Xu Hướng 6/2023 # Thông Báo Học Bổng Tập Đoàn Hòa Phát # Top 10 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Thông Báo Học Bổng Tập Đoàn Hòa Phát # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Thông Báo Học Bổng Tập Đoàn Hòa Phát được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 316 /ĐH KTQD-CTCT&QLSV

v /v thông báo học bổng Tập đoàn Hòa Phát

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Kính gửi : Ông (Bà) Trưởng Khoa/Viện/Trung tâm Quản lý sinh viên

Để tiếp tục thực hiện bản thoả thuận ghi nhớ giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Tập đoàn Hòa Phát, Nhà trường thông báo việc tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập của Tập đoàn Hòa Phát năm 2019 – đợt 1, như sau:

– Sinh viên hệ chính quy năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba (K60, K59, K58);

– 50 suất cho sinh viên có điểm trung bình chung học tập trên ≥8.0 và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. (Ưu tiên sinh viên đã đạt giải thưởng cấp trường, cấp Quốc gia, hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường, cấp Bộ…)

– 35 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập và có điểm trung bình chung học tập ≥7.0 và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

2. Mức học bổng: 1.100.000 đ/sinh viên x 5 tháng (Thời gian trao học bổng phụ thuộc vào thời gian quy định của Tập đoàn Hòa Phát)

Các Khoa/Viện/Trung tâm QLSV thông báo rộng rãi cho sinh viên làm đơn đăng ký. Sinh viên trực tiếp nộp đơn xét học bổng qua Phòng CTCT&QLSV (Phòng 302 – nhà A1) trong ngày 21/03/2019 (Thứ Năm) để tập hợp hồ sơ gửi Tập đoàn Hòa Phát tổ chức xét chọn.

– Đơn xét học bổng ( Sử dụng đơn theo mẫu, có ảnh 3×4 đính kèm)

– Bảng điểm năm học 2017 – 2018 (đối với sinh viên K59, K58); bảng điểm kỳ 1 năm 2018 – 2019 có xác nhận của Phòng QLĐT (đối với sinh viên K60).

– Giấy khen, giấy chứng nhận tham gia công tác Đoàn …và các giấy tờ khác (bản phôtô – nếu có)

– Bản sao chứng minh nhân dân.

– Sinh viên đăng ký vào link: trước khi nộp hồ sơ.

Đề nghị các Khoa/Viện/Trung tâm QLSV triển khai đúng thời gian và yêu cầu để đạt kết quả tốt.

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Phương Thanh – Phòng 302 nhà A1 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Email: thanhnp@neu.edu.vn

MaudoncaphocbongHoaphat.doc

Thông Báo Học Bổng Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Trong Nước Của Quỹ Vinif Thuộc Tập Đoàn Vingroup

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VINIF thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các viện, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup như sau:

1. Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại sau:

b) Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: Là học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở.

2. Đối tượng

a) Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

b) Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

c) Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

3. Tiêu chí xét chọn

a) Đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ, học viên cao học cần có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

b) Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

c) Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.

d) Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

đ) Học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể được nhận học bổng trong nhiều năm. Thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập tối đa là hai (02) năm đối với học viên cao học và ba (03) năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

4. Yêu cầu về kết quả thực hiện

a) Học viên cao học, nghiên cứu sinh nhận học bổng có trách nhiệm tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm do Quỹ thông bá Quỹ sẽ hỗ trợ chi phí vé máy bay, khách sạn và đi lại cho cá nhân nhận học bổng.

b) Học viên cao học, nghiên cứu sinh phải dành toàn thời gian của năm học tham gia học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký ít nhất mười hai (12) tháng sau khi nhận học bổng tại đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào tạo.

c) Khi kết thúc thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu có ý kiến xác nhận của người hướng dẫ Khi hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện nộp minh chứng tham dự báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cho Quỹ.

d) Các công trình được nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng khi xuất bản cần ghi rõ: ” Học viên cao học/Nghiên cứu sinh được hỗ trợ bởi chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)“.

5. Hồ sơ đăng ký

Các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ trong nước liên hệ trực tiếp với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Các cá nhân đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước bằng hình thức trực tuyến và nộp những giấy tờ cần thiết như sau:

a) Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ học tập ( Mẫu VINIF-TNT-DDK);

b) Lý lịch khoa học ( Mẫu VINIF-TNT-LLKH);

c) Bản sao bằng, bảng điểm đại học (đối với học bổng thạc sĩ) hoặc bản sao bằng, bảng điểm sau đại học (đối với học bổng tiến sĩ);

d) Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được ( Mẫu VINIF-TNT-TMTN);

đ) Một (01) thư giới thiệu từ các nhà khoa học có uy tín đối với học bổng thạc sĩ hoặc hai (02) thư giới thiệu đối với học bổng tiến sĩ ( Mẫu VINIF-TNT-TGT);

e) Xác nhận trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước (nếu có).

a) Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ công bố quốc tế ( Mẫu VINIF-TNT-DDKCB);

b) Báo cáo khoa học (bản toàn văn) và slide sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo có ghi rõ thông tin về sự hỗ trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF);

c) Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả ( Mẫu VINIF-TNT-DTCP).

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn

Tầng 5, Tower 1, Times City,

458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Du Học Học Bổng Phát Báo Asahi

Nhu cầu muốn hiểu về chương trình học bổng báo rất nhiều, nên mình xin tổng hợp những thông tin về chương trình như sau:

Ưu điểm :

– Được chi trả 1 năm học phí + hỗ trợ tiền nhà trong thời gian học tiếng. ( năm thứ 2 được hay không thì phải xét năng lực học và thái độ học năm đầu ) – Có công việc cố định là giao báo ( thường 2h đêm ~ 6h sáng và 2h chiều ~ 5h chiều tùy theo ca ) – Nhận lương từ 70.000 ~ 100.000 vạn yên / tháng tùy theo chương trình.

Nhược điểm:

– Nếu vi phạm quy định của hãng và nhà trường ( làm thêm việc khác, đi học dưới 90% , thái độ học không hợp tác, phát báo sai, tự ý nghỉ làm… ) sẽ phải bồi thường hợp đồng, hoặc bị về nước. – Yêu cầu tiếng Nhật từ N4 ~ trước khi xuất cảnh – Số lượng tuyển không nhiều, số lượng ứng tuyển thì khá đông, vì vậy tỉ lệ chọi cao. Không phải ai cũng có thể đỗ được chương trình. – Mùa đông hay mùa hè, mưa bão hay tuyết rơi đều đặn phát báo theo đúng lịch. Thời gian làm việc cố định từ thứ 2~7 hàng tuần. – Công việc này tuy thời gian làm việc không nhiều, nhưng giờ làm việc khá khó chịu. Ảnh hưởng đến việc học.

Về cơ bản chương trình có các nhược điểm và ưu điểm trên, nhưng những câu chuyện ngoài lề về sự cạnh tranh giành học bổng phát báo, cũng như câu chuyện về công việc phát báo cũng khá ly kỳ và hấp dẫn. Mà những người có ý định tham gia chương trình nên biết.

Những câu chuyện bên lề của học bổng:

Câu chuyện 1: Để giành được học bổng này, các bạn phải đăng ký với các công ty có liên kết với chương trình. Và vì chương trình khá có lợi cho du học sinh khi ban đầu áp lực tài chính ban đầu không có, phù hợp với những gia đình không có đủ điều kiện tài chính, nhưng học sinh vẫn mong muốn được đi, và hơn hết các bạn nghĩ lương phát báo cao, không phải lo nghĩ gì nhiều về việc tìm việc làm thêm, đóng học phí. Vì thế tỉ lệ cạnh tranh cao, có nhiều bạn đăng ký cả hơn năm mà không phỏng vấn đạt hoặc, chỉ tiêu quá ít, vẫn chưa được đi. Nên nhiều bạn sau đó đã chuyển sang chương trình du học tự túc.

Nhận xét khách quan :

– Công việc phát báo lương có cao đúng như các bạn đã nghĩ không thì nên xét lại. (Vì thực tế công việc này hiện đang thiếu nhân lực trầm trọng, do người Nhật không thích và không muốn làm công việc này dù mức lương đưa ra ở Nhật đã khá cao. Chính vì vậy công việc mới nhắm đến du học sinh nước ngoài, những người muốn sang nhật học và làm việc nhưng tài chính không có. Theo tính toán thì kể cả đã chi trả tiền học phí , chi phí tiền nhà ở và có trả lương hàng tháng cho du học sinh thì tổng chi phí cho du học sinh vẫn thấp hơn so với việc thuê một người Nhật làm việc này)

– Công việc đòi hỏi người có sức khỏe tốt, bền bỉ, kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc. Và bạn nào đáp ứng được thì khó có thể dành được thời gian đi học, vì đa số công việc bắt đầu từ khoảng 1~2h đêm đến 6~7h sáng, sau đó đến lớp học thì khó mà tỉnh táo để học được. ( Trừ những bạn đã có năng lực tiếng Nhật rất tốt ở Việt Nam, hoặc có ý chí quyết tâm cao thì mới có năng lực học tốt để vào được đại học ). Nên nếu xác định đi học mà theo chương trình này cũng cần xem xét kỹ.

– Dù là du học theo hình thức nào cũng có mặt trái mặt phải. Nên hãy cố gắng và quyết tâm nếu đã bước chân đi dù theo hình thức nào cũng vậy. – Sau khi phỏng vấn đỗ chương trình học bổng, có những bạn phải chi trả từ 50tr ~ 150tr cho việc đỗ học bổng, một chi phí không hề nhỏ. Trong khi theo thông tin được biết thì tiền vé máy bay một chiều + tiền ktx 1 năm + tiền học phí 1 năm đã được bên đơn vị bảo lãnh chi trả toàn bộ. Vậy chi phí kia là đắt hay rẻ? các bạn hãy tự xem xét. ( Du học tự túc có 1 năm học phí + chi phí hồ sơ + vé máy bay + học tiếng 6 tháng cũng chỉ khoảng 160 tr ~)

Báo Thanh Niên Và Tập Đoàn Nam Long Trao Học Bổng Tiếp Sức Sinh Viên Vùng Lũ

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cục CSGT và Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang làm việc với chủ xe Lexus biển xanh 80A. Xe đã tháo biển, bãi xe cử người canh, hé lộ tình tiết bất ngờ.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố sẽ chính thức chuyển giao quyền lực cho TT đắc cử mới Joe Biden dù ông vẫn chưa thừa nhận sự thất bại, cộng đồng người Việt ở Mỹ lại một phen dậy sóng.

Việc xe biển xanh 80A-666.6X gửi 5 tháng không ai đến nhận ám bụi ở sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người thắc mắc chiếc xe Lexus 570 có giá bán trên 8 tỉ đồng này là của ai, vì sao được gắn biển xanh?

Hai ngày nay, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một nhóm nam nữ đánh CSGT và Cảnh sát cơ động (CSCĐ) chúng tôi vì bị phạt nồng độ cồn. Thực hư sự việc này thế nào?

Một tài khoản vừa đăng lên mạng xã hội bức ảnh xe biển xanh bị khóa bánh ám bụi nằm trong bãi giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người không khỏi tò mò. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên chiếc xe này đã gửi được 5 tháng.

28 tuổi, chị My bất ngờ biết mình mắc ung thư máu. Kết quả điều trị chưa tiến triển nhiều nhưng anh Duy, chồng chị, vẫn luôn động viên, sẵn sàng bán nhà, vay mượn và đi làm thêm để có tiền chữa bệnh ung thư cho vợ.

Bị tàn phế mất hai tay và một chân sau tai nạn điện, chồng lại bỏ đi nhưng chị Còn vẫn ngồi xe tự chế đi khắp nẻo đường bán vé số mưu sinh. Rồi tình yêu như cổ tích đến với chị khiến bao người ngưỡng mộ.

Ngày 24.11, Tập đoàn TTC đã phối hợp cùng tỉnh Bến Tre và Ban giám hiệu các trường từ Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Tỉnh tổ chức Lễ trao học bổng khuyến học “TTC – Nâng bước thành công” lần thứ 35 (1985 – 2020).

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai xâm nhập mặn, Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng Đại Phước Thành vẫn đồng hành với người dân nghèo miền Tây và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Để ghi nhận, động viên và góp phần giúp đỡ khắc phục hậu quả mưa lũ, ngày 23.11, đại diện Báo đã đến thăm hỏi, trao 100 suất quà bằng tiền mặt (1 triệu đồng/suất) cho các lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong những đợt lũ vừa qua từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc.

Bão lũ vừa đi qua, công tác cứu trợ người dân vùng lũ tạm ngớt, cũng là lúc Báo hướng về, tri ân những người dám lao ra giữa bão, lũ… ứng cứu đồng bào. Họ không ai khác chính là cán bộ chiến sĩ công an, quân đội…

Cập nhật thông tin chi tiết về Thông Báo Học Bổng Tập Đoàn Hòa Phát trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!