Mã Ngành Tư Vấn Quản Lý / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Mã Ngành 7020 Hoạt Động Tư Vấn Quản Lý

Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý bao gồm: tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính….Còn rất rất nhiều ở dưới bài viết

Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

– Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

– Quan hệ và thông tin cộng đồng;

– Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý…

– Hoạt động vận động hành lang;

– Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

– Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).

– Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 6910 (Hoạt động pháp luật);

– Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

+ Hoạt động tư vấn quản lý

chi tiết: tư vấn đầu tư , tư vấn về quản lý kinh doanh, hoạt động tư vấn quản lý (không tư vấn tài chính, kế toán)

+ Hoạt động tư vấn quản lý

-Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865, trừ tư vấn tài chính, kế toán)

+ Hoạt động tư vấn quản lý

(Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)

+ Hoạt động tư vấn quản lý

-chi tiết: Tư vấn đầu tư, tư vấn về quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán; hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính kế toán)

+ Hoạt động tư vấn quản lý

(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

+ Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư.

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại, dịch vụ nam yang

công ty tnhh đầu tư và phát triển dani

công ty trách nhiệm hữu hạn tuệ minh diễm

công ty tnhh posen

công ty tnhh mtv bất động sản gia huy cà mau

công ty cổ phần dịch vụ và thương mại công nghiệp toàn mỹ

công ty tnhh kiến nguyên i

công ty tnhh du lịch myhome

công ty tnhh thương mại và viễn thông trọng tín

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Mã Ngành Nghề Tư Vấn Quản Lý Được Mã Hóa Theo Hệ Thống Ngành Nghề Kinh Tế Việt Nam

Mã ngành nghề tư vấn quản lý được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

 

70: HOẠT ĐỘNG CỦA TRỤ SỞ VĂN PHÒNG; HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ Ngành này gồm: Việc cung cấp tư vấn hoặc trợ giúp cho nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như: lập kế hoạch và chiến lược; kế hoạch tài chính và ngân quỹ; mục tiêu và chính sách của thị trường; chính sách về nguồn nhân lực, thực thi kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Ngành này cũng gồm: Việc giám sát và quản lý các đơn vị khác của cùng công ty hay xí nghiệp, các hoạt động của trụ sở văn phòng. 701 – 7010 – 70100: Hoạt động của trụ sở văn phòng Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp. Những đơn vị trong nhóm này chịu sự điều hành và quản lý hàng ngày đối với các đơn vị qua: – Trụ sở văn phòng; – Văn phòng quản lý trung tâm; – Văn phòng tổng công ty; – Văn phòng huyện và vùng; – Văn phòng quản lý phụ trợ. Loại trừ: Hoạt động của công ty tài chính, không tham gia vào việc quản lý được phân vào nhóm 64200 (Hoạt động công ty nắm giữ tài sản). 702 – 7020 – 70200: Hoạt động tư vấn quản lý Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp họat động đối với người kinh doanh hoặc các dịch vụ cộng đồng như: – Quan hệ và thông tin cộng đồng; – Hoạt động vận động hành lang; – Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; – Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý. Loại trừ: – Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính); – Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 69100 (Hoạt động luật pháp); – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận); – Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm); – Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).  

Chuyên Ngành Quản Lý Công

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo các cử nhân chuyên ngành Quản lý công có phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý khu vực công, có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở các cấp bậc cao hơn.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

– Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương (các sở ban ngành) – Làm việc trong các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, công ty…

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

– Khả năng hoà nhập và thích ứng cao với môi trường công tác, có khả năng tự cập nhật những quy định và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác. – Khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn theo hướng dẫn. – Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học ở các bậc sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý và hành chính

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

* Hệ Chính quy tập trung Thời gian đào tạo: 4 năm

* Hệ vừa làm vừa học Thời gian đào tạo: 4,5 năm

* Hệ Văn bằng 2 Thời gian đào tạo: 2 năm

* Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thời gian đào tạo: 3 năm

Summer camp for fashion design and doll lovers ages 6

Key Differences Between Earth Sandals Naot Sandals

the Speakers on a Computer Work

Fashion Designing Courses in India

The 2013 Nissan Maxima 3

How to Become a Catalog Model

Ideas for a Fashion Show Birthday Party xvideos-v the steps to making bellbottoms caused by older bluejeansSummer camp for fashion design and doll lovers ages 6 citybbq Rock Shrimp and Mozzarella Strudel with a Smokey TomatoKey Differences Between Earth Sandals Naot Sandals freeporn such as Lindsay Lohanthe Speakers on a Computer Work xvideos said Zolani Mahola of FreshlygroundFashion Designing Courses in India fluoshoes To make matters worse for Project GlassThe 2013 Nissan Maxima 3 citybbq who both confirmed the hair trend based on observations and girl talkHow to Become a Catalog Model top1xxx So if they doing a sport

Ngành Quản Lý Xây Dựng

Mã ngành: 7580302

Thời gian đào tạo: 4 nămVăn bằng: Kỹ sư Quản lý Xây dựngTổ hợp môn:

Khi học ngành Quản lý Xây dựng, bạn sẽ được đào tạo kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án và đầu tư xây dựng cụ thể trên từng phương diện: tài chính, nguồn lực, quản lý tiến độ, chi phí và chất lượng dự án; kiến thức về tổ chức lao động, tổ chức giám sát và nghiệm thu công trình. Sinh viên có năng lực phân tích, tổng hợp để quản lý thi công trên công trường xây dựng; tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài một mức thu nhập ổn định và các ưu đãi, tiền thưởng, bạn sẽ có cơ hội được đi nhiều nơi, làm việc ở nhiều môi trường khác nhau. Do đó, nghề xây dựng rất thích hợp với những bạn trẻ thích phiêu lưu, đi đây đó, thích sáng tạo và hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

Tố chất phù hợp để học ngành Quản lý Xây dựng?

Kiên trì, chịu khó, có tố chất quản trị.

Tập trung, chính xác.

Sức khỏe, ham học hỏi, nắm bắt những xu hướng hiện đại.

Học ngành Quản lý Xây dựng ở đâu?

Ngành Quản lý Xây dựng hiện đang được đào tạo tại rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp với nhiều trình độ, chương trình khác nhau, trong đó có thể kể đến các trường đại học như: Đại học Xây dựng; Đại học Thủy lợi; Trường Đại học Văn Lang; Đại học Mở TP.HCM;…

KHI BẠN LÀ SINH VIÊN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN LANG

Nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý Xây dựng, từ năm 2018, Trường Đại học Văn Lang tổ chức đào tạo ngành Quản lý Xây dựng. Tại Văn Lang, sinh viên ngành Quản lý Xây dựng được đào tạo và trang bị những kỹ năng chuyên ngành: phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa… Sinh viên giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các phần mềm: thiết kế, kế toán, dự toán, quản lý dự án… ở các bài tập lớn, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

Điểm nổi bật của ngành Quản lý Xây dựng tại Trường Đại học Văn Lang là gì?

Sinh viên được trang bị kỹ năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu, mục tiêu thiết kế ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa… Sinh viên giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các phần mềm: thiết kế, dự toán, quản lý dự án… ở các bài tập lớn, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên được rèn luyện kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, thay thế, so sánh lựa chọn phương án thông qua các báo cáo seminar, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội làm việc với các cơ quan đơn vị bên ngoài xã hội để đề đạt nguyện vọng, đề xuất yêu cầu, khảo sát thu thập số liệu phục vụ công việc, rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe.

Ở một số đồ án môn học, báo cáo thực tập môn học theo nhóm, sinh viên chủ động lựa chọn người điều hành nhóm, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, tích cách, thói quen, môi trường sống của mỗi cá nhân trong nhóm; tự tổ chức đánh giá kết quả trong nội bộ nhóm; lựa chọn, phân công thành viên trình bày trước giảng viên và các sinh viên trong lớp những ý tưởng, giải pháp cụ thể của nhóm mình. Thông qua đó trang bị cho sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường, có khả năng phối hợp với bộ phận kỹ thuật, bộ phận tin học và và các bộ phận khác trong đơn vị một cách hiệu quả.

Sinh viên có trình độ ngoại ngữ tương đương Toeic 420 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

Chương trình học ngành Quản lý Xây dựng đào tạo những gì?

Các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức, nâng cao trình độ, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Các kiến thức về kỹ thuật trong xây dựng để sinh viên có khả năng thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp kỹ thuật – công nghệ phù hợp cho từng bộ phận cấu thành hoặc nâng cao kiến thức chuyên sâu tổng thể các bộ phận dự án.

Kỹ năng cứng:

Lập, phân tích, đánh giá dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; lập dự toán công trình; lập hồ sơ mời thầu xây lắp/ đấu thầu xây lắp/thi công công trình/ hoàn công/ quyết toán công trình; kế toán – kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Đề xuất lựa chọn phương án có hiệu quả về kinh tế về một công trình cụ thể.

Tổ chức thực hiện dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng; đưa dự án vào vận hành, khai thác và đánh giá sau dự án, thẩm định hậu dự án.

Quản lý, điều hành tổng thể dự án xây dựng, hoặc quản lý cụ thể cho từng giai đoạn của dự án, hoặc quản lý cụ thể cho từng lĩnh vực của dự án (quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý công nghệ, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý rủi ro).

Hoạt động của sinh viên ngành Quản lý Xây dựng tại Văn Lang?

Kể từ khi khoa Kiến – Xây tách thành 2 khoa độc lập, khoa Xây dựng Trường Đại học Văn Lang đã tạo nhiều điều kiện cho sự phát triển chuyên sâu hơn trong tương lai như: Cuộc thi thiết kế logo và áo Khoa Xây dựng, Cuộc thi Creative Engineer 2017 (sinh viên khoa Xây dựng Văn Lang đoạt giải nhì) và các hoạt động chương trình đặc trưng khác như chương trình truyền thống Flash First.

Cơ hội việc làm với sinh viên học ngành Quản lý Xây dựng?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Xây dựng có cơ hội rất lớn trong ngành công nghiệp xây dựng. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí:

Thực hiện các công việc quản lý xây dựng tại các đơn vị làm chủ đầu tư dự án bất động sản, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn quản lý dự án của tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Kỹ sư quản lý doanh nghiệp, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý công trường xây dựng…

Nhu cầu thị trường, xu hướng việc làm với Kỹ sư Quản lý Xây dựng?

Xây dựng là lĩnh vực được dự báo có tốc độ tăng lao động cao nhất, khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. Theo tính toán, nhân lực ngành xây dựng đến năm 2015 sẽ là 5 triệu người, trong đó có 3 triệu nhân lực đã qua đào tạo. Dự báo đến năm 2020, nhu cầu nhân lực ngành xây dựng mỗi năm tăng thêm 400.000 – 500.000 người. Kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực ngành Quản lý Xây dựng của 39 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cho thấy: 100% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Quản lý Xây dựng, và nhu cầu này tăng trung bình 44% trong giai đoạn 2020-2025 (số liệu từ Đề án mở ngành Quản lý xây dựng).

Để tra cứu về chương trình học tập, khối lượng kiến thức của khóa học mà bạn cần tích lũy và tra cứu các thông tin về học phần bạn có thể tham khảo .

Bao nhiêu điểm có thể trúng tuyển ngành Quản lý Xây dựng tại Văn Lang?

Ngành Quản lý Xây dựng là ngành mới và cũng đang được Đại học Văn Lang đầu tư phát triển trong thời gian sắp tới. Sinh viên được tham quan quy trình xây dựng ngay tại “đại công trường” Cơ sở 3 của trường đang xây dựng.

Xét theo điểm thi THPT quốc gia: 15.00 điểm (năm 2019), 16.00 điểm (năm 2020)

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ): 18.00 điểm (năm 2019), 18.00 điểm (năm 2020)