Tải Sách Focus On Ielts Foundation Pdf Free

Focus on IELTS Foundation là bộ sách cực hay, phân phối nền móng kiến thức vững chắc về ngôn ngữ và một số kỹ càng năng thiết yếu giúp bạn có sự chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Nếu bạn đã có nền móng kiến thức tương đối ổn và muốn bắt đầu “nhập môn” IELTS thì đây là một chọn lựa chẳng phải tồi.

1. Review cụ thể bộ sách Focus on IELTS Foundation

★ Tên bộ sách: Focus on IELTS Foundation★ Tác giả: Sue O’Connell, Margaret Mathews, Katy Salisbury★ Nhà xuất bản: Pearson Education★ Bộ sách bao gồm 3 cuốn: Focus on IELTS Foundation Work Book, Teacher’s Book, Skills – Studentbook★ Band điểm có thể sử dụng: Band 4.0 trở lên★ Nội dung: Bộ sách cung ứng một số kiến thức nền móng theo từng kỹ càng năng, cùng một số bài rà soát thực hành rà soát từ vựng và ngữ pháp giúp bạn luyện tập và củng cố vốn từ vựng kiên cố của mình.★ Ưu điểm: Trong mỗi bài chia theo luyện 4 kỹ càng năng IELTS, một số bạn sẽ được làm quen với IELTS bằng một số bài tập ít, có mức độ từ dễ đến khó, khiến bạn cảm thấy chẳng phải choáng ngợp trước IELTS một chút nào.★ Hạn chế: Sách được mẫu mã hoàn toàn bằng tiếng Anh, bởi vậy nếu bạn muốn đạt hiệu quả đắt nhất đòi hỏi người học có kiến thức nền móng tốt. Vì vậy, sách sẽ không đáp ứng cho một số bạn mới bắt đầu.

2. Cuốn Focus on IELTS Foundation Work Book

Cuốn sách này mang trọn tâm huyết của tác giả Sue O’Connell, dành cho các bạn muốn tự luyện tập và nâng đắt kỹ càng năng IELTS của bản thân. Thông qua một số bài luyện tập, đi kèm mẹo làm bài hiệu quả giúp người học làm bài nhanh và thuận lợi hơn.

Tài liệu này được chia là 12 bài học cực kỳ thú vị.

Trước mỗi bài học, tác giả sẽ cho bạn biết bạn sẽ nhận được các gì từ bài học này? Giúp bạn có sự chọn lọc thích hợp theo vốn kiến thức của mình và có định hướng ôn luyện hiệu quả.

Bên cạnh đó, mỗi bài học lại tiếp tục được chia theo 4 kỹ càng năng. Bạn sẽ được làm quen vời bài thi IELTS qua các bài tập ít, có độ khó tăng dần, giúp bạn thuận lợi tiếp cận và cảm thấy không bị ngợp trước bài thi IELTS.

Đặc biệt, phần thú vị nhất dưới các cuốn sách này là một số chẳng hạn cụ thể Exam Link hay Essential Language… đem lại các ghi chú riêng về thông báo và cách học heieuj quả cho từng phần, để người học thuận lợi ứng dụng vào bài thi và nâng trình IELTS của mình.

Cứ sau 2 Unit sẽ có 1 bài Review chung hệ thống lại kiến thức đã học và từ vựng Academic để một số bạn ghi nhớ nhiều hơn.

Phần cuối của cuốn sách sẽ là một số bài học giúp bạn hệ thống lại kiến thức về ngữ pháp và từ vựng, ĐẶC BIỆT là phần luyện thêm về kỹ càng năng Writing – kỹ càng năng khó nhằn dưới bài thi IELTS .

3. Cuốn Focus on IELTS Foundation Teacher’s Book

Cuốn sách bao gồm:

Thiết kế sách chia theo một số bài Unit lẻ thì quy tụ kỹ năng Reading còn bài Unit chẵn thì quy tụ vào Listening – Writing. Riêng về Grammar- Vocabulary và Speaking được san sẻ xen kẽ với một số kỹ càng năng dưới từng bài học.

Các phần được san sẻ chủ yếu giúp bạn thực hành một số kỹ càng năng theo một số mẹo mà sách hướng dẫn. Cuối sách có phần Luyện Writing, giúp bạn phát triển thêm kỹ càng năng này.

4. Cuốn IELTS Foundation Skills – Studentbook

Cuốn FOCUS ON SKILLS FOR IELTS – một cuốn sách giúp bạn luyện sâu hơn về 4 kỹ càng năng dưới IELTS, cung ứng rất nhiều bí quyết làm đề hay, một số điều cần chú ý khi làm bài thi, một số từ vựng cần phải có để ăn trọn điểm Writing và Speaking,… và rất nhiều điều bổ ích khác đón chờ một số bạn tại cuốn này

Đồng thời có các tips scanning ít giúp bạn ôn luyện hiệu quả hơn.

5. Lưu ý khi học cuốn Focus on IELTS Foundation

Bên cạnh đó, để học sách hiệu quả, bạn cần phải học theo từng Unit và ghi lại một số điều mình học, nghiên cứu được từ sách này. Vì một số bài học giữa 3 cuốn khá tương đồng cần phải mỗi ngày bạn có thể học phối hợp Unit 1 của sách này với khác kia.

Check đáp án và rà soát lại khi làm xong để biết mình đang sinh sống trình độ bao nhiêu?

6. Download bộ Focus on IELTS Foundation PDF

Link tải bộ Focus on IELTS Foundation PDF: Download Focus on IELTS Foundation PDF

tailieuielts.com

Đáp Án Sách Flyers 2023

ĐÁP ÁN SÁCH FLYERS 2023

Đáp án reading & writing 2023

Test 1

Part 1

1.   factories 2.   police stations 3.   a pizza 4.   a bank 5.   a waiter 6.   stadium 7.   cereal 8.   salt 9.   artists 10.honey    Part 2

1.   b 2.   f 3.   d 4.   g 5.   a   Part 3

1. once 2. foggy 3. tired 4. minutes 5. believe 6. the day the whales arrived

Part 4

1. because 2. some 3. like 4. other 5. them 6. every 7. feed 8. there 9. can’t 10. few   Part 5

1. phoned the school 2. 10 o’clock 3. shoulder 4. three hours 5. biscuits 6. wood 7.top of the hills   Part 6

1. read 2. at 3. ago 4. who 5. tell   Test 2

Part 1

1.salt 2.a mechanic 3. a ring 4.a cook 5. jam 6.a flash light 7. a comb 8. an astronaut 9. artists 10.cheese   Part 2

1.e 2.g 3.a 4.f 5.c   Part 3

1.  watch 2.  warm 3.  bored 4.  took 5.  ice 6.   David wants a winter swim   Part 4

1. enough 2. the 3. called 4. but 5. its 6. think 7. hearing 8. up 9. few 10. where   Part 5

1. five years old 2. orange 3. brushes 4. train 5. some old newspaper 6. 3 hours 7. bed and cupboards   Part 6

1.  to 2.  hour 3.  to 4.  it 5.  ate   Test 3

Part 1

1. a factory 2. a dentist 3. knives 4. a queen 5. a comb 6. an airport 7. a waiter 8. meals 9.soap 10.a stadium   Part 2

1.f 2.h 3.d 4.e 5.a   Part 3

1. heavy 2. stairs 3.drove 4.city 5. forgotten 6. dad and the house key   Part 4

1. any 2. to 3. in 4. goes 5. if 6. but 7. all 8. something 9. would 10.what   Part 5

1. three big blue rucksacks 2. bus 3. mountain village 4. the hotel 5. the window 6. strange 7. skiing   Part 6

       1. he        2. wrote        3.of        4.which        5. like

 CÓ BÁN CÁC SÁCH LUYỆN THI CAMBRIDGE STARTERS – MOVERS -  FLYERS – KET – PET – IELTS (sach in màu đẹp giống bản gốc, giá rất rẻ =1/3 so với giá gốc) 

LIÊN HỆ MUA SÁCH 0938885092

 

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ  FILE ĐÁP ÁN STARTERS, MOVERS, FLYERS CHO PHỤ HUYNH

Đề Thi Ielts Reading Và Đáp Án

* The Tudor time is the period between 1485 and 1603 in England and Wales and includes the Elizabethan period during the reign of Elizabeth I until 1603.

Questions 1-5

Refer to Reading Passage 334 “Sugar and Other Sweeteners“, and look at Questions 1 – 5 below.

Write your answers in boxes 1-5 on your Answer Sheet.

The first one has been done for you as an example.

Example: What do the letters HFCS stand for?

1 & 2. There are TWO naturally occurring sugar substances mentioned in the article other than sucrose. What are they?

3. What does the food industry consider to be the perfect sweetener?

4. & 5. Name the TWO most recent artificial sweeteners listed in Figure 1.

The following paragraphs summarise the reading passage. Choose the ONE most appropriate word from the box below the paragraphs to complete each blank space.

Write your answers in boxes 6- 15 on your answer sheet.

The first one has been done for you as an example.

NB. NO WORD CAN BE USED MORE THAN ONCE.

Sugar tastes sweet because of thousands of receptors on the tongue which connect the substance with the brain. The taste of sweetness is universally ……(Ex:) accepted…… as the most pleasurable known, although it is a ……(6)…… why a substance tastes sweet. ……(7)….. is the most naturally occurring sugar, sources of which include ……(8)…… and honey. Sucrose, which supplies ……(9)…… to the body, is extracted from the sugar-cane plant, and white sugar (pure sucrose) is used by food ……(10)…… to measure sweetness in other ……(11)…… . Approximately a dozen artificial sweeteners have been ……(12)……; one of the earliest was Sorbitol from France.

Manufacturers often add large amounts of sugar to foodstuffs but never more than the ……(13)…… required to produce the optimum pleasurable taste. Surprisingly, this amount is ……(14)…… for different people and in different cultures. No-one has yet discovered a way to predict whether a substance will taste sweet, and it was by chance alone that all the man-made ……(15)…… sweeteners were found to be sweet.

glucose sweetened different technology fructose mystery artificially technologists maximum commonly chemical best substances discovered accepted fruit chemist similar

3 Đề Thi Và Đáp Án Ielts Speaking

Describe a place that can be good to relax (not home)

I’m going to talk about my ideal destination to let my hair down and also a prominent tourist attraction in Vietnam, Sapa. Among a wide range reasons, I love Sapa simply because of the public there. They are warm, kind hearted and trustworthy. I remember that summer when my family decided to have a holiday in Sapa, we came into trouble because it was a tourist season and we ran out of accommodation. Fortuanately, we were put in by a local person for a night and she found a hotel nearby for us the following morning. Besides people, I found in Sapa a lot of interesting places to visit and learn about the ethnic minorities in Vietnam that I just had a chance to see in textbooks and on internet. Therefore, I see Sapa as a beautiful and peaceful place for me to refresh myself and recharge my battery after my semester. Anyway, I will come back to Sapa next summer for sure.

tourist attraction: điểm thu hút khách du lịch

kind hearted: tốt bụng

trustworthy: đáng tin cậy

come into trouble: gặp rắc rối

a tourist season: mùa du lịch

run out of: hết, không còn

ethnic minorities: các dân tộc thiểu số

for sure: chắc chắn

Describe a gift for others that took you long time to choose

Well, now, I’m going to talk about a special gift that i took a lot of time to find and choose. That gift was for my Maths teacher at my secondary school, who I admired and considered as my second mother. My teacher was born in September, but I had to think of what the gift was from July. Fortunately, it coincided with my summer holiday in Sapa. I immediately went shopping to look for some special things when I reached there. Unfortunately, there are a variety of products and I also do not know about my teacher’s hobby. Therefore, finding a suitable job for her is extremely a challenge for me. After 2 days with careful considerations, I decided to buy a scarf made from brocade fabric. It was sophisticated and unique. I crushed on that scarf at the first sight. I was satisfied because at least, I had tried to find a meaningful gift for my beloved teacher. And she seemed to love it a lot.

Describe a change that will improve your local area

What the change is

How the change works

What kinds of problems the change will solve

How you feel about the change.

If there is a opportunity to change something which makes our local area better, I think it’s a new library. The standard knowledge about social issues of local people is quite low. I will give you a particular instance about my cousin. She was the same age as me and she just married last week because she had 5 months pregnancy. But the thing was she didn’t know she was pregnant until 2 weeks ago. Obviously, she was lack of sexual knowledge and I think that if only my hometown had a library where there was a lot of books, she wouldn’t have come into troubles. Also with a small library, inhabitants at all ages can equip themselves with a reservoir of knowledge about a wide range of aspects. I’m sure that this change is a dramatc turing – point in the education of my local area. For instance, the literacy rate can be higher, so my province can provide a better well – educated workforce for economy, and unemployment level or other social evils can be mitigated. Above all else, the appearance of a library is the key to open a new door for my province.

standard knowledge: kiến thức chung

social issue: vấn đề xã hội

5 month pragnancy: có thai 5 tháng

a wide range of: nhiều

come into troubles: gặp khó khăn

turing – point: bước ngoặt

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2023 Kèm Đáp Án

Tổng hợp đề thi IELTS Writing năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng và độ khó của đề thi IELTS.

Đề thi IELTS Writing Quý 1 Đề thi IELTS Writing tháng 1/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 04/01

Task 1: The table below shows the number of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

Task 1: The line graph shows the percentage of New Zealand population from 1950 to 2050.

Task 1: The chart below gives information about the age of women in Australia when they give birth to their first child in 1966, 1986 and 2006.

Đề thi IELTS Writing ngày 18/01

Task 1: The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn.

Đề thi IELTS Writing tháng 2/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 01/02

Task 1: The charts below show the percentage of people working in different sectors in town A and town B in 1960, 2010.

Task 1: The table below gives information about values of the exports of kiwi fruit from New Zealand to five countries between 2010 and 2012. (Unit: NZ$)

Đề thi IELTS Writing ngày 13/02

Task 1: The bar chart below shows the amount of money invested in each categories from five organisations.

Đề thi IELTS Writing ngày 22/02

Task 1: The map below shows the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014.

Đề thi IELTS Writing tháng 3/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 05/03

Task 1: The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concerts between 2010 and 2023.

Đề thi IELTS Writing ngày 07/03

Task 1: The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010.

Đề thi IELTS Writing ngày 14/03

Task 1: The diagram below shows one way of manufacturing ceramic pots.

Đề thi IELTS Writing ngày 21/03

Task 1: The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost).

Đề thi IELTS Writing Quý 2 Đề thi IELTS Writing tháng 4/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 25/04

Task 1: The chart below shows the percentage of people of different age groups who went to cinema once a month or more in one European country from 2000 to 2011.

Task 1: The graph gives information about coffee production in 4 different countries from 1990 to 2010.

Đề thi IELTS Writing tháng 5/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 09/05

Task 1: The maps show art gallery in Australia in 1950 and now.

Đề thi IELTS Writing ngày 16/05

Task 1: The graphs show the changes in the UK industry steel between 1970 and 2000. (đơn vị million tonnes vs thousand)

Task 1: The charts show the info about the use of Internet in five countries in Europe in 2000.

Đề thi IELTS Writing ngày 23/05

Task 1: The maps show a road system as it is now and the proposed changes in future to reduce the number of accidents.

Task 2: Nowadays , women as well as men work full time. Therefore, women and men should share household tasks equally. (eg cleaning and looking after children ). To what extent do you agree or disagree?

Đề thi IELTS Writing ngày 25/05

Task 1: The diagram shows rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town.

Task 2: Some people say that art (e.g. painting, music, poetry) can be made by everyone whereas others believe that it can be only made by those with special abilities.

Đề thi IELTS Writing ngày 26/05

Task 1: The diagram shows rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town.

Task 2: Some people say that art (e.g. painting, music, poetry) can be made by everyone whereas others believe that it can be only made by those with special abilities. Discuss both views and give your opinion.

Đề thi IELTS Writing ngày 28/05

Task 1: The charts give information about world forest in five different regions.

Đề thi IELTS Writing ngày 30/05

Task 1: The charts compare the number of people per household in the UK in 1981 and 2001.

Đề thi IELTS Writing tháng 6/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 04/06

Task 1: The maps show the changes to an office building between the present and the future.

Đề thi IELTS Writing ngày 06/06

Task 1: The diagram below describes how storm water is recycled in an Australian city.

Đề thi IELTS Writing ngày 13/06

Task 1: The chart and table below give information about what nursing graduates did after finishing their courses in the UK in 2009.

Task 1: The chart below shows annual average spending on clothes per person in the US in 1985, 1995 and 2005.

Đề thi IELTS Writing ngày 20/06

Task 1: The monthly price of exported rice from Thailand and Vietnam from 2012 to 2023 (Million dollars per tons)

Đề thi IELTS Writing ngày 25/06

Task 1: Bar chart

Đề thi IELTS Writing ngày 27/06

Task 1: The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000.

Đề thi IELTS Writing Quý 3 Đề thi IELTS Writing tháng 7/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 02/07

Task 1: The table below shows information and predictions regarding the change in percentage of population aged 65 and above in three countries.

Đề thi IELTS Writing ngày 04/07

Task 1: The diagrams below show changes in Felixstone in the UK between 1967 and 2001.

Đề thi IELTS Writing ngày 09/07 Đề thi IELTS Writing ngày 11/07

Task 1: Bar chart

Task 2: Some people believe that spending money on developing the technology on space exploration is unjustifiable and there are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

Đề thi IELTS Writing ngày 18/07 Đề thi IELTS Writing ngày 23/07 Đề thi IELTS Writing ngày 25/07

Đề thi IELTS Writing tháng 8/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 01/08

Task 1: The chart below shows the average hours spent per day in leisure and sports activities, by youngest and oldest populations, in the US, in 2023.

Đề thi IELTS Writing ngày 06/08

Task 1: The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004.

Đề thi IELTS Writing ngày 08/08

Task 1: The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008.

Đề thi IELTS Writing ngày 15/08

Task 1: The bar chart below shows the results of a survey conducted over a three-year period to discover what people who live in London think of the city.

Đề thi IELTS Writing ngày 22/08

Task 1: The table below shows the average weekly salaries of men and of women working in different occupations.

Đề thi IELTS Writing ngày 29/08

Task 1: The maps below show changes to the ground floor plan of a university department in 2000 and 2023.

Đề thi IELTS Writing tháng 9/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 05/09

Task 2: Some educationalists say that every child should be taught how to play a musical instrument. To what extent do you agree or disagree?

Đề thi IELTS Writing ngày 12/09

Task 1: Line.

Đề thi IELTS Writing ngày 17/09

Task 1: Table.

Đề thi IELTS Writing ngày 26/09

Task 1: The graphs show changes in the trends of the urban and rural population and by different age groups from 1950 to 2040.

Đề thi IELTS Writing Quý 4 Đề thi IELTS Writing tháng 10/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 10/10

Task 1: Process.

Task 2: Some people say that the experiences a child has before starting school have the most influence on their future life. Others say that experiences as a teenager, especially at school, are more influential. Discuss both views and give your own opinion?

Đề thi IELTS Writing ngày 15/10

Task 1: The table below shows a survey on the preference of different age groups in a European country on different TV programmes in 2012.

Đề thi IELTS Writing ngày 31/10

Task 1: Mixed (Pie + Bar). The charts below show information about water consumption in Australia in 2004 and how residential water was consumed in the same year.

Task 2: People say that it is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree?

Đề thi IELTS Writing tháng 11/2023 Đề thi IELTS Writing ngày 07/11

Task 1: The chart below shows the percentage of population aged 65 and over in three countries in 1980, 2000 and predicted percentage in 2030.

Task 2: Some people think that outdoor activities are more beneficial for children’s development than playing computer games. To what extent do you agree or disagree?

Đề thi IELTS Writing ngày 12/11

Task 1: Process.

Task 2: Society is based on rules and laws. If individuals were free to do whatever they want to do, it could not function. To what extent do you agree or disagree with the above statement?

Đề thi IELTS Writing ngày 21/11

Task 1: Mixed (Line and Table)

Task 2: Some think that all entertainment TV programmes should educate people about the importance of social issues. To what extent do you agree or disagree?

Đề thi IELTS Writing ngày 28/11

Task 2: Some people believe that governments should make laws about people’s nutrition and food choice while others argue that it is their choice. Discuss both views and give your opinion.

Đề thi IELTS Writing ngày 03/12

Task 1: Task 1: The bar chart describes the sales of different goods in pounds ( £) in the UK over four seasons in 2023.

Task 2: Some people think that children should aim to their best at what they are doing. Others disagree. Discuss both views and give your own opinion?

Đề thi IELTS Writing ngày 05/12

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Task 2:

Some people say that modern technology has made shopping today easier while others disagree. Discuss both views and give your opinion

Đề thi IELTS Writing ngày 12/12

Task 1: The bar chart shows mobile usage in a country by age group from 1998 to 2000.

Task 2: To succeed in a business, one needs to be good at maths. To what extent do you agree or disagree?

Đề thi IELTS Writing ngày 19/12

Task 1: Pie

Task 2: In some countries, only few young people go to classical music concerts or or play classical music. Why? Should young people be encouraged to attend and learn more?