Xu Hướng 3/2023 # Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 6 Thcs Lương Thế Vinh 2022 # Top 12 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 6 Thcs Lương Thế Vinh 2022 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 6 Thcs Lương Thế Vinh 2022 được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 90 phút.

Gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

PHẦN I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Học sinh chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm:

Câu 1. Cho tập hợp A = {2;0;1;6} . Cách viết nào sau đây là đúng?

A. {2} ∈ A B. {0;1;2} ⊂ A C. A ⊂ {1;3;5} D. 3 ∈ A

Câu 2. Cho số N = 2016 – 20 × 16. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. N ⋮ 2

B. N ⋮ 3

C. N ⋮ 5

D. N ⋮ 9

Câu 3. Nếu x – 3 là số nguyên âm lớn nhất, y + 9 là số nguyên dương nhỏ nhất thì x + y bằng:

A. 12

B. 6

C. 0

D. – 6

Câu 4. Cho đoạn thẳng AB = 7cm và điểm C nằm giữa 2 điểm A và B. Nếu D là trung điểm của đoạn thẳng BC và BD = 2cm thì độ dài đoạn thẳng AC là:

A. 5cm

B. 4cm

C. 3cm

D. 2cm

PHẦN II. Tự luận (8,0 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính

b. 345 – 150 : [(33 – 24)2 – (– 21)] + 20160

c. – 2 + 6 – 12 + 16 – 22 + 26 –…– 92 + 96

Bài 2 (2,0 điểm). Tìm x ∈ Z biết:

a. 20 – [42 + (x – 6)] = 90

c. 1000 : [30 + (2x – 6)] = 32 + 42 và x ∈ N

d. (x + 11) ⋮ (x + 2) và x ∈ N

Bài 3 (1,5 điểm). Số học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 12, 15, 18 thì đều thừa 4 học sinh, nhưng nếu xếp hàng 26 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS đó, biết số học sinh khối 6 nhỏ hơn 400 em.

Bài 4 (2,5 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 7cm, OB = 3cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b. Gọi C là trung điểm của đoạn AB. Tính độ dài đoạn thẳng AC và OC.

c. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia Ox sao cho OD = 1cm. Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm). Cho p và 8p – 1 là các số nguyên tố. Chứng tỏ rằng 8p + 1 là một hợp số.

Đề Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 6

Phòng giáo dục hoằng hoá đề kiểm tra chất lượng học kỳTrường THCS hoằng cát Năm học:2008 – 2009.Môn : Toán lớp 6(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) A- Đề bài :I-Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.Câu 1: Cho tập hợp ACách viết nào sau đây là đúng?A: A B : 3A C: A D: A Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?A : 32 B : 42 C : 52 D : 62Câu 3: Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?A : 8 B : 5 C : 4 D : 3Câu 4: Kết quả của phép tính : 55. 53 là :A : 515 B : 58 C : 2515 D : 108.Câu 5 : Số nào sau đây là số nguyên tố :A : 77 B : 57 C : 1 7 D : 9Câu 6 : Kết quả của phép tính 34 : 3 + 23 : 22 là:A : 2 B : 8 C : 11 D : 29Câu 7: Kết quả sắp xếp các số -2 ;-3 ; -101 ; -99 theo thứ tự tăng dần là :A : -2 ;-3 ;-99 ; -101. B : -101; -99 ; -2 ; -3C : -101 ; -99; -3 ; -2 D : -99 ;-101 ; -2 ; -3Câu 8: Kết quả của phép tính : (-13 ) + (-28 ) là :A : -41 B : -31 C : 41 D : -15Câu 9 : Kết quả của phép tính 5- (6-8 ) là:A : -9 B : -7 C : 7 D : 3Câu 10 : Cho m ; n ; p ; q là Các số nguyên .Thế thì m- (n-p +q ) bằng :A : m – n – p + q B : m -n + p – qC : m + n – p – q D : m – n – p – qCâu 11: Cho tập hợp A = Số phần tử của tập hợp A là :A : 3 B : 4 C: 5 D : 6Câu 12 : Cho x – (-9 ) = 7 . Số x bằng :A : -2 B : 2 C : -16 D : 16 Câu 13 : Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P ( Hình 1) . Kết luận nào sau đây là đúng ?A : Tia MN trùng với tia MP B : Tia MP trùng với tia NP

C : Tia PM trùng với tia PN N M PD : Tia PN trùng với NP Hình 1Câu 14 : Trên tia Ox lấy các điểm M ; N ; P sao cho OM =1cm ; ON =3cm; OP =8cm.Kết luận nào sau đây không đúng?A : MN = 2cm O M N P xB : MP = 7cm Hình 2C : NP =5cm D : NP = 6cm

Câu 15 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp .

a) Nếu A; B; C thẳng hàng thì AB + BC =AC

b) Nếu B là trung điểm của AC thì AB = BC

II- Tự luận : (6 điểm )Câu 16 : (1,5 điểm ). Tìm số tự nhiên x biết : (2x -8 ). 2 = 2Câu 17: ( 2 điểm ) . a) Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8 Môn Toán

Xin chào các em! Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới các em một bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán mới nhất. Của phòng GD&ĐT Quận Hồng Bàng. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2017-2018 hiện nay.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán – Quận Hồng Bàng

UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán 8

Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Chọn và ghi lại vào tờ giấy thi chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng.

Câu 1. Tích của đa thức x – 3 với đa thức x + 2 là:

C. x 2 – x – 6; D. x 2 + x – 6.

Câu 2. Kết quả phân tích đa thức x(x – 2017) – x + 2017 thành nhân tử là: A. (x + 2017)(x – 1); B. (x – 2017)(x – 1);

C. -(x – 1)(x – 2017); D. (x + 2017)(x + 1).

A. Hai đường chéo vuông góc; B. Hai cạnh kề bằng nhau;

C. Có một góc vuông; D. Một đường chéo là phân giác.

Câu 6. Hình nào sau đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân ; B. Hình bình hành; C. Hình chữ nhật; D. Hình vuông.

Câu 7. Hình thang MNPQ có 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:

A. 8 cm; B. 10 cm; C. 12 cm; D. 20 cm.

Câu 8. Diện tích hình vuông tăng lên gấp 4 lần, hỏi độ dài mỗi cạnh hình vuông đã tăng lên gấp mấy lần so với lúc ban đầu ?

A.2; B. 4; C. 8; D. 16.

Bài 1 (1,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau

Bài 3 (1,5 điểm). Cho biểu thức

b) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức P bằng – 1.

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC (có AC < AB), đường cao AH. Gọi D; E; F theo thứ tự là trung điểm của AB; BC; AC.

a) Tứ giác DECF là hình gì? Vì sao?

b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác DECF là hình chữ nhật?

c) Cho DE = 13 cm; AH = 10 cm. Tính diện tích tam giác ACH?

d) Chứng minh tứ giác DFHE là hình thang cân.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm giá trị nguyên của x để 3n 3 + 10n 2 – 5 chia hết cho 3n + 1

Quá Trình Tuyển Sinh Lớp 6 Trường Thcs Lương Thế Vinh Năm Học 2022

Năm học 2020-2021, trường THCS Lương Thế Vinh tuyển sinh 172 học sinh THCS, chia làm 4 lớp mỗi lớp 43 học sinh (tăng 24 học sinh so với năm học trước). Quá trình tuyển sinh 6 của nhà trường được thực hiện cụ thể như sau:

Quy định đối tượng tuyển sinh 

Lớp 6: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2009.

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 (11 – 13 tuổi) được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

Nhà trường tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tại thường trú/sổ tạm trú (hợp lệ) tại địa bàn phường 8; Các khu nhà ở an sinh trên địa bàn phường.

Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 20/7/2020 đến 21/7/2020 nhà trường nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh 6 các trường trên địa bàn phường 8.

Từ ngày 22/7/2020 đến 23/7/2020 nhà trường nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh 6 các trường ngoài địa bàn phường 8.

Điều kiện dự thi tuyển lớp 6 của trường THCS Lương Thế Vinh

Là học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019 – 2020 ở các trường tiểu học trong địa bàn phường 8 – TPVL và ngoài địa bàn (nếu còn chỉ tiêu).

Từ 11- 13 tuổi ( tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ ).

Hồ sơ tuyển sinh gồm:

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

Bản chính học bạ lớp 5 (có xác nhận của trường Tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học).

Hồ sơ nộp tại văn phòng trường THCS Lương Thế Vinh theo thời gian quy định.

Nhà trường đã tổ chức thực hiện quá trình xét tuyển sinh 6 năm học 2020-2021:

Nhà trường đã tổ chức điều tra số học sinh lớp 5 lên lớp 6 trên địa bàn, báo cáo UBND phường 8 và Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Vĩnh Long để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được ngành phê duyệt.

Nhà trường thông báo thời gian tuyển sinh ở bảng thông báo nhà trường, nêu rõ  chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh tại trường.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng,  Phó chủ tịch là phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT để ra Quyết định Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao. 

 Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học (nếu có). Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao giấy khai sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh.

Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

Ngày 24/7/2020 nhà trường thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Lương Thế Vinh, năm học 2020-2021 theo Quyết định số 734/QĐ-PGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Vĩnh Long.

Kết quả:

Tổng số học sinh đăng ký dự tuyển sinh: 172    

Trong đó:

– Hộ khẩu thường trú phường 8: 116

– Hộ khẩu ngoài địa bàn phường 8: 56

– Giới tính: Nam: 81; Nữ: 91

– Ban giám hiệu đã tiến hành chia 172 học sinh thành 4 lớp mỗi lớp 43 học sinh.

Ngày 03/8/2020 nhà trường nộp danh sách tuyển sinh về Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Vĩnh Long (03 bộ).

Ngày 05/8/2020 nhà trường đã được Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Vĩnh Long ký duyệt và công khai danh sách tuyển sinh 6 ở bảng thông báo để phụ huynh biết.

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 6 Thcs Lương Thế Vinh 2022 trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!