Xu Hướng 3/2023 # Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 # Top 8 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài thi quốc tịch của Úc đang được cải tiến, với việc Chính phủ Liên bang sẽ đưa ra các câu hỏi bổ sung về các giá trị của quốc gia.

Link tải tài liệu cập nhật (94 trang):

https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship-subsite/files/our-common-bond-15112020.pdf

Bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, đòi hỏi phải đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝟕𝟓% 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 để hoàn thành.

𝟓 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟎 câu hỏi trắc nghiệm sẽ kiểm tra các công dân về các giá trị của sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và dân chủ. Các thí sinh sẽ phải trả lời chính xác tất cả các câu hỏi về giá trị quốc gia. Đây là lần đầu tiên bài thi được nâng cấp trong hơn một thập kỷ qua.

𝑽𝒊́ 𝒅𝒖̣ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:

– Tại sao việc tất cả công dân đều bỏ phiếu lại quan trọng?

– Tất cả mọi người ở Úc có nên nỗ lực học tiếng Anh không?

– Tại Úc, luật tôn giáo có lấn át luật Úc không?

💬

💬

Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc cải tiến bài thi cũng sẽ nhấn mạnh kỹ năng tiếng Anh nhiều hơn. Theo ông “𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘰̂𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘶́ 𝘷𝘢̀ 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘶̛̣𝘶 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘬𝘩𝘪 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̛ 𝘰̛̉ 𝘜́𝘤 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘩𝘰̣ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘰̣̂ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝘵𝘰̂́𝘵.”

Đó là một kỹ năng quan trọng mà những người định cư ở Úc cần phải có để có cuộc sống tốt nhất có thể ở Úc.

“Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ. 𝑉𝑖̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣, 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑈́𝑐, đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖. 𝑁𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚, ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖.”

💬

💬

Quyền Bộ trưởng Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di trú và Các vấn đề Đa văn hóa – Alan Tudge cho biết các câu hỏi mới là một bổ sung quan trọng cho bài thi.

“𝐶𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑈́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑈́𝑐. 𝐵𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑖̣𝑐ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛.”

Các câu hỏi trong bài thi hiện tại tập trung vào lịch sử và chính phủ Úc.

Sẽ không có thay đổi về trình độ tiếng Anh hoặc yêu cầu cư trú để có quốc tịch.

Bất chấp những hạn chế của đại dịch COVID-19, hơn 85.000 người đã trở thành công dân Úc kể từ ngày 31/3.

Chi tiết

⤵️

⤵️

https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/test-and-interview/our-common-bond

𝗕𝗮̀𝗶 𝗸𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗿𝗮 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗜̣𝗖𝗛 𝗨́𝗰

🇭🇲

🇭🇲

https://www.facebook.com/iemcglobal/posts/2881489021942361

IEMC TEAM

DU HỌC – ĐỊNH CƯ ÚC

Những Thay Đổi Mới Trong Luật Quốc Tịch Canada

Theo đó, đạo luật sửa đổi luật quốc tịch Canada (An Act to Amend the Citizenship Act) được trông đợi sẽ tạo sự linh hoạt hơn cho những người đang cố gắng để hội đủ yêu cầu nộp hồ sơ thi quốc tịch và rút ngắn thời gian định cư để gia nhập quốc tịch, bãi bỏ quy định cho phép chính phủ tước quốc tịch những người có 2 quốc tịch có hành vi chống lại lợi ích quốc gia.

Bỏ các nền tảng lợi ích quốc gia để thu hồi quốc tịch

Luật quốc tịch thay đổi, tạo ra nền tảng cho việc tước quốc tịch đối với những người có 2 quốc tịch có những hành vi gây nguy hại cho lợi ích quốc gia của Canada. Căn cứ vào những các định nghĩa về chủ nghĩa khủng bố, tội phản quốc, tội phản quốc hoặc làm gián điệp tùy thuộc vào bản án mà người phạm tội nhận được, hoặc là thành viên trong lực lượng vũ trang hoặc một vũ trang có tổ chức tham gia vào các xung đột vũ trang với Canada, dự luật mới sẽ bãi bỏ những quy căn cứ đó.

Bỏ yêu cầu ở tại Canada sau khi được gia nhập quốc tịch

Luật quốc tịch đã được chính phủ tiền nhiệm bắt buộc những người nộp hồ sơ thi quốc tịch phải xác nhận là có ý định ở lại Canada sau khi đã được nhập tịch. Điều này tạo ra một điều khoản làm cho những người mới gia nhập quốc tịch lo ngại rằng họ có thể bị tước quốc tịch trong tương lai nếu họ di chuyển và sống ở mội nơi ngoài Canada. Và chính phủ Đảng Tự do muốn bỏ điều khoản này đi bởi vì theo họ tất cả người dân Canada đều có quyền sống ở bên ngoài Canada, đây cũng là quyền được ghi trong hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada.

Giảm thời gian có mặt tại Canada để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Theo quy định của Luật quốc tịch hiện hành (chưa sửa đổi) thì người nhập cư phải hiện diện (sinh sống thực sự) tại Canada 4 năm (1,460 ngày) trong vòng 6 năm mới hội đủ điều kiện để đăng ký gia nhập quốc tịch Canada.

Chấp thuận thời gian có mặt tại Canada trước khi có Thẻ xanh (Permanent Resident card – PR) để tính cộng vào thời gian cho việc đăng ký gia nhập quốc tịch.

Theo Luật quốc tịch hiện hành, thời gian một người có mặt tại Canada trước khi được định cư (permanent resident) tại Canada (ví dụ: du học sinh) sẽ không được tính để có đủ ngày hiện diện tại Canada cho mục đích nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch, nghĩa là số ngày hiện diện tại Canada chỉ được tính từ khi một người có thẻ xanh (PR) và có mặt thực sự tại Canada.

Theo dự luật mới, chính phủ Đảng Tự do sẽ tính luôn thời gian một người có mặt tại Canada trước khi có PR để cộng vào thời gian hiện diện tại Canada cho đủ yêu cầu để nộp hồ sơ gia nhập quốc tịch. Theo đó mỗi ngày ở Canada của những người chưa có PR (no-permanent) sẽ được tính bằng 1/2 ngày thực sự hiện diện tại Canada. Và thời gian được tính tối đa là 1 năm, nghĩa là có mặt ở Canada 2 năm trước khi có PR.

Theo giải thích của chính phủ, sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người mới nhập cư sớm. Xây dựng một cuộc sống thành công tại Canada, giúp các gia đình sum họp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế Canada.

Sự thay đổi này cũng nhằm khuyến khích những cá nhân có kinh nghiệm lao động đến Canada để học và làm việc. Cũng như tạo lợi ích cho các nhóm người như những người được bảo vệ, cha mẹ và ông bà mang visa du lịch.

Loại bỏ điều khoản phải có mặt 183 ngày mỗi năm để đủ điều kiện nộp hồ sơ thi quốc tịch.

Theo Luật quốc tịch hiện hành có điều khoản yêu cầu phải bắt buộc hiện diện thực sự (physical presence) 183 ngày mỗi năm (calendar year – từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm). Trong 4 năm trong khoảng thời gian 6 năm mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Và dự luật (bill) thay đổi Luật quốc tịch đề xuất bỏ điều khoản này trong các yêu cầu để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Sửa đổi độ tuổi bắt buộc thi quốc tịch.

Kể từ khi Luật quốc tịch Canada ra đời vào năm 1947. Người xin gia nhập quốc tịch phải có vốn liếng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Cũng như phải biết về trách nhiệm và quyền hạn của công dân.

Chính phủ tiền nhiệm đã thay đổi Luật quốc tịch. Thay đổi độ tuổi bắt buộc phải thi quốc tịch từ 18 – 54 tuổi thành 14 – 64 tuổi. Chính phủ Đảng Tự do hiện tại đề xuất chuyển độ tuổi bắt buộc phải thi quốc tịch thành 18 – 54 tuổi như trước kia. Loại bỏ rào cản cho những người trẻ và người lớn tuổi muốn gia nhập quốc tịch.

Theo giải thích, những người trẻ thì họ đã được học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, cũng như đã biết đầy đủ kiến thức về Canada trong trường họ. Còn những người lớn tuổi thì học đã học được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết trong cuộc sống hằng ngày qua các dịch vụ công cộng.

Những người ở độ tuổi từ 18 – 54 tuổi vẫn phải yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có thể trò chuyện, hiểu các hướng dẫn đơn giản và biết sử dụng ngữ pháp căn bản. Điều này nghĩa là vẫn phải có một giấy chứng nhận về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Tổng Hợp Những Thay Đổi Với Visa Du Học Úc

Gần một năm trước, 16/6/2015, chính phủ Úc công bố bản phúc trình về hướng duyệt xét visa trong tương lai Future directions for streamlined visa processing cùng lúc giới thiệu chương trình đơn giản hóa visa cho sinh viên quốc tế đến Úc SSVF để đẩy mạnh hơn ngành dịch vụ giáo dục của Úc.

Những thay đổi quan trọng theo SSVF bao gồm:

Giảm từ 8 loại visa sinh viên quốc tế xuống còn 2 loại

Đưa ra duy nhất 1 cách xếp loại mức độ nguy hiểm về mặt di trú cho tất cả sinh viên quốc tế Giáo dục quốc tế là một trong năm trụ cột của sự tăng trưởng kinh tế Úc.

Tổng thu nhập tạo ra bởi tất cả các hoạt động giáo dục quốc tế là $16,3 tỷ đô la trong năm tài khóa 2013-14.

Chính phủ Úc công nhận những đóng góp kinh tế và văn hóa mạnh mẽ của ngành giáo dục quốc tế, và cam kết hỗ trợ sự tăng trưởng của lĩnh vực này bằng cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình xin visa sinh viên đối với những người thực sự muốn đến Úc du học.

Úc mở rộng cửa hơn cho sinh viên Trung Quốc

Việc đơn giản hóa visa sinh viên một lần nữa được khẳng định trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Malcolm Turnbull trong tuần qua.

Úc sẽ trải thảm đỏ đón khách du lịch Trung Quốc với một loạt các biện pháp để thu hút tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo của quốc gia này tìm đến Úc du lịch và chi tiêu.

Thủ tướng Turnbull tuyên bố 2017 sẽ là năm của du lịch Úc / Trung Quốc, với hàng loạt các sự kiện và các sáng kiến của cả hai nước nhằm khuyến khích du khách ở cả hai quốc gia.

“Càng nhiều người Trung Quốc đến Úc, càng nhiều người Úc đi Trung Quốc, mối quan hệ chúng ta sẽ càng khắng khít, và chúng ta càng hiểu nhau hơn,” ông Turnbull nói với các ký giả tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải hôm thứ Năm 14/4.

Trung Quốc là thị trường du lịch có giá trị nhất đối với Úc, đóng góp $8,3 tỷ đô la cho nền kinh tế với hơn một triệu du khách trong năm ngoái.

Về phía Úc, ngoài những they đổi quan trong theo chương trình đơn giản hóa visa cho sinh viên quốc tế đến Úc SSVF, giúp sinh viên Trung Quốc nói riêng và sinh viên quốc tế nói chung tìm đến du học ở Úc dễ dàng hơn, còn có:

Thời gian visa kéo dài đến 10 năm

Nộp hồ sơ xin visa Úc bằng tiếng Quan Thoại (Mandarin), lần đầu tiên Úc chấp nhận hồ sơ bằng ngoại ngữ

Một chương trình dễ sử dụng trên điện thoại di động quảng bá nước Úc đến 700 triệu người Trung Quốc đang sử dụng smartphone

Thủ tướng Turnbull nói, tất cả những điều đó “Làm cho nước Úc trở thành một điểm đến du lịch dễ tiếp cận hơn, sẵn sàng hơn, và quyến rũ hơn”.

Nguồn: kenh tin nuoc Uc

Bài Thi Delf/Dalf Và Những Thay Đổi Về Cấu Trúc Năm 2022

(VFE) Với mục đích thống nhất hoá các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ châu Âu, Trung tâm nghiên cứu sư phạm quốc tế (CIEP) đã quyết định thay đổi dạng thức, bố cục và nội dung của các bài thi DELF/DALF, cụ thể là bài thi DELF A2, B1 và B2. N hững thay đổi này được cho rằng sẽ có ảnh hưởng tích cực tới tính chính xác và công bằng, giảm bớt những yếu tố sai lệch khi đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên.

Tăng số lượng câu trắc nghiệm

Một mặt, số lượng câu hỏi trắc nghiệm QCM sẽ tăng lên nhằm tăng tính khách quan của kết quả bài thi trong khi vẫn đảm bảo việc đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của thí sinh.

Mặt khác, bài làm điền thông tin vào bảng, nối đáp án đúng và các câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên thí sinh sẽ không cần chứng minh câu trả lời thông qua trích dẫn đoạn văn trong bài.

Thay đổi số lượng bài làm trong mỗi phần thi

Để tránh việc thí sinh phải trả lời quá nhiều câu hỏi trên cùng một bài nghe/bài đọc, các phần thi sẽ được điều chỉnh lại nhằm đảm bảo sự thoải mái của thí sinh trong quá trình dự thi.

Ví dụ, phần Nghe hiểu (CO) của bài thi DELF A2 sẽ bao gồm 14 bài nghe ngắn thay vì 7 bài dài như hiện tại; đối với bài thi DELF B2, thí sinh sẽ có 5 bài nghe ngắn thay vì 2 bài dài.

Thay đổi thời gian làm bài

Theo thông tin mới nhất, thời gian làm bài sẽ được giữ nguyên đối với bài DELF A2 và B2. Tuy nhiên, phần thi Đọc hiểu (Compréhension des écrits) của bài DELF B1 sẽ tăng từ 35 phút lên 45 phút.

Loại bỏ việc phân ngành đối với bài thi DALF

Mọi bài viết thuộc bản quyền của VFE, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn còn nhiều thắc mắc? Liên hệ VFE để được tư vấn miễn phí ngay qua một trong các cách sau:

bạn còn nhiều thắc mắc? nhận tư vấn miễn phí từ vfe:

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!