Xu Hướng 6/2023 # Link Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 2 # Top 10 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Link Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 2 # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Link Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 2 được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Link Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 2_ Test2 Tiny talk 1B

Thứ sáu – 15/05/2020 12:24

 

 

 

https://forms.gle/UeRXA6U8rjCdoUiu8

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguồn tin: Thầy Vũ Tiến Thảo – GV tiếng Anh – TH Phú Tân:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Bài Kiểm Tra Cuối Kì I Môn: Tiếng Anh

Question 2: Listen and circle the beginning sounds you hear. (4 questions = 1 point)

1. cl gl 2. bl pl fl 3. dr tr cr

4. gl sl cl 5. fl pl bl

Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point)

0. I ( / likes) nuts.

1. He often (get up/ gets up/ get ups) at six o’clock.

2. Tom (like/ likes/ doesn’t) chocolate.

3. (What/ When) have we got maths?

4. What’s the time? -( It’s five o’clock./ It’s at five o’clock.)

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2015-2016 Môn: Tiếng Anh – Lớp 5 (Family and friends) Thời gian làm bài: 40 phút Full name: . …………………………………………………………………………………………….. Class: 5 ……… Question 1: Listen and number. (4 questions = 1 point) There is one example. Question 2: Listen and circle the beginning sounds you hear. (4 questions = 1 point) 1. cl gl 2. bl pl fl 3. dr tr cr 4. gl sl cl 5. fl pl bl Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point) 0. I ( / likes) nuts. 1. He often (get up/ gets up/ get ups) at six o’clock. 2. Tom (like/ likes/ doesn’t) chocolate. 3. (What/ When) have we got maths? 4. What’s the time? -( It’s five o’clock./ It’s at five o’clock.) Question 4: Insert the missing letters in the gaps. (1 point) 0. playground 1. sp_ _ts fi_ _d 2._c_ _nc_ 3. in the m_ _n_ _g 4. w_ _ t_ an ema_l Question 5: Read and write one or more words in each gap. (2 points) Hi! I’m Luke. I like sport and art. On Monday, I play badminton with my dad. On Wednesday, I have an art lesson after school. After my art lesson, I visit my grandma. On Friday, I do my homework. Then I write emails. On Sunday, I play football in the park with my friends. 0. Luke likes..sport and art. 1. he plays badminton with his dad. 0 like sl VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2. On Wednesday, he..lesson after school. 3. After his art lesson, he visits his 4. On Sunday, he plays football… with his friends. Question 6: Order the words. (4 questions = 2 points) 1. Monday ?/ on/ What/ we/ got/ have What have we got on Monday ? 2. music / we/ got/ have/ When/ ? ………………………………………………………………………………………………….. 3. like / he / doesn’t/ chocolate ……………………………………………………………………………………………………. 4. lunch/ . /at / has / o’clock / twelve / she/ ……………………………………………………………………………………………………. 5. our / are / These / T-shirts / . / ……………………………………………………………………………………………………… Question 7: Answer the questions (2 questions = 1 point) 1. When have you got English? ……………………………………………………………………………………………………… 2. What do you like? ……………………………………………………………………………………………………….

File đính kèm:

de_thi_hoc_ky_1_mon_tieng_anh_lop_5_nam_hoc_2015_2016_theo_giao_trinh_family_and_friends_0334.pdf

Đề Kiểm Tra Toán 2, Đề Thi Toán Lớp 2

Đề thi Toán lớp 2

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bộ đề kiểm tra cuối HK2 môn Toán lớp 2 giúp các em học sinh lớp 2 làm quen với các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi học…

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Bộ đề thi giữa HK2 môn Toán lớp 2 dành học sinh tự ôn tập chuẩn bị chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán…

Đề thi HK1 Toán 12 tỉnh Đồng Nai 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề. Có đáp án….

Đề thi HK1 Toán 12 thành phố Cần Thơ 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 thành phố Cần Thơ, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề. Có đáp…

10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020-2021

Gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô và phụ huynh học sinh 10 đề thi thử học kì 1 môn Toán lớp 2 file word năm học 2020-2021….

Bộ đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 2 năm 2020-2021

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2020-2021. Mỗi đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đề số 1 Phần I:…

Đề KSCL đầu năm học môn Toán lớp 2 năm 2020-2021

Bài 1. (1 điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự giảm dần: 46, 45, 44, ….., ……, ……, ……, ……, 38. Bài 2. (4 điểm): Đặt tính rồi…

Đề luyện thi Violympic Toán lớp 2 cấp quận số 2

Đề luyện thi Violympic môn Toán lớp 2 cấp quận số 2 dành cho học sinh lớp 2 tự ôn thi kiểm tra kiến thức. Câu 1: Cho a :…

Đề luyện thi Violympic Toán lớp 2 cấp quận số 1

Đề luyện thi Violympic môn Toán lớp 2 cấp quận số 1 dành cho học sinh lớp 2 tự ôn thi kiểm tra kiến thức. Câu 1: Cho: ……. –…

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi…

Đề Thi Và Kiểm Tra Tiếng Anh 6789 Cả Năm

HỌC KỲ I

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Khối 9 Lần :1 Tuần :61/ They ( live ) in HCMC since 19982/ A new bridge ( was built, was being built, is being built) now by them3/ In the 1990s the worldwide ( famous, cheaper, economic ) situation got worse4/ Some designers have taken ( material, inspiration, design) from VN’s ethnic minorities5/ I will give you abook ( passive )

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :1 Tuần :61/ They have lived in HCMC since 19982/ A new bridge is being built now by them3/ In the 1990s the worldwide economic situation got worse4/ Some designers have taken inspiration from VN’s ethnic minorities5/ You will be given abook by me

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Khối :9 Lần :2 Tuần :91/ They build many new houses,…………………?2/ I spend about 1 hour ( to study, study, studying, studied) English every day3/ enjoy/ web/ to look for/ they/ information/ surfing4/ ( Drama, Safe traffic new, Weather forcast, Documentary) is an entertainment program5/ also/ relative/ can/ my frends/ communicate/ I/ and/ with

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :2 Tuần :91/ They build many new houses,don’t they?2/ I spend about 1 hour studying English every day3/ They enjoy surfing web to look for information4/ Drama is an entertainment program5/ I can also communicate with relative and my frends

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :3 Tuần :15Sử dụng bài nghe Unit 31/ The bus collected Ba from his house2/ The bus didn’t cross the Dragon Bridge3/ People could see a lot of cows4/ There are a big store beside a pond5/ People came back in the afternoon

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :3 Tuần :15Sử dụng bài nghe Unit 31/ The bus collected Ba from his house T2/ The bus didn’t cross the Dragon Bridge F3/ People could see a lot of cows T4/ There are a big store beside a pond T5/ People came back in the afternoon F

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 Môn : TA Khối :9 Thời gian :45 phút Tiết :13 Tuần :7

I/ Listen the passage carefully: For centuries , poets , writers and musicians have mentioned the Ao Dai in poems , novels and songs . The Ao dai is the traditional dress of Viet Nam women . It consists of along silk tunic that is slit on the sides and wore over loose pants . Tranditionally, it was frequently worn by both men and women . Nowadays, women usually wear it, especially on special occations . However, many Viet Nam women today often prefer to wear modern clothing at work,because it is more convenient.1/ Complete the sentence : (2ms)For along time the ao dai has been the subject of ………………………………………………………………………..The ao dai is discribed as a………… that is slit on the sides and wore over loose pants .2/ True or FalseAo dai was frequently worn by both men and womenb) Many Viet Nam women today often prefer to wear modern clothing at work,because it is more convenientII/ Fill in the blanks : (2ms) sale, situation, styles, designers In the 1980s, jeans finally became high fashion clothing , when famous ……..(1)…….started making their own …..(2)….of jeans, with their on

Cập nhật thông tin chi tiết về Link Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 2 trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!