Xu Hướng 6/2023 # Bộ Đề, Đáp Án Kiểm Tra Nhập Quốc Tịch Song Ngữ # Top 7 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Bộ Đề, Đáp Án Kiểm Tra Nhập Quốc Tịch Song Ngữ # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Bộ Đề, Đáp Án Kiểm Tra Nhập Quốc Tịch Song Ngữ được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Phương, Thạc sỹ Thuý Sinh

LỜI TÒA SOẠN

 Quy định người nứơc ngoài nhập quốc tịch Đức buộc phải có chứng chỉ đạt kỳ kiểm tra kiến thức nhập quốc tịch mang tên Einbürgerungstest có hiệu lực từ ngày 1.9.2008. Đối tượng được miễn trừ gồm: trẻ em dưới 16 tuổi, người thiểu năng, người già bị hạn chế bởi tuổi tác, những học sinh đã tốt nghiệp phổ thổng trung học.

Kỳ kiểm tra Einbürgerungstest có thể đăng ký tham gia tại trường Volkshochschulen hoặc cơ sở đào tạo tương tự ở điạ phương. Họ cũng là cơ quan có thẩm quyền trao chứng chỉ cho những thí sinh đạt. 

Mỗi câu hỏi có thể có tới 4 câu trả lời sẵn, trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng, 3 câu sai. Thí sinh trả lời bằng cách đánh dấu nhân X vào 1 trong 4 câu trả lời sẵn, nếu rơi vào câu trả lời đúng, là đạt. Nếu trả lời được ít nhất 17 câu đạt, trong tệp 33 câu, thì thí sinh được coi đã đạt kỳ thi, và được nhà trường trao chứng chỉ.

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch được xuất bản dưới dạng song ngữ, do Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Phương  cùng cộng tác viên Thúy Sinh biên dịch. Nếu xảy ra tình huống có câu hỏi hoặc trả lời nào đó Qúy độc giá hiểu khác đi hay nghi hoặc, xin mời viện đến nhà trường nơi mình học hoặc liên hệ với Toà soạn. Bộ đề đáp án kiểm tra nhập quốc tịch này về mặt pháp lý không có chức năng thay thế tài liệu lưu hành của nhà trường, nơi tổ chức kiểm tra.

TEIL I ALLGEMEINE FRAGEN (PHẦN I NHỮNG CÂU HỎI CHUNG)

1. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil …

(Ở Đức mọi người được phép nói công khai những điều chống lại chính phủ, vì… )

o    hier Religionsfreiheit gilt (Ở đây có tự do tôn giáo).

o    die Menschen Steuern zahlen (Người dân đóng thuế).

o    die Menschen das Wahlrecht haben (Người dân có quyền bầu cử).

x  hier Meinungsfreiheit gilt (Ở đây có tự do ngôn luận).

2. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am…

(Ở Đức, cha mẹ có thể quyết định đối với con cái dưới 14 tuổi được phép tham gia tại trường hay không…)

o    Geschichtsunterricht teilnimmt (Giờ học lịch sử).

x  Religionsunterricht teilnimmt (Giờ học về tôn giáo).

o    Politikunterricht teilnimmt (Giờ học về chính trị).

o    Sprachunterricht teilnimmt (Giờ học ngôn ngữ).

3. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint?

(Nước Đức là 1 nhà nước pháp quyền. Điều đó có nghĩa như thế nào?)

x  Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten (Cư dân và nhà nước phải tuân thủ pháp luật).

o    Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten (Nhà nước không phải tuân thủ pháp  luật).

o    Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen (Chỉ người Đức phải tuân thủ luật pháp).

o    Die Gerichte machen die Gesetze (Tòa án làm luật).

4. Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?

(Những quyền nào thuộc quyền cơ bản ở Đức?)

o    Waffenbesitz (Sở hữu vũ khí).

o    Faustrecht (Tự quyền).

x  Meinungsfreiheit (Tự do ngôn luận).

o    Selbstjustiz (Quyền tự xử).

5. Wen müssen Sie in Deutschland auf Verlangen in Ihre Wohnung lassen?

(Ngài phải cho phép ai vào nhà theo yêu cầu của họ?)

o    den Postboten / die Postbotin (Bưu tá).

x  den Vermieter / die Vermieterin (Người cho thuê nhà).

o    den Nachbarn / die Nachbarin (Hàng xóm).

o    den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin (Người thuê nhân công).

6. Wie heißt die deutsche Verfassung?

(Tên gọi Hiến pháp Đức là gì?)

o    Volksgesetz (Luật Nhân dân).

o    Bundesgesetz (Luật Liên bang).

o    Deutsches Gesetz (Luật Đức).

x  Grundgesetz (Luật cơ bản).

7. Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf …

(Quyền nào thuộc những quyền cơ bản được Hiến pháp bảo đảm ? Đó là quyền …)

x  Glaubens- und Gewissensfreiheit (Tự do tín ngưỡng, tôn giáo).

o    Unterhaltung (Giải trí).

o    Arbeit (Việc làm).

o    Wohnung (Nhà ở).

8. Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?

(Điều nào không nằm trong Hiến pháp Đức?)

o    Die Würde des Menschen ist unantastbar (Nhân phẩm không thể bị xâm phạm).

x  Alle sollen gleich viel Geld haben (Mọi người phải có tiền như nhau).

o    Jeder Mensch darf seine Meinung sagen (Mỗi người đều có quyền nói lên ý kiến của mình).

o    Alle sind vor dem Gesetz gleich (Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật).

9. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer / Ausländerinnen? Das Grundrecht auf …

(Ở Đức, quyền cơ bản nào chỉ dành cho người nước ngoài? Đó là quyền…)

o    Schutz der Familie (Bảo vệ gia đình).

o    Menschenwürde (Nhân phẩm).

x  Asyl (Tỵ nạn).

o    Meinungsfreiheit (Tự do ngôn luận).

10. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar?

(Điều gì được Hiến pháp cho phép ?)

o    die Prügelstrafe (Phạt đòn).

o    die Folter (Tra tấn).

o    die Todesstrafe (Án tử hình).

x    die Geldstrafe (Phạt tiền).

11. Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt?

(Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức được gọi là gì?)

x  Grundgesetz (Luật cơ bản).

o    Bundesverfassung (Hiến pháp liên bang).

o    Gesetzbuch (Bộ luật).

o    Verfassungsvertrag (Hiệp định Hiến pháp).

12. Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?

(Một đảng trong Hạ viện Đức muốn bỏ tự do báo chí. Điều này có được không?)

o    Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind (Được, nếu như hơn một nửa nghị sỹ đồng ý).

o    Ja, aber dazu müssen zwei Drittel der Abgeordneten im Bundestag dafür sein (Được, nếu như 2/3 nghị sỹ đồng ý).

x    Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden (Không được, vì tự do báo chí là quyền cơ bản, không thể hủy bỏ).

o    Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen (Không được, vì chỉ có Thượng viện mới có thể bỏ tự do báo chí.)

13. Wer in seiner Heimat wegen seiner politischen Meinung verfolgt wird und deshalb nach Deutschland flieht, kann was beantragen?

(Những người bị theo dõi ở nước họ vì chính kiến của mình, chạy chốn sang Đức có thể đặt đơn xin gì?)

o    Begrüßungsgeld (Tiền chúc mừng).

x    Asyl (Cư trú).

o    Arbeitslosengeld (Tiền thất nghiệp).

o    Rente (Lương hưu).

14. Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich…

(Tự do ngôn luận ở Đức nghĩa là, tôi…)

o    auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf (Được phép khẳng định những sự việc sai bằng truyền đơn).

x  meine Meinung in Leserbriefen äußern kann (Có thể phát biểu ý kiến trong thư bạn đọc).

o    Nazi-Symbole tragen darf (Được phép đeo biểu tượng Đức quốc xã).

o    meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche (Được phép nói ý kiến của mình, trong chừng mực không động đến chính phủ).

15. Was verbietet das deutsche Grundgesetz ?

(Hiến pháp Đức nghiêm cấm điều gì ?)

o    Militardienst (Phục vụ quân đội).

x   Zwangsarbeit (Lao động cưỡng chế).

o    freie Berufswahl (Tự do lựa chọn nghề nghiệp).

o    Arbeit im Ausland (Làm việc ở nước ngoài).

16. Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt ?

(Tự do ngôn luận ở Đức bị giới hạn khi nào?)

x  bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen (Khi tuyên truyền nơi công cộng những kết luận sai về những cá nhân cụ thể).

o    bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung (Bày tỏ quan điểm về Chính phủ Liên bang).

o    bei Kritik am Staat (Khi chỉ trích nhà nước).

17. Die deutschen Gesetze verbieten…

(Pháp luật Đức cấm…)

o    Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen (Tự do ngôn luận của cư dân).

o    Petitionen der Bürger und Bürgerinnen (Các khiếu nại của công dân).

o    Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen (Tự do hội họp của cư dân).

x  Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. (Nhà nước phân biệt đối xử với công dân).

18. Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?

(Quyền cơ bản nào được bảo đảm trong điều ớ1 Hiến pháp Đức?)

x   die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Nhân phẩm không thể xâm phạm).

o    das Recht auf Leben (Quyền cuộc sống).

o    Religionsfreiheit (Tự do tôn giáo).

o    Meinungsfreiheit (Tự do ngôn luận).

19. Was versteht man unter dem Recht der “Freizügigkeit” in Deutschland?

(Ở Đức người ta hiểu quyền “tự do lưu trú” như thế nào?)

x  Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. (Người ta được phép tự tìm chỗ ở cho mình).

o    Man kann seinen Beruf wechseln (Người ta có thể chuyển đổi nghề nghiệp).

o    Man darf sich für eine andere Religion entscheiden (Người ta được phép theo một tôn giáo khác).

o    Man darf sich in der öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen (Người ta được phép đi lại nơi công cộng chỉ ăn vận sơ sài).

20. Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann …

(Một đảng ở Đức theo đuổi mục đích thiết lập một chế độ chuyên chế. Vậy đảng này là …)

o    tolerant (Khoan dung).

o    rechtsstaatlich orientiert (Theo hướng nhà nước pháp quyền).

o    gesetzestreu (Tôn trọng pháp luật).

x    verfassungswidrig (Vi hiến).

21. Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?

(Quốc hiệu nào là của Liên bang Đức?)

x    1

o    2

o    3

o    4

22. Was für eine Staatsform hat Deutschland?

(Đức theo hình thức nhà nước nào?)

o    Monarchie ( Quân chủ).

o    Diktatur (Chuyên chế).

x   Republik (Cộng hòa).

o    Fürstentum (Công hầu, lãnh chuá).

23. Wenn man in Deutschland ein bestimmtes Alter erreicht und aufhört zu arbeiten, was bekommt man dann meistens?

(Người dân ở Đức khi tới một độ tuổi nhất định nghỉ việc, thường sẽ được nhận gì?)

x    Rente (Lương hưu).

o    Gehalt (Tiền thu nhập).

o    nichts (Chẳng gì cả).

o    Ausbildungsgeld (Tiền đào tạo).

24. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?

(Cộng hòa liên bang Đức có bao nhiêu tiểu bang?)

o    14

o    15

x    16

o    17

25. Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus…

(Cộng hòa liên bang Đức bao gồm…)

o    12 Bezirken (12 tỉnh).

x  16 Bundesländern (16 tiểu bang).

o    einem Oststaat und einem Weststaat (Một nhà nước phía Đông và một nhà nước phía Tây)

o    16 Freistaaten (16 nhà nước tự do).

26. Deutschland ist…

(Nước Đức là…)

o    eine kommunistische Republik (Một nhà nước cộng hòa cộng sản).

x    ein demokratischer und sozialer Bundesstaat (Một nhà nước liên bang dân chủ và xã hội).

o    eine kapitalistische und soziale Monarchie (Một nhà nước quân chủ xã hội và tư sản).

o    ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat (Một nhà nước liên bang xã hội chủ nghĩa và xã hội).

27. Deutschland ist …

(Nước Đức là …)

o    ein sozialistischer Staat (Một nhà nước xã hội chủ nghĩa).

x    ein Bundesstaat (Một nhà nước liên bang).

o    eine Diktatur (Một nhà nước chuyên chế).

o    eine Monarchie (Một nhà nước quân chủ).

28. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?

(Ở Đức ai bầu các nghị sỹ Liên bang ?

o    das Militär (Quân đội).

o    die Wirtschaft (Nền kinh tế).

x    das wahlberechtigte Volk (Người dân có quyền bầu cử).

o    die Verwaltung (Cơ quan hành chính).

29. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland ?

(Con vật nào biểu tượng cho Cộng hòa Liên bang Đức?)

o    Löwe (Sư tử).

x    Adler (Đại bàng).

o    Bär (Gấu).

o    Pferd (Ngựa).

30. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?

Dấu hiệu gì không phải là đặc điểm của nền dân chủ Đức ?)

o    regelmäßige Wahlen (Bầu cử định kỳ).

x   Pressezensur (Kiểm duyệt báo chí).

o    Meinungsfreiheit (Tự do ngôn luận).

o    verschiedene Parteien (Các đảng khác nhau).

31. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland…

(Liên minh giữa các đảng để thành lập chính phủ ở Đức người ta gọi là…)

o    Einheit (Thống nhất).

x    Koalition (Liên minh).

o    Ministerium (Bộ).

o    Fraktion (Nhóm đảng phái trong quốc hội).

32. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?

(Ở Đức cái gì không phải là công cụ quyền lực nhà nước?)

o    Gesetzgebung (Ban hành luật).

o    Regierung (Chính phủ).

x    Presse (Báo chí).

o    Rechtsprechung (Phán quyết).

(Xem tiếp tại chuyên mục Ấn phẩm chuyên đề)

Bài Kiểm Tra Quốc Tịch Canada Như Thế Nào?

Bài kiểm tra viết là một trắc nghiệm gồm hai mươi câu hỏi với bốn lựa chọn câu trả lời. Bài kiểm tra được tính thời gian là 30 phút. Để vượt qua, 15 trong số 20 câu hỏi phải được trả lời đúng.

Nếu bạn được yêu cầu đến phỏng vấn với một nhân viên công dân, các câu hỏi kiểm tra sẽ được hỏi bằng lời nói. Cuộc phỏng vấn bằng miệng sẽ kéo dài 30 đến 90 phút.

Tôi sẽ học gì và các loại câu hỏi sẽ bao gồm kiểm tra quốc tịch Canada

Quyền, tự do và trách nhiệm của công dân Canada.

Dân chủ của Canada và cách để tham gia vào đó.

Lịch sử chính trị và quân sự của Canada: hệ thống chính phủ, các chi nhánh của chính phủ và chế độ quân chủ).

Lịch sử văn hóa Canada, biểu tượng và nền kinh tế.

Địa lý tự nhiên của Canada (truy cập vào bản đồ của trang web để biết thông tin này)

Địa lý chính trị (ai là người đại diện của tôi) (hãy truy cập vào bản đồ của trang web để biết thông tin này).

Mặc dù chúng tôi có thể không biết chính xác các câu hỏi về quốc tịch Canada sẽ xuất hiện trong kỳ thi, nhưng những câu hỏi có thể xảy ra này chỉ được lấy từ tài liệu được tìm thấy trong cuốn sách hướng dẫn nghiên cứu chính thức của Discover Canada. Nó đã được thiết kế một cách rõ ràng để xây dựng kiến ​​thức của bạn theo từng chương về những loại câu hỏi mà bạn có thể mong đợi trong bài kiểm tra quốc tịch Canada.

Làm cách nào để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch Canada?

Trang web cung cấp nhiều cách để tìm hiểu tài liệu:

Thẻ flash của các câu hỏi và câu trả lời sẽ củng cố những gì bạn đã học và xem xét nhanh chóng tất cả tài liệu.

Các tương tác Canada bản đồ -Tìm hiểu tất cả các vị trí địa lý vật lý và chính trị của khu vực ở một nơi.

Điều gì xảy ra nếu tôi không đậu kỳ thi quốc tịch Canada?

Nếu bạn thất bại trong bài kiểm tra đầu tiên nhưng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác cho quốc tịch Canada, bài kiểm tra thứ hai sẽ được lên lịch cho bạn. (Như trường hợp có thông báo kiểm tra đầu tiên, nếu bạn không thể dự thi vào ngày giờ theo lịch trình, bạn cần phải thông báo cho CIC trong vòng 30 ngày để kiểm tra có thể được lên lịch lại).

Nếu bạn không đạt được bài thi viết thứ hai, một thông báo sẽ được gửi đến cho bạn để tư vấn cho bạn xuất hiện cho một cuộc phỏng vấn với một thẩm phán hoặc nhân viên công dân. Thẩm phán trong cuộc phỏng vấn này có thể xác định xem bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu về quốc tịch Canada hay không, có thể kiểm tra kiến ​​thức của bạn về Canada và trách nhiệm của công dân và xem bạn có đủ kiến ​​thức về tài liệu kiểm tra (chính phủ, lịch sử, biểu tượng, địa lý) hay không đặt câu hỏi về nơi cư trú của bạn.

Nếu bạn không vượt qua cuộc phỏng vấn bằng miệng, điều này sẽ làm cho quốc tịch Canada của bạn bị từ chối.

Theo trang web của CIC, đây là câu trả lời cho “Tôi có thể làm gì nếu đơn xin nhập quốc tịch của tôi bị từ chối?”

Bạn có thể xin lại quốc tịch Canada. Đơn đăng ký mới này phải bao gồm tất cả các biểu mẫu và tài liệu bắt buộc, bao gồm cả phí đăng ký mới. Không có thời gian chờ đợi trước khi bạn có thể đăng ký lại. Tuy nhiên, bạn nên chắc chắn rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về quốc tịch Canada trước khi bạn đăng ký lại.

Nếu đơn xin nhập quốc tịch của bạn bị từ chối, bạn cũng có thể xin xem xét lại quyết định của Tòa án Liên bang Canada. Đây không phải là một kháng cáo của quyết định. Bạn có ba mươi (30) ngày kể từ ngày áp dụng thư từ chối.

99 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Toán 10 (Có Đáp Án)

Bộ ebook “99 đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 10”  (có đáp án) tập hợp các đề thi được tuyển chọn từ các trường THPT của các tỉnh thành trong cả nước từ năm 2023, 2023, 2023.

Danh sách các đề thi, đề kiểm tra học kỳ 1 toán 10 năm 2023, 2023, 2023:

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT Phúc Thọ – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT chuyên Hùng Vương – Bình Dương

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD và ĐT Quảng Nam

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Long An

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình

Đề thi HKI Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD và ĐT Bắc Giang

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa

Đề thi HKI Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường Lương Định Của – Cần Thơ

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Hoàng Diệu – Đồng Nai

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đề KSCL học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ I Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT chuyên Bắc Giang

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 lần 1 năm 2023 – 2023 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Đề thi hết học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Hải Phòng

Đề thi HKI Toán 10 năm 2023 – 2023 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ

Đề thi HK1 Toán 10 CB năm 2023 – 2023 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường Yên Mô B – Ninh Bình

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường Phước Vĩnh – Bình Dương

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Tuyển tập 6 đề thi thử sức trước kỳ thi chất lượng học kỳ 1 môn Toán 10

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT Bùi Thị Xuân – TP. HCM

Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội

Đề thi học kỳ I Toán 10 năm 2023 – 2023 trường Đoàn Kết – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2023 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội

14 đề trắc nghiệm – tự luận ôn tập thi học kỳ 1 Toán 10 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 liên trường THPT thành phố Vinh – Nghệ An

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Lê Khuyết – Quảng Ngãi

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Nông Cống 3 – Thanh Hóa

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD và ĐT Bắc Giang

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Đề kiểm tra HKI Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Quốc học Huế

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Lạc Long Quân – Khánh Hòa

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Quỳnh Côi – Thái Bình

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Phước Thạnh – Tiền Giang

Đề thi HKI Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Phan Bội Châu – Đăk Lăk

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 chuyên năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương

Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 năm 2023- 2023 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Dương

Bộ đề ôn thi học kỳ 1 Toán 10 có đáp án – Lương Tuấn Đức

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Hồng Bàng – Hưng Yên

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Chân Mộng – Phú Thọ

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Marie Curie – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường THPT Trung Giã – Hà Nội

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 năm học 2023 – 2023 trường Nguyễn Du – TP.HCM

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường PTNK – TP. HCM từ năm 2011 đến năm 2023

Đề thi HK1 lớp 10 trường Nguyễn Công Phương – Quảng Ngãi 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2023

Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2023

Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 trường THPT Vũng Tàu 2011 – 2012

Bộ 35 đề thi HK1 lớp 10 – Hoàng Hữu Tài

Đề thi HK1 lớp 10 trường THPT Thị Xã Quảng Trị 2014 – 2023

Tuyển tập 35 đề thi học kì 1 lớp 10

Nhập Quốc Tịch Mỹ: Điều Kiện Nhập Quốc Tịch Mỹ

Hình thức nhập quốc tịch Mỹ

Visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5.

Visa định Mỹ theo diện làm việc: Visa EB-1, Visa EB-2, Visa EB-3, Visa EB-4. Riêng Visa EB-3 là dành cho người lao động lành nghề.

Visa định cư Mỹ dành cho thành viên gia đình bao gồm các loại visa sau:

Visa F1: Con cái chưa kết hôn của công dân Mỹ.

Visa F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Visa F2B: Con cái chưa kết hôn của thường trú nhân.

Visa F3: Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ.

Visa F4: Anh, chị, em của công dân Mỹ.

Điều kiện nhập quốc tịch Mỹ

Đương đơn phải ít nhất là 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn N-400 (Đơn xin nhập tịch).

Trở thành thường trú nhân (sở hữu Thẻ Xanh) trong ít nhất 5 năm.

Chứng minh bạn đã sống ít nhất 3 tháng tại tiểu bang hoặc địa hạt của USCIS nơi bạn nộp đơn. (USCIS là viết tắt của United States Citizenship and Immigration Services – Sở Nhập tịch và Di Trú Mỹ)

Chứng minh cư trú liên tục tại Mỹ trong ít nhất 5 năm, ngay trước ngày nộp đơn N-400.

Cho thấy bạn đã có mặt thực tế tại Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng trong số 5 năm, ngay trước ngày nộp đơn N-400.

Chứng minh bạn có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản.

Có hiểu biết cơ bản về lịch sử và chính phủ Mỹ.

Là người có đạo đức tốt, lý lịch tư pháp rõ ràng.

Thể hiện sự gắn bó với các nguyên tắc và lý tưởng của Hiến pháp Mỹ.

Quy trình nhập quốc tịch Mỹ

Về cơ bản, quy trình nhập quốc tịch Mỹ cho con hay bất kỳ đối tượng nào gồm các bước:

Xác định rằng bạn đã sẵn sàng để trở thành công dân Mỹ.

Xem xét kỹ các điều kiện để trở thành công dân Mỹ.

Chuẩn bị đơn N-400 và gửi cho USCIS.

Thực hiện việc lấy sinh trắc học (nếu có).

Hoàn thành cuộc phỏng vấn nhập tịch.

Sau buổi phỏng vấn, nếu như bạn đáp ứng đủ các yêu cầu. Bạn sẽ nhận được quyết định của USCIS trên đơn nhập tịch. Đồng thời họ cũng sẽ gửi thông báo về việc thực hiện “Lời thề trung thành với nước Mỹ dành cho người nhập quốc tịch Mỹ“.

Phỏng vấn nhập quốc tịch Mỹ Thời gian và chi phí để nhập quốc tịch Mỹ

Sau khi đọc đến đây, chắc hẳn bạn đã có câu trả lời của câu hỏi bao lâu mới được nhập quốc tịch Mỹ. Toàn bộ quy trình sẽ mất khoảng từ 8 đến 12 tháng. Thời gian xử lý có thể ngắn hoặc dài đối với mỗi đối tượng khác nhau. Thời gian xử lý chung có thể được tra cứu trên trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ.

Chi phí cho quy trình này là 725 Đô la Mỹ, bao gồm:

Quy trình xử lý đơn xin nhập cư là 640 Đô la Mỹ.

Phí sinh trắc học là 85 Đô la Mỹ.

Một số câu hỏi khác về nhập quốc tịch Mỹ

Nhập quốc tịch Mỹ có mất quốc tịch Việt Nam?

Câu trả lời là không, vì:– Luật di trú Mỹ chấp nhận song tịch. – Nhà nước Việt Nam vẫn công nhận quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Mua nhà ở Mỹ có được nhập quốc tịch?

Câu trả lời là không thể. Vì khi muốn xin nhập quốc tịch Mỹ, đương đơn cần phải đáp ứng những yêu cầu từ Sở Di trú Hoa Kỳ.

Lựa chọn một công ty tư vấn định cư uy tín là điều cần thiết để hồ sơ của bạn được xúc tiến nhanh và chính xác. Công ty luật quốc tế SKT tự hào đã hỗ trợ pháp lý thành công cho nhiều khách hàng trở thành công dân Mỹ. Nếu bạn cần hỗ trợ chi tiết hơn, vui lòng liên hệ với đội ngũ luật sư di trú của chúng tôi để nhận được những dịch vụ tư vấn định cư tối ưu nhất.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bộ Đề, Đáp Án Kiểm Tra Nhập Quốc Tịch Song Ngữ trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!