Tổng Hợp Đề Thi J Test / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Tổng Hợp Về Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật J

Cho đến nay, hình thức thi này đã được tổ chức tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, bao gồm hơn 400 tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học và các trường tiếng Nhật

– Có nhiều cấp độ

– Cấp độ A-D dành cho những người có trình độ tiếng Nhật khá và cao cấp

– Cấp độ E-F: cho những người mới học tiếng Nhật, cần chứng chỉ để nộp hồ sơ vào các trường tại Nhật Bản

– Cấp độ “Business J-Test”: là cấp độ khó nhất, cho những người xuất sắc tiếng Nhật

– J-Test là thước đo đánh giá trình độ tiếng Nhật của thí sinh trên phương diện ngôn ngữ và văn hóa, đề thi bao gồm rất nhiều mẫu câu ứng dụng trong đời sống hàng ngày, giao tiếp và làm việc.

– J-Test có thể đo trình độ giao tiếp tiếng Nhật của thí sinh cao hơn cấp độ 1 của JLPT

– Bằng cấp được công nhận, đảm bảo

– Thí sinh sẽ được nhận chứng chỉ khi đạt mức điểm yêu cầu của từng mức độ.

Làm sao để tham dự kỳ thi J-Test?

Cấp độ A-D: 6 lần/năm, vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11

Cấp độ E-F: 2 lần/năm, vào tháng 1 và tháng 7

Phí tham gia thi:

3,600 Yen cho mỗi lần thi

Cấp độ A-D:

-Đọc/viết: 80 phút

-Nghe: 45 phút

Cấp độ E-F:

-Đọc/Viết: 70 phút

-Nghe: 30 phút

Các công ty hoặc trường học có thể đăng ký thi theo nhóm với hình thức thi IP-Test. Tuy nhiên, thí sinh tham gia hình thức thi này chỉ được nhận bảng thông báo điểm, mà không có giấy chứng nhận

Sách ôn thi J-Test là tập hợp các lỗi thường gặp của thí sinh, câu hỏi và đáp án của các kyfthi trước. Tham khảo tại trang web: http://nihongo-books.jp

Có sách bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn

Bảng thống kê các thí sinh tham gia:

Người đang làm việc: (25.3%)

Học sinh trường chuyên môn (12.6%)

Học sinh cấp 3 (10%)

Học sinh trường tiếng Nhật (9.1%)

Khác (5%)

Nội dung thi của các cấp độ

Cấp độ A-D

Điểm tối đa là 1000 điểm, trong đó 500 điểm cho bài đọc, và 500 điểm cho bài nghe

Đọc, Viết: 80 phút: gồm ngữ pháp, đọc hiểu, Kanji và viếtư

Nghe: 45 phút: nghe hiểu, trả lời hỏi đáp, đối thoại và giả thích

Cấp độ E-F

Điểm tối đa là 500, trong đó 300 điểm cho bài đọc, và 200 điểm cho bài nghe

Đọc, viết: 70 phút: gồm ngữ pháp, đọc hiểu, Kanji, Viết

Nghe: 30 phút: : nghe hiểu, trả lời hỏi đáp, đối thoại và giả thích

– Đặc cấp A: 930 điểm trở lên: có khả năng giao tiếp trình độ cao ở nhiều lĩnh vực, trường hợp. (có thể thông dịch tiếng Nhật ở trình độ cao)

– Cấp A: 900 điểm trở lên: đủ khả năng giao tiếp ở nhiều lĩnh vực, trường hợp (thông dịch tiếng Nhật thông thường)

– Chuẩn cấp A: 850 điểm trở lên: Có đủ khả năng giao tiếp ở một số lĩnh vực, trường hợp nhất định. (có thể thông dịch tiếng Nhật cơ bản)

– Cấp B: Từ 800 điểm trở lên: đủ khả năng giao tiếp ở các lĩnh vực, trường hợp thông thường. (Có thể làm việc lâu dài ở Nhật)

-Chuẩn cấp B: 700 điểm trở lên: có đủ năng lực giao tiếp cơ bản trong sinh hoạt đời thường, ở trường học hay công ty. (có thể công tác ở Nhật)

– Cấp C: Từ 600 điểm trở lên: có thể giao tiếp cơ bản tuy còn có những chỗ hạn chế. (có thể công tác và làm các công việc đơn giản tại Nhật)

– Cấp D: 500 điểm trở lên: có thể giao tiếp tiếng Nhật ở mức độ tối thiểu

– Bằng E: 350 điểm trở lên: đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp, có thể đi du lịch ở Nhật.

– Bằng F: 250 điểm trở lên: đã kết thúc phần đầu của chương trình sơ cấp.

Ielts Writing Recent Actual Test 2022 – Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022

Download IELTS Writing 2019 Review – Giải đề IELTS Writing 2019 ở cuối trang

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2019 cập nhật nhanh và chính xác giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng và độ khó của đề thi IELTS.

Tháng 12

14/12/2019

Task 1: Map

Task 2: Some people think that children should begin their education at a very early age. Some think they should begin at at least 7 years old. Discuss both views and give your own opinion

12/12/2019

Task 1: Process

Task 2: A few languages are increasingly spoken in different countries, while the use of others is rapidly declining. Is it a positive or negative development?

07/12/2019

Task 1: Bar chart

To what extent do you agree or disagree?

Tháng 11

30/11/2019

Task 1: Mixed

Task 2: People think that countries should produce foods their population eats and import less food as much as possible. To what extent do you agree or disagree?

23/11/2019

Task 1: Maps

Task 2: Many young people now know more about international pop and movie stars than famous people in the history of their countries. What are the causes? Give solutions to increase the number of people to know about famous people in history

16/11/2019

Task 1: Line graph

07/11/2019

Task 1: Bar chart

Task 2: In many countries, imprisonment is the most common solution to crimes. However, some people believe that better education will be a more effective solution. To what extent do you agree or disagree?

02/11/2019

Task 1: Line graph

Task 2: People often think about creating an ideal society, but most of the times fail in making this chúng tôi is your opinion about an ideal societyHow can we create an ideal society?

Tháng 10

26/10/2019

Task 1: Table

Task 2: Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. Do you agree or disagree?

19/10/2019

Task 1: Bar chart

Task 2: Many people are now spending more and more time travelling to work or school. Some people believe that this is a negative development while others think there are some benefits.Discuss both views and give your opinion.

12/10/2019

Task 1: Bar chart

Task 2: Some people say that it is necessary to use animals for testing medicines intended for human use. Others, however, think it is cruel and unnecessary.Discuss both views and give your own opinion.

10/10/2019

Task 1: Pie chart

Tháng 9

28/09/2019

Task 1: Map

Task 2: Fossil fuels, such as coal, oil and natural gas, are the main source for many countries. However, some nations are using alternative energy such as solar power and wind chúng tôi you think this is a positive or negative development?

14/09/2019

Task 1: Mixed

Task 2: Some people say cultural traditions are destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others say this is the only way to save such traditions.Discuss both views and give your opinion.

12/09/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: The availability of entertainment such as video games on handheld devices is harmful to individuals and to the society they live in. To what extent do you agree and disagree?

07/09/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?

Tháng 8

24/08/2019

Task 1: Table

Task 2: To what extent do you agree or disagree? Environmental protection should be the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little.

17/08/2019

Task 1: Table

Task 2: Discuss both views and give your opinion. Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging.

10/08/2019

Task 1: Process

Task 2: Some people think that zoos are all cruel and should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion.

01/08/2019

Task 1: Table

Task 2: In many countries, the costs of living are rising. What are the effects on individuals and society? Suggest solutions to this problem.

Tháng 7

27/07/2019

Task 1: Table

Task 2: Students should be taught academic knowledge so that they can pass exams, and skills such as cooking or dressing should not be taught. To what extent do you agree/disagree?

20/07/2019

Task 1: Table

Task 2: Nowadays, there is a trend that media reports focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

18/07/2019

Task 1: Line Graph

Task 2: It is said that people who read books for pleasure have better imagination and language skills than people who watch TV. Do you agree or disagree?

06/07/2019

Task 1: Bart charts

Livestream giải đề 06/07

Tháng 6

29/06/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: Some people think that sending criminals to prison is not effective. Education and job training should be used instead. Do you agree or disagree?

22/06/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is it the case? What can be done to attract more local people to visit these places?

13/06/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: In many nations, people in huge cities either live alone or in small family units, instead of in large, extended family groups.  Is this a positive or negative trend?

01/06/2019

Task 1: Table

Task 2: Many developing countries are currently expanding their tourism industries. Why is this the case? Is it a positive development?

Tháng 5

23/05/2019

Task 1: Bar charts

18/05/2019

Task 1: Bar charts

11/05/2019

Task 1: Line Graph

Task 2: Many employers find that their new employees lack sufficient interpersional skills such as lack of ability to work with colleagues as a team. What are the causes? Can you suggest some possible solutions?

04/05/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: These days, a great number of children prefer spending time on computer games rather than on sports. Why is it? Is it a positive or negative development?

Tháng 4

27/04/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: Some people believe that planning for the future is a waste of time because they think that focusing on the present is more important. To what extent agree or disagree?

25/04/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: In many nations, people in huge cities either live alone or in small family units, instead of in large, extended family groups.  Is this a positive or negative trend?

13/04/2019

Task 1: Map

06/04/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: Nowadays, people have little awareness of the importance of the natural world. What are the reasons and how can people learn more about the natural world?

Tháng 3

23/03/2019

Task 1: Map

Task 2: In the future, it is expected that there will be higher proportion of older people in some countries. Is this positive or negative development?

14/03/2019

Task 1: Process

09/03/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: Some people think movies should only be for entertainment. Others think that they should also have educational values. Discuss both views and give your opinion.

02/03/2019

Task 1: Map

Task 2: The world of work is rapidly changing and employees cannot depend on having the same job or the same working conditions for life. Why is it the case? Can you suggest some ways to prepare people to work in the future?

Tháng 2

23/02/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: More and more people want to buy clothes, cars and other products from well-known brands.  What are the reasons?  Do you think it is a positive or negative development?

14/02/2019

Task 1: Table

Task 2: Some people claim that public museums and art galleries will be no longer necessary because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree?

09/02/2019

Task 1: Line graph

Task 2: In most successful companies, some people think that communication between employers and workers is the most important factor, other people say that other factors are more important. Discuss both views and give your opinion.

02/02/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: More and more people want to buy clothes, cars and other products from well-known brands.  What are the reasons?  Do you think it is a positive or negative development?

Tháng 1

19/01/2019

Task 1: Pie chart

Task 2: Some people think that newspapers are the best way to get news. However, others believe that they can get news better through another media platform. Discuss both views and give your opinion.

17/01/2019

Task 1: Bar charts

Task 2: Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree?

12/01/2019

Task 1: Table

Task 2: The best way to ensure the growth of children is to make parents take parenting courses. Do you agree or disagree?

05/01/2019

Task 1: Map

Task 2: In the modern world, it is no longer necessary to use animals as food or other products, such as medicines and clothing. Do you agree or disagree?

Tải IELTS Writing 2019 Review: Tại đây

Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022

Trong bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – Địa chỉ học luyện thi IELTS uy tín tại Đà Nẵng, sẽ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2020 quý 1 cập nhật nhanh và chính xác giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng và độ khó của đề thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing 2020 tháng 1/2020

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 04/01

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 16/01/2020

Dạng bài Discuss both views tương đối phổ biến trong phần thi viết IELTS (chỉ sau dạng Agree or Disagree), yêu cầu người viết đưa ra sự phân tích về 2 quan điểm trái ngược hoặc khác nhau về cùng một vấn đề nào đó và đưa ra ý kiến của mình.

The factors contributing to performance in sport are continually being investigated by sports scientists and athletes. While some people would argue that a person’s physical attributes determines their level of performance in sport, I believe that mental conditioning is also a highly important factor.

On one hand, it is undeniable to say that a person’s physical characteristics play a major role in their performance in sport. In some sports, being able to run extremely fast, or lift or throw something very heavy is one of the main aspects of the sport. Without a strong physical body, and high level of coordination, people would not be able to perform to a high level. Take many Olympic sports for example. In the 100m sprint, athletes need to have powerful legs in order to be able to run at high speeds. There is of course some mental conditioning needed, but without strong legs, you cannot compete at a high level. Another good example is Olympic weightlifting. The basis of being able to lift extremely heavy weights is powerful, conditioned muscles.

However, high levels of strength and fitness are not the only factor that allows athletes to perform well. To be able to consistently perform at a very high level, athletes also need to be mentally strong. Professional athletes in particular need to have the determination and focus to be able to continually train and perform for many years, despite the many setbacks that they may face, such as injuries and loss in competition. Being able to mentally focus and concentrate whilst under pressure during a competition is also extremely important. For example, maintaining composure whilst being surrounded by thousands of screaming fans when trying to kick the winning penalty kick in a football match would be extremely difficult, and this is where mental strength is highly important.

In conclusion, although physical strength and ability are highly important in sports performance, mental strength and focus also play an important role, particularly when it comes to elite athletes and high levels of performance and competition.

physical attribute (n): đặc điểm về thể chất

mental conditioning (n): sự tôi luyện về mặt tinh thần

physical characteristic (n): đặc điểm về thể chất

a strong physical body (n): một thể trạng mạnh khỏe, cường tráng

high level of coordination: khả năng phối hợp cao

perform to a high level = compete at a high level: thể hiện tốt trong thi đấu

powerful, conditioned muscles (n): hệ cơ bắp khỏe mạnh, dẻo dai

high levels of strength and fitness: tình trạng sức khỏe tốt

consistently perform at a very high level: thể hiện tốt trong thời gian dài

mentally strong (adj): minh mẫn, ổn định về mặt tinh thần

determination and focus: sự quyết tâm và khả năng tập trung

despite the many setbacks that they may face: gặp phải đối thủ đáng gờm

mentally focus and concentrate whilst under pressure: tập trung dưới áp lực

maintain composure: giữ được sự bình tĩnh.

Đề thi IELTS Writing 2020 tháng 2/2020

Chủ đề Sugar-based drinks là những loại đồ uống có đường như là Coca-Cola, Monster v.v.

Đề bài yêu cầu người viết đưa ra các lý do và cách làm người dân tiêu thụ ít loại đồ này

People are consuming more and more sugar-based drinks such as soft or energy drinks. I will discuss a number of reasons for this as well as several ways to encourage people to reduce their consumption of such drinks.

There are two main reasons why sugar-based drinks are consumed in large amounts everyday. Firstly, such drinks provide extra energy, increase mental alertness and help consumers to maintain high concentration necessary for their work. Most modern jobs are becoming more and more demanding and require people to spend greater effort to succeed, consequently leading to the popularity of sugar-based drinks. Secondly, the increased consumption of sugar-based drinks is linked to consumers’ lack of awareness and knowledge of a healthy diet and lifestyle as well as the dominance of fast food in the food industry. That is why sedentary lifestyles and convenient but nutrient-poor meals which include sugar-based drinks like Coca-Cola or Pepsi are being favored by a large number of people.

Although reducing the consumption of sugar-based drinks is a complex task, there are a few ways that could be done to discourage people from using those drinks regularly. One instance is to impose higher taxes on the production and distribution of sugar-based drinks, which inevitably increases their price. This may have an effect on the amount of such drinks being consumed. Another thing is that there should be more educational propagation campaigns that encourage people to follow healthy dietary guidelines and lifestyles and to refrain from using sugar-based drinks.

In conclusion, the problem of people having more and more sugar-based drinks is caused by a number of factors as discussed in the essay. Increasing taxes on sugar-based drinks and running propagation campaigns to raise consumers’ awareness of their health are two feasible solutions to combat such problem.

Soft or energy drinks: Nước ngọt hoặc đồ uống năng lượng (bò húc)

The consumption of sugar-based drinks: Sự tiêu thụ của đồ uống có đường

To increase mental alertness: Tăng cường sự tỉnh táo

To maintain high concentration: Duy trì sự tập trung cao độ

One’s lack of awareness and knowledge of a healthy diety and lifestyle: Sự thiếu nhận thức và kiến thức về một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh

The dominance of fast food: Sự thống trị của đồ ăn nhanh

Sedentary lifestyles: Những lối sống ít vận động

Convenient but nutrient-poor meals: Những bữa ăn tiện lợi nhưng ít dinh dưỡng

To impose higher taxes on something: Đánh thuế cao hơn lên cái gì

The production and distribution of sugar-based drinks: Sự sản xuất và phân phối đồ uống có đường

Educational propagation campaigns: Những chiến dịch truyền thông mang tính giáo dục

To follow healthy dietary guidelines and lifestyles: Theo lối sống và hướng dẫn về chế độ ăn uống lành mạnh

To refrain from using sugar-based drinks: Hạn chế sử dụng đồ uống có đường

Thân bài 1: So sánh việc đọc sách và xem TV. Trẻ em phải sử dụng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra các tình huống, chi tiết trong sách. Trong khí đó, với hình ảnh có sẵn khi xem TV, trẻ em sẽ dễ hình dung ra nội dung và ít cần đến trí tưởng tượng.

Thân bài 2: Đọc sách giúp trẻ em phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ. Học được nhiều từ vựng hơn thông qua các tình huống cụ thể trong sách.

Kết bài: Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

Many people believe that reading books is more beneficial for children compared to watching TV or playing computer games. Personally, I completely agree with this opinion and will analyze my point of view in the essay below.

To begin with, children can better improve their imagination through reading books in comparison with watching TV or playing games. By reading stories, children have to use their imagination to create a vision and visualize all events described by words in the book. While reading, they will create images, thoughts and opinions in their mind, thus enhancing their imagination and creativity. Meanwhile, this can hardly be the case for watching TV, as TV already provides them with the full image and vibrant colours. Consequently, it is reasonable to say that reading books help children produce more imaginative responses compared to watching TV.

Thân bài 1: Mua sắm trực tuyến có ảnh hưởng tốt và xấu tới môi trường.

Kết bài: Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

In recent years, online shopping has gained more and more popularity all over the world. This tendency has several impacts on the environment and on various jobs related to electronic commerce.

The rise of online shopping is both beneficial and harmful to the environment to some extent. One obvious benefit of this trend is that it can help reduce the number of private vehicles travelling to brick-and-mortar stores since orders of customers from different locations can be grouped and delivered to homes at once. This will eventually lessen a great deal of exhaust fumes which is one of the causes of air pollution. However, if people are encouraged to shop online more, more plastic wastes will be released to the environment, especially water body such as rivers and oceans. This, as a consequence, will do harm to natural habitats of numerous marine species and worsen the problem of environmental pollution.

The growth of e-shopping has also brought both negative and positive impacts on people’s employment. On the one hand, this trend has created a variety of work opportunities for people, especially for those who major in information technology. To maintain an e-store, there will be a need for many kinds of jobs such as database administrators, web designers, delivery drivers, etc. On the other hand, when e-shopping is becoming more and more popular, an influx of people working at traditional retail stores might lose their jobs and face unemployment. This will place a huge burden on the government to create alternative jobs for these individuals, which might take a long time and require a large amount of budget.

In conclusion, online shopping impacts the environment and the labour market in both positive and negative ways.

Đề thi IELTS Writing 2020 tháng 3/2020

Kết bài: Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

While some people say job satisfaction is more essential than job security, there are those who claim that a permanent job is of greater significance. This essay discusses both sides of the argument and why I believe job satisfaction plays a more important role than job security.

On the one hand, some people believe a permanent job is more important because of the stability and credibility it brings. In terms of finance, workers with a permanent job know exactly their monthly income, and thus are in full control of their financial plan. As a consequence, they will no longer have to worry about short-term financial problems, such as bills and debts, and could be fixated on other important matters like their career trajectory. In addition, staying loyal to one job results in higher credibility, as many employers view prioritizing job security as an indicator of organizational commitment. Gaining the trust of employer opens many opportunities for promotion and additional perks, be it bonuses or extra day-offs.

On the other hand, there are several reasons why job satisfaction is believed to be more important than job security. A worker gains satisfaction when his needs and desires are fulfilled. For example, Google provides gym, climbing walls, or video gaming machines in most of its offices to suit different needs and desires of its employees. Once satisfied, workers are less likely to suffer from work stress or burnout, enhancing productivity and employee morale. As for employers, keeping their employees satisfied is an effective way to reduce turnover rate. A person who is satisfied with their job is less likely to be job seeking, and making it easier for companies to recruit and retain talents.

In conclusion, while some people believe job security plays a more significant role because of financial stability and work credibility, I side with those who believe the importance of job satisfaction exceed that of job security, as satisfied employees are more likely to be more productive and committed to the organization.

Credibility: độ tín nhiệm.

Organizational commitment: sự gắn bó với tổ chức.

Work stress or burnout: áp lực công việc và sự quá tải, kiệt sức.

Turnover rate: tỷ lệ nghỉ việc.

Thân bài:

Tại sao đọc báo hoặc xem các chương trình thời sự là tốn thời gian.

Idea 1: không giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn trong cuộc sống.

Idea 2: con người bị thu hút quá nhiều bởi những tin tức giật gân , gây sốc.

Kết bài: Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

It is argued that there is no use in reading newspapers and watching news programs on television because news is irrelevant to people’s daily lives. From my perspective, I somewhat agree with this point of view because although I believe there is a connection between news and people’s lives, reading newspapers and watching news on television is pointless.

To begin with, I disagree that news do not have any sort of connection to everyday life. By definition, news are information or reports about recent events and are often categorized into different topics, each of which will attract a certain group of audience. For example, sport-minded people will be interested in reading sport news, while businessman will be more concerned with economic news. In other words, human’s interests in various fields will always be the glue that links news with people’s lives no matter what.

Although news is connected to people’s lives, I do believe reading newspapers or watching television news programs is a waste of time. We can read up to thousands of articles every day, yet very few of them help us make better decisions for our life, business or career. For example, weather forecasts and political news do not affect most of us. In addition, news produces news that captures viewers’ attention since the human brain reacts disproportionately to different types of information. Scandalous, shocking or people-based news, which often hold little value, stimulate us and consume a large amount of our time although we barely learn anything useful out of them.

In conclusion, I argue against the statement claiming that news has no connection to people’s lives because news reports what people are interested in. However, I firmly agree that reading news is a waste of time since it does not help people make better decisions and the media is biasing a large amount of non-helpful news.

Categorized: phân loại.

Sport-minded: quan tâm thể thao.

Capture attention: thu hút sự chú ý.

Disproportionately: không đều.

Some people claim that attending a performance live gives more delight and pleasure than watching the same events on screen. In my opinion, I somewhat disagree with this conviction because each situation is more enjoyable than one another to different kinds of audiences.

On the one hand, going to live performances is more enjoyable to some groups of people. First, sociable audiences prefer to attend these events to enjoy a feeling of togetherness. During a concert or a sports game, people could dance and chant together, which is a stimulating experience for outgoing individuals. Besides, attending live performances gives the audience a chance to have personal interactions with their favorite artists or athletes. For many people, the difference between interacting with their idols in real life, which is a much more pleasant experience, and through a TV screen is as different as night and day.

On the other hand, watching the same events on television is more enjoyable for people with certain characteristics. First of all, television broadcast suits those who want full control of their surroundings when they watch a performance. To be more specific, home viewers could adjust the positions of the seat or the television to their liking, whereas a live event usually only allows the audience to stay in a fixed seat. Furthermore, television audiences are also bothered by fewer distractions than live audiences. For example, people who just want to focus on the performance could avoid attending live events, where noise coming from exciting fans could easily distract them and disturb their experience.

In conclusion, I reiterate my disagreement with the opinion stating that going to a live performance is more enjoyable than watching the same event on television. While extroverted people and those who want to meet their favorite artists or athletes would prefer to attend live performances, Television broadcast is more preferable for those wanting either no distraction or a full control of their surroundings.

Feeling of togetherness: sự hoà mình với đám đông.

Have personal interaction: có tương tác cá nhân.

Distractors: thứ gây mất tập trung.

Disturb their experience: ảnh hưởng trải nghiệm.

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2020 – Quý 2

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2020 – Quý 3

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2020 – Quý 4

Tổng Hợp 6 Đề Thi N4

Tổng Hợp 6 Đề Thi N4 – Đề Thi Mẫu

Tổng Hợp 6 Đề Thi N4

Bộ đề thi thử N4 新日本語能力試験N4模擬試験được biên soạn nhằm mục đích giúp người học ôn luyện thật tốt cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ trình độ N4. Qua quá trình luyện đề sẽ ta hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã học, làm quen với cách ra đề cũng như rèn luyện kĩ năng làm đề thực tế.

Bộ đề thi thử 新日本語能力試験 N4 模擬試験 gồm 6 bài thi thử, mỗi bài có cấu trúc và các dạng bài giống như đề thi chính thức. Gồm 3 phần: Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Chữ Hán và Ngữ pháp); Đọc hiểu và Nghe hiểu với tổng thời gian làm bài 125 phút mỗi đề.

Phần phụ lục có kèm theo đáp án và thang điểm, qua đó bạn có thể tự đánh giá năng lực của bản thân một cách khách quan đồng thời có kế hoạch ôn tập phù hợp cho những phần còn yếu kém. Ngoài ra, còn có phần script nội dung bài nghe để người đọc kiểm tra và ôn luyện.

Bên cạnh đó, sách kèm theo CD phần Nghe hiểu với giọng đọc rõ ràng và dễ nghe.Các đề trong sách có mức độ khó tăng dần, thậm chí có bài có mức độ khó cao hơn đề thi thực tế. Nhờ vậy mà sau khi ôn luyện hết 6 đề này, các bạn có thể tự tin làm tốt các dạng bài trong bài thi chính thức.

Bên cạnh áp lực về khối lượng kiến thức thì áp lực về thời gian cũng là một trong những khó khăn mà bất kỳ ai cũng gặp phải khi làm bài thi JLPT. Chính vì thế việc ôn tập và giải đề trước khi thi là rất quan trọng và cần thiết. Thông qua quá trình luyện đề, người học sẽ tích lũy cho mình vốn kiến thức cũng như kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian làm bài hợp lý, tránh lãng phí quá nhiều thời gian vào một phần nhất định.