Xu Hướng 1/2023 # 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Pháp Luật Đại Cương Eg04 # Top 10 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Pháp Luật Đại Cương Eg04 # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Pháp Luật Đại Cương Eg04 được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:? Năng lực pháp luật của chủ thể:? Ở Việt Nam hiện nay:? 1. Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:a. Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.b. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình. (Đ)c. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.2. Năng lực pháp luật của chủ thể:a. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.b. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.c. Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật. (Đ)3. Ở Việt Nam hiện nay:a. Đảng cộng sản Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.b. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật. (Đ)c. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.4. Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm có:a. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức không mang tính pháp lý.b. Các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý.c. Các hình thức mang tính pháp lý.d. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý (Đ)5. Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật. (Đ)b. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.d. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.6. Quan hệ pháp luật là:a. Quan hệ giữa người và người trong xã hội.b. Quan hệ giữa nhà nước và công dân.c. Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh. (Đ)d. Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.7. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:a. Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.b. Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C. (Đ)c. X và Y yêu nhau dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.d. Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.8. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:a. Đảng viên C vi phạm Điều lệ Đảng nên bị khai trừ ra khỏi Đảng.b. A và B ký kết hợp đồng mua bán xe máy. (Đ)c. Đại hội Công đoàn Trường đại học M bầu chị N làm Chủ tịch công đoàn Trường.d. Gia đình anh K đến gia đình chị H xin cưới chị H cho anh K.9. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật:a. Chỉ gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành.b. Chỉ gồm các nghị định do Chính phủ ban hành.c. Bao gồm hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật do nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương ban hành. (Đ)d. Chỉ gồm các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành.10. Cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:a. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. (Đ)b. Tất cả các cơ quan nhà nước.c. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.d. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.11. Xét về bản chất, nhà nước là:a. Một hiện tượng tự nhiên.b. Một hiện tượng xã hội.c. Một hiện tượng siêu nhiên.d. Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện hai tính chất: tính giai cấp và tính xã hội. (Đ)12. Chức năng của nhà nước là:a. Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó. (Đ)b. Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.c. Nhiệm vụ của nhà nước.d. Vai trò của nhà nước.13. Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước giữ vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì:a. Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất.b. Nhà nước là tổ chức có sức mạnh lớn nhất trong hệ thống chính trị bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực nhân dân.c. Nhà nước có một hệ thống cơ quan đại diện từ trung ương tới địa phương bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.d. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)14. Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm giữ và thực hiện.b. Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.c. Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.d. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện. (Đ)15. Nhà nước quản lý dân cư theo:a. Mục đích, chính kiến, lý tưởngb. Giới tínhc. Độ tuổid. Đơn vị hành chính lãnh thổ (Đ)16. Ở Việt Nam hiện nay:a. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể quy định và thu thuế. (Đ)b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể quy định và thu thuế.c. Đảng cộng sản Việt Nam có thể quy định và thu thuế.d. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể quy định và thu thuế.17. Ở Việt Nam hiện nay:a. Đoàn thanh niên cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.b. Mặt trận cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.c. Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội. (Đ)d. Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.18. Viện kiểm sát nhân dân các cấp:a. Là cơ quan quyền lực nhà nước.b. Là cơ quan quản lý nhà nước.c. Là cơ quan xét xử của nước ta.d. Là cơ quan công tố của nước ta. (Đ)19. Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:a. Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.b. Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)d. Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.20. Đặc trưng của pháp luật là:a. Có tính xác định về hình thức.b. Có tính quy phạm phổ biến.c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)d. Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện21. Ủy ban nhân dân:a. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.b. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. (Đ)c. Là cơ quan công tố ở địa phương.d. Là cơ quan xét xử ở địa phương.22. Hội đồng nhân dân:a. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.b. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. (Đ)c. Là cơ quan xét xử ở địa phương.d. Là cơ quan công tố ở địa phương.23. Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.b. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.d. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định. (Đ)24. Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:a. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.b. Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.c. Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.d. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật. (Đ)25. Một tổ chức có thể được công nhận là pháp nhân khi:a. Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.b. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)d. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.26. Sự kiện pháp lý là:a. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.b. Sự biến pháp lý.c. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. (Đ)d. Hành vi pháp lý.27. Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân:a. Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam. (Đ)b. Chỉ có công dân Việt Nam.c. Gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.d. Gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.28. Sự kiện pháp lý bao gồm:a. Các hành vi thực tế.b. Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý. (Đ)c. Các hành vi và sự kiện thực tế.d. Các sự biến pháp lý.29. Trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật được trình bày theo cách:a. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)b. Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.c. Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.d. Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.30. Cơ cấu của quy phạm pháp luật:a. Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm, quy phạm điều chỉnh khác với quy phạm bảo vệ và khác với quy phạm xung đột. (Đ)b. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.c. Bao gồm hai hoặc ba bộ phận tùy từng quy phạm.d. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.31. Nội dung của quan hệ pháp luật:a. Bao gồm quyền pháp lý của các chủ thể.b. Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.c. Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện. (Đ)d. Bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.32. Quan hệ pháp luật:a. Chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.b. Chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.c. Luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.d. Vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó. (Đ)33. Quy phạm pháp luật:a. Là quy phạm xã hội nên hoàn toàn giống với đạo đức và phong tục tập quán.b. Chỉ khác với quy tắc đạo đức ở tính xác định về hình thức.c. Chỉ khác với phong tục tập quán ở tính quyền lực nhà nước.d. Vừa có đặc điểm giống với đạo đức, phong tục tập quán vừa có những đặc điểm của riêng nó. (Đ)34. Chủ thể của quan hệ pháp luật:a. Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.b. Chỉ gồm các cơ quan nhà nước.c. Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định. (Đ)d. Chỉ gồm các cá nhân nhất định.35. Cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:a. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. (Đ)b. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.d. Tất cả các cơ quan nhà nước.

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Like

Loading…

Related

118 Câu Hỏi Ngắn Thi Vấn Đáp Môn Pháp Luật Đại Cương

Tuyển tập 118 Câu hỏi ngắn thi vấn đáp môn Pháp luật đại cương – CÓ ĐÁP ÁN. Thân gửi các bạn tham khảo!

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Nguồn gốc, Bản chất, Đặc điểm và Hình thức của Nhà nước

Câu hỏi 1.01

Hạn chế của các quan điểm trước quan điểm Mác – Lênin.

Quan điểm thần học: Giải thích sự hình thành Nhà nước không có căn cứ khoa học mang tính chất thần thánh.

Quan điểm gia trưởng: Giải thích sự hình thành Nhà nước dựa trên sự quan sát hiện tượng bên ngoài giữa quyền lực của người gia trưởng và quyền lực của Nhà nước giống nhau mà không giải thích được nguồn gốc vật chất tạo ra gia đình và Nhà nước.

Quan điểm khế ước xã hội: Giải thích nguồn gốc Nhà nước trên cơ sở ý thức chủ quan của các thành viên trong xã hội, cơ sở của chủ nghĩa duy tâm nên không giải thích được cội nguồn vật chất hình thành Nhà nước.

Câu hỏi 1.02

Theo thuyết khế ước xã hội thì Nhà nước không mang tính giai cấp vì theo quan điểm này Nhà nước tổ chức do mọi người trong xã hội tạo ra nên Nhà nước nên Nhà nước không thuộc giai cấp nào.

Câu hỏi 1.03

Các tổ chức trên không có quyền lực công vì không phải là Cơ quan nhà nước

Câu hỏi 1.04

Kiểu Nhà nước hình thành trên cơ sở hình thái kinh tế xã hội của một xã hội nhất định nhưng trên thực tế có nhiều quốc gia không trải qua tất cả các kiểu Nhà nước trong quá trình phát triển. Ví du: Việt Nam không trải qua kiểu Nhà nước tư sản. Mỹ không có kiểu Nhà nước phong kiến.

Câu hỏi 1.05

2. Phần: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Bản chất, chức năng và hình thức Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

Câu hỏi 2.01

Bản chất Nhà nước theo quan điểm Mác -Lênin có tính giai cấp và tính xã hội.

Tính giai cấp: Nhà nước Việt Nam được xây dựng và phát triển trên nền tảng Giai cấp công nhân và nhân dân lao động với đội ngũ trí thức do đó Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân với nhân dân lao động và đội ngũ trí thức. Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, điều này đã khẳng định trong Hiến pháp 2013.

Về mặt xã hội: Nhà nước Việt Nam còn là Nhà nước của tất cả các dân tộc trong quốc gia Việt Nam. Nhằm mang lại lợi ích cho toàn xã hội, Nhà nước xây dựng thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để đạt mục tiêu chủ nghĩa xã hội là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

Câu hỏi 2.02

Về thực tiễn, bản chất Nhà nước thể hiện là Nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân qua việc thiết lập nên Nhà nước bằng quyền bầu cử các cơ quan quyền lực Nhà nước của nhân dân; thực hiện quyền lực Nhà nước bằng các hình thức giám sát, kiểm tra, khiếu kiện các quyết định của cơ quan Nhà nước làm thiệt hại quyền lợi của dân.

Trong lĩnh vực kinh tế chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và bình đẳng trước Pháp luật.

Trong lĩnh vực chính trị quy định quyền tự do dân chủ trong sinh hoạt chính trị, bảo đảm cho người dân được làm chủ về mặt chính trị.

Lĩnh vực tư tưởng văn hóa quy định các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, học hành, nghỉ ngơi, tự do tín ngưỡng… và bảo đảm cho mọi người được hưởng các quyền đó.

Trong chính sách đối ngoại, theo phương châm Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền của nhau.

Câu hỏi 2.03

Các hoạt động của Nhà nước nhằm gia nhập tổ chức WTO được xem là nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước.

Câu hỏi 2.04

Chủ trương tiến hành đa phương hóa quan hệ, làm bạn với tất cả các nước để phát triển kinh tế xã hội thuộc chức năng đối ngoại của Nhà nước.

Câu hỏi 2.05

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là người đứng đầu trong tổ chức Đảng Cộng sản. Đảng có vai trò lãnh đạo Nhà nước.

3. Phần: Bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu hỏi 3.01

Bộ máy Nhà nước là một bộ phận của Nhà nước giúp thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước

Câu hỏi 3.02

Đảng Cộng sản có vai trò lãnh đạo, định hướng đường lối chính sách để Nhà nước thực hiện vai trò quản lý xã hội.

Câu hỏi 3.03

Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan quản lý hành chính cấp dưới của Chính phủ.

Câu hỏi 3.04

Căn cứ vào chức năng của Tòa án và Viện kiểm sát bạn hãy xác định mối quan hệ giữa các cơ quan này khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao

Đáp án tham khảo

Tòa án có nhiệm vụ xét xử giải quyết các vụ án do Viện kiểm sát truy tố và ngược lại Viện kiểm sát vừa thực hiện vai trò công tố đối với các hành vi vi phạm Pháp luật trước tòa vừa thực hiện quyền giám sát tại phiên tòa.

4. Phần: Khái quát chung về pháp luật

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức của Pháp luật

Câu hỏi 4.01

Thuyết tư sản cho rằng Pháp luật và xã hội xuất hiện cùng lúc “ubi societas, ibi jus”. Xét trên quan điểm Mác-Lênin thì xã hội đầu tiên trong lịch sử con người, thời kỳ cộng sản nguyên thủy thì chưa có Nhà nước do đó nếu Pháp luật hình thành cùng lúc với xã hội thì Pháp luật theo quan điểm tư sản xuất hiện trong xã hội trước nhà nước.

Câu hỏi 4.02

Nhà nước sử dụng Pháp luật để điều hành xã hội nhằm giữ an ninh trật tự và giúp xã hội phát triển theo định hướng của Nhà nước do đó nếu Pháp luật không có tính cưỡng chế thì không thể tác động bắt buộc các thành viên trong xã hội tuân thủ quy tắc do Nhà nước đặt ra để quản lý xã hội. Xã hội sẽ trở nên hỗn độn, không phát triển.

Câu hỏi 4.03

Do những điều kiện lịch sử xã hội ở mỗi quốc gia khác nhau nên một số quốc gia không trải qua đầy đủ các kiểu Pháp luật.

Câu hỏi 4.04

Trong các hình thức pháp luật được áp dụng hiện nay, hình thức nào là tiến bộ nhất? Tại sao?

Đáp án tham khảo

Hình thức văn bản quy phạm Pháp luật là hình thức Pháp luật tiến bộ nhất vì nó thể hiện đầy đủ nhất ý chí, quan điểm của Nhà nước, mỗi văn bản có tên gọi, chứa đựng nội dung và hiệu lực pháp lý riêng biệt.

5. Phần: Quy phạm pháp luật và Văn bản quy phạm pháp luật

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Quy phạm pháp luật và Văn bản QPPL là gì?

Câu hỏi 5.01

Không, bởi vì các văn bản đó không mang tính bắt buộc chung, không thể hiện ý chí của Nhà nước và nội dung của nó không được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.

Câu hỏi 5.02

“Người nào cướp giật tài sản của người” là phần giả định. “thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm” là phần chế tài

Câu hỏi 5.03

Chỉ những văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành, có tên gọi và trình tự ban hành được quy định cụ thể bằng Pháp luật, nội dung văn bản chứa đựng những quy tắc xử sự chung bắt buộc, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội và sự áp dụng không làm chấm dứt tính hiệu lực của văn bản.

Câu hỏi 5.04

Bởi vì Hiến pháp quy định các vấn đề cơ bản nhất của một Nhà nước như chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xác định cơ chế quyền lực của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho tất cả hệ thống Pháp luật. Tất cả các văn bản pháp luật khác đều được xây dựng dựa trên nền tảng pháp lý đã được thể hiện trong Hiến pháp.

6. Phần: Quan hệ pháp luật.

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái niệm, đặc điểm, thành phần của quan hệ pháp luật

Câu hỏi 6.01

Quan hệ Pháp luật là quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội được luật pháp quy định. Theo bạn nhận định này có đúng không ? Tại sao?

Đáp án tham khảo

Sai, vì quan hệ Pháp luật là quan hệ xã hội được tác động bởi quy phạm Pháp luật. Các bên tham gia vào quan hệ không chỉ có cá nhân mà còn cả tổ chức.

Câu hỏi 6.02

Phân biệt Năng lực pháp luật với Năng lực hành vi của cá nhân?

Đáp án tham khảo

Năng lực Pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân đều thể hiện sự công nhận của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong các quan hệ Pháp luật, tuy nhiên năng lực hành vi của cá nhân thể hiện bằng hành vi mới tạo ra quyền và nghĩa vụ được Nhà nước công nhận còn năng lực Pháp luật không đòi hỏi điều đó. Thời điểm xuất hiện năng lực Pháp luật và năng lực hành vi ở cá nhân khác nhau.

Câu hỏi 6.03

Khi nào một Pháp nhân có đầy đủ Năng lực chủ thể?

Đáp án tham khảo

Pháp nhân có đầy đủ năng lực chủ thể (năng lực Pháp luật và năng lực hành vi) khi pháp nhân đó được Nhà nước thành lập, cho phép thành lập hoặc công nhận.

Câu hỏi 6.04

Hãy liệt kê các hình thức thể hiện quyền chủ thể thường gặp trong đời sống xã hội?

Đáp án tham khảo

Quyền chọn lựa cách xử sự do luật quy định. Quyền yêu cầu các chủ thể khác thực hiện nghĩa vụ tương ứng với quyền của mình. Quyền yêu cầu Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Câu hỏi 6.05

Sự kiện một người chết cùng lúc là phát sinh thay đổi hay chấm dứt các quan hệ pháp luật nào?

Đáp án tham khảo

7. Phần: Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý

Câu hỏi 7.01

Một hành vi được cá nhân dự tính là lấy cắp tài sản của người khác có bị xem là vi phạm Pháp luật không ? Giải thích?

Đáp án tham khảo

Không, vì hành vi bị xem là vi phạm Pháp luật phải là hành vi cụ thể thể hiện trong đời sống.

Câu hỏi 7.02

Một hành vi trên thực tế làm cho người khác khó chịu, gây phiền toái có bị xem là vi phạm Pháp luật?

Đáp án tham khảo

Hành vi gây phiền toái, gây khó chịu nhưng không trái quy định Pháp luật thì không xem là vi phạm Pháp luật.

Câu hỏi 7.03

Theo bạn một tổ chức có thể thực hiện hành vi vi phạm hình sự hay không?

Đáp án tham khảo

Vi phạm hình sự (tội phạm) là hành vi được thực hiện bởi con người cụ thể có đầy đủ năng lực chủ thể. Người trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm phải chịu trừng phạt của Pháp luật. Còn tổ chức là một khái niệm phi vật chất để chỉ một nhóm người do đó hành vi của tổ chức được thực hiện thông qua người đại điện.

Câu hỏi 7.04

Theo ý kiến của bạn, hình thức chế tài trong loại trách nhiệm pháp lý nào là nghiêm khắc nhất ? Tại sao?

Đáp án tham khảo

Chế tài trong các loại trách nhiệm pháp lý là hình thức Nhà nước bắt buộc chủ thể vi phạm Pháp luật gánh chịu hậu quả bất lợi về mặt vật chất hoặc tinh thần. So sánh những thiệt hại khi Nhà nước áp dụng từng loại trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm để xác định loại chế tài nào là nghiêm khắc nhất.

Câu hỏi 7.05

Trong quan hệ dân sự, có bao giờ một người không thực hiện hành vi vi phạm Pháp luật nhưng vẫn bị buộc gánh chịu trách nhiệm pháp lý không?

Đáp án tham khảo

Đó là trường hợp bố, mẹ hay người giám hộ chịu trách nhiệm cho con (chưa thành niên) hay người được giám hộ. Hoặc trường hợp của chủ sở hữu chịu trách nhiệm do tài vật thuộc sở hữu của mình gây thiệt hại.

8. Phần: Khái quát về pháp luật Việt Nam

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Hệ thống pháp luật Việt Nam

Câu hỏi 8.01

Theo bạn những yếu tố cần có để có một hệ thống Pháp luật hữu hiệu là gì ? Tại sao?

Đáp án tham khảo

Hệ thống pháp luật phải toàn diện, đồng bộ và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội đồng thời kỹ thuật pháp lý áp dụng trong quá trình làm luật và xây dựng hệ thống pháp luật tiên tiến.

Câu hỏi 8.02

Hệ thống Pháp luật Việt Nam có phân chia ngành luật thành ngành luật công pháp và tư pháp không ? Giải thích căn cứ phân chia ngành luật của Việt Nam hiện nay?

Đáp án tham khảo

Không, căn cứ phân chia ngành luật hiện nay của Hệ thống pháp luật Việt Nam là căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh.

Câu hỏi 8.03

Tại sao nói quy phạm Pháp luật là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật?

Đáp án tham khảo

Câu hỏi 8.04

Theo bạn quan điểm và hình thức thể hiện của Hệ thống pháp luật Việt Nam có khác biệt với các hệ thống pháp luật các nước tư sản không ? Giải thích?

Đáp án tham khảo

Có khác biệt so với hệ thống pháp luật của các nước tư sản, hình thức thể hiện của hệ thống pháp luật Việt Nam xem văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật chủ yếu, sử dụng một số tập quán và không xem án lệ là hình thức pháp luật.

Câu hỏi 8.05

Có nhận định cho rằng Luật quốc tế khi được quốc gia thừa nhận có ưu thế hơn luật quốc nội, theo bạn nhận định này đúng hay sai ? Tại sao?

Đáp án tham khảo

Đúng. Vì luật quốc nội được ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong phạm vi quốc gia. Còn trong quan hệ quốc tế các quốc gia đều có chủ quyền và bình đẳng khi tham gia ký kết hay thừa nhận các văn bản pháp luật quốc tế, vì vậy quốc gia phải tôn trọng các điều đã cam kết không thể dựa vào luật quốc nội để không tuân thủ luật quốc tế.

9. Phần: Khái quát về Luật Dân sự

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Luật Dân sự Việt Nam

Câu hỏi 9.01

Có trường nào trong quan hệ dân sự một bên chủ thể có quyền mà không phải thực hiện nghĩa vụ không ? Cho ví dụ?

Đáp án tham khảo

Có trường hợp đó, ví dụ trong quan hệ tặng cho tài sản không điều kiện, bên nhận tài sản chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ.

Câu hỏi 9.02

Người không có quyền sở hữu tài sản thì có quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản không?

Đáp án tham khảo

Người không có quyền sở hữu nhưng thông qua các giao dịch dân sự như thuê hoặc những người được chủ sở hữu uỷ quyền có quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản.

Câu hỏi 9.03

Một người có quyền sở hữu tài sản do chiếm hữu ngay tình, công khai, liên tục theo điều 255 của BLDS. Nếu chủ sở hữu tài sản trước đó biết được có quyền đòi lại tài sản đó không?

Đáp án tham khảo

Không. Trường hợp này xem như chủ sở hữu tài sản trước đã từ bỏ quyền sở hữu tài sản của mình.

Câu hỏi 9.04

Một người chết để lại nhiều di chúc hợp pháp khác nhau như: chúc thư, di chúc có công chứng, di chúc có người làm chứng nhưng không có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… theo bạn di chúc nào sẽ được áp dụng?

Đáp án tham khảo

Di chúc hợp pháp nào gần nhất với ngày người để lại di sản qua đời, di chúc đó được áp dụng.

Câu hỏi 9.05

Thừa kế theo Pháp luật, có trường hợp nào người ở hàng thừa kế sau (hàng thứ hai) cùng được hưởng thừa kế với người ở hàng thừa kế trước (hàng thứ nhất) không?

Đáp án tham khảo

Trường hợp thừa kế thế vị.

10. Phần: Khái quát về Luật Hình sự

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Luật Hình sự Việt Nam

Câu hỏi 10.01

Không xem là tội phạm, vì hành vi không được xác định là tội phạm trong luật hình sự.

Câu hỏi 10.02

Trong một lần thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội có thể thực hiện nhiều hành vi tội phạm như trường hợp tên cướp vừa thực hiện hành vi cướp tài sản, đốt nhà đồng thời cưỡng hiếp nạn nhân…

Câu hỏi 10.03

Không. Án treo không phải là hình phạt mà chỉ là 01 biện pháp miễn hình phạt tù có điều kiện.

Câu hỏi 10.04

Theo quy định Bộ luật hình sự 2015, không áp dụng mức án chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi (người chưa thành niên).

11. Phần: Khái quát về Luật Hành chính

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Luật Hành chính Việt Nam

Câu hỏi 11.01

Công chức cấp tỉnh không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định buộc thôi việc của cơ quan đối với mình, theo bạn công chức có thể tiếp tục khiếu kiện ở tòa án nhân dân cấp nào?

Đáp án tham khảo

Thẩm quyền theo cấp xét xử của tòa án nhân dân, trường hợp trên công chức sẽ khiếu kiện tại tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Câu hỏi 11.02

A là công chức làm việc tại Uỷ ban nhân dân, xây cất lấn chiếm diện tích đất của B. Hai bên phát sinh tranh chấp. Hỏi quan hệ tranh chấp của A và B có xem là đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính không?

Đáp án tham khảo

Quan hệ trên không phải là đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, mà thuộc sự điều chỉnh của luật dân sự.

Câu hỏi 11.03

Một người dân tộc Êđê biết tiếng Việt nhưng yêu cầu tòa án cho sử dụng tiếng dân tộc của mình trước tòa, yêu cầu này có đúng không?

Đáp án tham khảo

Yêu cầu trên được luật pháp thừa nhận trong nguyên tắc đảm bảo cho các dân tộc được dùng chữ viết và tiếng nói của mình trước tòa.

Câu hỏi 11.04

Trong các giai đoạn xét xử giai đoạn nào yêu cầu các bên tranh chấp phải có mặt tại tòa? Giải thích?

Đáp án tham khảo

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm (nếu có). Bởi vì các bên tranh chấp có quyền tự chứng minh, bảo vệ cho lợi ích cho mình đồng thời trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của hội đồng xét xử. Luật định các bên trong quan hệ tranh chấp phải có mặt tại phiên tòa.

Câu hỏi 11.05

Theo bạn người không phải là đương sự trong phiên tòa hành chính có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định không?

Đáp án tham khảo

Ngoài đương sự có quyền kháng cáo, luật cho phép người đại diện đương sự có quyền kháng cáo.

Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Du Học Pháp

Câu hỏi 1: Nếu đi học tự túc tại Pháp mỗi tuần được nghỉ và xin đi làm thêm được không? Chi phí đi học tự túc hiện nay là bao nhiêu? Những điều kiện nào thì được đi học tại Pháp. Hiện nay tôi đã học xong chương trình phổ thông tiếng Pháp và đã đậu tốt nghiệp THPT có những điều kiện nào để dược đi du học Pháp?(Hồng quân, 1990, Thành phố vinh)

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Pháp, Eduviet Global : Theo quy định của Bộ Nhập cư Bản sắc và Hòa nhập của Pháp, sinh viên nước ngoài có thể làm thêm 20 giờ một. Nếu đã tốt nghiệp phổ thông tại Việt Nam, bạn có thể học tiếp ở Pháp trình độ cử nhân hoặc học đại học ở Việt Nam, sau đó học tại Pháp.

Nếu học cử nhân, thời gian làm thủ tục từ tháng Mười đến cuối tháng Hai hàng năm.

Học thạc sĩ bên Pháp không phải thi đầu vào mà phải qua xét tuyển hồ sơ do hội đồng xét tuyển của trường mình đăng ký. Về chi phí ăn ở học tập tại Pháp phụ thuộc vào việc học ở trường công hay trường tư.

Nếu học tại trường công thì chi phí trong khoảng 7.000-8.000 euro/năm (tùy thành phố). Còn nếu học ở trường tư thì cần cộng thêm từ 7.000-20.000 euro/năm.

Vừa đi học vừa đi làm thêm ở Pháp tương đối đơn giản nhất là tại các thành phố lớn (Paris…) với trình độ tiếng Pháp ở mức độ tốt trở lên.

Câu hỏi 3: Em là sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH Bách Khoa chuyên ngành quản trị kinh doanh. Em đã đăng ký hồ sơ trên CampusFrance, và đã qua phỏng vấn CEF, nhưng mà do vấn đề chọn ngành Marketing,nên em bị trường bên Pháp từ chối. Em đã tiếp tục vào Mes Démarches để đăng kí tiếp trường vào đợt session 2.

Em muốn hỏi là Campusfrance có tiếp tục gửi hồ sơ cho em sang bên Pháp để đăng ký đợt session 2 không?(Nguyễn Huyền Linh, 24 tuổi, phòng 806, chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội Việt Nam)Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Pháp, Eduviet Global: Campusfrance không đăng ký hồ sơ đợt hai cho sinh viên nước ngoài, chỉ có những sinh viên sống tại Pháp mới có thể đăng ký vào đợt hai.Lý do là để làm thủ tục, hoàn thiện hồ sơ cần nhiều thời gian nên nếu nộp vào đợt hai sẽ bị muộn học.

Câu hỏi 4: Xin chào, tôi muốn hỏi khi du học ở Pháp chỉ có chương trình dạy bằng tiếng Pháp hay có cả chương trình dạy bằng tiếng Anh? (Trịnh Quang Long, 21 tuổi, 87d Đặng Dung, Q.1; Tp. HCM)

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Pháp, Eduviet Global : Khi bạn chọn đi du học Pháp bạn cần có một trình độ tiếng Pháp căn bản được thể hiện bởi kỳ thi TCF như một điều kiện tiên quyết xin được visa tại Đại sứ quán Pháp.Việc có một trình độ tiếng Pháp cơ bản là cần thiết cho cuộc sống tại Pháp bên ngoài việc học tập tại trường.Sau khi có trình độ tiếng Pháp cơ bản, bạn có thể liên hệ trực tiếp với từng trường mà bạn quan tâm (thông qua web của trường).Thông tin chi tiết của các khóa học bằng tiếng Anh đều được đăng tại các trang web của các trường và được tổng hợp bởi Campusfrance

Hiện nay có ngày càng nhiều các khóa học tiếng Anh tại các trường Đại học Công lập tại Pháp bên cạnh các khóa học các khóa học bằng tiếng Anh sẵn có tại các trường tư (MBA….)

Câu hỏi 5: Em muốn hỏi có phải học bổng vùng Ile-de-France chỉ cấp cho SV mới ra trường hoặc đang học năm cuối không ạ? Vì em đọc được ở một số tài liệu thì nói học bổng này yêu cầu gửi kèm photocopie thẻ sinh viên đang còn hiệu lực, nhưng trong Vade-Mecum 2009 thì không thấy yêu cầu này.

Em tốt nghiệp ĐNHN-ĐHQGHN năm 2007 liệu có xin được bourse master này nữa không ạ? Em xin chân thành cám ơn các anh chị.(Nguyễn Hương Giang, 24 tuổi, P1106 – NO9 KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội)

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Pháp, Eduviet Global : có thể yên tâm là bạn vẫn có cơ hội nhận được học bổng Ile de France (IDF) vì năm học 2009 – 2010 có một trong 5 sinh viên được nhận học bổng IDF đã tốt nghiệp đại học cách đây một năm.

Khi nộp hồ sơ IDF bạn phải nộp bản photocopy thẻ sinh viên có công chứng. Tuy nhiên nếu bạn đã tốt nghiệp đại học, bạn có thể xin giấy chứng nhận của trường xác nhận thẻ sinh viên của bạn đã được trường thu lại và gửi kèm với bằng tốt nghiệp đại học.

Tư vấn của Chuyên viên tư vấn du học Pháp, Eduviet Global : Quy định của Đại sứ quán Pháp về xác nhận tài chính với sinh viên Việt Nam du học Pháp là tất cả mọi người phải có tài khoản có tiền tương đương 6.000 Euro trở lên.

Tài khoản phải mang tên của sinh viên, không thể mang tên của gia đình và người khác.

Khi đến Pháp, làm thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, họ sẽ kiểm tra tài khoản của sinh viên xem có thực không?

Bạn chỉ cần có giấy chứng nhận tài khoản của ngân hàng tại Việt Nam, khi sang Pháp phải mở tài khoản tại ngân hàng Pháp và chuyển số tiền đó sang tài khoản tại ngân hàng Pháp.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn đang có thắc mắc cần được tư vấn và giải đáp!

Với đội ngũ tư vấn viên đều là được đào tạo chuyên môn bài bản cũng như từng là cựu du học sinh đi học, làm việc tại chính những quốc gia mà bạn đang hướng tới, EduViet Global thấu hiểu, hỗ trợ và giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho ước mơ vươn ra thế giới của mình.

KẾT NỐI VỚI EDUVIET GLOBAL NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

☎ Điện thoại: 0985.701.001 (Hà Nội) – 0899.199.489 (Hồ Chí Minh)

🏢Địa chỉ văn phòng:

– Hà Nội: Tầng 10, số 1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

– TP. Hồ Chí Minh: 68B Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

🌏 Website:https://eduvietglobal.vn/

📧 Email: info@eduvietglobal.vn

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Faq)

Tôi có cần phải dịch tất cả các giấy tờ cá nhân sang tiếng Anh?

Giấy tờ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt được chấp nhận và có thể không cần bản dịch. Giấy tờ bằng các ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Anh. Bản dịch tiếng Anh phải có công chứng ghi rõ 1) “Bản dịch chính xác” và 2) “người dịch đủ năng lực dịch thuật”.

Trong một số trường hợp đặc biệt, một số giấy tờ bằng tiếng Việt cũng có thể được yêu cầu dịch sang tiếng Anh.

Tôi phải xin phiếu Lý lịch Tư Pháp ở đâu?

Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 được cấp bởi Sở Tư Pháp tỉnh/ thành phố nơi đương đơn đang sinh sống hoặc nơi đăng ký thường trú hợp pháp theo Hộ khẩu và mất khoảng 10 ngày để hoàn tất. Đương đơn phải đích thân yêu cầu phiếu Lý lịch Tư Pháp số 2 và không thể ủy quyền cho người khác thay mặt đương đơn xin phiếu này.

Nếu sống tại TP. Hồ Chí Minh, đương đơn có thể liên hệ Sở Tư Pháp tại 143 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin về Lý lịch tư pháp, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Làm thế nào để tôi có được Giấy khai sinh Việt Nam?

Những người sinh ra tại Việt Nam phải liên hệ với văn phòng Uỷ ban Nhân dân địa phương nơi người đó được sinh ra – nơi mẹ của đương sự đã sống theo địa chỉ trong Hộ khẩu. Ủy ban Nhân dân địa phương có thể cấp bản sao của giấy khai sinh cho đương sự dưa trên những dữ liệu của giấy khai sinh gốc.

Hoặc, văn phòng Ủy ban Nhân dân địa phương có thể cấp “Trích lục” của thông tin về việc khai sinh trên dữ liệu của họ cho đương sự. Nếu đương đơn không thể có được khai sinh vì lý do hồ sơ đã hủy hay cơ quan nhà nước không cấp, đương đơn phải nộp giấy xác nhận về việc này do phòng hộ tịch địa phương cấp và các bằng chứng khác về việc khai sinh của mình như sổ hộ khẩu cũ, học bạ, hay giấy rửa tội.

Ai có thể đi cùng tôi đến buổi phỏng vấn?

Quý khách nào không có tên trên thư mời sẽ không được vào bên trong Lãnh Sự Quán trong suốt buổi phỏng vấn trừ các trường hợp sau đây:

Người bảo lãnh

Cha, mẹ hay người bảo hộ của đương đơn dưới 17 tuổi

Cha, mẹ, hay người bảo hộ của đương đơn gặp khó khăn về tinh thần/ thể chất (bị tàn tật)

Con gái, con trai hay người chăm sóc của đương đơn lớn tuổi (trên 70 tuổi)

Nếu đương đơn có con nhỏ và không có tên trên thư mời phỏng vấn, đương đơn nên sắp xếp người chăm sóc con trong thời gian đương đơn tham dự phỏng vấn vì con của đương đơn sẽ không được vào bên trong khu vực phỏng vấn. Các thành viên khác trong gia đình, người thân hoặc bạn bè của đương đơn nếu không thuộc một trong bốn trường hợp nêu trên cũng sẽ không được vào bên trong tòa nhà Lãnh sự quán.

Tại sao hồ sơ xin thị thực của tôi bị từ chối?

Có nhiều nguyên nhân khiến Viên chức Lãnh sự từ chối cấp thị thực. Đối với thị thực diện Hôn phu/Hôn thê hoặc thị thực định cư, lý do từ chối phổ biến nhất là theo Điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA). Việc từ chối này có nghĩa Viên chức Lãnh sự không có đủ thông tin cần thiết để có thể xem xét và đưa đến kết luận đối với hồ sơ xin thị thực, vì thế thị thực không thể được cấp tại thời điểm đó. Khi thông tin yêu cầu được nộp trong thời hạn cho phép, hồ sơ xin cấp thị thực sẽ được tiếp tục được xem xét, kết luận về hồ sơ, và đương đơn không cần phải nộp lại hồ sơ xin thị thực.

Ngoài ra còn có một số trường hợp không hội đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực, những trường hợp này có thể dẫn đến việc thị thực bị từ chối hoặc không được cấp. Những hành vi khác, chẳng hạn như tham nhũng, cũng có thể là nguyên dân dẫn đến việc bị tự chối cấp thị thực.

Ngày, giờ, và địa điểm diễn ra việc đề nghị hối lộ;

Bất cứ bằng chứng nào khác có thể giúp ích cho việc điều tra sự việc.

Chúng tôi sẽ điều tra tất cả các sự việc Quý vị tố cáo. Xin cám ơn Quý vị đã cung cấp thông tin.

Điều gì xảy ra nếu người bảo lãnh vừa nhập tịch?

Đối với con độc thân dưới 21 tuổi, nếu quý vị chỉ nộp một hồ sơ bảo lãnh thị thực F2A (Vợ/chồng hoặc con của Thường Trú Nhân) cho cả vợ/chồng và con quý vị, thì giờ đây khi đã nhập tịch, quý vị cần phải nộp thêm hồ sơ bảo lãnh I-130 riêng cho người con này với lọai thị thực IR2 (Con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ) với Sở Di Trú Hoa Kỳ. Vui lòng liên hệ Sở Di Trú để biết thêm thông tin.

Đối với con độc thân trên 21 tuổi, thời gian chờ hồ sơ đến lượt giải quyết cho loại thị thực F2B (Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân) đôi khi ít hơn thời gian chờ dành cho loại thị thực F1 (Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ). Vì vậy, người con này có thể chọn “bỏ qua” việc chuyển loại thị thực thành F1 do việc nhập tịch của quý vị, và vẫn giữ lại loại thị thực F2B. Vui lòng kiểm tra Bản tin thị thực để biết thêm thông tin.

Con quý vị được sinh ra sau ngày quý vị nhập tịch có thể hội đủ điều kiện để nhận quốc tịch Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc trang web này của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Đơn xin thị thực của tôi bị trả về Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ , bây giờ tôi có thể làm gì?

Ngay cả khi bị trả về Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, hồ sơ cũng không tự động bị hủy bỏ. Người bảo lãnh sẽ có cơ hội chứng minh với Sở Di trú khi Sở Di trú xem xét hồ sơ. Sở Di trú có quyền tái chấp thuận hồ sơ bảo lãnh. Nếu muốn khiếu nại hồ sơ bị từ chối, người bảo lãnh có thể liên hệ Sở Di trú nơi mở hồ sơ trước đây. Xin lưu ý có thể phải mất vài tháng để Sở Di trú mới nhận được hồ sơ trả về từ Lãnh sự quán. Chúng tôi cam đoan hồ sơ xin thị thực và các thông tin bổ sung đều được xem xét theo đúng luật pháp Hoa Kỳ ở văn phòng chúng tôi cũng như ở Sở Di trú.

Đây là khoản phí người nhập cư vào Hoa Kỳ phải đóng. Chúng tôi khuyên quý vị nên thanh toán Lệ phí Nhập cư USCIS trước khi khởi hành đến Hoa Kỳ, nhưng vui lòng chờ ít nhất 5 ngày sau khi được cấp thị thực để thanh toán lệ phí này. Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ không cấp thẻ xanh cho Quý vị nếu chưa nhận được khoản phí này. Tuy nhiên, trong trường hợp quý vị chưa đóng khoản phí này, các viên chức Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) vẫn sẽ cho phép quý vị nhập cảnh nếu quý vị hội đủ điều kiện nhập cảnh.

Tất cả các đương đơn được cấp thị thực định cư đều phải đóng khoản phí này, ngoại trừ các trường hợp sau :

Trẻ em được nhận làm con nuôi theo diện Trẻ mồ côi (IR-3/IR-4).

Thị thực diện Công ước La Hague (IH-3/IH-4).

Công dân Iraq và Afghanistan định cư theo diện thị thực đặc biệt dành cho nhân viên thuộc biên chế Chính phủ Hoa Kỳ.

Thường trú nhân xin tái nhập cảnh Hoa Kỳ (SB-1).

Thị thực diện Hôn phu/ Hôn thê (K-1).

Cập nhật thông tin chi tiết về 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Pháp Luật Đại Cương Eg04 trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!