Xu Hướng 3/2023 # Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) # Top 4 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT

BẠN ĐÃ XEM CHƯA

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 môn Sinh học (Mã 218)

81. A82. B83. C84. D85. B86. C87. D88. B89. A90. B91. C92. D93. C94. C95. B96. A97. A98. D99. D100. B101. C102. A103. C104. C105. C106. B107. B108. A109. A110. C111. A112. D113. A114. A115. B116. C117. B118. C119. A120. C

Câu 81. Nuôi cấy các hạt phấn có kiểu gen AB trong ống nghiệp, sau đó xử lí bằng hóa chất cônsixin. Theo lí thuyết, có thể tạo ra dòng tế bào lưỡng bội có kiểu genA. AABB.                              B. AaBb.                             C. aaBB.                             D. Aabb.

Câu 82. Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab ?A. Aabb.                             B. AABB.                             C. aabb.                             D. aaBb.

Câu 83. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đạiA. Cổ sinh.                             B. Nguyên sinh.                             C. Tân sinh.                             D. Trung sinh.

Câu 84. Chuỗi β – hemôglôbin của một số loài trong bộ Linh trưởng đều gồm 146 axit amin nhưng khác biệt nhau một số axit amin, thể hiện ở bảng sau:

Các loài trong bộ Linh trưởngTinh tinhGôrilaVượn GibbonKhỉ sócSố axit amin khác biệt so với người0139

Theo lí thuyết, loài nào ở bảng này có quan hệ họ hàng gần với người nhất?A. Vượn Gibbon.                             B. Gôrila.                             C. Khỉ sóc.                             D. Tinh tinh.

Câu 85. Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?A. Tế bào bao bó mạch.                      B. Tế bào lông hút.                    C. Tế bào khí khổng.                   D. Tế bào nội bì rễ.

Câu 86. Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là D và d, tần số alen D bằng 0,3. Theo lí thuyết, tần số alen d của quần thể này làA. 0,6.                             B. 0,4.                             C. 0,7                             D. 0,3.

Câu 87. Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con gồm toàn cây hoa trắng?A. Aa x Aa.                             B. Aa x aa.                             C. AA x AA.                             D. aa x aa.

Câu 88. Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen A và a: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, ruồi đực mắt đỏ có kiểu genA. $X^AX^a$.                         B. $X^AY$.                         C. $X^AX^A$.                         D. $X^aY$.

Câu 89. Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?A. Mất đoạn.                       B. Lặp đoạn.                         C. Đảo đoạn.                        D. Chuyển đoạn trong 1 NST.

Câu 90. Một loài thực vật có bộ NST $2n = 14$. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này làA. 7.                             B. 15.                             C. 13.                             D. 21

Câu 91. Trong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?A. Kí sinh.                             B. Ức chế – cảm nhiễm.                             C. Cộng sinh.                             D. Cạnh tranh.

Câu 92. Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?A. Mật độ cá thể.                             B. Tỉ lệ giới tinh.                             C. Cấu trúc tuổi.                             D. Độ đa dạng.

Câu 93. Một loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^oC$ đến $42^oC$, sinh trưởng tốt ở nhiệt độ từ $20^oC$ đến $35^oC$. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này làA. Từ $35^oC$ đến $42^oC$.            B. Dưới $5,6^oC$.           C. Từ $5,6^oC$ đến $42^oC$.           D. Từ $5,6^oC$ đến $20^oC$.

Câu 94. Côđon nào sau đây mã hóa axit amin?A. 5’UAA3’.                             B.5’UAG3’.                             C.5’GXX3’.                             D.5’UGA3’.

Câu 95. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?A. Tôm.                             B. Tảo lục đơn bào.                             C. Chim bói cá.                             D. Cá rô.

Câu 96 (Xem giải). Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtit. Theo lí thuyết, mạch thứ hai của gen này có bao nhiêu nuclêôtit?A. 1400.                             B. 700.                             C. 1200.                             D. 2400. 

Câu 97. Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?A. Cây hoa phấn.                             B. Đậu Hà Lan.                             C. Ruồi giấm.                             D. Chim bồ câu.

Câu 98. Ở người, tĩnh mạch thuộc hệ cơ quan nào sau đây?A. Hệ tiêu hóa.                             B. Hệ hô hấp.                             C. Hệ bài tiết.                             D. Hệ tuần hoàn.

Câu 99. Kiểu gen nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?A. $dfrac{underline{AB}}{ab}$.                      B. $dfrac{underline{AB}}{aB}$.                       C. $dfrac{underline{AB}}{Ab}$.                        D. $dfrac{underline{AB}}{AB}$.

Câu 100 (Xem giải). Quần thể A và quần thể B thuộc cùng 1 loài động vật; một số cá thể từ quần thể A chuyển sang sáp nhập vào quần thể B, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể B. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng này được gọi làA. Giao phối không ngẫu nhiên.                       B. Di – nhập gen.                        C. Đột biến                         D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 101 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Phép lai P: AaBb x aabb thu được $F_1$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ làA. 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng.                             B. 100% cây hoa đỏ. C. 25% cây hoa đỏ : 75% cây hoa trắng.                             D. 75% cây hoa đỏ : 25% cây hoa trắng.

Câu 102. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, 2 nhân tố nào sau đây đều có thể làm phong phú vốn gen của quân thể?A. Di – nhập gen và đột biến.                             B. Các yếu tố ngẫu nhiên và đột biến. C. Đột biến và chọn lọc tự nhiên.                             D. Chọn lọc tự nhiên và di – nhập gen.

Câu 103. Pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật sử dụng các chất nào sau đây để đồng hóa $CO_2$ thành cacbohiđrat?A. $H_2$ và $O_2$.                      B. $O_2$ và $H_2O$.                      C. ATP và NADPH.                    D. NADPH và $H_2$.

Câu 104. Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa → Sâu ăn lá lúa → Gà → Rắn hổ mang. Trong chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu mắt xích thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?A. 1.                             B. 2.                             C. 3.                             D. 4. 

Câu 105. Khi nói về quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ, phát biểu nào sau đây đúng?A. Nguyên liệu của quá trình phiên mã là các axit amin. B. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza. C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’. D. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

Câu 106 (Xem giải). Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?A. 11.                             B. 12.                             C. 25.                             D. 23.

Câu 107 (Xem giải). Để chuẩn bị cho tiết thực hành vào ngày hôm sau, 4 nhóm học sinh đã bảo quản ếch theo các cách sau:– Nhóm 1: Cho ếch vào thùng xốp có nhiều lỗ nhỏ, bên trong lót 1 lớp đất ẩm dày 5cm.– Nhóm 2: Cho ếch vào thùng xốp có nhiều lỗ nhỏ, bên trong lót 1 lớp mùn cưa khô dày 5cm.– Nhóm 3: Cho ếch vào thùng xốp kín, bên trong lót 1 lớp đất khô dày 5cm.– Nhóm 4: Cho ếch vào thùng xốp kín, bên trong lót 1 lớp đất ẩm dày 5cm.Cho biết thùng xốp có kích thước như nhau. Nhóm học sinh nào đã bảo quản ếch đúng cách?A. Nhóm 3.                             B. Nhóm 1.                             C. Nhóm 4.                             D. Nhóm 2.

Câu 108 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được $F_1$. Theo lí thuyết, số cây dị hợp 1 cặp gen ở $F_1$ chiếm tỉ lệ.A. 50,0%.                             B. 25,0%.                             C. 37,5%.                             D. 12,5%.

Câu 109 (Xem giải). Một người vừa trở về từ vùng có dịch COVID – 19, chưa có triệu chứng bệnh, phải thực hiện bao nhiêu việc sau đây?I. Khai báo y tế. II. Cách li theo quy định.III. Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. IV. Làm các xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.Α. 4.                             B. 3.                             C. 2.                             D. 1.

Câu 110 (Xem giải). Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$?Α. Vi khuẩn phản nitrat hóa.                 B. Vi khuẩn cố định nitơ.                  C. Vi khuẩn nitrat hóa.                      D. Vi khuẩn amôn hóa.

Câu 111 (Xem giải). Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =dfrac{1}{3}G = dfrac{1}{5}T$; mạch 2 có $T = dfrac{1}{6}G$. Theo li thuyết, số lượng nuclêôtít loại A của gen này làA. 426.                             B. 639.                             C. 355.                             D. 213.

Câu 112 (Xem giải). Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Phép lai P: Ruồi cánh dài, mắt đỏ x Ruồi cánh dài, mắt trắng, thu được $F_1$ gồm 100% ruồi cánh dài, mắt đỏ. Cho $F_1$ x $F_1$, thu được $F_2$ có ruồi cánh ngắn, mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho ruồi cánh dài, mắt đỏ $F_2$ giao phối với nhau, thu được $F_3$. Theo lí thuyết, số ruồi cánh dài, mắt đỏ ở $F_3$ chiếm tỉ lệA. 36%.                             B. 28%.                             C. 12%.                             D. 84%.

Câu 113 (Xem giải). Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt : 37,5% cây quả tròn : 6,25% cây quả dài. Cho 2 cây quả dẹt ở $F_1$ giao phấn với nhau, thu được $F_2$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_2$ có thể là trường hợp nào sau đây?A. 3 : 1.                             B. 1 : 2 : 1.                              C. 3 : 4 : 1.                             D. 5 : 3.

Câu 114 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: Cây thuần chủng có kiểu hình trội về 2 tính trạng x Cây thuần chủng có kiểu hình lặn về 2 tính trạng, thu được các cây $F_1$. Cho $F_1$ tự thụ phấn, thu được các cây $F_2$. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về các cây $F_2$ không đúng?A. Tỉ lệ kiểu hình lặn về 2 tính trạng có thể bằng 4%. B. Tỉ lệ cây dị hợp 2 cặp gen luôn bằng tỉ lệ cây đồng hợp 2 cặp gen.C. Tỉ lệ cây mang 4 alen trội bằng tỉ lệ cây mang 4 alen lặn.D. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Câu 115 (Xem giải). Một quần thể thực vật giao phấn, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền về các gen đang xét, có 72% cây thân cao, hoa đỏ : 24% cây thân cao, hoa trắng : 3% cây thân thấp, hoa đỏ : 1% cây thân thấp, hoa trắng. Trong quần thể này, giả sử các cây thân cao, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên với các cây thân cao hoa trắng, tạo ra đời con. Theo lí thuyết, số cây thân thấp, hoa đỏ ở đời con chiếm tỉ lệA. $dfrac{5}{9}$.                             B. $dfrac{1}{54}$.                             C. $dfrac{1}{72}$.                             D. $dfrac{3}{16}$.

Câu 116 (Xem giải). Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?A. 3’TAG5’.                             B. 3’GAX5’.                             C. 3’TTG5’.                             D. 3’XAX5’.

Câu 117 (Xem giải). Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P: Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ gồm 4 loại kiểu hình; trong đó có 4% số cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng. Cho biết quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen ở $F_1$ chiếm tỉ lệA. 24%.                             B. 26%.                             C. 9%.                             D. 50%.

Câu 118 (Xem giải). Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aadfrac{underline{Bd}}{bD}$ giảm phân bình thường tạo giao tử. Trong số giao tử được tạo ra có 12,5% số giao tử mang 3 alen trội. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 alen trội có thể là trường hợp nào sau đây?A. 50,00%.                             B. 6,25%.                             C. 37,50%.                             D. 18,75%.

Câu 119 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Thế hệ P: Cây hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ có 43,75% cây hoa trắng. Cho cây hoa đỏ ở thế hệ P thụ phấn cho các cây hoa trắng ở $F_1$, thu được đời con. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Có tối đa 2 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1. II. Tỉ lệ cây hoa trắng xuất hiện tối đa ở đời con của 1 phép lai có thể là 75%. III. Đời con của mỗi phép lai đều có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình. IV. Có 3 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có 4 loại kiểu gen.Α. 4.                             B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

Câu 120 (Xem giải). Cho phả hệ sau:Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, các gen phân li độc lập; người số 9 mang alen gây bệnh A và người số 2 không mang alen gây bệnh B. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Xác định được tối đa kiểu gen của 4 người trong phả hệ.II. Người số 7 và người số 10 chắc chắn có kiểu gen giống nhau. III. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên của cặp 13 – 14 là 39,375%.IV. Xác suất sinh con gái đầu lòng dị hợp 1 cặp gen của cặp 13 – 14 là 22,5%. A. 4.                             B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Văn Năm 2014

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn, Tin Mới cập nhật nhanh nhất đề thi đáp án môn Ngữ Văn của kì thi tốt nghiệp THPT 2014 của bộ GD&ĐT.

Lịch thi tốt nghiệp môn văn năm 2014Môn văn thi sáng thứ hai ngày 2/6/2014.Thời gian làm bài thi: 120 phút,Giờ phát đề thi cho thí sinh: 7h55 Giờ bắt đầu làm bài thi: 8h00.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 môn Ngữ Văn

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2014

Đề thi gồm 2 phần:– Phần 1 (3 điểm): Đọc HiểuKiểm tra đánh giá (KTĐG) kĩ năng đọc của học sinh (theo hình thức của PISA)Không lấy trong sách giáo khoa. Phần ngữ liệu này sẽ “vừa” với học sinh: Dài vừa phải, số lượng câu phức và câu đơn hợp lý, không có nhiều từ địa phương để học sinh cả nước đều có thể hiểu văn bản, cân đối giữa nghĩa đen và nghĩa bóng…– Phần 2 (7 điểm): ViếtKiểm tra đánh giá kĩ năng viết (làm văn) của học sinh (theo hướng mở, tích hợp).Với phần viết là câu hỏi mở, nhưng có chuẩn. Khó nhất là tư tưởng, đạo đức đến mức độ nào, còn thì vẫn có chân giá trị, giá trị sống để làm chuẩn”Cụ thể là:Phần 1 (3 điểm): Đọc Hiểu– Để làm tốt phần đọc hiểu, giáo viên cần giúp học sinh nắm được thế nào là hiểu một văn bản; các yêu cầu và hình thức kiểm tra cụ thể về đọc hiểu; lựa chọn những văn bản phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh để làm ngữ liệu hướng dẫn đọc hiểu; xây dựng các loại câu hỏi và hướng dẫn chấm một cách phù hợp với mục đích và đối tượng học sinh.Các câu hỏi phần đọc hiểu tập trung vào một số khía cạnh như:+ Nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản; hiểu ý nghĩa của văn bản, tên văn bản;+ Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu, cấu trúc, thể loại văn bản;+ Một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản và tác dụng của chúng.Phần 2 (7 điểm): Viết– Để làm tốt phần thi viết, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết vận dụng những kĩ năng viết đã học để tạo lập văn bản về một đề tài hoặc/và tác phẩm, trích đoạn văn học nào đó theo hướng mở và tích hợp trong môn và liên môn, tập trung vào một số khía cạnh như:+ Tri thức về văn bản viết (kiểu loại văn bản, cấu trúc văn bản, quá trình viết), nhận thức đúng nhiệm vụ và yêu cầu của đề văn;+ Các kĩ năng viết (đúng chính tả; ngữ pháp, viết theo phong cách ngôn ngữ viết, sử dụng từ và cấu trúc ngữ pháp trong bài viết; lập dàn ý và phát triển ý; bộc lộ quan điểm, tư duy một cách độc lập…);+ Khả năng viết các loại văn bản phù hợp với mục đích, đối tượng, hoàn cảnh của các tình huống khác nhau (vận dụng vào thực tiễn học tập và đời sống).– Về viết nghị luận văn học, năm 2014 vẫn sử dụng ngữ liệu là tác phẩm hoặc trích đoạn nêu trong chương trình và sách giáo khoa nhưng cần đổi mới cách hỏi, cách nêu vấn đề nhằm khắc phục hiện tượng học tủ, học thuộc văn mẫu, sao chép nguyên si tài liệu. Bài viết của học sinh được đánh giá dựa vào chuẩn kĩ năng viết nói chung và chuẩn kĩ năng viết kiểu văn bản nói riêng mà đề bài yêu cầu, phù hợp với các giá trị nhân văn, những chuẩn mực đạo đức và ; không áp đặt nội dung chi tiết cần đạt.Bộ GD-ĐT “tiết lộ” về đề thi tốt nghiệp môn vănThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Đối với môn Ngữ văn, vì thời gian làm bài giảm xuống còn 120 phút nên việc ra đề thi sẽ được tính toán để dung lượng đề thi phù hợp với thời gian làm bài.Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng từ trước đến nay, việc dạy và học tại trường phổ thông vốn quen với việc dạy tác phẩm nào thì kiểm tra, đánh giá tác phẩm đó.Điều này dẫn đến chỉ học vẹt, chưa kiểm tra, đánh giá được năng lực ngữ văn của học sinh. Vì vậy, đề Ngữ văn năm nay cần thay đổi thiết kế theo hướng giúp học sinh chủ động vận dụng những kiến thức, hiểu biết, tình cảm, năng lực của mình thể hiện vào bài thi, qua đó đánh giá toàn diện nhất năng lực của học sinh.

Bộ Giáo Dục Đề Xuất Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2022 Làm 2 Đợt

Trang tin kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 1 là những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao xảy ra dịch Covid-19; còn những địa phương nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam thì thi đợt sau.

Thông tin từ hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều 2/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 thành 2 đợt. Cụ thể, những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao xảy ra dịch Covid-19 thì thi đợt 1 theo kế hoạch. Đợt 2, tổ chức thi sau là những địa phương nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam. Những thí sinh có nguy cơ mắc Covid-19 (thuộc diện F1, F2) chưa thể thi đợt 1 thì thi cùng đợt với các tỉnh, thành có nguy cơ cao dịch Covid-19 có thể bùng lên. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định cơ bản công tác chuẩn bị kỳ thi đã sẵn sàng từ trước. Từ việc ban hành quy chế, giao đề thi cho các địa phương, tổ chức in sao đề cho đến công tác tổ chức tập huấn, giám sát, coi thi đã được triển khai. Lãnh đạo các địa phương cũng đã thành lập các ban chỉ đạo và hội đồng thi.

Tại cuộc họp, GS-TS Nguyễn Hữu Đức, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD-ĐT giai đoạn 2016-2021, cho rằng nếu dự báo và ứng phó tốt, những vùng chưa phải thực hiện giãn cách xã hội thì các hoạt động, trong đó có hoạt động học tập và thi cử, vẫn diễn ra bình thường. GS Nguyễn Hữu Đức nêu quan điểm: “Với những vùng có nguy cơ cao hoặc đã phải thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi đề nghị hoãn thi”.

Chính vì thế, các em thí sinh cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 thật tốt.

Nguồn chúng tôi

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký học Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội.Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà NộiĐiện thoại tư vấn tuyển sinh: 0996.212.212 – 0886.212.212

Đáp Án Gợi Ý Mã Đề 205 Môn Sinh Học Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 900.079 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Trong ngày làm thủ tục dự thi, có 32.229 thí sinh không có mặt, chiếm tỉ lệ 3,58%.

Đây là kỳ thi đặc biệt nhất bởi nó diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát lần thứ 2 tại Việt Nam. Để đảm bảo an toàn và phòng tránh dịch, Bộ GD-ĐT quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 làm 2 đợt. Đợt 1 với những địa phương không trong diện cách ly xã hội trong hai ngày 9 – 10/8.

Thí sinh ở địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung), F2 (tiếp xúc F1) thì Bộ sẽ tổ chức thi sau. Bộ sẽ chỉ đạo các đại học có phương án tuyển sinh phù hợp với những học sinh thi đợt sau.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 gồm 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần lý, hóa, sinh) và bài thi khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; sử, địa với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Trong đó, chỉ có bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi các vật dụng: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành; các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể truyền và nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Thí sinh không được phéo mang vào phòng thi: Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!