Uef Tuyển Sinh Tiến Sĩ / Top 15 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Tuyển Sinh Tiến Sĩ

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện này, thị trường lao động toàn cầu nói chung và tại khu vực, cũng như tại Việt Nam nói riêng có nhu cầu rất lớn về nguồn nhận lực không chỉ có trình độ cao mà còn phải có chất lượng cao như đội ngũ nhân lực có trình độ Tiến sĩ. Mục tiêu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp trong và ngoài nước, các chuyên gia nghiên cứu cao cấp trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, được sự cấp phép của Bộ GD&ĐT và Hội đồng Khoa học Nhà trường, Khoa CNTT thông báo tuyển sinh bậc tiến sĩ, đào tạo trong nước.

1. Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính (Mã CN: 9480101)

2. Thời gian đào tạo: Thời gian thực hiện chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ là 03 năm tập trung liên tục, đối với NCS tốt nghiệp đại học là 04 năm tập trung liên tục.

3. Đối tượng tuyển sinh:Người dự tuyển thỏa mãn một trong các trường hợp sau thì được phép nộp đơn dự tuyển (theo mẫu đính kèm):

Người dự tuyển có bằng thạc sĩ Khoa học máy tính (KHMT) hoặc bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành KHMT.

5. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển: 

các đối tượng sau

Đối tượng có bằng thạc sĩ/ tiến sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển;

Đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại giỏi trở lên ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Điều kiện dự tuyển:

Về văn bằng: 

các đối tượng sau

Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại giỏi trở lên ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Về trình độ tiếng Anh:

 Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án. Có trình độ tiếng Anh thỏa một trong các điều kiện sau:

Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh;

Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT công nhận;

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

Có một trong các chứng chỉ Anh văn quốc tế: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45, PET/FCE 160 (trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi).

Công bố quốc tế:

Cán bộ hướng dẫn:

Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng đồng ý nhận hướng dẫn;

Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn.

Bài luận về hướng nghiên cứu:

Thư giới thiệu: 

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành.

Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú

 xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:

Phát hành và nhận hồ sơ: đến ngày 09/11/2018

Phí xét tuyển: 750.000đ/hồ sơ

Bản sao văn bằng đại học, thạc sĩ kèm bảng điểm;

Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ;

Bản sao công bố quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

Giấy chứng nhận sức khỏe;

04 tấm ảnh (4 x 6).

Thông tin liên hệ1/ Văn phòng Khoa CNTT:

Phòng C.004 – ĐH Tôn Đức Thắng (Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chi Minh)

Số điện thoại: (028) 3775-5046

Email: khoacntt@tdtu.edu.vn

2/ Phòng Đào tạo Sau Đại học:

Phòng A.305 – ĐH Tôn Đức Thắng (Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chi Minh)

Số điện thoại: (028) 3775-5059

Email: tssdh@tdtu.edu.vn

Tuyển Sinh Chương Trình Tiến Sĩ Sandwich

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Công văn số 156/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học hóa công nghệ Praha (www.vscht.cz), Cộng hòa Séc;

TDTU trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tượng khác có nguyện vọng như sau:

A. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 1. Trường đại học kỹ thuật Ostrava:

Tin học (Informatics); Công nghệ viễn thông (Communication Technology) ; Toán tính và toán ứng dụng (Computational and Applied Mathematics) ; Máy và thiết bị điện (Electrical Machines, Apparatus and Drives); Năng lượng điện (Electrical Power Engineering); Điện tử (Electronics); Điều khiển học kỹ thuật (Technical Cybernetics); Lý thuyết kết cấu (Theory of Construction); Địa kỹ thuật (Geotechnics); Xây dựng và kỹ thuật đô thị (Municipal Engineering and Construction); Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp (Fire Protection Engineering and Industrial Safety). 2. Trường đại học Tomas Bata:

Quản trị và kinh tế (Management and Economics); Tài chính (Finance); Điều khiển tự động và tin học (Automatic Control and Informatics); Tin học kỹ thuật (Engineering Informatics). 3. Trường đại học hóa công nghệ Praha:

Hóa sinh (Biochemistry); Vi sinh học (Microbiology); Công nghệ sinh học (Biotechnology); Hóa và phân tích thực phẩm (Food Chemistry and Analysis); Công nghệ thực phẩm (Food Technology); Hóa môi trường và công nghệ (Environmental Chemistry and Technology). B. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển và thi tuyển. C. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Hồ sơ gồm: Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học; Bản sao có công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học; Bản sao có công chứng Bằng thạc sĩ; Bản sao có công chứng Bảng điểm cao học; Lý lịch khoa học (bằng tiếng Anh); Thư giới thiệu (dành cho ứng viên nộp đơn vào Trường đại học Tomas Bata); Năng lực ngoại ngữ: Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B1 (hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các chuyên ngành học tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học hóa công nghệ Praha;

Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B2 (hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các ngành học tại Trường đại học Tomas Bata.

Bài luận về Đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng tiếng Anh). Ghi chú:

Các ứng viên sau không phải nộp chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh:

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ chính thức sử dụng trong học tập là tiếng Anh; Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh. D. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐÀO TẠO: Thời gian đào tạo là 4 năm. Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là của Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc.

E. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Trường đại học Tôn Đức Thắng (www.tdt.edu.vn); Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz); Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz); Trường đại học hóa công nghệ Praha (www.vscht.cz). F. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: tiếng Anh Các môn học cơ bản và chuyên ngành đều được giảng dạy bằng tiếng Anh; Các bài luận, báo cáo đề cương, luận án tiến sĩ… đều phải viết, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh; Bảo vệ luận án tiến sĩ: trước Hội đồng bảo vệ quốc gia và được thực hiện tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava/Trường đại học Tomas Bata/Trường đại học hóa công nghệ Praha.

G. THẦY HƯỚNG DẪN: Hướng dẫn chính: Giáo sư, Phó giáo sư Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc là các giảng viên có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế;

Hướng dẫn phụ: là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của TDTU và các trường đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.

H. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Từ 3 đến 5 Nghiên cứu sinh/ngành (chuyên ngành)/năm học. I. VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG: Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia (Cộng hòa Séc), Trường đại học kỹ thuật Ostrava/ Trường đại học Tomas Bata/Trường đại học hóa công nghệ Praha mà các Nghiên cứu sinh theo học sẽ cấp cho Nghiên cứu sinh Bằng tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế.

Bằng tiến sĩ nhận từ chương trình đào tạo này được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận theo Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 và Công văn số 156/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017.

J. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: Kinh phí đào tạo do người học (Nghiên cứu sinh) chi trả. Học phí: khóa học 2018 – 2022 (nhập học tháng 9/2018) như sau:

Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, Toán tính và toán ứng dụng, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Điện tử; Điều khiển học kỹ thuật: 66 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.000USD/năm học).

Lý thuyết kết cấu, Địa kỹ thuật, Xây dựng và kỹ thuật đô thị, Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp: 77 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.500USD/năm học).

Quản trị và kinh tế, Tài chính, Điều khiển tự động và tin học, Tin học kỹ thuật: 77 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.500USD/năm học).

Hóa sinh, Vi sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa và phân tích thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Hóa và công nghệ môi trường: 77 triệu đồng/năm học (tương đương 3.500USD/năm học).

Học phí tính bằng USD là không đổi trong suốt cả khóa học. Nghiên cứu sinh nộp học phí tính bằng tiền Việt tương ứng với tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank cho từng thời điểm đóng tiền. Tuy nhiên, chính sách của Cộng hòa Séc cho phép các trường đại học phía Cộng hòa Séc có quyền điều chỉnh học phí riêng cho từng khóa (khóa năm sau có thể khác với khóa năm trước).

TDTU có chính sách cấp học bổng cho nghiên cứu sinh kể từ đầu năm 2016. Người học muốn được nhận học bổng khi tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ này, liên hệ: Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (levanut@tdt.edu.vn) và/hoặc Phòng sau đại học (dangngocminhduc@tdt.edu.vn) để biết thông tin, điều kiện và thủ tục xin học bổng.

K. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU: Kế hoạch học tập, nghiên cứu chủ yếu gồm các điểm sau:

Học và thi các môn học cơ bản, chuyên ngành và môn tiếng Anh; Nghiên cứu khoa học: bài báo, báo cáo khoa học, tham gia hội thảo, hội nghị; Thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ; Nộp luận án tiến sĩ để bảo vệ; Bảo vệ luận án tiến sĩ; Kết quả học tập, nghiên cứu của Nghiên cứu sinh là các môn học trong chương trình đào tạo, các bài luận, bài báo tham gia hội nghị, trên các tạp chí khoa học, tập san ngành, cuối cùng là luận án tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia.

L. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH: Chất lượng đào tạo và bằng cấp có giá trị toàn châu Âu và quốc tế; Đại học kỹ thuật Ostrava nằm trong TOP (#201-250) các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo Bảng xếp hạng các trường thuộc BRICS & Các nền kinh tế mới nổi năm 2017 của THE (Times Higher Education World Universities Rangking); Trường đại học Tomas Bata là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội các trường đại học châu Âu, với hơn 800 trường từ 46 quốc gia. Trung tâm Polymer của Trường đứng đầu thế giới với hơn 100 nhà khoa học và nhiều giáo sư nhận được những giải thưởng danh giá như Rolex Award for Enterprise; Trường đại học hóa công nghệ Praha là tổ chức giáo dục lớn nhất trong lĩnh vực hóa và công nghệ ở Trung Âu với truyền thống kéo dài gần hai thế kỷ. Năm 2017 Trường được tổ chức xếp hạng đại học uy tín THE (Times Higher Education World Reputation Ranking) xét chọn thứ hạng vị trí 152của Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo thuộc BRICS & Các nền kinh tế mới nổi.

Điều kiện bảo đảm chất lượng cho nghiên cứu sinh Việt Nam khi học tại TDTU là tương đương như ở Cộng hòa Séc. Nghiên cứu sinh Việt Nam có đủ quyền lợi – nghĩa vụ và chất lượng học tập như tất cả nghiên cứu sinh người Séc và nghiên cứu sinh quốc tế khác.

M. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ: VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU (EUROPEAN COOPERATION CENTER), ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Phòng C126, Tòa nhà C, Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ; Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM; Điện thoại: (028) 3775 5107 Di động: 0948 998 959 – 0916 127527; E-mail: ecc@tdt.edu.vn; phandao@tdt.edu.vn; Website: http://www.tdtu.edu.vn, http://www.ecc.tdtu.edu.vn; Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết 15/6/2018.

Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Tiến Sĩ 2022

1. Ngành đào tạo

Công nghệ Sinh học nông, y, dược

Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano

Nước – Môi trường – Hải dương học

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Năng lượng

Khoa học Vũ trụ và Ứng dụng

Các thông tin về Khoa Đào tạo Tiến sĩ được đăng tải tại đây.

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ được tổ chức theo hình thức đào tạo tập trung. Thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng Cử nhân.

Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký (hoặc tương đương). Hoặc, có bằng tốt nghiệp Cử nhân hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký, có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (tương đương với 9,0/10 trở lên).

Có Chứng chỉ TOEFL iBT 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Người có bằng tốt nghiệp chương trình Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ toàn thời gian với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là tiếng Anh được miễn Chứng chỉ tiếng Anh.

Có đề cương nghiên cứu được cán bộ hướng dẫn đồng ý (theo mẫu).

4. Điều kiện về cán bộ hướng dẫn

+ Mỗi ứng viên được đề xuất tối đa hai cán bộ hướng dẫn:

Một cán bộ hướng dẫn bắt buộc phải là giảng viên cơ hữu của Trường ĐHKHCNHN, hoặc là giảng viên người Pháp đang giảng dạy hoặc làm việc tại một trong các phòng thí nghiệm của Trường hoặc phòng thí nghiệm liên kết với Trường tại Việt Nam.

Cán bộ hướng dẫn còn lại là một nhà khoa học đang làm việc tại một trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở nước ngoài hoặc Việt Nam.

5. Chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí

Trường ĐHKHCNHN có các loại học bổng cho nghiên cứu sinh (NCS) mới nhập học và đang theo học tại Trường như sau:

Học bổng Khuyến khích học tập dành cho các NCS có thành tích học tập xuất sắc đã nhập học vào trường: Loại DS-A1: 15.000.000 VNĐ; Loại DS-A2: 10.000.000 VNĐ; Loại DS-A3: 5.000.000 VNĐ.

Học bổng Tiếp nối dành cho các NCS đã tốt nghiệp chương trình cử nhân/thạc sĩ của Trường và theo học tiếp tại Trường: 5.000.000 VNĐ.

Học bổng Tăng cường năng lực dành cho cán bộ của Trường ĐHKHCNHN, các viện nghiên cứu, các trung tâm của Viện Hàn lâm KHCNVN và các đơn vị đối tác có thỏa thuận hợp tác với Trường: Mức CS1: 20.000.000 VNĐ (dành cho cán bộ của Trường ĐHKHCNHN); Mức CS2: 10.000.000 VNĐ.

Hội đồng xét học bổng của Trường ĐHKHCNHN quyết định danh sách NCS được nhận học bổng theo Quy định về học bổng cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường.

Các thông tin cụ thể về chính sách Học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí được đăng tải trên website của Trường tại địa chỉ: https://usth.edu.vn/vi/sinh-vien/hoc-bong-va-ho-tro-sinh-hoat-phi/

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (bằng Tiếng Anh) gồm các giấy tờ sau đây:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

Bản sao hợp lệ các văn bằng, bảng điểm chương trình Cử nhân và Thạc sĩ. Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần kèm theo giải thích về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài;*

Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định;

Thư trình bày nguyện vọng của người dự tuyển;

Lý lịch mới nhất bằng tiếng Anh (CV), trong đó cần trình bày nổi bật quá trình và thành tích học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp hay kinh nghiệm trong các hoạt động sinh viên;

Xác nhận thời gian công tác của cơ quan/đơn vị nơi ứng viên đang làm việc (theo mẫu);

Lý lịch khoa học và thư chấp nhận hướng dẫn khoa học của cán bộ hướng dẫn và đồng hướng dẫn (theo mẫu);

Thư giới thiệu của 2 nhà khoa học đã làm việc cùng ứng viên ít nhất 6 tháng (theo mẫu);

Đề cương nghiên cứu viết bằng tiếng Anh (tối đa 10 trang A4) (theo mẫu);

Bản sao bằng khen, giải thưởng (nếu có).

*Ứng viên chưa có Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm Thạc sĩ, có thể nộp trước xác nhận tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm tạm thời (bản sao công chứng và bản dịch sang Tiếng Anh). Trong trường hợp trúng tuyển, ứng viên cần bổ sung Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cũng như Bảng điểm chính thức để được công nhận kết quả trúng tuyển.

Lệ phí đăng kí dự tuyển (đóng khi nộp hồ sơ ứng viên và không được hoàn trả trong mọi trường hợp): 500.000 VNĐ/ ứng viên.

Học phí được đóng theo học kì theo quy định của Trường.

9. Cách thức nộp hồ sơ

Ứng viên nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển bằng Tiếng Anh gồm các giấy tờ nêu trên cho Trường ĐHKHCNHN tại địa chỉ sau:

Phòng Quản lý đào tạo

Phòng 102, Toà nhà Trường ĐHKHCNHN

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3791 7748

Toàn bộ giấy tờ phải đựng trong 01 túi hồ sơ phù hợp. Trên bìa hồ sơ cần ghi rõ:

1. Họ và tên ứng viên

2. Số điện thoại cố định/di động và địa chỉ email

3. Chuyên ngành dự tuyển

Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ Năm 2022

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 như sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học , t hạc sĩ , tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là một trong các ngoại ngữ Anh , Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật ;

b) Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không phải Tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu

Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao )

: 2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO + Trong nước: 31 ngành đào tạo theo file đính kèm + Nước ngoài : ngành Khoa học máy tính, chương trình liên kết với University of Technology Sydney, Australia . (dự kiến 03/2019)

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển chính thức

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 như sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học , t hạc sĩ , tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là một trong các ngoại ngữ Anh , Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật ;

b) Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không phải Tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao )

: 2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 30 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm

Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển chính thức

4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa

268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM