Đề Thi Ielts Mới Nhất / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Cấu Trúc Đề Thi Ielts Ukvi Mới Nhất

Giới thiệu sơ bộ về IELTS UKVI, đây là chứng chỉ IELTS chuyên dành cho những bạn có ý định du học, xin thị thực hay định cư tại Anh, bởi chứng chỉ này ngoài việc thể hiện điểm số và năng lực ngôn ngữ của bạn, nó còn là chứng chỉ được cục Di trú và thị thực Anh công nhận.

Để hiểu rõ hơn về IELTS UKVI, các bạn có thể tham khảo tại bài viết: https://langgo.edu.vn/ielts-ukvi-va-life-skills-la-gi

Điểm chung giữa bài thi IELTS life skills A1 và B1

Thí sinh thi với 2 thí sinh 1 phòng cùng với giám khảo, chỉ thi 2 kỹ năng listening & speaking (nghe và nói)

Pass/ Fail (đỗ/ trượt)

7 ngày

IELTS Life Skills A1 (Elementary)

Dành cho các đối tượng cần chứng minh khả năng nói và nghe như một phần trong hồ sơ đăng ký xin thị thực và định cư tại Anh theo diện thành viên trong gia đình, vợ chồng hoặc hôn thê/hôn phu.

nghe và đáp lại được ở dạng nói với các dạng câu kể, câu khẳng định, câu hỏi, và câu đưa hướng dẫn từng bước một

mô tả

đưa quan điểm

đưa thông tin cá nhân

mô tả sự thích/ ghét

hỏi thông tin và mô tả

đồng tình/ không đồng tình

giải thích, đưa lý do và luận cứ

đưa quyết định

đưa gợi ý

đưa sự lựa chọn

16-18 phút

IELTS Life Skills B1 (Intermediate)

Dành cho các đối tượng cần chứng minh khả năng nói và nghe trong hồ sơ đăng ký xin thị thực và nhập cư tại Vương quốc Anh theo diện công dân/thường trú.

nghe và đáp lại được ở dạng nói bao gồm đưa thông tin và tường thuật trực tiếp, làm theo những lời giải thích/ hướng dẫn một cách trực tiếp

so sánh

thể hiện sự đối lập, nguyên nhân, kết quả hoặc mục đích

sự ưu tiên

lên kế hoạch

thuyết phục

kể lại/ tường thuật lại

hỏi về sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai

diễn đạt khả năng và độ chắc chắn xảy ra của sự kiện

22 phút

Như vậy có thể thấy là 2 hình thức thi này tập trung vào 2 kỹ năng sinh tồn chủ yếu đó là nghe và nói. Các bạn có thể tham khảo tham gia học khóa học tại Langmaster để ôn thi IELTS UKVI nha. Lộ trình của Langmaster được thiết kế trùng khớp với những mục tiêu và dạng đề của UKVI luôn. Tham khảo tại: https://langmaster.edu.vn/

IELTS UKVI Academic & General

Bài thi này thì có cấu trúc tương tự bài thi IELTS thông thường là đủ 4 kỹ năng, thời gian làm bài và giám khảo cũng tương tự như vậy

Đăng ký thi IELTS UKVI tại BC

Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022 Mới Nhất

Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, IPP IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2020 tại Hội đồng Anh và IDP. Mời các bạn tham khảo các bộ đề thi bên dưới.

THÁNG 12

Đề thi IELTS chính thức 19/12/2020 Đề thi IELTS chính thức 12/12/2020 Đề thi IELTS chính thức 05/12/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 03/12/2020

THÁNG 11

Đề thi IELTS chính thức ngày 28/11/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 21/11/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 12/11/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 07/11/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 31/10/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 24/10/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 15/10/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 10/10/2020

Task 1: ProcessTask 2: Some people say that the experiences a child has before starting school have the most influence on their future life. Others say that experiences as a teenager, especially at school are more influential. Discuss both views and give your own opinion.

Đề thi IELTS chính thức ngày 26/09/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 17/09/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 12/09/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 05/09/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 29/08/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 22/08/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 15/08/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 08/08/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 06/08/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 01/08/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 25/07/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 23/07/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 18/07/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 11/07/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 09/07/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 04/07/2020

Task 1:Map

Task 2: As a part of education, students should spend a period of time living in another country to learn its language and culture. To what extent do you agree or disagree?

Đề thi IELTS chính thức ngày 02/07/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 27/06/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 25/06/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 20/06/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 18/06/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 13/06/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 06/06/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 04/06/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 30/05/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 28/05/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 23/05/2020 Đề 1: Đề 2: Đề 3: Đề 4: Đề thi IELTS chính thức ngày 21/05/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 16/05/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 09/05/2020

Task 1: Map

Đề thi IELTS chính thức ngày 03/05/2020 (Computer based) Đề thi IELTS chính thức ngày 02/05/2020 (Computer based) Đề thi IELTS chính thức ngày 30/04/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 28/04/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 21/03/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 14/03/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 07/03/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 05/03/2020

THÁNG 2

Đề thi IELTS chính thức ngày 22/02/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 13/02/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 08/02/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 01/02/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 18/1/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 16/1/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 11/1/2020 Đề thi IELTS chính thức ngày 4/1/2020

Tổng Hợp 50 Bộ Đề Thi Ielts Speaking Mới Nhất

Để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi IELTS Speaking, ngoài việc nắm vững các từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm, các tiêu chí về sự mạch lạc, trôi chảy trong diễn đạt các luận điểm khi thi IELTS Speaking cũng rất quan trọng.

Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để học IELTS Speaking và tăng band điểm IELTS Speaking đó chính là luyện tập theo các đề thi mẫu cùng với giáo viên, trợ giảng hoặc một người bạn để tăng khả năng nói và có thể tự ôn luyện Speaking để đạt kết quả cao.

Part 1 Flower

Do you like flowers?

What’s your favourite flower?

When was the last time you gave someone flowers?

Do any flowers have a special meaning in your country?

Why do you think women like flowers more than men?

Communication Part 2

Describe a person who once moved to live with you. You should say:

Part 3 Part 1 Art

Are you good at art?

Did you learn art at school when you were a child?

What kind of art do you like?

Birthdays Part 2

Describe a big company you are interested in. You should say:

Part 3

Do you want to work in a big company or a small company?

Why does someone choose big companies or small companies?

What are the differences between big companies and small companies?

Is city important for the development of career?

In which city do you want to work?

Is it good for young people to work in different regions?

What type of jobs do people in your country prefer?

Part 1 Letters or emails

Do you write many letters or emails’?

Who do you usually write to?

Do you prefer to write letters by hand to use a computer?

How often do you write an email or a letter

Is it hard to think of what to write?

What kind(s) of letter/email do you think is (are) the hardest to write?

Part 2

Describe an old thing that your family has kept for a long time. You should say:

Part 3

What’s the value of old things?

Do you think it necessary to preserve old things?

Do Vietnamese generally like visiting museums?

Do you think children should often visit museums?

What’s the difference between visiting museums and watching pictures of objects online?

Do you think it good for museums to sell tickets to the public?

What are the problems in the museums of your city?

Part 1 Noise

Are you ever bothered by noise?

Where can you hear loud noise?

Do you think there is more noise in people’s lives today than in the past?

Do you think that cities will become noisy in the future?

What sounds do you like?

What sounds do you dislike?

Part 2

Describe an interesting animal. You should say:

What animal it is?

Where it lives (or, you have seen it)?

What it looks like?

And explain your feelings about this animal.

Part 3:

What kind of animals do people keep at home in your country?

Is it common to keep pets in your country?

Why do some people think that keeping pets is good for children?

What are the benefits and drawbacks of keeping animal in zoos?

How could the life of animal in zoos be improved?

How do you think zoos might develop in the future?

Part 1 Gifts

Do you like to receive gifts? (Why?/ Why not?)

What kind of gifts do you like to receive? (Why?)

What gifts did you receive in your childhood?

Do you like giving gifts to people? (Why?/ Why not?)

What gifts did you give to others in your childhood?

Part 2

Describe a piece of local news that people were interested in. You should say:

Part 3

What are the good characteristics of good newspaper?

How can a newspaper attract readers?

What are the differences of newspapers and magazines?

How do Vietnamese generally get news?

Do you think newspapers and magazines will disappear with the popularity of the Internet?

What qualities do you think a good journalist should have?

What do you think of the violence in news broadcast?

What do you think of the future of the media?

Cấu Trúc Đề Thi Ielts Mới Và Chi Tiết Nhất

Bài thi IELTS đã không còn xa lạ với người học tiếng Anh. Chứng chỉ IELTS từ lâu đã được xem như một tấm vé thông hành cho những người muốn du học, định cư nước ngoài. Bởi vậy, việc ôn thi lấy chứng chỉ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều người. Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, tâm lý, thí sinh cần quan tâm tới cấu trúc đề thi IELTS để tránh mất điểm oan. Cùng tìm hiểu cấu trúc mới nhất để có thể đạt điểm tối đa trong từng phần thi.

Tổng quan về kỳ thi IELTS

IELTS là tên viết tắt của cụm từ International English Language Testing System. Nó được hiểu là hệ thống bài kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh của người học. Bài thi này sẽ đánh giá trên cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Kỳ thi IELTS được triển khai từ năm 1989 bởi 3 tổ chức giáo dục đình đám: Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP.

Bài thi IELTS có 2 dạng: IELTS Academic (học thuật) và General Training (Tổng quát). Thí sinh lựa chọn hình thức bài thi dựa vào mục tiêu của mình. Cụ thể:

Bài thi IELTS Academic: Chứng chỉ này được công nhận như yêu cầu ngôn ngữ đầu vào của các khóa học đại học, sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh. Bài thi này phù hợp cho những thí sinh có nguyện vọng du học, làm việc trong môi trường học thuật như chính phủ, tòa án,…

Bài General Training dành cho những thí sinh có nhu cầu làm việc, định cư nước ngoài.

Chính vì phục vụ mục đích khác nhau nên cấu trúc đề thi IELTS của 2 hình thức này cũng có chút khác biệt.

Cấu trúc đề thi IELTS mới nhất, chi tiết nhất

Bài thi IELTS đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Tổng thời gian thi khoảng dưới 3 giờ. Thí sinh sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc, Viết vào cùng một ngày. Không có thời gian nghỉ giữa các môn. Bài thi Nói có thể diễn ra cùng ngày hoặc cách ngày thi chính thức tối đa 5 ngày.

Với cả 2 hình thức thi, cấu trúc bài thi IELTS đều gồm 4 phần. Mỗi phần là 1 bài thi tương đương với kỹ năng tương ứng. Cụ thể:

Bài thi Listening: kiểm tra khả năng nghe hiểu tiếng Anh

Bài thi Reading: kiểm tra khả năng đọc hiểu tiếng Anh

Bài thi Writing: kiểm tra khả năng phân tích, đánh giá, đưa ra quan điểm của thí sinh

Bài thi Speaking: kiểm tra khả năng giao tiếp của thí sinh trong môi trường quốc tế.

Chi tiết từng kỹ năng trong đề thi IELTS như sau:

Bài thi Nghe – IELTS Listening (30 phút)

Bài thi này giống nhau ở cả 2 hình thức IELTS Academic và General Training

Thí sinh sẽ được nghe 4 đoạn ghi âm. Trong đó có độc thoại và đàm thoại gữa một số người bản ngữ. Thí sinh được yêu cầu trả lời các câu hỏi được đưa ra. Những câu hỏi này nhằm đánh giá khả năng hiểu toàn ý, hiểu chi tiết, hiểu quan điểm, thái độ của người nói, hiểu mục đích câu nói trong mỗi hội thoại. Đồng thời, thí sinh còn thể hiện được khả năng theo dõi diễn biến các ý kiến. Bạn sẽ nghe nhiều giọng bản ngữ khác nhau, mỗi phần chỉ nghe một lần duy nhất. Cụ thể từng phần:

Phần 1: hội thoại giữa 2 người với bối cảnh cuộc sống hàng ngày.

Phần 2: Đoạn độc thoại trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày.

Phần 3: Đoạn hội thoại với tối đa 4 người ở bối cảnh giáo dục đào tạo.

Thông thường, đây được đánh giá là phần thi khó nhất vì chứa nhiều nội dung học thuật, từ ngữ chuyên môn. Chủ đề có thể gặp như: bài giảng trên lớp đại học,…

Thay đổi mới nhất về bài thi Nghe

Bắt đầu từ ngày 4/01/2020, cấu trúc bài thi IELTS phần Listening có một số thay đổi nhỏ:

Đổi “Section” thành “Part”. Đề thi mới chuyển thành Part 1,2,3,4. Phần này không quá quan trọng, thí sinh nên biết để tránh “lạ tai” khi nghe “Part” thay vì “Section” như đề cũ

Bỏ phần Example ở Section 1. Tức là thay vì có khoảng 40s để lướt sơ qua câu hỏi thì bây giờ, thí sinh phải tập trung nghe ngay.

Bỏ phần số trang tham chiếu.

Sự thay đổi trên nhằm đồng nhất hình thức thi IELTS trên giấy và máy tính.

Các dạng bài thường gặp trong phần thi IELTS Listening

Multiple Choice Question – Trắc nghiệm: Chọn ý đúng trong các ý đã cho

Labeling a Map/Diagram – Hoàn thành bản đồ/sơ đồ

Matching Information – Ghép nối thông tin: Một danh sách thông tin được đưa ra dưới dạng bản đồ, sơ đồ,… Thí sinh cần kết nối chúng với câu hỏi phù hợp

Form Completion – Điền form

Sentence Completion – Summary Completion – Điền từ còn thiếu vào câu

Short Answer Question – Câu hỏi ngắn

Table completion – Điền thông tin còn thiếu vào bảng: Điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn được cho dưới dạng text. Thông thường, chỗ trống sẽ điền không quá 2 từ.

Pick from a list – Chọn câu trả lời phù hợp từ danh sách: Một danh sách câu trả lời được liệt kê. Việc của thí sinh là chọn ra câu trả lời ứng với câu hỏi.

Bài thi Đọc – IELTS Reading (60 phút)

Hai hình thức thi IELTS Academic và General Training khác nhau từ đây.

IELTS General Training

Bài đọc được lấy từ sách, báo, tạp chí,… các tài liệu bắt gặp trong môi trường hằng ngày. Độ dài mỗi bài dao động 700 – 1500 từ. Mục đích của phần này nhằm kiểm tra đọc hiểu và xử lý thông tin của thí sinh.

IELTS Academic

Bài thi gồm 3 bài đọc dài cỡ 1500 từ với độ khó tăng dần. Trong bài có thể có hình ảnh, biểu đồ,… Các bài này mang tính chất chuyên môn cao, được trích từ sách, báo, tập san,…

Các dạng bài thường gặp trong phần thi IELTS Reading

Multiple Choice: Chọn trắc nghiệm 1 đáp án chính xác

Identifying Information (True / False / Not Given): Quyết định xem thông tin trong câu hỏi là True (đúng) hay False (sai) hay Not Given (không được đề cập)

Identifying Writer’s Views/Claims (Yes / No / Not Given): Quyết định xem ý kiến nêu trong câu hỏi là Yes (có) hay No (không) hay Not Given (không được đề cập)

Matching Paragraph Information: Thông tin trong câu hỏi được đề cập trong đoạn văn nào

Matching Headings: Chọn heading thích hợp cho từng đoạn văn trong bài đọc

Matching Features (Còn được gọi là Categorisation – câu hỏi phân loại): Phân loại thông tin trong câu hỏi vào trong số các nhóm được cho

Matching Sentence Endings: Làm thành câu hoàn chỉnh bằng cách ráp nửa đầu của câu với nửa sau của câu được cho theo 1 danh sách

Sentence Completion: Chọn từ vựng trong bài đọc, điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh

Summary, Note Completion: Hoàn thiện một đoạn tóm tắt (summary) hoặc đoạn ghi chú (note) bằng cách chọn từ vựng trong danh sách cho sẵn, hoặc bằng cách chọn từ vựng trong bài

Table Completion: Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một bảng thông tin

Flow-Chart Completion: Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một quy trình

Diagram Label Completion: Hoàn thành các bước/quá trình của một biểu đồ, sơ đồ

List Selection: Chọn 2 hoặc 3 đáp án chính xác từ danh sách đáp án được cho

Bài thi Viết – IELTS Writing (60 phút)

Cả 2 hình thức thi IELTS Academic và General Training đều có bài thi Writing được chia làm 2 phần tương ứng với Task 1 và Task 2. Thông thường, thí sinh sẽ dành 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task tương đương với tỷ lệ điểm của mỗi phần.

IELTS Academic

Task 1: Thí sinh được yêu cầu miêu tả, tóm tắt, giải thích thông tin của một đồ thị, bảng biều, biểu đồ. Độ dài tối thiểu 150 từ.

Task 2: Yêu cầu viết bài luận để trình bày một quan điểm, vấn đề xã hội. Độ dài tối thiểu 250 từ.

IELTS General Training

Task 1: Viết một bức thư giải quyết tình huống theo văn phong cá nhân. Mục đích bức thư nhằm hỏi thăm thông tin, giải thích các vấn đề trong cuộc sống,… Độ dài tối thiểu 150 từ

Task 2: Viết bài luận nhằm phản hồi một quan điểm, vấn đề được đưa ra.

Bài thi Nói – IELTS Speaking (khoảng 15 phút)

Như đã đề cập ở trên, bài thi Nói sẽ diễn ra vào một ngày khác hoặc cùng ngày (sau thời gian nghỉ) với 3 bài thi Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Thí sinh sẽ hoàn thành bài thi Nói thông qua 3 phần thi trong khoảng 11 – 14 phút bằng cách nói chuyện trực tiếp với giám khảo. Thông qua đó, giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm khả năng nói dựa trên từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm của thí sinh. Mỗi phần thi sẽ được ghi âm nhằm đánh giá kết quả và là căn cứ nếu thí sinh muốn phúc khảo.

Phần thi Nói giống nhau ở cả 2 hình thức Học thuật và Tổng quát.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Bạn đã biết luyện thi IELTS ở đâu tốt nhất chưa?

Luyện thi IELTS tại nhà

Hiện nay, internet phát triển, ôn luyện thi IELTS tại nhà trở nên đơn giản hơn. Với định hướng, lộ trình học rõ ràng và quyết tâm chinh phục IELTS, việc đạt điểm cao không còn là điều hiếm gặp. Tài liệu dùng để ôn thi IELTS tại nhà khá phong phú. Học viên có thể tìm tài liệu trên internet, mua sách ôn thi,…

Các tài liệu ôn thi IELTS phổ biến hiện nay có thể kể đến: Tài liệu cho từng kỹ năng: Improve Your Reading Skills, IELTS Recent Actual Listening Test Vol 1-5, Academic Writing for IELTS by Sam McCarter, IELTS Speaking Mat Clark,… Tài liệu ôn cả 4 kỹ năng: IELTS Advantage Skills, Get Ready For IELTS, …

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, phương pháp này chỉ thực sự hiệu quả với những bạn đã có lộ trình học rõ ràng và quyết tâm chinh phục IELTS.

Luyện tại các trung tâm uy tín ở VN

Việc luyện thi IELTS tại các trung tâm uy tín ở Việt Nam đã không còn xa lạ với các bạn trẻ.

Một số trung tâm ôn luyện IELTS tại Việt Nam được nhiều bạn trẻ đánh giá cao:

British Council: British Council là tổ chức có hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, với mạng lưới phủ khắp 130 quốc gia. Đây là một trong 2 địa chỉ được quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS. Trung tâm này cung cấp khóa luyện thi IELTS với người bản xứ, luyện thi IELTS ngắn hạn, học qua IELTS Prep App,…

IPP: IPP được thành lập vào năm 2014. Đây là một trong những trung tâm được đánh giá cao trong ôn thi IELTS, đặc biệt là kỹ năng Speaking – Writing.

Phương pháp ôn luyện IELTS tại các trung tâm uy tín trong nước đã khắc phục được nhược điểm của phương pháp luyện thi tại nhà. Tại trung tâm, bạn sẽ được định hướng, tạo động lực để học. Tuy nhiên, việc thiếu môi trường rèn luyện kỹ năng Speaking chính là trở ngại lớn nhất của phương pháp này.

Luyện IELTS tại Philippines

Luyện thi IELTS tại Philippines không phải ngẫu nhiên mà được nhiều người ưu ái đến thế. Sự thật là học IELTS ở đất nước này có những ưu điểm không nơi nào có được:

Điểm cộng thứ 1

Philippines là đất nước nằm trong TOP 3 các nước sử dụng tiếng Anh tốt nhất châu Á. Con số này là kết quả của hàng chục năm phấn đấu, học hỏi của con người nơi đây. Đến với Philippines, học viên sẽ hiểu, môi trường sử dụng tiếng Anh 24/24 là thế nào. Đây chính là điểm cộng đầu tiên khi nói đến việc học tiếng Anh tại Philippines.

Điểm cộng thứ 2

Điểm cộng thứ 3

Điểm cộng thứ 4

Một ưu điểm lớn của chương trình học IELTS tại Philippines chính là các khóa học đảm bảo. Tham gia các khóa học này, học viên sẽ được cam kết đầu ra, được miễn phí thi thử hàng tuần, miễn phí thi chính thức,… Trong trường hợp học viên không đạt điểm như cam kết sẽ được học lại miễn phí.

Luyện thi IELTS tại Philippines những năm gần đây đã trở thành lựa chọn của hàng nghìn học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Philippines đã tạo nên môi trường học đa dạng quốc tịch: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,…

Công Ty Tư Vấn Du Học Eduphil

Trụ sở chính: Lầu 7, Tòa nhà Thiên Phước (BIDC), 110 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3, TP.HCM VP Hà Nội: Phòng 12, tầng 6, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa VP Hải Phòng: Phòng 505, Tòa nhà Việt Úc, 2/16D Trung Hạnh 5, Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An. Hotline: 028.71099972 – 0937.585.385 Email: huongnt@eduphil.com.vn