Mã Trường Đh Mở Tphcm / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Đh Tài Nguyên Môi Trường Tphcm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

*******

Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: DTM

Trụ sở: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở II: ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (028) 3991 6415 – 3844 3006; Fax: (028) 3844 9474

Địa chỉ trang web: http://www.hcmunre.edu.vn

Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

  Phạm vi tuyển sinh

  – Xét tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

   Phương thức tuyển sinh:

   2.3.1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 (Phương thức 1)

   Chỉ tiêu: 80-90% chỉ tiêu của từng ngành/nhóm ngành.

   Điều kiện đăng ký:

   Thí sinh tốt nghiệp THPT 2018 hoặc tương đương;

   Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; có kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đào tạo của trường đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh quy định dự kiến là: tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt 15,00 điểm trở lên. Tiêu chí đảm bảo chất lượng này có thể được điều chỉnh sau khi điểm thi THPT Quốc Gia 2018 được công bố.

   Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

   Điểm xét tuyển (ĐXT)

   Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân:

   Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 + ĐƯT

   Trong đó:

   + M1, M2, M3 là điểm thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với  ngành do thí sinh đăng ký;

   + Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng.

   Ưu tiên gồm: ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

   Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì thí sinh có điểm môn Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

   Thời gian, hồ sơ đăng ký dự tuyển và quy trình xét tuyển: thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   3.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập theo học bạ ở bậc học THPT (Phương thức 2)

   Chỉ tiêu (dự kiến): 10-15% tổng chỉ tiêu của từng ngành/nhóm ngành.

   Điều kiện đăng ký:

   Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017, 2018.

   Có hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên trong ba năm học THPT (lớp 10, 11, 12).

   Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12), thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt 18,00 điểm trở lên.

    Điểm xét tuyển: là tổng điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành)

   Nguyên tắc xét tuyển:

   Nhà trường xét tuyển theo ngành với 3 đợt xét tuyển. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định trúng tuyển theo điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đào tạo trong Trường. Nếu các thí sinh cuối danh sách có điểm xét tuyển bằng nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

   Sau mỗi đợt xét, Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và thông tin đợt tuyển bổ sung tiếp theo (nếu còn chỉ tiêu) trên trang thông tin điện tử của trường: http://www.hcmunre.edu.vn/.

   Hồ sơ đăng ký:

   Phiếu đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM (Thí sinh đăng ký thông tin tại website: http://www.ts.hcmunre.edu.vn);

   01 túi hồ sơ theo mẫu Trường Đại học TN&MT TP.HCM.

   01 bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời);

   01 bản sao có công chứng Học bạ THPT;

   01 bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

   01 bì thư dán tem và ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

   01 bản photo biên nhận chuyển khoản (nếu thí sinh nộp lệ phí xét tuyển qua ngân hàng)

   Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến):

   Đợt 1: 15/07 – 30/07

   Đợt 2: 01/08 – 10/08

   Đợt 3: 13/08 – 20/08

   Nơi nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về: Hội đồng tuyển sinh – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

   Địa chỉ: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM

   Số điện thoại: 028. 39916415

   3.3. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT (Phương thức 3)

   – Chỉ tiêu (dự kiến): £1,5% tổng chỉ tiêu của từng ngành/nhóm ngành.

   – Điều kiện, thời gian xét tuyển: theo kế hoạch tuyển sinh chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2018.

   – Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển về các Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

    Chỉ tiêu tuyển sinh

    TT

    Ngành học

    Mã ngành

    Chỉ tiêu dự kiến 2018

    Phương thức 1 Phương thức 2 Phương thức 3

    1 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 223 25 2

    2 Quản lý đất đai 7850103 223 25 2

    3 Quản trị kinh doanh 7340101 106 12 2

    4 Địa chất học 7440201 89 10 1

    5 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 7520503 89 10 1

    6 Khí tượng và khí hậu  học 7440221 39 10 1

    7 Thủy văn học 7440224 39 10 1

    8 Công nghệ thông tin 7480201 89 10 1

    9 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 89 10 1

    10 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 107 12 1

    11 Hệ thống thông tin 7480104 44 5 1

    12 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 187 21 2

    13 Kỹ thuật tài nguyên nước 7580212 89 10 1

    14 Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo 7850197 44 5 1

    15 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 7440298 44 5 1

    16 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 7850195 44 5 1

    17 Quản lý tài nguyên khoáng sản 7850196 44 5 1

          1589 190 21

     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

     – Phương thức 1: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia ngưỡng đảm bảo chất lượng là từ 15,00 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng này có thể được điều chỉnh sau khi điểm thi THPT Quốc Gia 2018 được công bố.

     – Phương thức 2: Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập theo học bạ ở bậc học THPT ngưỡng đảm bảo chất lượng là từ 18,00 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển.

      Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

      STT Tên ngành Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

      1 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A02) Toán – Vật lý – Sinh học

      2 Quản lý đất đai 7850103 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      3 Quản trị kinh doanh 7340101 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      4 Địa chất học 7440201 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A02) Toán – Vật lý – Sinh học

      5 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 7520503 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A02) Toán – Vật lý – Sinh học

      6 Khí tượng và khí hậu  học 7440221 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      7 Thủy văn học 7440224 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      8 Công nghệ thông tin 7480201 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      9 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A02) Toán – Vật lý – Sinh học

      10 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      11 Hệ thống thông tin 7480104 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      12 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A02) Toán – Vật lý – Sinh học

      13 Kỹ thuật tài nguyên nước 7580212 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A02) Toán – Vật lý – Sinh học

      14 Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo 7850197 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A14) Toán – Khoa học tự nhiên – Địa lý

      15 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 7440298 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      16 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 7850195 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

      17 Quản lý tài nguyên khoáng sản 7850196 (A00) Toán – Vật lý – Hóa học

      (A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

      (B00) Toán – Sinh học – Hóa học

      (A02) Toán – Vật lý – Sinh học

       Tổ chức tuyển sinh:

       7.1. Thời gian

       – Phương thức 1: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo lịch tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

       – Phương thức 2: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT:

       Đợt 1: 15/07 – 30/07

       Đợt 2: 01/08 – 10/08

       Đợt 3: 13/08 – 20/08 (nếu có)

       – Phương thức 3: Đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT. Thí sinh nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT trước 20/5/2018.

       7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

       – Phương thức 1: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia nộp hồ sơ theo quy định trong lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

       – Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,

       – Số điện thoại: 028.39916415.

       – Phương thức 2: Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập theo học bạ ở bậc học THPT

       Thí sinh nộp hồ sơ theo thời gian nêu trên trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

       – Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,

       – Số điện thoại: 028.39916415.

       Thí sinh phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày xét tuyển của mỗi đợt. Sau thời gian trên Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin cho thí sinh.

       – Phương thức 3: Đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT

       Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển về các Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

        Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

        Trường thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Điều 7, Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Điều 1, Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Trường dành £1,5% chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

        8.1. Đối tượng tuyển thẳng

        Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

        Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành, chuyên ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.

        Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự thi Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.

        TT Môn thi Ngành tuyển thẳng

        1 Toán Tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường

        2 Vật lí Công nghệ kỹ thuật môi trường (7510406), Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (7520503), Địa chất học (7440201), Khí tượng và khí hậu học (7440221), Thủy văn học (7440224), Kỹ thuật cấp thoát nước (7580213), Kỹ thuật tài nguyên nước (7580212), Hệ thống thông tin (7480104), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101), Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (52440298), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (7850195), Quản lý tài nguyên khoáng sản (7850196)

        3 Hoá học Công nghệ kỹ thuật môi trường (7510406), Địa chất học (7440201), Kỹ thuật cấp thoát nước (7580213), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101), Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (52440298), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (7850195), Quản lý tài nguyên khoáng sản (7850196)

        4 Sinh học Công nghệ kỹ thuật môi trường (7510406), Quản lý đất đai (7850103), Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (52440298), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (7850195), Quản lý tài nguyên khoáng sản (7850196)

        5 Tin học Công nghệ thông tin (7480201), Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (7520503), Hệ thống thông tin (7480104), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (52440298), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (ĐT thí điểm), Quản lý tài nguyên khoáng sản (ĐT thí điểm)

        6 Tiếng Anh Quản lý đất đai (7850103), Quản trị kinh doanh (7340101), Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (7850102), Công nghệ kỹ thuật môi trường (7510406), Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (52440298), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (7850195), Quản lý tài nguyên khoáng sản (7850196)

        Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT, được xem xét tuyển thẳng vào các ngành theo từng nhóm lĩnh vực, cụ thể:

        TT Nhóm lĩnh vực Ngành tuyển thẳng

        1 Phần mềm hệ thống Công nghệ thông tin (7480201), Hệ thống thông tin (7480104)

        2 Kỹ thuật môi trường Công nghệ kỹ thuật môi trường (7510406), Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (7850195), Quản lý tài nguyên khoáng sản (7850196)

        3 Hóa học Công nghệ kỹ thuật môi trường (7510406), Địa chất học (7440201), Kỹ thuật cấp thoát nước (7580213), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101), Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (52440298), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (7850195), Quản lý tài nguyên khoáng sản (7850196)

        4 Khoa học trái đất và Môi trường Quản lý đất đai (7850103), Công nghệ kỹ thuật môi trường (7510406), Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101), Quản lý tài nguyên và môi trường Biển đảo (52850197), Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (7520503), Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (ĐT thí điểm), Quản lý tài nguyên khoáng sản (ĐT thí điểm)

        8.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

        Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển. Cụ thể: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ưu tiên xét tuyển vào trường.

        8.3. Đối tượng xét tuyển thẳng

        Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

        Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

        Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường quy định.

        Thí sinh là người nước ngoài: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học.

        Điều kiện xét tuyển thẳng

        Đối với đối tượng ở mục a

        – Về học lực: Thí sinh là người dân tộc Kinh phải có lực học từng năm trung học phổ thông điểm tổng kết năm học từ 6,5 trở lên, trong đó 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Trường, có điểm mỗi môn phải đạt 6,5 (sáu rưỡi) điểm  trở lên; Thí sinh là người dân tộc thiểu số phải có lực học các năm trung học phổ thông đạt trung bình khá trở lên (điểm tổng kết năm học 6,0 trở lên), điểm 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 môn tuyển sinh, mỗi môn đạt 6 (sáu) điểm trở lên.

        – Về hạnh kiểm: Các năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm loại khá trở lên;

        – Ngành xét tuyển thẳng: Trường xét tuyển vào tất cả các ngành.

        – Hồ sơ nộp đầy đủ đúng thời hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, không nộp trực tiếp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

        Đối với đối tượng ở mục b

        – Về lực học: Từng năm học trung học phổ thông đạt trung bình khá trở lên (điểm tổng kết năm học 6,0 trở lên), điểm 3 môn học lớp 12 tương ứng với 3 môn tuyển sinh, mỗi môn đạt 6 (sáu) điểm trở lên;

        – Về hạnh kiểm: Từng năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm loại khá trở lên;

        – Về sức khỏe: Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng khuyết tật, giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên và cam kết của thí sinh, gia đình chịu trách nhiệm về sức khỏe của thí sinh trong quá trình học tập;

        Đối với đối tượng ở mục c

        – Về lực học: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; Từng năm học trung học phổ thông đạt trung bình trở lên;

        – Có ý kiến giới thiệu của Đại sứ quán;

        – Nộp hồ sơ đầy đủ, công chứng bằng tiếng Việt, nộp tại Phòng Đào tạo, trước ngày 31 tháng 7 năm 2018. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký xét tuyển thẳng, Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT (hoặc tương đương), sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt, ý kiến giới thiệu của Đại sứ quán, 2 ảnh 4×6 cm, giấy tờ khác (nếu có);

        – Sử dụng thành thạo tiếng Việt: Sau khi đủ hồ sơ, Trường tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Việt của thí sinh và kết luận. Chỉ những thí sinh có trình độ tiếng Việt đạt yêu cầu của Trường mới được vào học.

        – Học phí theo chế độ tự túc.

         Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

         Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành.

          Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy năm học 2018 – 2019

          Bậc, Ngành đào tạo Sinh viên nộp cho 1 học kỳ (5 tháng) Sinh viên nộp cho cả năm học   (10 tháng)

          Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 4.050.000đ 8.100.000đ

          Các ngành còn lại 4.800.000đ 9.600.000đ

Mã Ngành, Mã Trường Đại Học Y Dược Tphcm

Trường đại học Y Dược TPHCM với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Địa chỉ trụ sở chính: 217 Hồng Bàng, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2019, nhà trường tiếp tục tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế, chi tiết thông tin tuyển sinh như sau:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

Có nguyện vọng, đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các điểm thu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa và Dược học theo phương thức kết hợp (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) phải nộp chứng chỉ tiếng Anh trực tiếp tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Đào tạo Đại học – 217 Hồng Bàng, 5, TP. Hồ Chí Minh).

Tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải b ang hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định.

2/ Phạm vi tuyển sinh Tuyển sinh trong cả nước.

3/ Phương thức tuyển sinh (thí tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thí tuyển và xét tuyển)

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 theo 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có)

– Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

– Riêng ngành Y khoa và Dược học có thêm phương thức xét tuyển theo hình thức kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chỉ tiêu là 25% chi tiết như sau:

+ Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định

+ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển đạt IELTS 6,0 trở lên, hoặc TOEFL iBT 60 trở lên. + Đơn vị cấp chứng chỉ: TOEFL iBT: Educational Testing Service (ETS), IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP), (Nhà trường s kiểm tra chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định s bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển).

+ Điểm xét tuyển tổng điểm 3 môn thi (a) + các điểm ưu tiên (b)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do Hội đồng tuyển sinh nhà trường xác định.

Mã Trường Đại học Y Dược TPHCM: YDS

Mã ngành: 7720101; Tên ngành: Y khoa; Chỉ tiêu: 280

Mã ngành: 7720101_02; Tên ngành: Y khoa (có CC Tiếng Anh); Chỉ tiêu: 100

Mã ngành: 7720110; Tên ngành: Y học dự phòng; Chỉ tiêu: 114

Mã ngành: 7720115; Tên ngành: Y học cổ truyền; Chỉ tiêu: 180

Mã ngành: 7720501; Tên ngành: Răng – Hàm – Mặt; Chỉ tiêu: 114

Mã ngành: 7720201; Tên ngành: Dược học; Chỉ tiêu: 350

Mã ngành: 7720201_02; Tên ngành: Dược học (có CC Tiếng Anh); Chỉ tiêu:125

Mã ngành: 7720301; Tên ngành: Điều dưỡng; Chỉ tiêu: 166

Mã ngành: 7720301_02; Tên ngành: Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh; Chỉ tiêu: 114

Mã ngành: 7720301_03; Tên ngành: Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức; Chỉ tiêu: 114

Mã ngành: 7720401; Tên ngành: Dinh dưỡng; Chỉ tiêu: 62

Mã ngành: 7720502; Tên ngành: Kỹ thuật phục hình răng; Chỉ tiêu: 38

Mã ngành: 7720601; Tên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học; Chỉ tiêu: 142

Mã ngành: 7720602; Tên ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học; Chỉ tiêu: 76

Mã ngành: 7720603; Tên ngành: Kỹ thuật phục hồi chức năng; Chỉ tiêu: 76

Mã ngành: 7720701; Tên ngành: Y tế công cộng; Chỉ tiêu: 85

Trên là một số thông tin về mã ngành, mã trường đại học Y Dược TPHCM năm 2019 do ban tư vấn tuyển sinh trường cao đẳng dược Sài Gòn tổng hợp. Chúc các thí sinh có một mùa thi THPT quốc gia thành công!

Trường Đh Mở Tuyển Sinh Liên Thông Đh Hệ Vừa Làm Vừa Học

Cụ thể như sau:

1. Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh. Công nghệ sinh học

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng có ngành/chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Lịch học được bố trí vào buổi tối các ngày trong tuần.

Tham khảo chương trình đào tạo tại http://www.oude.edu.vn/department/index

4. Văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng đại học danh hiệu cử nhân hình thức Vừa làm vừa học, có giá trị pháp lý như bằng cấp của hình thức đào tạo chính quy.

5. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa học bậc Cao đẳng đạt từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) hoặc từ 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4) đều đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường (có dán ảnh màu cỡ 3×4)

– 02 bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng

– 02 bản sao bảng điểm tốt nghiệp Cao đẳng (trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông, phải nộp bổ sung thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp)

– 01 bản sao Giấy khai sinh

– 01 bản sao chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân

– 03 ảnh cỡ 3×4 (ảnh mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau)

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do Trường phát hành. Trường không nhận hồ sơ nộp trễ hoặc thiếu một trong các giấy tờ, thủ tục quy định trên.

Thí sinh tải mẫu phiếu dự tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển tại website của Trung tâm Đào tạo Từ xa: http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-68/ hoặc nhận trực tiếp tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

Thí sinh nhận và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/11/2020 tại Bộ phận Tiếp sinh viên Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

8. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng:

Công bố kết quả trúng tuyển: dự kiến 04/12/2020

Khai giảng và nhập học: dự kiến tháng 12/2020

9. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

10. Tạm thu học phí học kỳ 1: (Mức học phí này đã bao gồm học liệu)

Ngành Khoa học máy tính và Công nghệ sinh học: 3.000.000đ/ thí sinh

Các ngành còn lại: 2.640.000đ/ thí sinh

Đối với các trường hợp không mở được lớp do không đủ số lượng, Nhà trường sẽ chuyển lại số tiền này cho thí sinh qua tài khoản sau ngày công bố kết quả trúng tuyển hoặc thí sinh nhận trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006119 (phím 1)

Trường Đh Mở Tp Hcm Tuyển Sinh Tiến Sĩ Năm 2022

1. Chuyên ngành tuyển sinh:

– Quản trị kinh doanh

– Kinh tế học

– Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

– Kỹ thuật xây dựng

– Tài chính – ngân hàng

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

– Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục;

3. Điều kiện dự tuyển:

3.1 Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần (Phụ lục I). Văn bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

3.3 Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

đ) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh.

3.4 Đối với người dự tuyển là công dân nước ngoài:

a) Ngoại trừ chuyên ngành Lý Luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh, người dự tuyển các chuyên ngành khác phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

b) Người dự tuyển chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngoại trừ công dân các nước sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính thức) phải có Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 79 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 6.5 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

– Theo mẫu của trường, gồm có:

a) Đơn xin dự tuyển;

b) Lý lịch khoa học;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

d) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy định này và thâm niên công tác (nếu có);

đ) Đề cương nghiên cứu;

e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

5. Phương thức xét tuyển:

* Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

– Xét tuyển hồ sơ dự tuyển;

– Đánh giá việc trình bày và vấn đáp của thí sinh;

* Đối với thí sinh dự tuyển từ bậc đại học, ngoài phần xét tuyển, thí sinh phải dự thi các môn trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ của chuyên ngành theo học.

6. Học phí và học bổng:

– Học bổng:

Miễn 100% học phí cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học đúng thời gian quy định (được tính từ ngày có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến khi có kết quả phản biện kín đạt).

Cơ hội 100% học bổng học phí 1 năm học cho nghiên cứu sinh hoàn thành kế hoạch học tập từng năm học và nghiên cứu sinh có 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài đạt chuẩn SCOPUS hoặc ISI.

7. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ, xét tuyển:

– Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 18/06/2021

– Thời gian xét tuyển: từ 17-18/07/2021

– Lệ phí xét tuyển: (THÁNG 2 CÓ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC)

Thông tin chi tiết liên hệ:

Khoa đào tạo sau đại học, Trường ĐH Mở TP HCM

Phòng 110, 97 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3930 0946 hoặc (028) 3930 0947

Website: http://sdh.ou.edu.vn

FB: https://www.facebook.com/khoasaudaihocdhmo