Thông Tinh Tuyển Sinh (Cao Học)

1. Môn thi tuyển sinh:

* Môn thi Cơ bản:                Triết học

* Môn thi Cơ sở:                  Cơ sở Văn hóa Việt Nam

* Môn thi Ngoại ngữ:           Một trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung. (theo quy định chung của ĐHQGHN)

2. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ Việt Nam học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành Việt Nam học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui ngành gần với ngành Việt Nam học, đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Việt Nam học;

– Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành Việt Nam học (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành Việt nam học;

– Có đủ sức khỏe để học tập;

– Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

3. Hình thức xét tuyển

3.1. Đối tượng xét tuyển: Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xét tuyển vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, gọi chung là lưu học sinh gồm:

– Lưu học sinh theo hiệp định kí kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài;

– Lưu học sinh theo hợp tác ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc giữa đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với cơ sở đào tạo hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài;

– Lưu học sinh theo hình thức tự đăng kí.

3.2. Điều kiện xét tuyển:

– Có đủ trình độ và năng lực học vấn, chuyên môn đáp ứng các yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo. Cụ thể, đối với trình độ thạc sĩ: tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng (hay phù hợp) với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Việt Nam học;

– Lưu học sinh học chuyển tiếp theo chương trình trao đổi được ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với cơ sở đào tạo ở nước ngoài được tiếp nhận và bố trí học tập theo văn bản thỏa thuận giữa hai bên;

– Có đủ trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo thạc sĩ Việt Nam học. Cụ thể:

+ Đạt yêu cầu tại kì kiểm tra trình độ tiếng Việt do Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thực hiện

+ Lưu học sinh thuộc một trong trong các diện sau đây được miễn kiểm tra tiếng Việt: đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Việt tại nước ngoài; tốt nghiệp lớp dự bị tiếng Việt tại các cơ sở đào tạo phù hợp được Đại học Quốc gia công nhận; tốt nghiệp chương trình đại học mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Việt;

– Được ít nhất 1 nhà khoa học cùng chuyên ngành đăng kí dự tuyển giới thiệu;

– Đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu theo xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

– Có minh chứng về khả năng đảm bảo tài chính để học tập, nghiên cứu và sinh hoạt

4.1. Ngành đào tạo đại học có ngành đúng (hoặc phù hợp), gồm các ngành: Việt Nam học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam và sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Việt  tại các Trường Đại học ở nước ngoài.

4.2. Ngành đào tạo đại học có ngành gần gồm các ngành: Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Triết học, Báo chí, Nhân học, Quốc tế học, Luật học, Quản lý xã hội, Chính trị học, Hán Nôm, Xã hội học, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa học môi trường, Địa lý học, Kinh tế học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa.

4.3. Ngành đào tạo đại học có ngành khác gồm các ngành (do tính liên ngành của chuyên ngành Việt Nam học) thuộc các ngành khoa học xã hội như: Thông tin học, Lưu trữ học, Công tác xã hội, Văn hóa các dân tộc thiểu số VN, Ngữ văn các nước (Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Nga, Hàn Quốc), Sư phạm tiếng Pháp (Nhật, Trung Quốc…)…v.v.

5.1. Đối với các thí sinh thuộc ngành gần cần học các học phần bổ sung kiến thức sau, gồm 7 môn = 20 tín chỉ:

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ

1 HIS 1053 Lịch sử văn minh thế giới 03

2 HIS 1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03

3 VLC….. Nhập môn Việt Nam học 03

4 HIS 1100 Lịch sử Việt Nam đại cương 03

5 LIN 1100 Việt ngữ học đại cương 02

6 LIT 1101 Văn học Việt Nam đại cương 03

7 VLC 2007 Các dân tộc Việt Nam  03

 5.2. Đối với các thí sinh thuộc ngành khác cần học các học phần bổ sung kiến thức sau, gồm 10 môn = 26 tín chỉ

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ

1 HIS 1053 Lịch sử văn minh thế giới 03

2 HIS 1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03

3 VLC….. Nhập môn Việt Nam học 03

4 HIS 1100 Lịch sử Việt Nam đại cương 03

5 LIN 1100 Việt ngữ học đại cương 02

6 LIT 1101 Văn học Việt Nam đại cương 03

7 VLC 2007 Các dân tộc Việt Nam  03

8 EVS1001 Môi trường và phát triển 02

9 VLC3054 Địa lý Việt Nam 02

10 INE1014 Kinh tế học đại cương 02

6. Dự kiến quy mô tuyển sinh: từ 15-25 học viên/khóa

Share this:

Tuyển Sinh Cao Học Năm 2014

– Người có bằng tốt nghiệp Đại học không đúng ngành dự thi hoặc ngành gần phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức hợp lệ do Trường ĐHGD cấp.

2.Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác; đối với người có bằng đại học ngành gần và ngành khác phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).

II.CÁC MÔN THI TUYỂN:

1.Môn cơ bản: Logic học

2.Môn cơ sở: Giáo dục học

3.Môn tiếng Anh: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung

Các đối tượng được bảo lưu kết quả Ngoại ngữ: Có Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN còn giá trị tương ứng với bậc đào tạo đăng ký dự thi. Các Chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị (trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày 12/04/2014 (thi đợt 1) hoặc đến ngày 13/09/2014 (thi đợt 2).

III.ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN: 1.Đối tượng:

– Người có thời gian công tác từ 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ (phải có quyết định tiếp nhận công tác, hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền).

– Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với Cách mạng.

– Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

2.Chính sách ưu tiên:

– Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn Cơ bản (Logic học) và 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ.

– Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của 01 đối tượng.

IV.HỒ SƠ TUYỂN SINH:

– 02 Phiếu đăng ký dự thi của cơ sở đào tạo (theo mẫu – Xem bên dưới)

– Bản sao có công chứng hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người dự thi cư trú. Lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

– Xác nhận thâm niên công tác của Thủ trưởng cơ quan quản lí (theo mẫu).

– Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thâm niên công tác.

– Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Giấy chứng nhận sức khoẻ của một bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

– 04 phong bì có dán tem ghi địa chỉ của người dự thi.

– 2 ảnh 4 x 6 có ghi rõ họ và tên ngày tháng năm sinh và nơi sinh (tỉnh) ở phía sau ảnh.

V.LỆ PHÍ THI:

– Lệ phí đăng lí HS dự thi: 60.000đ/thí sinh

– Lệ phí dự thi: 360.000đ/thí sinh ( Thí sinh không dự thi môn Ngoại ngữ nộp 310.000đ/thí sinh)

VI.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

– Nhận hồ sơ thi đợt 1: từ ngày 18/02/2014 đến 10/03/2014

– Nhận hồ sơ thi đợt 2: từ ngày 22/04/2014 đến 25/07/2014

* Để đảm bảo chất lượng đầu vào, Thí sinh nên đăng ký tham dự khóa ôn tập. Kinh nghiệm cho thấy các thí sinh ôn tập tốt thì khả năng đỗ khá cao.

NƠI PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

Phòng tuyển sinh Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội – cơ sở 3

Địa chỉ: Số 5 đường Mỹ Đình – Phú Mỹ – Từ Liêm – Hà Nội.

Liên hệ : Cô Hà – Phòng tuyển sinhSđt: 0972 482 529Mail: [email protected]

Tuyển Sinh Cao Đẳng 2024

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng FPT Polytechnic: Đọc tiếp

Hạn nộp hồ sơ: tháng 02/2024

Nhập học: Dự kiến tháng 2/2024

Hotline tư vấn: 0981 725 836

Sẵn sàng trở thành sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic ĐĂNG KÝ NGAY!

30.000+ sinh viên đã lựa chọn Cao đẳng FPT

Triết lý giáo dục mới “Thực học – Thực nghiệp”

ĐĂNG KÝ HỌC

Chuyên ngành đào tạo

Với triết lý đào tạo ” Thực học – Thực nghiệp “, Cao đẳng FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC TUYỂN SINH NĂM 2024 Tuyển sinh khóa 17.2 ĐỐI TƯỢNG

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng FPT Polytechnic:

Hệ chính thức:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.

Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

HÌNH THỨC

XÉT TUYỂN HỒ SƠ

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

2 năm 4 tháng, gồm 7 học kỳ liên tục.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tiếp TẠI ĐÂY.

HỒ SƠ NHẬP HỌC

01 Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân.

01 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Lưu ý:

Thí sinh bắt buộc phải bổ sung đầy đủ bản cứng các giấy tờ nói trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học tập trung.

Trường hợp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, thí sinh phải bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT trong vòng 2 học kỳ đầu tiên.

HỌC PHÍ H(áp dụng từ học kỳ Fall 2024) ọ(*) LHọc phí tiếng Anh ưu ý: Họcphíđóng vào đầu mỗi kỳ học c phí của Khối ngành CNTT & Kinh tế – Kinh doanh

Ngành học

Khối ngành Công nghệ thông tin

5.400.000 đ/học kỳ

4.320.000 đ/học kỳ

Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh

4.600.000 đ/học kỳ

3.680.000 đ/học kỳ

Học phí Tiếng Anh (Học trong 4 học kỳ)

2.600.000 đ/học kỳ

2.080.000 đ/học kỳ

Giáo trình học (Sinh viên tự mua giáo trình)

Giáo trình Top Notch 1 và Top Notch 2

Học phí của Khối ngành DU LỊCH – NHÀ HÀNG (Dự kiến) – KHÁCH SẠN

Cơ sở FPT Polytechnic Hồ Chí Minh – Hà Nội

Cơ sở FPT PolytechnicĐà Nẵng , Cần Thơ

Học phí hệ cao đẳng(Học trong 7 kỳ)

8.000.000 đ/học kỳ

6.400.000 đ/học kỳ

Đã bao gồm học phí tiếng Anh ở kỳ 1, 2, 3, 4.

** Giáo trình (áp dụng từ học kỳ Summer 2024): Giáo trình là bắt buộc và đóng cùng học phí theo kỳ. (Phí giáo trình có thể thay đổi theo kỳ học)Phí giáo trình học kỳ 1 Khối ngành CNTT:

Lập trình máy tính: 200.000đ.

Thiết kế đồ họa: 200,000đ.

Thiết kế trang Web: 200,000đ.

Ứng dụng phần mềm: 200,000đ.

Phí giáo trình học kỳ 1 Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh:

QTKD – Marketing & Sales: 150,000đ.

Thương mại điện tử (Digital Marketing): 200,000đ.

Quan hệ công chúng (PR & Tổ chức sự kiện): 100,000đ

Phí giáo trình học kỳ 1 Khối ngành Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng (dự kiến): 150.000đ

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn:

OEFC Tourism 1 và Tourism 2: 250.000đ/ quyển

OEFC Hightly recommended: 230.000đ/ quyển

** Lệ phí nhập học (áp dụng học kỳ Fall 2024)

Số tiềnThời điểm đóng

1.000.000 đ/sinh viên

Nộp hồ sơ

(*) Lưu ý: Sinh viên tự chuẩn bị laptop cá nhân để sử dụng trong quá trình học.

CÁC ĐỢT TUYỂN SINH

Khóa tuyển sinh

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm tuyển sinh

Khóa 17.1.2

30/12/2024

Toàn quốc

Khóa 17.2

Đợt 1: 28/02/2024

Toàn quốc

Đợt 2: 05/05/2024

Toàn quốc

Khóa 17.3

Đợt 1: 30/06/2024

Toàn quốc

Đợt 2: 30/07/2024

Toàn quốc

Đợt 3: 30/08/2024

Toàn quốc

Khóa 18.1

Đợt 1: 31/10/2024

Toàn quốc

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN Cơ sở Hà Nội

Tài Khoản: BIDV chi nhánh Quang Minh.

Người thụ hưởng: Trường Đại học FPT

Số tài khoản: 42710004668899

Cú pháp: HockyI_họ tên_số CMTND_SDT

Cơ sở Đà Nẵng

Tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Đà Nẵng

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng

Số tài khoản: 03557714406

Cú pháp: HPky1_Hovaten_SĐT

Cơ sở Tây Nguyên

Tài khoản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB – CN Đắk Lắk

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 410704060197483

Cú pháp: FPLTN_Tên thí sinh_Học phí kỳ 1_Số điện thoại

Cơ sở Hồ Chí Minh

Tài khoản: Ngân hàng TMCP TP Bank – CN Hồ Chí Minh

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 20249090602

Cú pháp: Họ tên_Số điện thoại_Số CMND_ngành

VD: Nguyen Van A_0982123456_272675156 _TKDH

Cơ sở Cần Thơ

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Cần Thơ.

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ

Số tài khoản: 09098788203

Cú pháp: FPL CT: Họ tên_Nộp tiền học phí HK1_ngành học

VD: FPL CT: Nguyễn Văn A_Nộp tiền học phí HK1_CNTT

Tuyển Sinh Cao Đẳng 2024

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic: Đọc tiếp

Hạn nộp hồ sơ: tháng 11/2024

Nhập học: Dự kiến 13/11/2024

Hotline tư vấn: 0981 725 836

Sẵn sàng trở thành sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic ĐĂNG KÝ NGAY!

30.000+ sinh viên đã lựa chọn Cao đẳng FPT

Triết lý giáo dục mới “Thực học – Thực nghiệp”

ĐĂNG KÝ HỌC

Chuyên ngành đào tạo

Với triết lý đào tạo ” Thực học – Thực nghiệp “, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật.

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC TUYỂN SINH NĂM 2024 Tuyển sinh khóa 17.1 ĐỐI TƯỢNG

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic:

Hệ chính thức:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.

Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

HÌNH THỨC

XÉT TUYỂN HỒ SƠ

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

2 năm 4 tháng, gồm 7 học kỳ liên tục.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tiếp TẠI ĐÂY.

HỒ SƠ NHẬP HỌC

01 Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân.

01 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Lưu ý:

Thí sinh bắt buộc phải bổ sung đầy đủ bản cứng các giấy tờ nói trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học tập trung.

Trường hợp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, thí sinh phải bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT trong vòng 2 học kỳ đầu tiên.

HỌC PHÍ H(áp dụng từ học kỳ Fall 2024) ọ(*) LHọc phí tiếng Anh ưu ý: Họcphíđóng vào đầu mỗi kỳ học c phí của Khối ngành CNTT & Kinh tế – Kinh doanh

Ngành học

Khối ngành Công nghệ thông tin

5.400.000 đ/học kỳ

4.320.000 đ/học kỳ

Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh

4.600.000 đ/học kỳ

3.680.000 đ/học kỳ

Học phí Tiếng Anh (Học trong 4 học kỳ)

2.600.000 đ/học kỳ

2.080.000 đ/học kỳ

Giáo trình học (Sinh viên tự mua giáo trình)

Giáo trình Top Notch 1 và Top Notch 2

**Học phí của Khối ngành Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng (đã bao gồm học phí tiếng Anh ở kỳ 1, 2, 3, 4) (áp dụng từ học kỳ Fall 2024

FPT Polytechnic Hà Nội & Tp. Hồ Chí MinhFPT Polytechnic Đà Nẵng, Cần Thơ & Tây Nguyên

Học phí hệ cao đẳng (Học trong 7 kỳ)

8.000.000 đ/học kỳ6.400.000 đ/học kỳ

** Giáo trình (áp dụng từ học kỳ Summer 2024): Giáo trình là bắt buộc và đóng cùng học phí theo kỳ. (Phí giáo trình có thể thay đổi theo kỳ học)Phí giáo trình học kỳ 1 Khối ngành CNTT:

Lập trình máy tính: 200.000đ.

Thiết kế đồ họa: 200,000đ.

Thiết kế trang Web: 200,000đ.

Ứng dụng phần mềm: 200,000đ.

Phí giáo trình học kỳ 1 Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh:

QTKD – Marketing & Sales: 150,000đ.

Thương mại điện tử (Digital Marketing): 200,000đ.

Quan hệ công chúng (PR & Tổ chức sự kiện): 100,000đ

Phí giáo trình học kỳ 1 Khối ngành Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng: 150.000đ

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn:

OEFC Tourism 1 và Tourism 2: 250.000đ/ quyển

OEFC Hightly recommended: 230.000đ/ quyển

** Lệ phí nhập học (áp dụng học kỳ Fall 2024)

Số tiềnThời điểm đóng

1.000.000 đ/sinh viên

Nộp hồ sơ

(*) Lưu ý: Sinh viên tự chuẩn bị laptop cá nhân để sử dụng trong quá trình học.

CÁC ĐỢT TUYỂN SINH

Khóa tuyển sinhHạn nộp hồ sơĐịa điểm tuyển sinh Khóa 16.1

30/12/2024

Toàn quốc

Khóa 16.2

Đợt 1: 28/02/2024

Toàn quốc

Đợt 2: 05/05/2024

Toàn quốc

Khóa 16.3

Đợt 1: 23/07/2024

Toàn quốc

Đợt 2.1: 05/09/2024

Toàn quốc

Đợt 2.2: 30/09/2024

Toàn quốc

Đợt 3: 15/10/2024

Toàn quốc

Khóa 17.1

Đợt 1: 13/11/2024

Toàn quốc

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN Cơ sở Hà Nội

Tài Khoản: BIDV chi nhánh Quang Minh.

Người thụ hưởng: Trường Đại học FPT

Số tài khoản: 42710004668899

Cú pháp: HockyI_họ tên_số CMTND_SDT

Cơ sở Đà Nẵng

Tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Đà Nẵng

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng

Số tài khoản: 03557714406

Cú pháp: HPky1_Hovaten_SĐT

Cơ sở Tây Nguyên

Tài khoản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB – CN Đắk Lắk

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 410704060197483

Cú pháp: FPLTN_Tên thí sinh_Học phí kỳ 1_Số điện thoại

Cơ sở Hồ Chí Minh

Tài khoản: Ngân hàng TMCP TP Bank – CN Hồ Chí Minh

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 20249090602

Cú pháp: Họ tên_Số điện thoại_Số CMND_ngành

VD: Nguyen Van A_0982123456_272675156 _TKDH

Cơ sở Cần Thơ

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Cần Thơ.

Người thụ hưởng: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ

Số tài khoản: 09098788203

Cú pháp: FPL CT: Họ tên_Nộp tiền học phí HK1_ngành học

VD: FPL CT: Nguyễn Văn A_Nộp tiền học phí HK1_CNTT

Tuyển Sinh Cao Đẳng Xây Dựng

TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG NĂM 2024

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG với thông tin cụ thể như sau:

Đối tượng, phương thức tuyển sinh ngành Công nghệ Xây dựng

Nhà trường tổ chức xét tuyển ngành Công nghệ Xây dựng cho 2 đối tượng thí sinh sau đây vào học hệ Cao đẳng Chính quy:

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do các cụm trường Đại học tổ chức và đạt ngưỡng điểm do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2024

Nhà trường đưa ra các mức hỗ trợ cho thí sinh nhập học năm 2024 như sau:

Miễn giảm 

100% học phí

năm 2024 đối với thí sinh đạt Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11, 12

Miễn giảm 

50% học phí

năm 2024 đối với thí sinh đạt điểm tổng kết lớp 12 từ 8.5 trở lên

Miễn giảm 

50% học phí

năm 2024 đối với thí sinh là con Thương binh, Liệt sĩ

Miễn phí Ký túc xá học kỳ 1 đối với con Thương binh, Liệt sĩ

Hỗ trợ giới thiệu việc làm trong thời gian học tập

Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng trong suốt quá trình học tập

Tư vấn và hỗ trợ xin học bổng du học Đức và Nhật

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Hệ đào tạo, thời gian đào tạo ngành Công nghệ Xây dựng

Hệ Cao đẳng chính quy: Đào tạo 2.5 năm tại Hà Nội

Hệ Liên thông Cao đẳng: Đào tạo 1 năm 3 tháng tại Hà Nội

Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp: Đào tạo 2 năm tại Hà Nội

Hồ sơ xét tuyển gồm :

Bằng tốt nghiệp THPT (Photo công chứng)

Học bạ THPT (Photo công chứng)

Giấy khai sinh (Photo công chứng)

Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao)

02 Phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận

4 ảnh 3×4

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN