Đề Thi Excel Nâng Cao Có Lời Giải / Top 16 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Acevn.edu.vn

20 Bài Tập Excel Cơ Bản Và Nâng Cao Có Lời Giải

Bài tập excel cơ bản đến nâng cao chi tiết và cụ thể có lời giải giúp người học dễ hiểu khi sử dụng excel. Những dạng cơ bản đầy đủ nhất bạn nên tìm hiểu khi học về excel cơ bản. Bạn đang khó khăn trong việc tìm kiếm bài tập để thực hành về excel. Hãy đến với Tinhocaz bạn sẽ có đầy đủ những bài tập excel tốt nhất

Nội dung bài viết

Bài tập excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu

Bài tập excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu

Hãy download bài tập thực hành ngay: Tại đây

Nếu bạn là người mới bắt đầu đã và đang tìm hiểu về excel. Bạn chưa biết cách học excel thế nào là hiệu quả. Thì bài viết chia sẻ phương pháp học excel của chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về excel.

Chương 1: Giới thiệu và làm quen về excel

Chương 2: Tìm hiểu về bảng tính trong excel

Chương 3: Tổng hợp hàm cơ bản trong excel

Chương 4: Cơ sở dữ liệu

Chương 5: Thao tác với ảnh và đồ thị trong excel

Chương 6: In bảng tính

Tổng hợp bài học bằng câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập thực hành về excel cơ bản phần 1

Bài tập thực hành về excel cơ bản phần 2

Nếu bạn muốn hãy tham khảo và học excel cơ bản hãy download: Tại đây

4.3

/

5

(

20

bình chọn

)

16 Bài Tập Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Lời Giải + Đáp Án

Lượt Xem:66739

(Nội dung chính: hàm dò tìm ( VLOOKUP), chức năng rút trích

Yếu cầu học viên làm các công việc sau:

1.Điền dữ liệu cho cột “NGÀNH THI” dựa vào ký tự thứ 1 của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN”.

2.Điền dữ liệu cho cột “KHU VỰC” là ký tự thứ 2 của “MÃ SỐ” và được chuyển về kiểu dữ liệu số.

3.Điền dữ liệu cho cột “TỔNG ĐIỂM” là tổng của “ĐIỂM TOÁN”, “ĐIỂM LÝ” và “ĐIỂM HÓA”.

4.Sắp xếp bảng tính theo “MÃ SỐ” tăng dần.

5.Điền dữ liệu cho “ĐIỂM CHUẨN” dựa vào ký tự đầu của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN” nhưng nếu “KHU VỰC” là 1 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 1” còn nếu “KHU VỰC” là 2 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 2”.

6.Điền dữ liệu cho “KẾT QUẢ” nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng “ĐIỂM CHUẨN” thì điền “đậu”, ngược lại điền “rớt”.

7.Thống kê tổng số thí sinh ngành “Kế Toán” có kết quả đậu.

8.Dùng Advance Filter rút trích ra tất cả các thí sinh có kết quả “đậu”.

9.Thêm cột “LỚP TÀI NĂNG” bên phải cột “KẾT QUẢ” và điền dữ liệu như sau: Nếu tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng 18 và không có môn nào nhỏ hơn 5 thì điền là “lớp tài năng”, còn ngược lại thì điền là “lớp đại trà”.

BÀI TẬP EXCEL 2

(Nội dung chính: hàm dò tìm , chức năng rút trích dữ liệu, các hàm thống kê)

Câu 1: Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TÊN HÀNG dựa vào hai ký tự đầu của MÃ HÀNG và BẢNG 1.

Câu 2: Lập công thức điền vào cột TÊN TỈNH dựa vào ký tự thứ ba của mã hàng và BẢNG 2.

Câu 3: Lập công thức điền vào cột SỐ LƯỢNG là ba ký tự cuối của MÃ HÀNG và được chuyển thành dữ liệu kiểu số.

Câu 4: Lập công thức điền vào cột ĐƠN GIÁ, nếu sản phẩn được mua trước tháng 5 thì lấy giá 1, còn lại lấy giá 2.

Câu 5: Lập công thức điền vào cột THÀNH TIỀN (VND): =SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. Định dạng đơn vị VND.

Câu 6: Lập công thức điền vào cột THÀNH TIỀN (USD):

= THÀNH TIỀN (VND) /19000. Nếu sản phẩm được mua trước tháng 7

=THÀNH TIỀN (VND)/20000. Nếu sản phẩm được mua sau tháng 7

Câu 7: Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần dựa vào cột THÀNH TIỀN (VND)

Câu 8: Dùng Advance Filter lọc ra các dòng có TÊN HÀNG là FUTURE.

Câu 9: Thực hiện bảng thống kê sau:

Câu 10: Tạo Header là Họ và Tên SV ở vị trí trung tâm (center)

BÀI TẬP EXCEL 3 bài tập excel có lời giải pdf

2.Chèn thêm hai cột Ngành thi và Khu vực vào bên trái cột Toán; Hai cột Tổng điểm và Điểm Chuẩn vào bên trái cột Kết Quả; Cột Học bổng vào bên phải cột Kết Quả.

3.Lập công thức cho biết Khu vực và Ngành thi cho từng thí sinh. Biết rằng kí tự thứ 2 của SBD cho biết khu vực; kí tự thứ nhất của SBD cho biết ngành thi.

4.Tính Tổng điểm là tổng cộng của 3 môn thi.

5.Lập công thức cho biết điểm chuẩn dựa vào ngành thi và bảng 2, nếu thí sinh ở khu vực 1 thì điểm chuẩn là Điểm chuẩn 1, ngược lại là Điểm chuẩn 2.

6. Lập công thức cho cột kết quả, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm chuẩn của ngành dự thi thì kết quả là “Đậu”, ngược lại là “Rớt”.

7.Lập công thức cho cột học bổng, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm học bổng của ngành dự thi thì học bổng là “Có”, ngược lại để trống.

8.Thực hiện bảng thống kê như trên.

9.Trích những thí sinh thi Đậu của khối thi A.

10.Vẽ biểu đồ (PIE) so sánh thí sinh Đậu và Rớt.

BÀI TẬP EXCEL 4

(Nội dung chính: các hàm thống kê, đồ thị)

Học viên thực hiện các yêu cầu sau:

1)Định dạng bảng tính như trên, tạo Header là Họ Và Tên của học viên.

2)Mã khu vực là ký tự thứ 4 và thứ 5 của cột mã dự án

3)Loại dự án dựa vào 2 ký tự đầu của Mã Dự Án và bảng loại Dự Án

4)Chủ đầu tư dựa vào 3 ký tự sau của Mã Dự Án và bảng Chủ đầu tư & Vốn đầu tư

5)Vốn đầu tư dựa vào mã dự án và mã khu vực, tra trong bảng chủ đầu tư & vốn đầu tư

6)Mức ưu tiên dựa vào ký tự thứ 3 của mã dự án

7)Nếu số năm hoạt động <5 & Mức ưu tiên =1 thì ghi “Dự Án Tiềm Năng”, Ngược lại ghi “Không tiềm năng”.

8)Trích ra danh sách các dự án thực hiện vào năm 2011

10)Vẽ đồ thị cho bảng thông kê ở

BÀI TẬP EXCEL 5

BẢNG 1: BẢNG 2:

I. Nhập dữ liệu cho bảng tính và định dạng như sau:

− Orientation: Portrait, Margin: Horizontally

− Header: Họ tên thí sinh (Left), Bài thi Excel (Right)

− Footer: Số máy (Left), Phòng thi (Right)

II. Lập công thức cho các cột:

Chèn vào trước cột kết quả ba côt: Tổng Cộng, Điểm Chuẩn và Học Bổng.

1. Dùng hàm lấy ra năm hiện hành “KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM ???” .

2. Lập công thức điền dữ liệu cho cột Khu Vực, khu vực là ký tự thứ 2 của Mã số.

3. ngành Thi: Dựa vào ký tự đầu của Mã Số (Mã ngành) và Bảng 1.

4. Điểm Chuẩn: Dựa vào ký tự đầu của Mã số (Mã ngành), Khu vực và Bảng 1. Trong đó, nếu thí sinh thuộc khu vực 1 thì lấy Điểm chuẩn1, ngược lại lấy Điểm chuẩn2.

5. Tính Tổng cộng là tổng điểm của 3 môn.

8. Sắp xếp lại danh sách Kết quả tuyển sinh theo thứ tự tăng dần của cột điểm Tổng Cộng.

9. Rút tríc h: thông tin của các thí sinh thuộc ngành thi Máy Tính .

BÀI TẬP EXCEL 6

Nhà sách XYZ có hệ thống 2 chi nhánh.

16 bài tập excel có đáp án

1.Tạo một Sheet Tổng kết cuối năm để tínhTổng số lượng sách đã bán. ( Dùng chức năng Consolidate ).

2.Sử dụng chức năng SparkLine vẽ đồ thị cho bảng thống kê của 2 chi nhánh.

3.Vẽ biểu đồ cột cho bảng tổng kết của cửa hàng.

4.Thực hiện chức năng Conditional Formatting, để đánh dấu số lượng cao nhất của từng loại sách.

Do 16 bài tập excel cơ bản nâng cao này quá dài ở đây tôi chỉ đề cập tới 6 bài còn 10 bài tập excel tiếp theo mời các bạn cùng download ở phía dưới về làm tiếp giúp tôi.

Đề Thi Excel, Word, Powerpoint Cơ Bản Nâng Cao

Tổng hợp đề thi Excel, word, powerpoint

Tổng hợp đề thi Excel, đề thi word, đề thi powerpoin t từ cơ bản tới nâng cao. Sau một thời gian sưu tầm, ad nghĩ đã đủ để viết một bài tổng hợp đề thi tin học gồm có excel, word, powerpoint ở các cấp độ dễ và khó để các bạn tham khảo.

1. Mục đích của các đề thi excel, word, powerpoint được tập hợp ở bài viết này

Đây là các đề thi tin học chung chung giúp đánh giá việc hiểu và khả năng vận dụng excel, word, powerpoint. Còn nếu đề cập tới việc đánh giá kỹ năng ứng dụng vào trong các công việc thực tế thì các đề thi này chưa đáp ứng được tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta phải công nhận rằng, muốn vận dụng tốt vào công việc thì phải hiểu đúng, hiểu sâu và biết cách vận dụng linh hoạt những cái học được vào trong các tình huống khác nhau rất quan trọng. Đặc biệt các bài thi này sẽ giúp các bạn thi lấy các chứng chỉ tin học A, B, C đang được tổ chức rộng rãi hiện nay. Hoặc luyện thi tốt nghiệp, làm bài kiểm tra tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

2. Các đề thi tin học tổng hợp

– Đề thi excel, word số 1 – Đề thi excel, word số 2 – Đề thi excel, word số 3 – Đề thi excel, word số 4 – Đề thi excel, word số 5

3. Các đề thi excel cơ bản tới nâng cao

– Đề thi excel cơ bản số 1 – Đề thi excel cơ bản số 2 – Đề thi excel cơ bản số 3 – Đề thi excel cơ bản số 4

4. Các đề thi word cơ bản tới nâng cao

– Đề thi word cơ bản số 1 – Đề thi word cơ bản số 2 – Đề thi word cơ bản số 3 – Đề thi word cơ bản số 4

5. Các đề thi Powerpoint cơ bản tới nâng cao

– Đề thi powerpoint cơ bản số 1 – Đề thi powerpoint cơ bản số 2 – Đề thi powerpoint cơ bản số 3 – Đề thi powerpoint cơ bản số 4 6. Đề thi excel trắc nghiệm – 45 câu hỏi trắc nghiệm excel

Đã có app LỚP HỌC IT trên điện thoại, Xem tài liệu giải bài tập toán, tin học, cũng như các môn CNTT miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android.

Các Bài Tập Excel Nâng Cao

Giới thiệu

Các bài tập thực hành

TÍNH TOÁN CƯỚC THUÊ BAO DI ĐỘNG

STT Họ và tên Địa chỉ Gói cước Cước thuê bao Dung lượng SD Số tiền Xếp hạng

1 Trần Ngọc Anh An Đào Mega Basic

700

2 Nguyễn Hoài Thanh Đào Nguyên Mega Family

800

3 Nguyễn Thị Bình Cửu Việt Mega Easy

1000

4 Kiều Thành Chung An Đào Mega Easy

2000

5 Ngô Thị Hiền Cửu Việt Mega Basic

950

6 Nguyễn Văn Hiệp Đào Nguyên Mega Easy

800

7 Đào Anh Dũng Cửu Việt Mega Basic

1200

8 Nguyễn Tiến Thành An Đào Mega Family

900

9 Trần Thành Trung Cửu Việt Mega Basic

800

10 Vũ Quốc Việt Đào Nguyên Mega Family

1100

11 Lê Anh Dũng Cửu Việt Mega Basic

950

12 Nguyễn Văn Minh Anh Đào Mega Family

1000

Tổng

x

Trung bình

x

Max

x

Min

x

Điền dữ liệu vào các cột còn trống:

Cột Cước thuê bao: giá trị được tra cứu trong bảng sau: biết gói cước được kí hiệu bởi các chữ cái: B (Basic), E(Easy), F(Family)

Gói cước Cước thuê bao

B 0

E 24000

F 35000

Cột Số tiền: sử dụng hàm if để tính dựa trên tổng cước thuê bao và dung lượng sử dụng:

Nếu Gói cước là Mega Basic: 650MB đầu tính là 36363đ, các MB tiếp theo được tính 70đ/1MB.

Nếu Gói cước là Mega Easy hoặc Mega Family: tính 48đ/1MB.

Cột Xếp hạng: xếp thứ hạng cho các người dùng theo Số tiền.

Tính Tổng, Trung bình, Max, Mintại các vị trí được đánh dấu x.

  Tính tổng Số tiền cho nhưng người sử dụng gói cước Mega Basic. Đếm xem có bao nhiêu người sử dụng gói cước này.

  Sắp xếp bảng dữ liệu trên theo Địa chỉ tăng dần và Số tiền giảm dần.

  Lọc ra các bản ghi có Số tiền sử dụng nằm trong đoạn [80000,130000].

  Lọc ra những người có Địa chỉ tại Đào Nguyên hoặc sử dụng Gói cước Mega Basic.

  Vẽ đồ thị cột (Column) và đồ thị bánh tròn (Pie) để so sánh Số tiền giữa các người sử dụng trên.

  Xem hướng dẫn

  Đang cập nhật

  TÍNH TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG

  STT Họ và tên Địa chỉ Mã mặt hàng Số lượng Tổng thanh toán Ngày mua Ngày hết hạn bảo hành Ghi chú

  1 Lê Ngọc Long Hoàng Mai KC-740 1

  05/21/09

  2 Nguyễn Sao Mai Hoàn Kiếm KC-742 3

  02/06/09

  3 Nguyễn Ngọc Đức Gia Lâm KC-748 1

  05/04/09

  4 Trần Hải Yến Hoàn Kiếm KC-742 2

  06/13/09

  5 Lê Minh Ngọc Gia Lâm KC-748 1

  02/06/09

  6 Đào Minh Chung Hoàn Kiếm KC-740 3

  05/04/09

  7 Nguyễn Văn Thanh Gia Lâm KC-742 1

  05/21/09

  8 Đào Thị Hồng Hoàng Mai KC-742 2

  02/06/09

  9 Phạm Việt Thành Gia Lâm KC-748 1

  05/04/09

  Tổng

  x x

  Trung bình

  x x

  Max

  x x

  Min

  x x

  Hãy điền giá trị vào những vị trí còn trống trong bảng trên:

  Mã Sản Phẩm Giá (USD) Bảo Hành (Tháng)

  KC-740 39 18

  KC-742 46 12

  KC-748 81 24

  Cột Tổng thanh toán:Được tính bằng Số lượng * Đơn giá, trong đó Đơn giá được tra cứu trong bảng sau bằng hàm VLOOKUP.

  Cột Ngày hết hạn bảo hành:Đưa ra hạn cuối bảo hành dựa trên Ngày mua và Số tháng bảo hành (được tra cứu trong Bảng trên).

  Cột Ghi chú:Thông báo thời tình trạng Còn thời gian bảo hành hoặc Đã hết hạn bảo hành.

  Các dòng Tổng, Trung bình, Max, Min: Chỉ điền các giá trị tương ứng vào các vị trí được đánh dấu x.

   Hãy tính tổng số lượng hàng đã bán đối với mã mặt hàng KC-748. Tổng giá trị thanh toán trong ngày 06/02/2009 là bao nhiêu?

   Sắp xếp bảng dữ liệu theo chiều tăng dần của Ngày mua, giảm dần về số lượng.

   Lọc ra 3 người mua hàng gần đây nhất.

   Lọc ra các khách hàng có địa chỉ tại Gia Lâm hoặc đã mua hàng ngày 13/06/2009.

   Vẽ đồ thị bánh tròn (3D-Pie) biểu diễn tỉ lệ phần trăm đóng góp trong Tổng thanh toán của từng khách hàng.

   Xem hướng dẫn

   Đang cập nhật

   BÁO CÁO DOANH THU KHÁCH SẠN

   TT Họ đệm Tên Mã phòng Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Tiền phòng Phí phục vụ Giảm Tiền thu

   1 Nguyễn Thị Yến 55B1 01.01.04 05.01.04

   2 Nguyễn Thị Minh Anh 04C6 01.01.04 10.01.04

   3 Đào Anh Tuấn 78A2 08.01.04 29.01.04

   4 Trần Tuấn Anh 95A1 05.01.04 25.01.04

   5 Nguyễn Thị Duyên 99B5 10.02.04 25.02.04

   6 Lê Thị Yến 60A3 01.02.04 12.02.04

   7 Nguyễn Mai Anh 88C1 15.02.04 27.02.04

   8 Cao Hồng Thái 56B2 15.02.04 02.03.04

   9 Nông Thị Yến 77C1 20.01.04 15.02.04

   10 Nguyễn Đức Tuấn 30A2 26.01.04 26.01.04

   Sử dụng công thức và hàm của Excel để điền dữ liệu vào các cột còn trống:

   Số ngày ở = Ngày đi – Ngày đến

   Tiền phòng:

   Nếu Số ngày ở bằng 0 thì Tiền phòng = Đơn giá

   Nếu Số ngày ở khác 0 thì Tiền phòng = Số ngày ở * Đơn giá

   Đơn giá tra cứu theo loại phòng trong Bảng đơn giá ngày và công phục vụ, bảng này để ở một bảng tính khác có tên là TraCuu. Loại phòng nằm ở ký tự thứ 3 trong Mã phòng.

   Bảng đơn giá ngày và công phục vụ

   Loại phòng Đơn giá ngày Phục vụ

   B 100 5%

   A 150 8%

   C 80 3%

   Phí phục vụ = Phần trăm phục vụ

   Tiền phòng. Phần trăm phục vụ dùng hàm tra cứu trong Bảng đơn giá ngày và công phục vụ.

   Giảm:

   Nếu 0 ≤ Số ngày ở < 10 thì Giảm = 0%

   Nếu 10 ≤ Số ngày ở < 20 thì Giảm = 2%

   Nếu 20 ≤ Số ngày ở < 30 thì Giảm = 4%

   Tiền thu = Tiền phòng + Phí phục vụ – Giảm*(Tiền phòng + Phí phục vụ)

    Sắp xếp bảng theo Tênvần ABC và Tiền thu giảm dần.

    Tìm những khách đến thuê khách sạn trong khoảng thời gian từ 15/01/04 đến 15/02/04 và có Ngày đi trong tháng 03/2004.

    Vẽ biểu đồ dạng XY biểu diễn mối tương quan giữa Tiền thu và Số ngày ở.

    Định dạng bảng:

    Kẻ bảng, căn dữ liệu trong ô giống đề bài .

    Định dạng cột Ngày đến, Ngày đi theo dạng ngày trước, tháng sau và sử dụng dấu chấm để phân cách ngày, tháng, năm.

    Định dạng cột Tiền thu có 2 chữ số sau dấu chấm thập phân và có chữ đồng sau số tiền. Ví dụ: 150.00 đồng

    Xem hướng dẫn

    Đang cập nhật

Trắc Nghiệm Kiến Thức Excel Thực Tế Có Lời Giải

Trắc nghiệm Excel thực chiến có lời giải

     Bạn đang không biết trình độ Excel của mình đang ở mức nào? Hoặc Bạn đang tìm kiếm một hệ thống thi trắc nghiệm để rèn luyện kiến thức về Excel nhằm giúp bạn cải thiện kiến thức, trình độ Excel của mình, cũng như giúp bạn vượt qua các bài test nghiệp vụ do công ty tổ chức, qua đó giúp bạn có thêm nhiều cơ hội gia tăng vị thế nghề nghiệp, cũng như thu nhập của mình…

     Bộ đề thi trắc nghiệm Excel thực chiến có lời giải này sẽ giúp bạn đạt được những điều trên.

1. Điểm đặc biệt của Bộ đề thi Trắc nghiệm Excel thực chiến có lời giải

     Bộ đề thi này gồm 5 chuyên đề khác nhau, mỗi chuyên đề gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm được lấy ra từ ngân hàng hơn 500 câu hỏi trắc nghiệm Excel thực chiến.

     30 câu hỏi này sẽ được trộn một cách ngẫu nhiên, đồng thời các đáp án ứng với mỗi câu hỏi cũng sẽ được trộn một cách ngẫu nhiên tương ứng với một lần làm bài trắc nghiệm của bạn. Như vậy mỗi lần làm bài trắc nghiệm là bạn sẽ được làm việc với một bài thi hoàn toàn mới, đáp án của bài thi trước sẽ không còn được áp dụng cho bài thi mới. Qua đó sẽ giúp bạn càng có cơ hội nâng cao trình độ Excel của mình.

     Mỗi bài thi trắc nghiệm sẽ kéo dài trong 5 phút và bạn chỉ có thể tiến về phía trước để làm bài, tức là bạn không thể quay lại các câu hỏi trắc nghiệm trước đó.

     Sau mỗi lần làm bài trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được bảng kết quả trắc nghiệm của mình, trong đó có cả đáp án ứng với mỗi câu hỏi, phần mầu xanh trong kết quả trắc nghiệm chính là đáp án đúng ứng với mỗi câu hỏi trắc nghiệm.

2. Tham gia Thi trắc nghiệm như thế nào?

     Để tham gia thi trắc nghiệm bạn cần truy cập vào PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN của chúng tôi theo thông tin sau:

+ Truy cập vào Phòng học trực tuyến theo link sau: PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN

+ Thông tin đăng nhập gồm:

– Tên tài khoản: ExcelThucHanh

– Mật khẩu truy cập: chúng tôi

Chú ý:

+ Bạn cần tắt chế độ tiếng Việt trước khi tiến hành đăng nhập vào PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN để tránh gặp lỗi không đăng nhập được do nhập không đúng thông tin đăng nhập;

+ Bạn cần theo dõi chi tiết HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TRẮC NGHIỆM ở bên dưới trước khi tiến hành làm bài trắc nghiệm để tiến hành làm bài có hiệu quả hơn.

3. Hướng dẫn tham gia thi trắc nghiệm kiến thức Excel thực hành thực chiến

3.1. Bước 1: Đăng nhập vào Phòng học trực tuyến theo thông tin đăng nhập được đề cập ở mục 2 bên trên, thực hiện tuần tự theo các ô hình chữ nhật mầu đỏ như hình dưới:

3.2. Bước 2: Kích chuột vào tên của BÀI THI TRẮC NGHIỆM như hình dưới:

3.3. Bước 3: Kích chuột vào Bài thi trắc nghiệm ứng với Chuyên đề mà bạn cần thực hiện làm bài kiểm tra, thực hiện tương tự như hình dưới:

3.4. Bước 4: Kích chuột vào lựa chọn “Thực hiện lại Bài Kiểm tra” để tiến hành làm Bài trắc nghiệm mới, thực hiện như hình chữ nhật mầu đỏ số 6 ở hình dưới:

(Do người trước đó làm đã làm Bài kiểm tra trắc nghiệm với thông tin tài khoản trên, do vậy, đến phiên bạn làm bài thì bạn phải tiến hành “Thực hiện lại Bài Kiểm tra”)

3.5. Bước 5: Kích chuột vào nút nhấn “Tiến hành làm bài Kiểm tra” để bắt đầu quá trình làm bài kiểm tra, thực hiện như hình dưới:

3.6. Bước 6: Tiến hành làm Bài trắc nghiệm

+ Tích chọn câu trả lời mà bạn cho là đúng ứng với mỗi câu hỏi (Ô chữ nhật mầu đỏ số 8 ở hình dưới);

+ Kích vào mũi tên như ở Ô hình vuông mầu đỏ số 9 hình dưới để di chuyển tới câu hỏi tiếp theo, sau đó tiến hành trả lời câu hỏi tiếp theo;

+ Cứ làm như vậy cho đến khi kết thúc câu hỏi thứ 30 hoặc khi hết thời gian thì kích chọn nút “Gửi Bài Kiểm tra” ứng với hình chữ nhật mầu đỏ số 10 ở hình dưới để hoàn thành quá trình làm bài Trắc nghiệm;

CHÚ Ý:

+ Điểm bài trắc nghiệm phải đạt từ 90%  trở lên mới đạt yêu cầu;

+ Trong Kết quả bài trắc nghiệm, các dòng đáp án bôi mầu xanh là kết quả đúng ứng với câu hỏi tương ứng;

+ Câu nào bạn trả lời đúng thì phần đáp án sẽ được bôi xanh và ghi chú thích “Câu trả lời đúng”, ngược lại sẽ ghi “Câu trả lời sai”;

+ Câu nào bạn không kịp trả lời thì sẽ không ghi chú thích gì;

+ Để làm Bài Trắc nghiệm ứng với các chuyên đề khác bạn chỉ cần kích chuột vào Tên bài trắc nghiệm ở khung cửa sổ “Tài liệu Bài học” phía trên bên phải màn hình. Hoặc bạn kích chuột vào menu PHÒNG HỌC ở trên cùng bên trái rồi tiến hành làm lại theo các bước từ 3.1 đến 3.6;

 HÃY TIẾN HÀNH LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM NGAY THÔI!

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel Kế toán Nhân sự Tiền lương” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

LỜI GIẢI ĐÂY!