Điểm Tuyển Sinh Nguyễn Tất Thành / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Tuyển Sinh Năm 2022 Điểm Thi 2022

Tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành 2015

Thứ sáu, ngày 24/04/2015, 11:47

Dai hoc Nguyen Tat Thanh 2015 – Thông tin tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành 2015. Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành học Đại học Nguyễn Tất Thành 2015.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Năm 2015, Đại học Nguyễn Tất Thành đăng ký tuyển sinh theo 02 phương thức: xét tuyển chung áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy và đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng; xét tuyển riêng chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy.

► Phương thức 1: sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của cụm thi do các đại học chủ trì để tuyển sinh vào các ngành đào tạo của trường.

► Phương thức 2: kế thừa các nội dung và kết quả thực hiện của đề án tuyển sinh riêng năm 2014, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục tuyển sinh dựa vào các tiêu chí của đề án tuyển sinh riêng đồng thời mở rộng xét cho tất cả các ngành đào tạo của trường.

Năm 2015, chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến dành 50% chỉ tiêu cho phương thức 1 và 50% chỉ tiêu cho phương thức 2.

1.1. Tiêu chí và điều kiện xét: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia là điểm trung bình cộng 03 môn thi (xem bảng 1 tổ hợp môn xét tuyển) đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với những thí sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, các thí sinh còn lại áp dụng phương thức xét tuyển riêng tại phần II của đề án này.

Nguyên tắc xét: xét từ cao xuống thấp tất cả các ngành trên cơ sở mức điểm tối thiểu Bộ công bố và căn cứ vào số lượng hồ sơ học sinh nộp nhằm đảm bảo bằng mức tối thiểu của Bộ trở lên. Thí sinh chọn lựa 01 trong 04 tổ hợp môn theo nhóm ngành phù hợp nhất để xét theo bảng 1.

BẢNG 1. DANH MỤC CÁC NGÀNH QUY ĐỊNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

– Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 2015 trong cả nước

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh liên thông theo mẫu của Trường (đăng tải trên Website: chúng tôi ) đối với đối tượng 1, theo mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đối tượng 2.

1. Tiêu chí và điều kiện xét: Xét kết quả điểm tổng kết học bạ (lớp 10, 11, và 12) cho tất cả các ngành đào tạo đại học và cao đẳng, ngưỡng điểm tối thiểu xét từ 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và 5.5 đối với trình độ Cao đẳng.

Thông tin tuyển sinh Đại Học Nguyễn Tất Thành

è Tỉ lệ chọi Đại Học Nguyễn Tất Thành 2015

è Thủ khoa Đại Học Nguyễn Tất Thành 2015

Đại Học Nguyễn Tất Thành Xét Tuyển Năm 2022

Dự kiến năm học 2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển sinh theo 04 phương thức:

Phương thức 1: xét tuyển kết quả thi THPT năm 2020 theo tổ hợp môn. Phương thức 2: xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:

Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)

Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.

Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Riêng các ngành sức khỏe cần thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGDĐT:

Ngành Y khoa, Dược học: học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 xếp loại từ Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Phương thức 4: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.

1. Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2020 theo tổ hợp môn.

* Lưu ý: Thí sinh khi xác nhận nhập học nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Trường chủ trì cụm thi) cho Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét.

2. Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí (riêng các ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGDĐT):

Phiếu đăng ký xét tuyển;

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao);

Học bạ THPT (bản sao);

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:

Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)

Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.

Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Riêng các ngành sức khỏe cần thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGDĐT:

Ngành Y khoa, Dược học: học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 xếp loại từ Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Điểm XT = (ĐTB 1 + ĐTB 2 + ĐTB 3 + Điểm ƯT (nếu có)) /3 hoặc Điểm XT = Điểm tổng kết cuối năm + Điểm ƯT (nếu có)/3 Trong đó: ĐTB 1, ĐTB 2, ĐTB 3: ĐTB xét theo tiêu chí.

Điểm ƯT: theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra Trường quy định thêm điều kiện thí sinh phải đạt hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên.

Riêng đối với các ngành năng khiếu, Trường sẽ kết hợp xét kết quả học bạ THPT và tổ chức thi kiểm tra các môn năng khiếu hoặc xét kết quả thi môn năng khiếu từ Trường Đại học khác có tổ chức thi năng khiếu để xét tuyển

3. Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Hồ sơ gồm:

Phiếu đăng ký xét tuyển;

Bản chính phiếu kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG-HCM

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao);

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Điểm bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt từ 600 điểm trở lên và đạt mức điểm chuẩn đầu vào theo từng ngành do trường ĐH Nguyễn Tất Thành xác định sau khi có kết quả.

4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển:

Theo quy định tuyển sinh của BGDĐT. (Trang 6/31 – Điều 7)

Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký đạt 21 điểm trở lên đã cộng điểm ưu tiên (các ngành sức khỏe xét thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng của BGDĐT).

Tổng điểm trung bình cuối năm của 3 môn học bạ lớp 12 ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký đạt 21 điểm trở lên đã cộng điểm ưu tiên (các ngành sức khỏe xét thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng của BGDĐT).

Ngành Ngôn ngữ Anh: có chứng chỉ TOEFL iBT từ 80/120 hoặc IELTS từ 6.0/9.0.

Đã tốt nghiệp đại học (các ngành sức khỏe xét thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng của BGDĐT).

Thí sinh có chứng chỉ TOEFL iBT từ 60/120 hoặc IELTS từ 4.5/9.0 được ưu tiên xét tuyển vào các ngành có môn Tiếng Anh với mức điểm tương đương điểm 7 theo thang điểm 10.

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

► Đăng ký xét học bạ online ngay bây giờ để được ưu tiên xét tuyển:

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Nguyễn Tất Thành Năm 2022

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên trường:

Đại học Nguyễn Tất Thành

Tên tiếng Anh: Nguyen Tat Thanh University (NTTU)

Mã trường: NTT

Loại trường: Tư thục

Trực thuộc: Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Loại hình đào tạo: Sau đại học – Đại học – Cao đẳng – Liên thông – Đào tạo quốc tế

Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902 298 300 – 0906 298 300 – 0912 298 300 – 0914 298 300

Email: tttvtsinh@ntt.edu.vn

Website: https://ntt.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/DaiHocNguyenTatThanh

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trường đại học ngoài công lập đào tạo đa ngành được thành lập năm 2005 từ tiền thân là trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Thông tin tuyển sinh dựa theo Đề án tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 cập nhật ngày 8/4/2021)

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 như sau:

Tra cứu các môn xét tuyển tại Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối xét tuyển, thi tuyển vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 như sau:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)

Khối A01 (Toán, Lý, Anh)

Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)

Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)

Khối C00 (Văn, Sử, Địa)

Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)

Khối D08 (Toán, Sinh, Anh)

Khối D14 (Văn, Sử, Anh)

Khối D15 (Văn, Địa, Anh)

Khối V00 (Toán, Lý, Vẽ tĩnh vật chì)

Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ tĩnh vật chì)

Khối H00 (Văn, Vẽ tĩnh vật chì, Vẽ trang trí màu)

Khối H01 (Toán, Văn, Vẽ trang trí màu)

Khối N00 (Văn, Kiến thức tổng hợp về âm nhạc, Đàn Piano)

Khối N01 (Văn, Kiến thức tổng hợp về âm nhạc, Hát)

3, Phương thức xét tuyển

Đại học Nguyễn Tất Thành xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo các phương thức sau:

    Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thời gian xét tuyển: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ bao gồm: Phiếu ĐKXT

Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Trong thời hạn quy định mỗi đợt,t hí sinh nộp phiếu ĐKXT và phí dự tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT (30.000 đồng/nguyện vọng) hoặc gửi qua đường bưu điên theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc có thể nộp trực tiếp tại trung tâm tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Lưu ý: Khi xác nhận nhập học, thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

    Phương thức 2: Xét học bạ THPT

(Các ngành sức khỏe có điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT)

Các hình thức xét học bạ

Hình thức 1: Xét tổng điểm TB 1 HK lớp 10 + Điểm TB 1 HK lớp 11 + Điểm TB 1 HK lớp 12. Yêu cầu đạt 18 điểm trở lên (Thí sinh lựa chọn điểm cao nhất trong HK mỗi năm)

Hình thức 2: Xét điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12. Yêu cầu đạt 18 điểm trở lên

Hình thức 3: Xét điểm TB cả năm lớp 12. Yêu cầu đạt 6.0 trở lên

Lưu ý:

Ngành Y khoa và Dược học: Đạt học sinh giỏi lớp 12 (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt 8.0 trở lên)

Ngành Y học dư phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Đạt học lực Khá lớp 12 (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt 6.5 trở lên)

Các ngành năng khiếu xét kết hợp kết quả học bạ và tổ chức khi năng khiếu hoặc sử dụng kết quả thi từ các trường đại học khác

Thời gian xét tuyển

Chia thành các đợt nhận hồ sơ xét tuyển như sau:

Đợt 1: Tới ngày 2/5/2021

Đợt 2: 3/5 – 30/5/2021

Đợt 3: 1/6 – 27/6/2021

Đợt 4: 28/6 – 4/7/2021

Đợt 5: 5/7 – 11/7/2021

Đợt 6: 12/7 – 18/7/2021

Đợt 7: 19/7 – 25/7/2021

Đợt 8: 26/7 – 1/8/2021

Đợt 9: 2/8 – 15/8/2021

Đợt 10: Từ 16/8 – 29/8/2021

Hồ sơ xét học bạ

Bao gồm:

Phiếu đăng ký xét tuyển

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Bản sao học bạ THPT

Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Đăng ký xét học bạ online tại: http://tuyensinh.ntt.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/

    Phương thức 3: Xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM năm 2021

Thời gian nhận hồ sơ xét kết quả thi ĐGNL:

Đợt 1: Từ 1/6 tới 26/8/2021. Công bố kết quả ngày 27/8/2021

Đợt 2: Từ 17/9 tới 27/9/2021. Công bố kết quả ngày 28/9/2021

Đợt 3: Từ 28/9 tới 11/10/2021. Công bố kết quả ngày 12/10/2021

Điểm sàn xét kết quả thi ĐGNL:

600/1200 điểm với tất cả các ngành

Ngành Y khoa và Dược học: Yêu cầu học lực lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5

Ngành Y học dư phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Đạt học lực TB lớp 12 (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt 5.5 trở lên)

Hồ sơ xét kết quả thi ĐGNL bao gồm:

Phiếu đăng ký xét tuyển

Bản chính kết quả thi ĐGNL năm 2021 do ĐHQGHCM cấp

Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao)

Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Đăng ký xét điểm thi đánh giá năng lực trực tuyến tại: http://tuyensinh.ntt.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/ và đăng ký xét tuyển.

    Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Điều kiện xét tuyển thẳng như sau:

Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đạt 21 điểm trở lên

Tổng điểm TB cuối năm 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đạt 21 điểm trở lên

Thí sinh có chứng chỉ TOEFL 80/120 hoặc IELTS 6.0 trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh

Đã tốt nghiệp đại học

Điều kiện xét tuyển ưu tiên như sau:

Có chứng chỉ TOEFL iBT từ 60/120 hoặc IELTS 4.5 được ưu tiên xét tuyển các ngành có môn Anh với mức điểm tương đương điểm 7 theo thang 10.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Ngành học Điểm chuẩn

2018 2019 2020

Y khoa 20 23 24

Y học Dự phòng 17 18 19

Dược học 16 20 21

Điều dưỡng 15 18 19

Kỹ thuật xét nghiệm y học — 18 19

Công nghệ sinh học 15 15 15

Vật lý Y khoa 15 15 15

Kỹ thuật Y sinh 15 15 15

Công nghệ Kỹ thuật hóa học 15 15 15

Công nghệ thực phẩm 15 15 15

Quản lý Tài nguyên và Môi trường 15 15 15

Quan hệ công chúng — 15 15

Tâm lý học — 15 15

Kỹ thuật xây dựng 15 15 15

Kỹ thuật Điện, điện tử 15 15 15

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 15 15 15

Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.5 17 17

Công nghệ thông tin 15 15 15

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 15 15 15

Kế toán 15 15 15

Tài chính – Ngân hàng 15 15 15

Quản trị Kinh doanh 15 16 16

Quản trị nhân lực 15 15 15

Luật Kinh tế 15 15 15

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng — 15 15

Thương mại điện tử — 15.5 15

Marketing — 15 15

Quản trị khách sạn 16 17 16

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 16 17 15

Ngôn ngữ Anh 15 15 15

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam — 16 15

Ngôn ngữ Trung Quốc 15 15 15

Đông phương học 15 15 15

Du lịch — 16 15

Truyền thông đa phương tiện — 15 15

Việt Nam học 15 15 15

Thiết kế Đồ họa 15 15 15

Kiến trúc 15 15 15

Thiết kế nội thất 15 15 15

Thanh nhạc 15 15 15

Piano 15 15 15

Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình — 19.5 15

Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình 15 15 15

Quay phim — 19 15

Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2022

Tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019 cung cấp các thông tin về kế hoạch tuyển sinh các học sinh tốt nghiêp PTCS niên khóa 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Yên bái vào trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Tuyển sinh 08 lớp chuyên theo môn: Toán, Toán – Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử – Địa lý, Tiếng Anh. Tổng chỉ tiêu: 256 học sinh.

Có 4 năm học THCS được xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên.

3. Hồ sơ dự thi lớp 10 Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019

Đơn dự tuyển ( theo mẫu, có dán ảnh); Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp; Học bạ; Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp; 02 ảnh cỡ 4cm x 6 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân, mặt sau ghi họ tên, ngày sinh).

4. Thời gian nhận hồ sơ lớp 10 Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019

Từ ngày 20/5/2018 đến 25/5/2018 thí sinh đến mua đơn đăng ký dự thi và nộp bản sao giấy khai sinh, từ 26/5/2018 đến 29/5/2018 hoàn thiện hồ sơ tại trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Tổ chức tuyển sinh 02 vòng, thí sinh đăng ký và dự thi tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (không thực hiện tuyển thẳng với học sinh vào trường THPT chuyên).

– Chỉ tuyển học sinh có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm loại khá trở lên trong 04 năm học tập tại trường THCS.

– Điểm sơ tuyển của thí sinh được tính như sau:

+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm mỗi năm THCS: Tốt: 5,0 điểm; khá: 2,5 điểm.

+ Kết quả xếp loại học lực mỗi năm THCS: giỏi: 5,0 điểm; khá: 4,0 điểm.

+ Kết quả mỗi loại giải thưởng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; kỳ thi học sinh giỏi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc tham gia tổ chức theo khu vực một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc trong phạm vi toàn quốc; kỳ thi khu vực một số nước: giải nhất: 5,0 điểm; giải nhì: 4,0 điểm; giải ba: 3,0 điểm; giải khuyến khích: 2,0 điểm.

+ Kết quả tốt nghiệp THCS: loại giỏi: 5,0 điểm; loại khá: 4,0 điểm.

– Những thí sinh có điểm sơ tuyển vòng 1 đạt 35 điểm trở lên mới đủ điều kiện thi tuyển vòng 2.

Các thí sinh thi ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cùng đề thi, lịch thi với các trường THPT công lập trong tỉnh (Môn Văn thi tự luận 120 phút, môn Toán trắc nghiệm 90 phút, môn Tiếng Anh thi trắc nghiệm 60 phút). Ngoài ra, thí sinh phải thi thêm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đã đăng ký với hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 150 phút.

+ Lớp chuyên Toán – Tin: Thi môn chuyên bằng môn Toán;

+ Lớp Chuyên Lịch sử – Địa lý: Thí sinh lựa chọn thi môn chuyên là một trong hai môn Lịch sử hoặc Địa lý.

Mỗi học sinh được đăng ký dự thi không quá 02lớp chuyên; những thí sinh đỗ cả hai lớp chuyên sẽ được học lớp chuyên thứ nhất.

Trường hợp thí sinh không đỗ trường THPT chuyên, được sử dụng kết quả 3 bài thi không chuyên để xét các trường THPT công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố có hộ khẩu thường trú từ ngày 05/9/2017 (Tại một số địa bàn giáp ranh thì có thể đăng ký theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái) như thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.

6. Lịch thi lớp 10 Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên văn chung Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên Toán chung Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên Tiếng anh chung Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên Toán Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên lý Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên hóa Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên ngữ văn Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2018-2019

Phản hồi

Phản hồi

Chủ đề