Xu Hướng 3/2023 # Đề Thi Thử Tiếng Anh Thptqg 2022 Lần 1 Trường Thăng Long # Top 12 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đề Thi Thử Tiếng Anh Thptqg 2022 Lần 1 Trường Thăng Long # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Thử Tiếng Anh Thptqg 2022 Lần 1 Trường Thăng Long được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nhằm đánh giá chất lượng môn Tiếng Anh, đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh khối 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi chính thức Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Thăng Long, Hà Nội đã tiến hành tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh lần 1.

Đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 1 trường Thăng Long – Hà Nội được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh mà trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đề gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Tiếng Anh trong 60 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết.

Trích dẫn đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 1 trường Thăng Long – Hà Nội: + You cannot completely avoid stress in your life. You need to find ways to cope with it. A. As long as you can completely avoid stress in your lives, you need to find ways to cope with it. B. After you can completely avoid stress in your life, you need to find ways to cope with it. C. Because stress can completely be avoided in your life, you need to find ways to cope with it. D. As you cannot completely avoid stress in your life, you need to find ways to cope with it. + You have just passed your final examination. This makes your parents happy. A. Having just passed your final examination making your parents happy. B. You have just passed your final examination makes your parents happy. C. That you have just passed your final examination makes your parents happy. D. You have just passed your final examination which it makes your parents happy. + Had he known more about the information technology, he would have invested in some computer companies. A. Not knowing about the information technology help him invest in some computer company. B. He didn’t know much about the information technology and he didn’t invest in any computer companies. C. Knowing about the information technology, he would have invested in some computer companies. D. He would have invested in some computer companies without his knowledge of the information technology.

Đề Thi Thử Ngữ Văn Thptqg 2022 Lần 1 Liên Trường Thpt

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh đang học lớp 12 nội dung đề thi thử Ngữ Văn THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An, giúp các em có tư liệu tham khảo, ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Ngữ Văn năm học 2018 – 2019.

Như chúng ta đều biết, tỉnh Nghệ An vốn nổi tiếng là vùng đất hiếu học, có tỉ lệ đỗ đạt cao trong các kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh Cao đẳng – Đại học. Đề thi thử THPTQG môn Ngữ Văn các năm trước của các trường THPT tại tỉnh Nghệ An được đánh giá là hay, bám sát đề thi THPTQG môn Ngữ Văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đó, việc tham khảo đề thi thử Ngữ Văn THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An là rất cần thiết, các em không nên bỏ qua.

THI247.com giới thiệu sơ lược về đề thi thử Ngữ Văn THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An để các em nắm sơ qua về hình thức và cấu trúc đề thi: Đề thi thử Ngữ Văn 2019 gồm 02 trang, thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài thi, cấu trúc đề bám sát đề minh họa Ngữ Văn 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề thi thử Ngữ Văn THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An: + Ngoài sự lí giải của tác giả, anh/chị hãy chỉ ra một điểm khác biệt tạo nên thành công và thất bại theo quan điểm của mình. + Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về khả năng trì hoãn những mong muốn tức thời của bản thân để vươn tới thành công. + Từ câu chuyện về ông Jonathan và Authur, tác giả chỉ ra điểm khác biệt mấu chốt giữa thành công và thất bại là gì?

Đề Thi Thử Lịch Sử Thptqg 2022 Lần 1 Liên Trường Thpt

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh đang học lớp 12 nội dung đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An, giúp các em có tư liệu tham khảo, ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019.

Như chúng ta đều biết, tỉnh Nghệ An vốn nổi tiếng là vùng đất hiếu học, có tỉ lệ đỗ đạt cao trong các kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh Cao đẳng – Đại học. Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử các năm trước của các trường THPT tại tỉnh Nghệ An được đánh giá là hay, bám sát đề thi THPTQG môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đó, việc tham khảo đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An là rất cần thiết, các em không nên bỏ qua.

THI247.com giới thiệu sơ lược về đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An để các em nắm sơ qua về hình thức và cấu trúc đề thi: Đề thi thử Lịch sử 2019 có mã 301 (trong tổng số 24 mã đề), đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài thi, cấu trúc đề bám sát đề minh họa Lịch sử 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có đáp án các mã đề.

Trích dẫn đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An: + Mục tiêu của phong trào Cần vương là? A. đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập thể chế cộng hòa. B. lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. C. đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập nền quân chủ lập hiến. D. đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến. + Chiến tranh lạnh kết thúc đã dẫn tới sự thay đổi lớn nhất trong quan hệ quốc tế là gì? A. Phong trào đòi tự do, dân chủ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới phát triển mạnh mẽ. B. Mĩ, Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, ký các Hiệp định về hạn chế vũ khí tiến công chiến lược. C. Xung đột, nội chiến, tranh chấp vẫn diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. D. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới hình thành theo xu hướng “đa cực”. + Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? A. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. B. Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. C. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng. D. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.

Đề Thi Thử Thpt 2022 Môn Tiếng Anh Trường Đào Duy Từ Hà Nội Lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường Đào Duy Từ Hà Nội lần 1

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A. colourfully B. successfully C. differently D. difficultly

A. favourite toy B. favourite animal C. favourite student D. favourite game

Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in the following questions.

A. important B. single C. complicated D. necessary

A. similar B. different C. photocopiable D. simple

Choose the underlined part that needs correction.

Question 11: When [A] GCSEs are taken’ in secondary school, they can often combined [B] with [C] other qualifications [D], or diplomas.

Chemical Question 12: engineering [A] is based on [B] the principles of [C] physics, chemists [D], and mathematics.

Question 13: Some bacteria [A] are extremely harmful [B], but others are regular used [C] in producing foods. [D]

Choose the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 26: The teacher didn’t let us leave the room before we finished the essay.

A. After we had finished the essay, we left the room.

B. We were not allowed to leave the room before we finished the essay.

C. The teacher allowed us leave the room until we finished the essay

D. We were let leaving the room until the essay was finished.

Question 27: A bank clerk was cashing my cheque when the robbers entered the bank.

A. I was having my cheque cashed when the robbers entered the bank.

B. A bank clerk was having my cheque when the robbers entered the bank.

C. The robbers entered the bank when I was cashing my cheque.

D. The robbers were having a bank clerk cashed my cheque when they entered the bank

Question 28: Many people think Steve stole the money.

A. It was not Steve who stole the money.

B. Steve is thought to have stolen the money.

C. Many people think the money is stolen by Steve.

D. The money is thought to be stolen by Steve.

– Download Đề thi thử THPT 2019 môn Tiếng Anh trường Đào Duy Từ Hà Nội lần 1

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Thử Tiếng Anh Thptqg 2022 Lần 1 Trường Thăng Long trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!