Xu Hướng 2/2023 # Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sỹ # Top 10 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sỹ # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sỹ được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

B ộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học

Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

1094Sè: / KDCN-SĐH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học cho năm 2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm các, chuyên ngành:

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành – chuyên ngành; Tăng cường kiến thức liên ngành ; Có kiến thức sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành – chuyên ngành được đào tạo.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh : 700 3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: 3.1Về văn bằng:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây :

a) Đã có bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi ( khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi) và thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm ( kể từ khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ); Thí sinh đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức.

b) Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi của các trường Đại học, các Học viện:

c) Đã có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành – chuyên ngành dự thi ( Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức): Bằng cử nhân kinh tế các ngành; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; Bằng Công nghệ Thông tin & Toán tin, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 6 môn ( mỗi môn 3 ĐVHT).

d) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí sinh phải học chuyển đổi 9 môn để thi vào các ngành: Quản lý Kinh tế; Quản lý công, Quản trị Kinh doanh.

f) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hệ không chính quy (vừa học vừa làm; Đào tạo từ xa) chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp hệ chính quy quá 5 năm (trừ giáo viên tiếng Anh) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức đại học do Khoa Tiếng Anh Sau Đại học thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ tổ chức giảng dạy và thi sát hạch.

3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng 3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập. 3.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường. 4. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN: 4.1. Các môn thi tuyển: (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

a) Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180′) , gồm có:

b) Môn cơ sở: Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh/ Lịch sử kiến trúc thế giới (theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180′).

Các trường hợp sau được miễn thi môn Ngoại ngữ:

c) Môn Tiếng Anh; Tiếng Trung Quốc (trình độ A2 – Thời gian làm bài 120′).

4.2. Điều kiện trúng tuyển:

Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương – Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ ( Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BG ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có), Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Môn cơ sở; Các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện xét tuyển.

Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn : Nghiệp vụ ngành; Môn cơ sở và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự:

– Thí sinh là nữ.

5. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.

– Người có điểm cao hơn của các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; Môn cơ sở; Ngoại ngữ (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

5.2.1 Đối tượng ưu tiên:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành 5.1 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi: .

5.2.2 Chính sách ưu tiên:

Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan – tổ chức có thẩm quyền;

6. HỒ SƠ TUYỂN SINH :

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho các môn Ngoại ngữ (thang điểm 100).

6.3Học bổ sung kiến thức Chuyển đổi ngành và Ôn thi tuyển sinh:

Theo mẫu qui định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi) bán tại Viện Đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội(Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội);từ ngày 20

a) Đăng ký học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành từ ngày đếnngày 25.03. 20.04.2020tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405) .

b) Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày đến ngày 25.03.2020 20.04.2020 tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405).

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI: 7.1Thời gian thi tuyển: Hạ tuần tháng 06 năm 2020. Lịch cụ thể như sau: 7.2. Địa điểm thi tuyển:Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

-Lớp học bắt đầu từ ngày 20.04.2020.

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 024.36339114. Lưu ý :

Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học (Phòng A405)– Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trước ngày thi 3 tuần (Cuối tháng 5/2020), Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Viện đào tạo Sau đại học; Đồng thời đăng tải trên Website: www. hubt. edu. vn.

Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, hoặc không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học, hoặc trên Website của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước.

Sau khi thi 30 ngày, Nhà trường sẽ thông báo kết quả thi các môn trên Website: www. hubt. edu. vn và niêm yết kết quả thi tại Viện đào tạo Sau đại học.

Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2022

CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC DỮ LIỆU THUỘC NGÀNH CƠ SỞ TOÁN CHO TIN HỌC

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020- đợt 1 chuyên ngành Khoa học dữ liệu, thuộc ngành Cơ sở toán cho Tin học:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Người dự tuyển phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp gồm ngành: Khoa học dữ liệu; Toán học; Toán tin; Toán ứng dụng; Khoa học tính toán; Toán cơ; Thống kê; Sư phạm Toán; Toán kinh tế; Công nghệ thông tin; Tin học; thì được dự tuyển vào chuyên ngành Khoa học dữ liệu mà không phải học bổ túc kiến thức.

Có bằng đại học ngành các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên; Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; nhóm ngành Kỹ thuật và phải học bổ sung kiến thức các môn qui định tại phụ lục 1- mục A.

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành dự thi và phải chuyển đổi kiến các môn qui định tại phụ lục 1- mục B.

Thí sinh thuộc đối tượng (b) và (c) nhưng chưa có tên ngành học trong phụ lục 1 thì nộp bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học cho phòng ĐT SĐH trong thời gian từ ngày thông báo đến trước ngày 30/5/2020 để Nhà trường xét mức độ tương thích của văn bằng tốt nghiệp đại học với ngành dự tuyển của thí sinh.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy xác nhận kiểm định về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý chất lượng- Bộ GDĐT

2.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét.

2.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Không xét thâm niên công tác

2.4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.

2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này

3.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 15

3.2. Các môn thi và đề cương ôn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ

– Môn cơ bản: Toán cơ bản, đề cương môn thi cơ bản (đính kèm)

– Môn cơ sở: Tin học, đề cương môn thi cơ sở (đính kèm)

3.3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

Thí sinh đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.3 thì được miễn thi môn ngoại ngữ

Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.3 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020- đợt 1. Thí sinh chọn đăng ký thi 1 trong 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung.

Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ khi nộp hồ sơ thi tuyển thì được nộp bổ sung đến trước 16g ngày 15/5/2020 và được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ;

Các trường hợp nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ từ ngày 18/5/2020 đến 30/6/2020 vẫn được xét miễn nhưng không được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ.

Sau 16 giờ ngày 30/6/2020 các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ và không dự thi môn ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả thi môn cơ bản và cơ sở.

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

d) Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ;

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

(**): do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM cấp

4.1. Đối tượng: thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

4.2. Mức ưu tiên

đ) Người dân tộc thiểu số;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên tại mục 4.1 (kể cả người thuộc nhiều đối tượng) được:

Cộng vào kết quả thi mười điểm (10 điểm) cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ,

Và được cộng một điểm (01 điểm) cho một trong hai môn thi cơ bản, cơ sở (thang điểm 10) theo nguyên tắc như sau:

5.1. Phát và nhận hồ sơ:

b.1) Khi một môn thi có điểm < 05 điểm và một môn thi có điểm ≥ 05 điểm thì được cộng thêm 01 điểm cho môn có điểm thi < 05 điểm;

b.2) Các trường hợp còn lại thì được cộng 01 điểm vào môn cơ sở.

– Thí sinh liên hệ đăng ký mua hồ sơ tại phòng đào tạo Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 08/6/2020 (giờ hành chính).

– Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 05/5/2020 đến 16g ngày 08/6/2020 (giờ hành chính). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, đúng thời hạn.

– Đối với sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4, 5, 6/2020 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học thay bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự thi. Tuy nhiên thí sinh phải nộp bổ sung bản sao văn bằng TNĐH cho phòng ĐT Sau đại học trước ngày 15/7/2020, sau thời hạn này nếu thí sinh không nộp bổ sung bản sao văn bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi.

5.2. Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

5.2.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh

5.2.2. Lệ phí thi:

– Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ : 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS

– Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ : 360.000đ/ thí sinh/ 3 môn CB-CS-NN

5.3. Ngày thi tuyển: 27/06/2020 và 28/06/2020. Lịch thi cụ thể các môn như sau

5.4. Kết quả thi tuyển: Dự kiến sau ngày 30/7/2020 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn

Kỳ thi tuyển sinh năm 2020- đợt 1 sẽ không tổ chức lớp ôn thi. Thí sinh xem đề cương ôn thi tại trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn và liên hệ Giảng viên hỗ trợ ôn thi qua email: ngtbinh@hcmus.edu.vn

7.2. Thời gian đào tạo và học phí:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

7.1. Khung chương trình đào tạo: xem phụ lục 2 (trang 6)

Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ 2 năm hệ chính qui.

Lịch học trong tuần: Các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7; sáng, chiều chủ nhật.

Dự kiến tổng thu học phí: 45.000.000đ/ học viên/ khóa đào tạo (2 năm)

Khóa tuyển sinh năm 2020- đợt 1 sẽ bắt đầu học phần chuyên môn vào tháng 12/2020./.

Phụ lục 1: DANH MỤC CÁC NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VỚI CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Chuyên ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU Thuộc Ngành: CƠ SỞ TOÁN CHO TIN HỌC

Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Neu Năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 (cao học khóa 29).

Một số thông tin cần nhớ:

1. Đợt thi tuyển sinh:

Nhà trường tổ chức thi 2 đợt/năm:

1. Đợt thi tuyển sinh:

Nhà trường tổ chức thi 2 đợt/năm:

– Đợt 1: Ngày thi: 

21/06/2020

(Cập nhật)

– Đợt 2: Ngày thi: 20/09/2020

Địa điểm tổ chức thi (đợt 1 + đợt 2): Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2. Các môn thi tuyển:

(1)  Môn Luận

Thực hiện theo hình thức thi viết, thí sinh được quyền lựa chọn một trong số các lập luận được đề bài đưa ra để làm bài thi. Thời gian làm bài: 60 phút.

(2) Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp

Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi này được tích hợp từ 2 khối kiến thức gồm: (i) Toán, logic; (ii) Kiến thức chung về kinh tế và xã hội. Thời gian làm bài: 90 phút.

(3) Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, thi trắc nghiệm theo dạng thức TOEFL rút gọn. Điểm đạt yêu cầu: 50/100. Thời gian làm bài: 90 phút.

3. Học Bổ sung kiến thức

Thí sinh đăng ký học BSKT online và chuyển khoản lệ phí theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 (đính kèm)

Thời hạn đăng ký và học tập:

Nhóm

Thời gian đăng ký học

Thời gian học và thi

5, 7 và 9 môn cơ sở

08/01/2020 - 07/02/2020

10/02/2020 – 31/04/2020

3 môn chuyên ngành

08/01/2020 – 06/03/2020

7/03/2020 – 31/04/2020

Lịch học, lịch thi cụ thể từng môn học BSKT sẽ được gửi qua email và công bố trên website.

5. Hồ sơ tuyển sinh

Thời hạn nộp hồ sơ: Đợt 1: từ ngày 08/01/2020 đến ngày 24/04/2020

6. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh tháng 5/2020 (dự kiến): 700, dự định phân bổ như sau:

TT

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

TT

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Kinh tế học

20

10

Kinh tế đầu tư

25

2

Kinh tế chính trị

10

11

Kế toán

120

3

Kinh tế phát triển

25

12

Tài chính – Ngân hàng

160

4

Kinh tế quốc tế

25

13

Quản trị kinh doanh

150

5

Kinh tế nông nghiệp

5

14

Quản lý kinh tế

40

6

Kinh doanh thương mại

25

15

Quản lý công nghiệp

5

7

Quản trị nhân lực

20

16

Kinh tế tài nguyên

20

8

Hệ thống thông tin quản lý

5

17

Quản lý đô thị

20

9

Luật kinh tế

25

Tổng:

700

Ghi chú: Căn cứ vào tổng chỉ tiêu 2020 Trường ĐHKTQD đề xuất với Bộ GD&ĐT; căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi và kết quả thi tuyển thực tế, số lượng thí sinh trúng tuyển cụ thể cho từng ngành sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

7. Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ và hướng dẫn làm bài thi

Thời gian:   18h30, thứ sáu, ngày 28/02/2020

Nội dung:   Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHKTQD, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách thức làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020.

Địa điểm:    Hội trường A2 – ĐHKTQD.

Tuyển sinh Ôn luyện thi

Cao học Kinh tế Quốc dân T5.2020

(Lớp ôn thi Buổi tối trong tuần thứ: 2,3, 5,6)

LỊCH KHAI GIẢNG VÀO:

18H Tối THỨ 2, NGÀY 02/03/2020.

Trị giá khóa học: 4.300.000đ/3 môn/30 buổi

Thời lượng học các môn:

Môn Luận/6 buổi.

Môn Toán Logic/10 buổi.

Môn Kiến thức chung về kinh tế xã hội/12 buổi.

Buổi thứ 29: là buổi thi thử + tiệc trà (Miễn phí) trị giá: 500.000đ.

Buổi thứ 30: Tổng ôn Miễn phí trước ngày thi trị giá: 500.000đ

Đề xuất xem: Thông báo Khai giảng lớp OTKT1 Ôn Thi Cao học Kinh tế Quốc dân 2020

Địa điểm học: 18h, Thứ 2 Ngày 02/03/2020, Lớp OTKT1 

Địa điểm Học tại: D6 phòng D107 Đại học Bách Khoa Hà nội.

Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 1 Năm 2022

(P.TS&TT – Văn Lang, 06/5/2019) – Từ nay đến hết ngày 24/6/2019, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển cho 07 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (đợt 1 năm 2019).

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, năm 2019, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục tuyển sinh trình độ cao học đợt 1 với 7 ngành, nhận hồ sơ đến hết ngày 26/04/2019.

Ngành tuyển, chỉ tiêu tuyển và môn thi tuyển

Khóa thạc sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang tốt nghiệp năm 2014. Đây là ngành đào tạo thạc sĩ đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang, có uy tín sau nhiều năm triển khai đào tạo.

Điều kiện dự thi

           Về văn bằng

Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi thạc sĩ.

          Về thâm niên công tác

Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi, yêu cầu phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc đối với ngành gần và 2 năm kinh nghiệm làm việc đối với ngành khác.

         Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập.

Khóa thạc sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang tốt nghiệp năm 2014. Đây là ngành đào tạo thạc sĩ đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang, có uy tín sau nhiều năm triển khai đào tạo.

Hồ sơ dự tuyển

Đơn đăng ký dự thi và Sơ yếu lý lịch

 (Hồ sơ dự thi)

Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời;

Bản sao bảng điểm bậc đại học;

Bản sao bảng điểm học chuyển đổi (nếu có);

Bản sao văn bằng, chứng chỉ thuộc đối tượng miễn thi ngoại ngữ (nếu có):

Bản sao giấy tờ hợp pháp của đối tượng ưu tiên (nếu có);

Giấy xác nhận quá trình công tác (đối với thí sinh ngành gần và ngành khác);

Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

04 hình 3 x 4 cm và 02 bì thư cỡ 16 x 20 cm, có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

(Giấy tờ là bản sao có chứng thực của nơi cấp hoặc công chứng)

Các trường hợp được miễn thi môn Tiếng Anh

Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GDĐT.

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau: IELTS 4.5, TOEFL 450 ITP hoặc 133 CBT hoặc 45 iBT, TOEIC 450, Cambridge Exam trình độ PET, BEC Preliminary, BULATS 40, CEFR trình độ B1.

(Các chứng chỉ này có giá trị 2 năm, kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự thi. Nếu quá hạn, thí sinh sẽ phải dự thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào).

Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển

Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/06/2019.

Ôn tập, bổ sung kiến thức dự kiến: từ ngày 02/05/2019.

Thi tuyển: ngày 20 và 21/07/2019.

Lệ phí học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển

Lệ phí ôn tập, bổ sung kiến thức: 1.000.000 đồng/môn (thí sinh có thể tự ôn thi).

Lệ phí thi: 500.000 đồng/thí sinh.

Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Văn Lang

Địa chỉ: phòng E101, số 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: 028 3843 2478

Email: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn

Từ năm 2012, Trường Đại học Văn Lang triển khai đào tạo bậc cao học ngành Kỹ thuật Môi trường; đến nay, đã có 77 thạc sĩ đã tốt nghiệp.

Năm 2017, Nhà trường mở rộng quy mô các chương trình trình đào tạo cao học, với 6 ngành được mở trong năm 2017: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Tài chính Ngân hàng, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Kiến trúc.

Năm 2018, Nhà trường tiếp tục mở thêm ngành Công nghệ Sinh học, chính thức có 7 ngành trong chương trình đào tạo cao học.Thành quả đầu tiên của giai đoạn mới là 5 học viên Khóa 1 ngành Quản trị Kinh doanh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngày 25/8/2018.

Cập nhật thông tin chi tiết về Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sỹ trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!