Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2013

Gửi bài viết qua email

Lưu bài viết này

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Đăng lúc: Thứ sáu – 21/03/2014 11:22. Đã xem 7529

Chuyên mục :

Vĩnh Phúc

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

(Thi vào 10) – Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc. Có hướng dẫn chấm thi để các bạn tham khảo. Các bạn có thể tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thivao10.com là vi phạm bản quyền

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Hà Nội Năm 2013

Gửi tới các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2013-2014. Đề thì gồm có 5 câu với 3.5 điểm hình học và 6.5 điểm đại số. Đề thi kèm đáp án chi tiết + thang điểm chi tiết. Đây là đề thi giúp các bạn tham khảo tuyệt vời.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 64$.

2) Rút gọn biểu thức B.

Bài II (2,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B,

người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/h.

Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc

đi từ A đến B.

Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình:

2) Cho parabol (P) : $y =dfrac{1}{2}x^2$ và đường thẳng d: $y=mx-dfrac{1}{2}m^2+m+1$

a) Với $m = 1$, xác định tọa độ các giao điểm A, B của (d) và (P).

b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ $x_1, x_2$

Bài IV (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với

đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O)

tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O).

1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.

2) Chứng minh $AN^2=AB.AC$. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi $AB = 4 cm, AN = 6 cm$.

3) Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ

hai T. Chứng minh $MT

4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chứng minh K

thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.

Bài V (0,5 điểm)

Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c + ab + bc + ca = 6abc$,

chứng minh: $dfrac{1}{a^2}+dfrac{1}{b^2}+dfrac{1}{c^2}$

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Hải Dương Năm 2013

Share bài viết lên Link hay

1) Giải phương trình : ( x – 2 ) 2 = 9

2) Giải hệ phương trình: .

2) Tìm m để đồ thị hàm số y = (3m -2) x +m – 1 song song với đồ thị hàm số y = x +5

1) Một khúc sông từ bến A đến bến B dài 45 km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A hết tất cả 6 giờ 15 phút. Biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h.Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng.

2) Tìm m để phương trình x 2 – 2 (2m +1)x +4m 2+4m = 0 có hai nghiệm phân biệt x 1, x 2 thỏa mãn điều kiện . x 1+ x 2

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy điểm C (C khác A và B).Trên cung BC lấy điểm D (D khác B và C) .Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B.

Các đường thẳng AC và AD cắt d lần lượt tại E và F.

1) Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp một đường tròn.

2)Gọi I là trung điểm của BF.CHứng minh ID là tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho.

3)Đường thẳng CD cắt d tại K, tia phân giác của cắt AE và AF lần lượt tại M và N.Chứng minh tam giácAMNlà tam giác cân.

Cho a, b là các số dương thay đổi thoả mãn a+b=2.Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Q =

ĐÁP ÁN

Câu 1 (2,0 điểm): Giải các phương trình sau:

1)

2)

Câu 2 (2,0 điểm):

1) Rút gọn biểu thức với và .

2) Tìm m để đồ thị các hàm số và cắt nhau tại điểm nằm trong góc phần tư thứ II.

Câu 3 (2,0 điểm):

1) Hai giá sách trong một thư viện có tất cả 357 cuốn sách. Sau khi chuyển 28 cuốn sách từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số cuốn sách ở giá thứ nhất bằng số cuốn sách của giá thứ hai. Tìm số cuốn sách ban đầu của mỗi giá sách.

2) Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức:

Q = .

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên cạnh BC lấy điểm M (M khác B, C và H). Kẻ ME vuông góc với AB tại E; MF vuông góc với AC tại F.

1) Chứng minh các điểm A, E, F, H cùng nằm trên một đường tròn.

2) Chứng minh chúng tôi = ME.MF.

3) Giả sử . Chứng minh .

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho hai số dương x, y thay đổi thoả mãn xy = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

Họ và tên thí sinh: ……………………………………Số báo danh: …………………………

Chữ ký của giám thị 1: ……………………….Chữ ký của giám thị 2: ………………………

I) HƯỚNG DẪN CHUNG.

– Thí sinh làm bài theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa..

– Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

II) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

Vì hệ số góc 2 đường thẳng khác nhau(21)( Hoặc nêu hệ sau có nghiệm duy nhất) nên 2 đường thẳng đã cho cắt nhau. Toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = 2x + 2 và y = x + m – 7 là nghiệm của hệ phương trình:

Giải hệ trên có

Vì toạ độ giao điểm nằm trong góc phần tư thứ II nên

Gọi số sách ở giá thứ nhất là x cuốn (x nguyên dương)

Số sách ở giá thứ hai là y cuốn (y nguyên dương)

Theo bài ra ta có phương trình x + y = 357 (1)

Sau khi chuyển thì số sách của giá thứ nhất là x – 28 (cuốn); số sách của giá thứ hai là y + 28 (cuốn)

Theo bài ra ta có phương trình (2)

Từ (1) và (2) tìm được số sách ban đầu của giá thứ nhất là 147 cuốn

Và số sách của giá thứ hai là 210 cuốn.

Suy ra các điểm A, E, F, H cùng thuộc đường tròn (đường kính AM).

Từ giả thiết ta có tứ giác AEMF là hình chữ nhật

Ta có AB 2 = chúng tôi AC 2 = chúng tôi (1)

Có hai tam giác vuông BEM và BAC đồng dạng nên (2)

Có hai tam giác vuông BAC và MFC đồng dạng nên (3)

Từ (2), (3) có (vì ME = MF) (4)

Từ (1), (4) có

.

Bài cùng chuyên mục

Đề Toán Vào 10 Tỉnh Nghệ An Năm 2013

Gửi bài viết qua email

Lưu bài viết này

Đề Toán vào 10 tỉnh Nghệ An năm 2013

Đăng lúc: Thứ năm – 22/05/2014 13:25. Đã xem 5214

Chuyên mục :

Nghệ An

Đề Toán vào 10 tỉnh Nghệ An năm 2013

(Thi vào 10) – Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Nghệ An năm 2011. Các bạn xem đề thi và đáp án trên trang Web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Nguồn tin: Thi vào 10

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thivao10.com là vi phạm bản quyền

Từ khóa:

đề thi vào 10, đề thi môn toán vào 10

Đánh giá bài viết

10

2

5

/

5

Những tin mới hơn

Đề thi Văn vào 10 tỉnh Nghệ An năm 2011

Những tin cũ hơn

Đề thi vào 10 môn Lý của Nghệ An 2011