Tuyển Sinh Đại Học Hoa Lư / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Tuyển Sinh Trường Đại Học Hoa Lư

Cập nhật: 25/08/2020

Trường Đại học Hoa Lư thành lập năm 2007 thường trực của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước. Trong năm học 2020, Trường Đại học Hoa Lư tiếp tục thông tin tuyển sinh với các ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Tên trường: Đại học Hoa Lư

Tên tiếng Anh: Hoa Lu University (HLUV)

Mã trường: DNB

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết đào tạo

Địa chỉ: Thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

SĐT: 02293 892 240 – 02293 892 701

Email: dhhoalu@gmail.com

Website: http://hluv.edu.vn/

Facebook: chúng tôi

Hình ảnh Trường Đại học Hoa Lư

II. TÊN NGÀNH HỌC, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh năm học 2020 với các ngành học, môn xét tuyển và chỉ tiêu tương ứng:

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hoa Lư như sau:

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NĂM HỌC 2020

1. Đối tượng tuyển sinh

Theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian xét tuyển

– Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển: Các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

– Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở trung học phổ thông để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/8/2020 – 31/8/2020 và xét tuyển vào ngày 4/9/2020.

+ Đợt 2, 3, 4: Trường sẽ có thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

– Môn Năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 06/5/2020 – 31/7/2020 và thi tuyển vào ngày 1/8/2020.

+ Đợt 2: Thời gian nhận hồ sơ từ 2/8/2020 – 18/9/2020, và thi tuyển vào 20/9/2020.

3. Hồ sơ xét tuyển

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ 01 bản sao giấy khai sinh

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ khi nhập học.

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở trung học phổ thông để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ 01 bản sao giấy khai sinh

+ 01 bản sao học bạ THPT (có công chứng)

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

4. Phạm vi tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh trong cả nước

5. Phương thức tuyển sinh

Năm 2020 Trường Đại học Hoa Lư áp dụng 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường trung học phổ thông (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn Ngữ văn và Toán kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

Môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) thí sinh phải ĐKDT tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển.

6. Quy định học phí

Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Ninh Bình, và các quy định của Nhà nước.

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com

Tuyển Sinh Trường Đại Học Hoa Lư Ninh Bình Năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Mã trường: DNB

Địa chỉ: Đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0229.3892.701; 0985.914383; 0938432640

Địa chỉ trang web: www.hluv.edu.vn

Tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh(thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Năm 2020 nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường THPT (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn Ngữ văn và Toán kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

Môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) thí sinh phải đăng ký dự thi tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 5.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

* Đối với tất cả các ngành Sư phạm:

– Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành sư phạm phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành, mỗi trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2020. Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên và mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào đạt dưới 2,0 điểm.

* Đối với các ngành còn lại:

– Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, được công bố trên website của trường sau khi có dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét học bạ) * Đối với các ngành sư phạm:

– Hệ Đại học: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi, tổng tổ hợp môn xét tuyển phải đạt ít nhất 24 điểm.

– Hệ Cao đẳng: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non, ngoài điều kiện nói trên thì kết quả thi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên, mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào có kết quả dưới 2,0 điểm.

Thí sinh sử dụng kết quả của 3 môn trong năm học lớp 12 (tương ứng tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của phương án xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia). Đối với thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non sử dụng kết quả 2 môn Ngữ văn, Toán và kết quả thi môn Năng khiếu để đăng ký xét tuyển.

* Đối với các ngành còn lại:

– Hệ đại học: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

– Hệ cao đẳng: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên.

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Tốt nghiệp THPT

– Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Hoa Lư.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thông tin về ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển năm 2020: 7. Tổ chức tuyển sinh 7.1. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu

– Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: Các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/8/2020 đến ngày 31/8/2020. Xét tuyển vào ngày 4 tháng 9 năm 2020.

+ Đợt 2, 3, 4: Trường sẽ có thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

– Môn Năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 06/5/2020 đến ngày 31/7/2020. Thi tuyển vào ngày 1 tháng 8 năm 2020.

+ Đợt 2: Thời gian nhận hồ sơ từ 2/8/2020 đến ngày 18/9/2020. Thi tuyển vào ngày 20 tháng 9 năm 2020.

7.2. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non) * Quy định về hồ sơ:

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ Bản sao giấy khai sinh: 01 bản.

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ khi nhập học.

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh: 01 bản.

+ Bản sao học bạ THPT (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp tại Phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

– Gửi qua bưu điện về Phòng Đào tạo – QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

– Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Lệ phí xét tuyển và thi tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Ninh Bình, và các quy định của Nhà nước

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

– Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ ngày 07 tháng 8 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2020

– Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Hoa Sen Năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HOA SEN NĂM 2021

Đại học Hoa Sen là trường đại học ngoài công lập, đi đầu trong việc đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam. Đây là ngôi trường có khuôn viên lớn, quy mô sinh viên đông đảo và các ngành học thú vị, hấp dẫn, hứa hẹn thu hút nhiều sĩ tử lớp 12 quan tâm.

A.Giới thiệu về Đại học Hoa Sen

Đại học Hoa Sen được thành lập từ năm 1991 và được nhận quỹ đầu tư của Hiệp hội Lotus France. Đây là trường đại học dân lập có quy mô lớn, mục tiêu hướng tới trở thành một ngôi trường nhân văn, có tầm nhìn, sứ mạng to lớn. Trường Đại học Hoa Sen đào tạo nhân lực có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ lợi ích cộng đồng.

B.Thông tin liên hệ của Đại học Hoa Sen

Tên trường: Trường Đại học Hoa Sen

Tên quốc tế: Hoa Sen University (HSU)

Mã trường: DTH

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Liên kết Quốc tế

Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, chúng tôi

Địa chỉ các cơ sở đào tạo:

Cơ sở 1: 93 Cao Thắng, P.3, Q.3, chúng tôi

Cơ sở 2: 120 Bis Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở 3: Đường số 5, Khu Công viên Phần Mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở 4: Đường số 3, Khu Công viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT: 028.7309.1991

Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

Website: https://www.hoasen.edu.vn/

Facebook: chúng tôi

C.Thông tin tuyển sinh của Đại học Hoa Sen

Thời gian tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen tuyển sinh theo hai phương án về thời gian tuyển sinh, cụ thể là:

– Thời gian tuyển sinh như Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

– Thời gian tuyển sinh theo 9 đợt:

Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp đều có thể xét tuyển vào Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức tuyển sinh trong cả nước.

D.Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển của trường Đại học Hoa Sen

Xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của tổ hợp khối thi đăng ký trong hồ sơ của thí sinh trong kỳ thi THPT đạt mức điểm chuẩn chung và mức điểm của Trường đưa ra.

Thí sinh đăng ký vào ngành ngôn ngữ Anh phải có điểm môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT đạt 5,00 trở lên.

Xét tuyển bằng học bạn THPT

Điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10,11, kì 1 lớp 12) đạt 6.0 trở lên.

Đối với các ngành Thiết kế Thời trang – Đồ họa – Nội thất, điểm trung bình môn toán hoặc ngữ văn trong năm học lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 của lớp 12 của thí sinh phải từ 5,5 điểm trở lên.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn

Điểm trung bình của 3 môn tổ hợp đăng ký đạt 6.0 điểm trở lên (tính trong 5 kỳ học).

Nếu thí sinh chọn thi tuyển vào nhóm ngành thiết kế, điểm trung bình môn toán hoặc ngữ văn trong tổ hợp đăng ký phải từ 5.00 trở lên.

Xét tuyển theo yêu cầu riêng của từng ngành

Xét tuyển thẳng nếu thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

E.Học phí của Đại học Hoa Sen

Tùy vào từng ngành học, nhà trường sẽ quy định học phí khác nhau. Các ngành công nghệ thông tin và thiết kế yêu cầu cơ sở vật chất giảng dạy hiện đại, nguồn tư liệu phong phú, đội ngũ giảng viên có bằng cấp cao, vì vậy mức học phí rơi vào khoảng hơn 30.000.000 đồng/năm.

Các ngành – khoa của Đại học Hoa Sen

Điểm trúng tuyển của Đại học Hoa Sen qua các năm

Trường Đh Hoa Sen Tuyển Sinh Đại Học Hệ Chính Qui Đợt 2

Trường Đại học Hoa Sen (mã trường HSU) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (phương thức 1)

Tổng điểm 3 môn xét tuyển (tổ hợp môn theo quy định của Bộ GDĐT) theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đạt mức ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Trường quy định trở lên. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh đạt từ 5,00 điểm trở lên đối với môn Tiếng Anh.

Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.

Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12 (phương thức 2)

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Ngoài ra, đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh xét tuyển có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (gọi chung là điểm trung bình cộng môn) của môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,5 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.

Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.

Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm trung học phổ thông (phương thức 3)

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Ngoài ra, đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh xét tuyển có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (gọi chung là điểm trung bình cộng môn) của môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,5 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.

Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.

Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn (phương thức 4)

Điểm trung bình cộng (03) ba môn trong tổ hợp đạt từ 6.0 điểm trở lên: Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1, Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2, Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 (điểm làm tròn một số thập phân). Ngoài ra, đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh xét tuyển có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,5 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.

Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.

Xét tuyển trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành (phương thức 5)

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trong nước, nước ngoài hoặc các trường quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và có một trong các điều kiện theo yêu cầu của Trường (tùy theo ngành) đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường:

a. Đối với các ngành tuyển sinh bậc đại học trừ các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất và Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

– Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.

– Bằng cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT.

– Bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) loại khá trở lên của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển. Điều kiện này không xét tuyển đối với ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

b. Đối với ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

+ Chứng chỉ IT Passport/FE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản) theo Chuẩn Công nghệ thông tin Nhật Bản do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;

+ Chứng chỉ DNIIT do NIIT Ấn Độ cấp; Chứng chỉ nghề nghiệp ACCP, DISM, HDSE, ITT, ACNA, CPISM do APTECH cấp;

+ Chứng chỉ CCENT, CCT, hoặc CCNA do Cisco cấp;

+ Hoàn tất 1 trong các bài thi 70-xxx, chứng chỉ MOS của Microsoft.

– Giải khuyến khích trở lên của cuộc thi quốc gia Giải toán trên máy tính cầm tay.

– Giải khuyến khích trở lên trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

– Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn thi có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành theo phương thức 1 của Trường.

– Điểm trung bình cộng môn Toán từ 8,0 điểm trở lên.

c. Đối với ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

– Giải khuyến khích trở lên trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

– Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn thi có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành theo phương thức 1 của Trường.

– Điểm trung bình cộng của môn Hóa học hoặc Sinh học từ 8,0 điểm trở lên.

d. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh

– Đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

– Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn tiếng Anh.

– Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 6,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 81 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 700 điểm trở lên.

– Điểm trung bình cộng 3 năm THPT môn tiếng Anh từ 8,0 trở lên.

e. Đối với các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Điều kiện chung: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5,0 điểm trở lên, tham gia phỏng vấn năng khiếu do trường tổ chức đạt 60/100 điểm trở lên và có một trong các điều kiện sau:

Có giấy chứng nhận tham gia vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Có giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam.

Có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình, thi hùng biện cấp tỉnh, thành phố trở lên.

f. Đối với 3 ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất

– Giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi năng khiếu về mỹ thuật, thiết kế, hội họa do các đơn vị có uy tín trong và ngoài nước tổ chức.

– Điểm thi các môn vẽ hoặc môn Trang trí màu hoặc tương đương của các trường đại học có tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2020 từ 5,0 điểm trở lên.

– Bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT của cùng ngành hoặc ngành gần.

– Chứng chỉ quốc tế (Advanced diploma in multimedia) do ARENA, NIIT, APTECH cấp.

– Điểm phỏng vấn năng khiếu do Trường Đại học Hoa Sen tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại Trường từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100).

g. Đối với các ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị văn phòng, Hệ thống thông tin quản lý, Tâm lý học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Hoa kỳ học, Nhật bản học, Quản trị sự kiện, Bảo hiểm thỏa các điều kiện:

– Tốt nghiệp THPT;

– Tham gia phỏng vấn cùng hội đồng ngành do trường Đại học Hoa Sen tổ chức đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100)

Điểm trúng tuyển gồm điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT nhưng phải đạt điểm tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định.

Ngoài ra, Trường tuyển thẳng tất cả thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT và của Trường năm 2020. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Trường.

CHỈ TIÊU VÀ CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đối với người khuyết tật được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, Hiệu trưởng Trường sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Tùy theo phương thức tuyển sinh của Trường, thí sinh sẽ có thêm yêu cầu về điều kiện tuyển sinh phù hợp cho từng phương thức.

THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

a. Chỉ tiêu, các ngành bậc đại học, mã ngành và tổ hợp môn

Đối với từng phương thức tuyển sinh, Trường có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của ngành, cho từng phương thức như sau:

Phương thức 1: 1080 chỉ tiêu (khoảng 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Phương thức 2: 1080 chỉ tiêu (khoảng 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Phương thức 3: 360 chỉ tiêu (khoảng 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Phương thức 4: 360 chỉ tiêu (khoảng 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Phương thức 5: 720 chỉ tiêu (khoảng 20% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Trường hợp một phương thức còn thiếu chỉ tiêu do thí sinh nộp hồ sơ chưa đủ, Trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu còn thiếu sang phương thức còn lại (đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi, sự công bằng của thí sinh trong đợt xét tuyển).

b. Một số thông tin về ngành và chương trình đào tạo, thí sinh cần lưu ý

– Ngành Thiết kế Thời trang – chuyên ngành Kinh Doanh Thời Trang: Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân Thiết kế thời trang do trường Đại học Hoa Sen cấp (bằng chính quy theo hệ thống văn bằng quốc gia) và giấy xác nhận hoàn tất chương trình Kinh doanh Thời trang do Trường College De Paris cấp.

– Trường mở lớp với sĩ số tối thiểu theo quy định của Trường.

Xét tuyển trên Kết quả kỳ thi THPT quốc gia (phương thức 1) Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh theo dõi mốc thời gian do Bộ GDĐT công bố)

Hồ sơ xét tuyển: Thí sinh là học sinh THPT nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển tại trường THPT. Thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển tại các điểm thu nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT.

Xét tuyển theo phương thức 2, 3, 4, 5

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 29/06/2020 đến 17g00 ngày 16/08/2020

Căn cứ xét:

– Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12 (phương thức 2)

– Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm trung học phổ thông (phương thức 3)

– Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn (phương thức 4)

– Xét tuyển trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành (phương thức 5)

Hồ sơ xét tuyển

– Phương thức 2, 3 và 4: In Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online), bản sao (*) học bạ 3 năm THPT, bản sao (*) bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đem theo các bản chính để đối chiếu).

– Phương thức 5: Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online), bản sao (*) bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp kèm một trong các giấy tờ sau: bản sao (*) bằng cao đẳng/bằng trung cấp chuyên nghiệp/ chứng chỉ Anh văn quốc tế/ Phiếu đăng ký tham gia phỏng vấn… tương ứng với một trong các điều kiện đăng ký xét tuyển.

Hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có);

(*) có công chứng hoặc đem theo bản chính để đối chiếu.

Lệ Phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

Thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng như sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Hoa Sen

Số tài khoản: 116002805737

Tên Ngân hàng: Vietinbank – CN 4

Nội dung chuyển ghi rõ: “Số phiếu xét tuyển_Họ tên thí sinh_LPXT 2020”

Thí sinh kh ông được thay đổi nguyện vọng, đã đăng ký xét tuyển đối với Phương thức 2, 3, 4 và 5.

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức 5e) và 5.f) (tiêu chí điểm phỏng vấn năng khiếu) sẽ được Trường xác nhận thời gian và địa điểm cho thí sinh tham dự theo từng đợt (thí sinh cần ghi chính xác số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, điện thoại và email, trường hợp sai sót không tự chỉnh sửa được, thí sinh cần liên hệ với Trường ngay để được hỗ trợ).

Nơi nộp hồ sơ đối với Phương thức 2, 3, 4 và 5

Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến, in phiếu đăng ký xét tuyển tại đường dẫn http://xettuyen.hoasen.edu.vn. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển (hardcopy) cho Trường theo hình thức:

* Đăng ký trực tiếp: Trường Đại học Hoa Sen -Phòng 201 (Lầu 2) , Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 7300.7272. – Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn.

* Gửi bưu điện:

Thí sinh ghi rõ trên bìa thư: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển” Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hoa Sen Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

CÁC MỐC THỜI GIAN KHÁC (dự kiến)

– Công bố trúng tuyển Phương thức 2, 3, 4 và 5 của đợt 2: ngày 18/08/2020.

– Đăng ký nhập học Phương thức 2, 3, 4 và 5 của đợt 2: từ ngày 18/08/2020 đến 17g00 ngày 01/09/2020.

HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG 1. Học phí

Học phí được quy định cho toàn bộ khóa học vào đầu mỗi khóa học. Học phí một năm học được tính theo biên độ 12 tháng. Học phí từng học kỳ sẽ không giống nhau, phụ thuộc vào việc lựa chọn đăng ký môn học và lộ trình học của sinh viên.

Học phí cho khóa tuyển sinh năm 2020 ước lượng theo tháng như sau:

– Chương trình Tiếng Việt: từ 5.100.000 đồng đến 5.250.000 đồng/tháng.

– Chương trình Tiếng Anh: từ 5.400.000 đồng đến 5.500.000 đồng/tháng.

– Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Quản trị công nghệ truyền thông, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Công nghệ thực phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: từ 5.300.000 đồng đến 5.600.000 đồng/tháng.

– Ngành Thiết kế thời trang: từ 6.300.000 đồng đến 6.700.000 đồng/tháng.

2. Học bổng

Trường có chính sách học bổng Hoasen Plus, Tài năng, Khuyến học và Vượt khó dành cho thí sinh tham gia xét tuyển vào Trường.

­Thí sinh xem thông tin chi tiết về chính sách học bổng, các chương trình đào tạo và các hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập tại website của Trường www.tuyensinh.hoasen.edu.vn.

Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh – Trường Đại học Hoa Sen.

Địa chỉ: Sảnh G – số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 7300 7272 – Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn./.