự, sự tuyên dương, động viên kịp thời của ban lãnh đạo Kibbutz và sự tôn vinh của cộng đồng. Tên và thành tích của người có công được công bố kịp thời và công khai trên bản tin địa phương.

Để tránh tham nhũng, mọi khoản thu nhập và chi phí của Kibbutz được công khai dán trên bảng thông tin của cộng đồng. Ban lãnh đạo được đại hội xã viên bầu ra, chịu trách nhiệm giám sát của một cơ chế công khai hoàn toàn mọi quyết định và chính sách của Kibbutz.

Website chúng tôi chân thành cảm ơn sự chia sẻ và hỗ trợ thông tin của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Nguồn Học Bổng ( chúng tôi ) là website độc lập, giới thiệu các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới.