Đề Thi Tuyển Sinh 10 Năm 2020 / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Đề Thi Tuyển Sinh 10 Năm 2023 Của Bình Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo KỲ THÌ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 BÌNH DƯƠNG NĂM HỌC 2023-2019 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH Thời gian: Nghe (10 phút) + Đọc Viết (60 phút)Hội đồng thi: Phòng thi: Số báo danh: Họ và tên học sinh: Họ tên và chữ ký Thầy/Cô Giám thị 1:

THÍ SINH GHI CÂU TRẢ LỜI CỦA MÌNH TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI(Thí sinh ghi các chữ cái A, B, C, D… vào phiếu trả lời từ câu 1 đến câu 50.)I. Listening (2.0 points):Part 1: Questions 1-5: Listen to five short conversations and choose the correct answer (A, B or C). You will hear the conversations two times.

1. The man thought the fashion show was…A. boringB. interestingC. exciting

2. The woman bought…A. a skirtB. a skirtC. some shoes

4. The man finishes work at…A. 7.00 pmB. 8.00 pmC. 9.00 pm

5. The most beautiful city he`s been to is…A. VeniceB. PragueC. Amsterdam

(Source: New English File Pre-Intermediate, Oxford University Press)

Part 2: Questions 6-10: Listen to an interviewer and a travel consultant talking about the cost of a short holiday in major cities. Write the cost (A-H) next to each city (6-10). You will hear theconversation two times.Number 0 has been done for you as an example.Cities0H. London6. New York7. Paris8. Milan9. Budapest10. Lisbon

Read the passage below carefully and choose the best option A, B, C, or D.The La Tomatina is a festival held on a Wednesday towards the end of August in the town of Buñol in the Valencia region in Spain. The weeklong festival includes music, parades, dancing, and fireworks.About 30,000 people come to the tomato fight, while Buñol population is only 9,000. There are not many accommodations for people who come to La Tomatina, so many participants stay in Valencia and travel by bus or train to Buñol, about 38 km outside the city.Many trucks transport tomatoes into the center of tile town, Plaza del Pueblo. The tomatoes come from Extremadura, where they are less expensive. The signal for the beginning of the fight is firing of the cannon, and the chaos begins. Once it begins, the battle is generally every man for himself. People who partake in this event are strongly encouraged to wear protective

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Nghệ An 2023

Trọn bộ đề thi chính thức tuyển sinh lên lớp 10 năm 2023 môn Anh của các trường THPT tỉnh Nghệ An cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp các em học sinh, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 môn Anh Nghệ An

Mã đề 321

1.1. Mã đề 317

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nghệ An 

năm 2023

Lời giải mới nhất các mã đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Nghệ An được tổng hợp và cập nhật liên tục giúp các em học sinh nhanh chóng dò kết quả và tính điểm bài thi của mình.

Hiện tại chuyên trang của chúng tôi đang cung cấp đáp án môn Anh lớp 10 Nghệ An mã đề từ 317 đến 322, kết quả các mã đề khác đang được tiếp tục cập nhật sớm nhất.

Tham khảo các đề thi vào lớp 10 khác:

Cấu Trúc Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Chuyên Ngoại Ngữ Năm 2023

Về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ năm 2023 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ.

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Giám đốc Trung tâm Khảo thí;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ năm 2023 ( có phụ lục đính kèm).

Điều 2: Cấu trúc đề thi ban hành kèm theo quyết định này là căn cứ để Hội đồng tuyển sinh và Ban đề thi xây dựng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ từ năm 2023.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ và toàn thể các đơn vị trong trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Kỳ Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm Học 2023

Năm nay, tỉnh tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho Trường THPT chuyên Lê Khiết, với các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh và Trường THPT DTNT tỉnh.

Thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lê Khiết được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng: Vào lớp chuyên, lớp không chuyên trong trường chuyên và 2 nguyện vọng vào trường THPT không chuyên theo địa bàn tuyển sinh quy định.

Đối với thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập tổ chức thi tuyển được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT trên địa bàn tuyển sinh theo quy định. Riêng các em dự thi vào Trường THPT DTNT tỉnh được đăng ký vào trường THPT DTNT tỉnh, nếu không trúng tuyển thì được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển vào trường THPT trên địa bàn nơi sinh sống.

Về địa bàn tuyển sinh, đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới huyện, thành phố. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào trường chuyên. Riêng Trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng mở rộng địa bàn tuyển sinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh ở một số vùng. Cụ thể, học sinh có hộ khẩu thường trú, hoặc đã tốt nghiệp THCS tại Trường THCS Hành Thịnh (Nghĩa Hành) được dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc huyện Nghĩa Hành, hoặc một trong các trường THPT thuộc huyện Mộ Đức.

Học sinh có hộ khẩu thường trú, hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các Trường THCS của các xã Phổ An, Phổ Phong, Phổ Thuận (Đức Phổ) được dự tuyển vào Trường THPT Trần Quang Diệu, hoặc dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc huyện Đức Phổ.

Học sinh có hộ khẩu thường trú, hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các Trường THCS của các xã Nghĩa An, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa Điền được dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, hoặc dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc TP.Quảng Ngãi. Học sinh có hộ khẩu thường trú, hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS ở các xã của huyện Sơn Tịnh được dự tuyển vào Trường THPT Ba Gia, Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Mỹ và Võ Nguyên Giáp.

Ngoài ra, các trường THPT tư thục, Trung tâm Dạy nghề- Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 thì không giới hạn địa bàn tuyển sinh, nhưng phải tổ chức dạy học tại địa điểm của trường, trung tâm.

Theo chúng tôi