Đề Thi Môn Khoa Học Lớp 4 Cuối Năm / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Đề Thi Tin Học Lớp 4 Cuối Kì 1

Trường TH Long Thuận KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI Họ và tên :………………………… MÔN : Tin học – Ngày thi :… /…./ 2015 Lớp: 4/3 NĂM HỌC : 2015-2016

ĐỀ 3:I.PHẦN LÝ THUYẾT:Câu 1: Khi sao chép hình ,em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?A. Ctrl B. Shift C.Alt

Câu 3: Để vẽ hình vuông, hình tròn đường thẳng em cần nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 4 :Để vẽ được hình chữ nhật theo mẫu em chọn kiểu vẽ nào trong các kiểu vẽ sauA. Kiểu 1.B. Kiểu 2.C. Kiểu 3.Câu 5:Các từ đơn giản là những từ gồm bao nhiêu chữ cái?A. một B. hai hoặc ba C.cả a và b đúng

Câu 6: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm nào?A. 1946 B. 1945 C. 1955

Câu 9: Để gõ chữ in hoa hoặc kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu thì ta cần nhấn giữ phím gì khi gõ?A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 10: Các chương trình và thông tin khác thường được lưu ở đâu?A.Thiết bị lưu trữ B.Đĩa cứng C.CD

II.PHẦN THỰC HÀNH:1.Dùng công cụ , đường thẳng để vẽ chiếc phong bì theo mẫu sau:

2.Gõ bài thơ sau:Mèo con đi họcHôm nay trời nắng chang changMèo con đi hoc chẳng mang cái gì.Chỉ mang một cái bút chìVà mang một mẩu bánh mì con con

Trường TH Long Thuận KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI Họ và tên :………………………… MÔN : Tin học – Ngày thi :… /…./ 2015 Lớp: 4/2 NĂM HỌC : 2015-2016

ĐỀ 2:I.PHẦN LÝ THUYẾT:Câu 1: Để vẽ hình vuông, hình tròn đường thẳng em cần nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 2: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm nào?A. 1946 B. 1945 C. 1955

Câu 3: Khi sao chép hình ,em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?A. Ctrl B. Shift C.Alt

Câu 4: Để gõ chữ in hoa hoặc kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu thì ta cần nhấn giữ phím gì khi gõ?A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 9: Các chương trình và thông tin khác thường được lưu ở đâu?A.Thiết bị lưu trữ B.Đĩa cứng C.CD

Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Tin Học Năm 2014

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai huyện Tân Thành năm 2014.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học – Lý thuyết

A. HT B. ST C. PenUp D. PenDown

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

A. Ctrl + S B. Ctrl + L C. Ctrl + R D. Ctrl + Z

Trắc nghiệm:

Câu 1: B (0,5 điểm)

Câu 2: C (0,5 điểm)

Câu 3: C (0,5 điểm)

Câu 4: A (0,5 điểm)

Câu 5: C (0,5 điểm)

Câu 6: A (0,5 điểm)

: C (0,5 điểm)

: C (0,5 điểm)

: D (0,5 điểm)

: D (0,5 điểm)

: A (0,5 điểm)

: B (0,5 điểm)

Tự luận:

REPEAT 3[FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]

RT 90

REPEAT 3[FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]

HT

Câu 2 (2 điểm): Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?

Các bước thực hiện:

1. Chọn phần văn bản cần sao chép.

2. Nháy chuột ở nút sao (copy)

3. Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần sao chép.

4. Nháy chuột ở nút dán (paste)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học – Thực hành

Bài 1: Em hãy tạo thư mục với tên của em vào ổ đĩa D. (1 điểm) Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Không có kính không phải vì xe không có kính

Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng Thấy con đường chạy thẳng vào tim Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái. ….

Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.

Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.

Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2022

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

End of first test

Grade: 4

Time: 40’

Date: …/…/…

Subject: English

Name:

Class:

Mark:

A/ PART 1: Lisening (4 pts)

I. Listen and match (1pt). There is an example.

II. Listen and circle: (1pt). There is an example.

1. A. Good morning B. Good afternoon C. Good evening

2. A. play table tennis B. play volleyball C. play piano

3. A. Bat Trang Village B. Van Phu Village C. Van Noi Village

4. A. reading a text B. listening to music C. writing a dictation

5. A. at home B. on the beach C. at the zoo

III. Listen and number: (1pt). There is an example.

IV. Listen and tick: (1pt). There is an example.

B/ PART II: Reading (3.5 pts)

I, Choose the word or phrase that best completes the sentence. There is an example. (2 pts)

1, What day is it today? It’s………

a. Monday b. the first of October c. June

2, What can you do? I can ­…………..

a. skip b. swimming c. played badminton

3, What are they doing? They………

a. are writing a dictation b. is writing a dictation c. write a dictation

4, What did you do yesterday? I………..

a.painted a picture b. am painting a picture c. paint a picture

5, What’s his hobby? He likes……

a.flies a kite b. flying a kite c. watered the flowers

II, Read and do the task:(1.5 pts)

My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At school, I love English best. I can sing many English songs . My favorite sport is football. On the weekend, my friends and I usually play football on the field. We have a lot of fun together.

2, Read the passage again and anwer the question:

A, What’s his name?

His name is Nam.

B, What nationality is he?

…………………………………………………………………………………………………

C, When’s his birthday?

…………………………………………………………………………………………………

D, What class is he in?

…………………………………………………………………………………………………

C/ PART III: Writing (2.5 pts)

I, Fill in each gap the most suitable word from the table. There are two extra words and an example.(1.25 pts)

Japanese is listening was listens play from friend

nnnnnnnnn

II, Look at the pictures and complete sentences. There is an example. (1.25 pts)

Đề Thi Khảo Sát Hsg Lớp 4 Môn Tiếng Việt

Trường tiểu học quảng phú 1

Đề thi khảo sát học sinh giỏi (tháng 11 /2009) Môn: tiếng việt – lớp 4 (Thời gian: 90 phút)

Câu 1: a) Khi đọc đoạn thơ sau cần ngắt giọng như thế nào? Dùng dấu gạch chéo (/) để phân cắt trong từng câu. Lá trầu khô giữa cơi trầu Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn khép lỏng cả ngày Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.b) Ghi lại những dòng thơ nói lên bạn nhỏ xót thương mẹ khi mẹ bị ốm.c) Ghi lại những dòng thơ nói lên bạn nhỏ mong mẹ chóng khỏi bệnh.Câu 2: Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau:a) Mâm cơm trông thật hấp dẫn một đĩa cá rô rán vàng ươm, một bát con nước mắm ớt, bát tô canh cá rô rau cải, một đĩa cà muối.b) Nói về mẹ, Trần Đăng Khoa đã viết thật cảm động mẹ là đất nước tháng ngày của con.Câu 3: Trong đoạn thơ sau có mấy từ đơn, từ phức.Tôi yêu truyện cổ nước tôiVừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm.Câu 4: Từ nào sau đây viết sai chính tả, hãy viết lại cho đúng.Lu-iPa-Xtơ , Ba lan, Hoa Kì, Lâm thị Mỹ dạ.Câu 5: Hãy viết một bức thư cho người thân của em.

Đáp án môn tiếng việt – lớp 4CâuCách làmĐiểm

Câu 1:aNgắt nhịp thơ như sau: Lá trầu/ khô giữa cơi trầu Truyện Kiều/ gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn/ khép lỏng cả ngày Ruộng vườn /vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.0,5

b Những dòng thơ nói lên bạn nhỏ xót thương mẹ khi mẹ bị ốm là: Nắng mưa…. …..có nhiều nếp nhăn.1,0

c Những dòng thơ nói lên bạn nhỏ mong mẹ chóng khỏi bệnh là: Con mong mẹ khoẻ dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm năm ngủ say.0,5

Câu2:a) Mâm cơm trông thật hấp dẫn: Một đĩa cá rô rán vàng ươm, một bát con nước mắm ớt, bát tô canh cá rô rau cải, một đĩa cà muối.b) Nói về mẹ, Trần Đăng Khoa đã viết thật cảm động: “Mẹ là đất nước, tháng ngày của con”.0,5

0,5

Câu 3Có 4 từ phức: truyện cổ, nhân hậu, tuyệt vời, sâu xa.0,5

Từ đơn: là các từ còn lại1.0

Câu 4 Ba Lan, Lâm Thị Mỹ Dạ 0,5

Câu 5 Viết đúng thể loại. Nội dung bức thư phong phú, có cảm xúc. Câu văn ngắn ngọn, diễn đạt mạch lạc,trình bày sạch đẹp.1,03,01,0